Lớp 8Toán

Giải Bài 131 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 131 trang 96 sbt Toán 8 tập 1

Dựng hình chữ nhật ABCD biết đường chéo AC = 4cm, góc tạo bởi hai đường chéo bằng 1000.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 131 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Hướng dẫn

+) Cách dựng: Nêu thứ tự từng bước dựng hình, đòng thời thể diện các nét dựng trên hình vẽ.

+) Chứng minh: Bằng lập luận để chứng tỏ rằng với cách dựng trên, hình đã dựng thỏa mãn các điều kiện của đề bài nêu ra.

* Cách dựng:

– Dựng ΔOAB biết OA = OB = 2cm, ∠(AOB ) = 100o

– Trên tia đối tia OA dựng điểm C sao cho OC = OA = 2cm

– Trên tia đối tia OB dựng điểm D sao cho OD = OB = 2cm

Nối AD, BC, CD ta có hình chữ nhật ABCD cần dựng

* Chứng minh:

Ta có: OA = OC, OB = OD

Suy ra tứ giác ABCD là hình bình hành.

Vì AC = BD = 4 (cm) nên hình bình hành ABCD là hình chữ nhật.

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button