Lịch SửLớp 8

Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh và lực lượng tham gia trong phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á?

Cùng xem các cách Trả lời câu hỏi trang 25 (Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh và lực lượng tham gia trong phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á?) Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX SGK Lịch sử & Địa lí 8 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh và lực lượng tham gia trong phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á?

Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh và lực lượng tham gia trong phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á?
Phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á

Trả lời:

Bạn đang xem: Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh và lực lượng tham gia trong phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á?

Cách trả lời 1: Các cuộc đấu tranh chống ách đô hộ phương Tây ở Đông Nam Á đều là các cuộc đấu tranh của nhân dân dưới hình thức tự phát với lực lượng tham gia là đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Cách trả lời 2: Quá trình đấu tranh chống thực dân phương Tây ở Đông Nam Á tuy khác nhau về thời điểm và hình thức đấu tranh nhưng đều cùng mục đích chống lại ách cai trị bất công của chế độ thực dân. Tuy nhiên phong trào diễn ra lẻ tẻ, tự phát với sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

Cách trả lời 3: Phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á được các tầng lớp quần chúng nhân dân hưởng ứng sôi nổi, lực lượng tham gia đông đảo nhưng phong trào chưa hợp nhất diễn ra dưới hình thức tự phát, lẻ tẻ nên phong trào cũng dần lắng xuống.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button