Lớp 8Toán

Giải Bài 10.3 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 10.3 trang 96 sbt Toán 8 tập 1

Xét các hình bình hành ABCD có cạnh AD cố định, cạnh AB = 2cm. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Điểm I chuyển động trên đường nào ?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 10.3 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Hướng dẫn

Sử dụng kiến thức:

+) Trong hình bình hành, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

+) Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

+) Tập hợp tất cả các điểm cách một điểm cố định O một khoảng không đổi r là đường tròn tâm O, bán kính r.

Gọi K là trung điểm của cạnh AD.

ta có AD cố định nên điểm K cố định.

Trong ΔABD ta có:

IB = ID (tính chất hình bình hành)

KA = KD (theo cách vẽ)

nên KI là đường trung bình của ΔABD

⇒ KI = 1/2 AB = 1/2.2 = 1 (cm) (tính chất đường trung bình của tam giác)

B và C thay đổi thì I thay đổi luôn cách điểm K cố định một khoảng không đổi nên I chuyển động trên (K; 1 cm)

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button