Lớp 8Toán

Giải Bài 15 trang 7 SBT Toán 8 tập 2

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 15 trang 7 sbt Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a. 0,25x + 1,5 = 0

Bạn đang xem: Giải Bài 15 trang 7 SBT Toán 8 tập 2

b. 6,36 – 5,3x = 0

c. 4/3 x – 5/6 = 1/2

d. -5/9 x + 1 = 2/3 x – 10

Lời giải:

Hướng dẫn

Phương trình ax + b = 0 (với a ≠ 0) được giải như sau :

ax + b = 0⇔ ax = −b ⇔ 

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là Giải SBT Toán 8: Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải -

a. 0,25x + 1,5 = 0 ⇔ 0,25x = -1,5 ⇔ x = -6

b. 6,36 – 5,3x = 0 ⇔ 6,36 = 5,3x ⇔ x = 1,2

Giải SBT Toán 8: Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải -

Giải SBT Toán 8: Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải -

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button