Lớp 8Toán

Giải Bài 20 trang 8 SBT Toán 8 tập 2

Bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Bài 20 trang 8 sbt Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

Bạn đang xem: Giải Bài 20 trang 8 SBT Toán 8 tập 2

Lời giải:

Hướng dẫn

Để giải các phương trình đưa được về ax + b = 0 ta thường biến đổi phương trình như sau :

+ Quy đồng mẫu hai vế phương trình và khử mẫu.

+ Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế các hạng tử để đưa phương trình về dạng ax + b = 0 hoặc ax = −b.

+ Tìm nghiệm của phương trình dạng ax + b = 0.

Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

 

⇔ 3(x – 3) = 6.15 – 5(1 – 2x)

⇔ 3x – 9 = 90 – 5 + 10x

⇔ 3x – 10x = 90 – 5 + 9

⇔ -7x = 94 ⇔ x = – 94/7

Phương trình có nghiệm x = – 94/7

⇔ 2(3x – 2) – 5.12 = 3[3 – 2(x + 7)]

⇔ 6x – 4 – 60 = 9 – 6(x + 7)

⇔ 6x – 64 = 9 – 6x – 42

⇔ 6x + 6x = 9 – 42 + 64

⇔ 12x = 31 ⇔ x = 31/12

Phương trình có nghiệm x = 31/12

Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

⇔ 3.7x – 24.5(x – 9) = 4(20x + 1,5)

⇔ 21x – 120(x – 9) = 80x + 6

⇔ 21x – 120x + 1080 = 80x + 6

⇔ 21x – 120x – 80x = 6 – 1080

⇔ -179x = -1074 ⇔ x = 6

Phương trình có nghiệm x = 6.

Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button