Lớp 8Toán

Giải Bài 29 trang 139 SBT Toán 8 tập 2

Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 29 trang 139 sbt Toán 8 tập 2

Hình vẽ biểu diễn một lăng trụ đứng có đáy là tam giác. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

a. Các cạnh bên AB và AD vuông góc với nhau;

Bạn đang xem: Giải Bài 29 trang 139 SBT Toán 8 tập 2

b. Các cạnh bên BE và EF vuông góc với nhau;

c. Các cạnh bên AC và DF vuông góc với nhau

d. Các cạnh bên AC và DF song song với nhau;

e. Hai mặt phẳng (ABC) và (DEF) song song với nhau;

f. Hai mặt phẳng (ACFD) và (BCFE) song song với nhau;

g. Hai mặt phẳng (ABED) và (DEF) vuông góc với nhau.

Lời giải:

Hướng dẫn

Áp dụng

– Hình lăng trụ đứng có hai đáy là nằm trên hai mặt phẳng song song, các cạnh bên vuông góc với đáy, song song và bằng nhau, các mặt bên là các hình chữ nhật.

– Khi một trong hai mặt phẳng (ABCD) và (A′B′C′D′) chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng còn lại thì người ta nói hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

a. Sai vì AB không phải là cạnh bên.

b. Sai vì EF không phải là cạnh bên.

c. Sai vì AC và DF không phải là cạnh bên và không vuông góc.

d. Sai vì AC và DF không phải là cạnh bên.

e. Đúng vì mp (ABC) // mp (DEP).

f. Sai vì mp (ACFD) và mp (BCFE) cắt nhau.

Đúng vì mp (ABED) và mp (DEP) vuông góc với nhau

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 4. Hình lăng trụ đứng

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button