Lớp 8Toán

Giải Bài 10.1 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Bài 10.1 trang 12 sbt Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) (5/7 x2y)3: (1/7 xy)3

Bạn đang xem: Giải Bài 10.1 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

b) (-x3y2z)4 : (-xy2 z)3

Lời giải:

Hướng dẫn

Muốn chia đơn thức A  cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

+) Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

+) Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của từng biến đó trong B.

+) Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau

a.

(5/7 x2y)3: (1/7 xy)3 = (5/7 x2 y∶ 1/7 xy )3 = (5x)3 = 125x3

b.

(-x3y2z)4 : (-xy2 z)3 = x12 y8 z4 : (-x3 y6 z3) = -x9 y2z

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button