Lớp 8Toán

Giải Bài 28 trang 9 SBT Toán 8 tập 1

Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 28 trang 9 sbt Toán 8 tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. (x + y)2– (x – y)2

Bạn đang xem: Giải Bài 28 trang 9 SBT Toán 8 tập 1

b. (3x + 1)2– (x + 1)2

c. x3+ y3+ z3 – 3xyz

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng hằng đẳng thức: 

A2 B2 = (A B)(A + B)

(A + B)3 = A3 + 3A2.B + 3A.B2 + B3(A + B)3 = A3 + 3A2.B + 3A.B2 + B3

A+ B3 = (A + B)(A− AB + B2)

a.

(x + y)2– (x – y)2= [(x + y) + (x – y)][(x + y) – (x – y)]

      = (x + y + x – y)(x + y – x + y) = 2x.2y = 4xy

b.

(3x + 1)2– (x + 1)2= [(3x + 1) + (x +1)][(3x + 1) – (x + 1)]

      = (3x + 1 + x + 1)(3x + 1 – x – 1)

      = (4x + 2).2x = 4x(2x + 1)

c.

x3+ y3+ z3 – 3xyz = (x + y)3 – 3xy(x + y) + z3 – 3xyz

      = [(x + y)3 + z3] – 3xy(x + y + z)

      = (x + y + z)[(x + y)2 – (x + y)z + z2] – 3xy(x + y + z)

      = (x + y + z)(x2 + 2xy + y2 – xz – yz + z2 – 3xy)

      = (x + y + z)(x2 + y2 + z2 – xy – xz – yz)

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button