Lớp 8Toán

Giải Bài 128 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 128 trang 96 sbt Toán 8 tập 1

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Điểm M di chuyển trên đường thẳng d. Gọi B là điểm đối xứng với A qua M. Điểm B di chuyển trên đường nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 128 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Hướng dẫn

Ta sử dụng kiến thức:

+)  Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

+) Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h.

 

Kẻ AK ⊥ d,BH ⊥ d

Vì M thay đổi trên d, B đối xứng với A qua M nên AM = MB

Xét tam giác vuông AKM và BHM. Ta có: ∠(AKM ) = ∠(BHM ) = 90o

AM = MB ( chứng minh trên)

∠(AMK ) = ∠(BMH ) ( đối đỉnh)

Do đó ΔAKM = ΔAHM ( cạnh huyền,góc nhọn) ⇒ AK = BH

Điểm A cố định, đường thẳng d cố định nên AK không đổi.

M thay đổi, B thay đổi cách đường thẳng d cố định một khoảng bằng AK không thay đổi nên B chuyển động trên đường thẳng xy song song với d và cách d một khoảng bằng AK.

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button