Lớp 8Toán

Giải Bài 116 trang 94 SBT Toán 8 tập 1

Bài 9: Hình chữ nhật

Bài 116 trang 94 sbt Toán 8 tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Biết HD = 2cm, HB = 6cm. Tính độ dài AD, AB (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 116 trang 94 SBT Toán 8 tập 1

Hướng dẫn

Tính chất hình chữ nhật: Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Định lý Pi – ta – go trong tam giác vuông: a2 + b2 = c2

Ta có:

DB = HD + HB = 2 + 6 = 8 (cm)

AC = DB (tính chất hình chữ nhật)

OA = OB = OC = OD = 1/2 BD = 4 (cm)

OD = OH + HD

⇒ OH = OD – HD = 4 – 2 = 2 (cm)

Suy ra: ΔADO cân tại A

⇒AD = AO = 4 (cm)

Trong tam giác vuông ABD có ∠(BAD) = 90o

BD2 = AB2 + AD2 (định lý Pi-ta-go) ⇒ AB2 = BD2 – AD2

AB = √(BD2– AD2 ) = √(82-42 ) ≈ 7 (cm).

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 9. Hình chữ nhật

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button