Lớp 8Toán

Giải Bài 17 trang 7 SBT Toán 8 tập 2

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 17 trang 7 sbt Toán 8 tập 2

Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm:

a. 2(x + 1) = 3 + 2x

Bạn đang xem: Giải Bài 17 trang 7 SBT Toán 8 tập 2

b. 2(1 – 1,5x) + 3x = 0

c. |x| = -1

Lời giải:

Hướng dẫn

Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải các phương trình, từ đó tìm được tập nghiệm của phương trình.

a. Ta có: 2(x + 1) = 3 + 2x ⇔ 2x + 2 = 3 + 2x ⇔ 0x = 1

Vậy phương trình vô nghiệm.

b. Ta có: 2(1 – 1,5x) + 3x = 0 ⇔ 2 – 3x + 3x = 0 ⇔ 2 + 0x = 0

Vậy phương trình vô nghiệm.

c. Vì |x| ≥ 0 nên phương trình |x| = -1 vô nghiệm.

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button