Lớp 8Toán

Giải Bài 108 trang 93 SBT Toán 8 tập 1

Bài 9: Hình chữ nhật

Bài 108 trang 93 sbt Toán 8 tập 1

Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm và 10cm. (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 108 trang 93 SBT Toán 8 tập 1

Hướng dẫn

Áp dụng định lí Py – ta – go trong tam giác vuông: a2 + b2 = c2

Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

Giả sử tam giác ABC có ∠A = 90o, M trung điểm BC; AB = 5cm, AC = 10cm

Áp dụng định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta có:

BC2 = AB2 + AC2

BC = √(52 + 102 ) = √125 ≈ 11,2 (cm)

Mà AM = 1/2 BC (tính chất tam giác vuông)

⇒ AM = 1/2 .11,2 = 5,6 (cm)

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 9. Hình chữ nhật

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button