Lớp 8Toán

Giải Bài 21 trang 8 SBT Toán 8 tập 2

Bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Bài 21 trang 8 sbt Toán 8 tập 2

Tìm điều kiện của x để giá trị mỗi phân thức sau xác định:

Bạn đang xem: Giải Bài 21 trang 8 SBT Toán 8 tập 2

Lời giải:

Hướng dẫn

Phân thức xác định khi mẫu thức khác 0.

a. Phân thức Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

xác định khi:

2(x – 1) – 3(2x + 1) ≠ 0

Ta giải phương trình: 2(x – 1) – 3(2x + 1) = 0

Ta có: 2(x – 1) – 3(2x + 1) = 0 ⇔ 2x – 2 – 6x – 3 = 0

⇔ -4x – 5 = 0 ⇔ 4x = -5 ⇔ x = -5/4

Vậy khi x ≠ -5/4 thì phân thức A xác định.

b. Phân thứcGiải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -   xác định khi:

1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) ≠ 0

Ta giải phương trình: 1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) = 0

Ta có: 1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) = 0

⇔ 1,2x + 0,84 – 2,4x – 3,6 = 0

⇔ -1,2x – 2,76 = 0 ⇔ x = -2,3

Vậy khi x ≠ -2,3 thì phân thức B xác định.

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button