Lớp 8Toán

Giải Bài 25 trang 9 SBT Toán 8 tập 2

Bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Bài 25 trang 9 sbt Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

Bạn đang xem: Giải Bài 25 trang 9 SBT Toán 8 tập 2

Lời giải:

Hướng dẫn

Để giải các phương trình đưa được về ax + b = 0 ta thường biến đổi phương trình như sau :

+ Quy đồng mẫu hai vế phương trình và khử mẫu.

+ Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng ax + b = 0 hoặc ax = −b.

+ Tìm nghiệm của phương trình dạng ax + b = 0.

Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

⇔ 2.2x + 2x – 1 = 4.6 – 2x

⇔ 4x + 2x – 1 = 24 – 2x

⇔ 6x + 2x = 24 + 1

⇔ 8x = 25 ⇔ x = 25/8

Phương trình có nghiệm x = 25/8

Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

⇔ 6(x – 1) + 3(x – 1) = 12 – 4(2x – 2)

⇔ 6x – 6 + 3x – 3 = 12 – 8x + 8 ⇔ 6x + 3x + 8x = 12 + 8 + 6 + 3

⇔ 17x = 29 ⇔ x = 29/17

Phương trình có nghiệm x = 29/17

Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

⇔ 2003 – x = 0 ⇔ x = 2003

Phương trình có nghiệm x = 2003

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button