Lịch SửLớp 9

Giải Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 9

Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 9

Dựa vào SGK em hãy điền những sự kiện chính trong từng giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước trên thế giới vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải

Bạn đang xem: Giải Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 9

Các giai đoạn

Những sự kiện lịch sử tiêu biểu

Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

– Ngay khi Nhật đầu hàng, nhân dân Đông Nam Á nổi dậy đấu tranh, tiêu biểu ở In-đô-nê-xi-a (17 – 8 – 1945), Việt Nam (2 – 9 – 1945), Lào (12 – 10 – 1945).

– Phong trào đấu tranh lan nhanh sang các nước Nam Á và Bắc Phi nhiều nước nhanh chóng giành được độc lập

+ Tiêu biểu như Ấn Độ, Ai Cập, An-giê-ri…

+ Năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

+ Ngày 1 – 1 – 1959, cách mạng Cu-ba giành thắng lợi.

Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

– Chính quyền Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho Ghi-nê Bít-xao (9 – 1974), Mô-dăm-bích (6 – 1975) và Ăng-gô-la (11 – 1975).

Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

– Chính quyền của người da đen đã được thành lập ở Rô-đê-di-a (1980, sau đó nước này được đổi tên thành Cộng hòa Diam-ba-bu-ê) và ở Tây Nam Phi (1990) (nay là Cộng hòa Nam-mi-bi-a)

– Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 9, Lịch Sử 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button