Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 2 trang 180 SGK Hóa 12

Bài 42. Nhận biết một số chất vô cơ

Bài 2 (trang 180 SGK Hóa 12)

Có 5 lọ hóa chất không nhãn mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết dãy dung dịch nào sau đây?

A. 2 dung dịch: NH4Cl, CuCl2

Bạn đang xem: Giải Bài 2 trang 180 SGK Hóa 12

B. 3 dung dịch: NH4Cl, MgCl2, CuCl2

C. 4 dung dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2

D. Cả 5 dung dịch.

Lời giải:

Đáp án D

  • NH4Cl thoát khí mùi khai.

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

  • MgCl2 xuất hiện kết tủa trắng Mg(OH)2

MgCl2 + NaOH → NaCl + Mg(OH)2

  • FeCl2 xuất hiện kết tủa trắng xanh Fe(OH)2

FeCl2 + NaOH → NaCl + Fe(OH)2

  • AlCl3 xuất hiện kết tủa trắng Al(OH)3 rồi tan trong kiềm dư.

AlCl3 + NaOH → NaCl + Al(OH)3

  • CuCl2 xuất hiện kết tủa xanh lơ Cu(OH)2

CuCl2 + NaOH → NaCl + Cu(OH)2

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: Bài 42. Nhận biết một số chất vô cơ

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button