Lớp 8Toán

Giải Bài 14 trang 7 SBT Toán 8 tập 2

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 14 trang 7 sbt Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a. 7x + 21 = 0

Bạn đang xem: Giải Bài 14 trang 7 SBT Toán 8 tập 2

b. 5x – 2 = 0

c. 12 – 6x = 0

d. -2x + 14 = 0

Lời giải:

Hướng dẫn

Phương trình ax + b = 0 (với a ≠ 0) được giải như sau :

ax + b = 0⇔ ax = −b ⇔ 

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là Giải SBT Toán 8: Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải -

a. 7x + 21 = 0 ⇔ 7x = -21 ⇔ x = -3

b. 5x – 2 = 0 ⇔ 5x = 2 ⇔ x = 2/5

c. 12 – 6x = 0 ⇔ 12 = 6x ⇔ x = 2

d. -2x + 14 = 0 ⇔ -2x = -14 ⇔ x = 7

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button