Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2012, 14:31

Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống DANH SÁCH NHÓM 8 – GIẢNG ĐƯỜNG G2Lớp 49 TÀI CHÍNH 2Khóa 49STT HỌ TÊN MÃ SỐ SINH VIÊN1 TỪ QUANG HÒA 49130561302 TRẦN THỊ PHƯƠNG NGÂN 49130561583 TRẦN HOÀNG NHÂN 49130561664 ĐẶNG TÚ OANH 49130561715 VƯƠNG TÚ OANH 49130561726 NGUYỄN NGỌC THIỆN 49130561887 LÊ VIỆT TIỆP 4913056193BÀI TẬP QUÁ TRÌNH MÔN LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNHI. NỘI DUNG BÀI QUÁ TRÌNH:Từ số liệu thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu danh mục trên 20 chứng khoán với ít nhất 40 kỳ quan sát, hãy thực hiện những yêu cầu sau:Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp bán khống không bán khống.II. CÁCH LẤY SỐ LIỆU:Số liệu được nhóm lấy từ trang web: http://www.cophieu68.com bao gồm các cổ phiếu: AGF, BBC, BVH, CTG, DHG, DQC, DMC, FPT, GMD, HCM, KDC, LAF, MPC, PVT, REE, SAM, SSI, STB, VNE, VPL, LSS, PJT, TRA, VSC. Tất cả các cổ phiếu này được niêm yết trên HOSESố liệu là giá đóng cửa phiên cuối cùng của tuần của các cổ phiếu nói trên, trong suốt thời kì từ 01/09/2009 đến 18/06/2010 tương đương với 40 tuần (40 kì).III. LÝ DO CHỌN CÁC CHỨNG KHOÁN ĐỂ ĐƯA VÀO DANH MỤC:Có tất cả 24 chứng khoán được chọn để đưa vào danh mục. Chúng được chọn dựa trên các tiêu chí sau đây:• Khối lượng giao dịch hàng ngày lớn, thể kéo cả thị trường đi lên hoặc đi xuống, như các mã: STB, SAM, REE, v.v .• mức tăng trưởng đầy ấn tượng trong thời gian gần đây, như: AGF, KDC,…… v.v .• những chỉ số P/E P/BV thấp, chứng tỏ các mã này đang rất tiềm năng nếu đầu tư: KDC, BBC, LAF, v.v .• Thu nhập ròng sau thuế luôn giữ ở xu hướng tăng trưởng ổn định như: STB, v.v .Những mã cổ phiếu còn lại được đưa vào danh mục do đủ 40 kỳ quan sát theo yêu cầu của đề tài.Tất cả giá của 24 chứng khốn thể hiện trên “Sheet GIA” của bài Excel cùng với thơng tin chi tiết về 24 chứng khốn.STT Mã CKThị trường Tên cơng ty1 AGF HOSECƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG2 BBC HOSE CƠNG TY CỔ PHẦN BIBICA3 BVH HOSE TẬP ĐỒN BẢO VIỆT4 CTG HOSENGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM5 DHG HOSE CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG6 DQC HOSE CƠNG TY CỔ PHẦN BĨNG ĐÈN ĐIỆN QUANG7 DMC HOSE CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO8 FPT HOSE CƠNG TY CỔ PHẦN FPT9 GMD HOSE CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN10 HCM HOSECƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH11 KDC HOSE CƠNG TY CỔ PHẦN KINH ĐƠ12 LAF HOSECƠNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN13 MPC HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ14 PVT HOSE TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ15 REE HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH16 SAM HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP VẬT LIỆU VIỄN THÔNG17 SSI HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN18 STB HOSENGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN19 VNE HOSE TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM20 VPL HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINPEARLLAND21 LSS HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN22 PJT HOSECÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX23 TRA HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO24 VSC HOSE CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAMIV. TÍNH TỶ SUẤT SINH LỜI TRUNG BÌNH, PHƯƠNG SAI ĐỘ LỆCH CHUẨN TỪNG CHỨNG KHOÁN:1. Tỉ suất sinh lời: Từ bảng số liệu trên, nhóm tính toán tỉ suất sinh lợi của từng tháng cho từng cổ phiếu bằng biểu thức:Như vậy ở tuần 0 (tuần đầu tiên) sẽ không tỉ suất sinh lời. Bắt đầu từ tuần tỉ suất sinh lời sẽ được thể hiện bằng biểu thức tính trên. kết quả này được thể hiện trên sheet TSSL (Tỉ suất sinh lời) với 20 chứng khoán từ AGF đến VPL nằm trong danh mục thị trường 20 chứng khoán 4 chứng khoán LSS, PJT, TRA, VSC dùng để kiểm tra tính hiệu quả của danh mục kết hợp.Ví dụ như với chứng khoán AGF thì TSSL tuần 1 là : (30.1-30.2)/30.2 = -0.33%Tính tương cho các tuần còn lại với các chứng khoán tương tự chúng ta được ma trận tỉ suất sinh lời của 20 chứng khoán.2. Tỉ suất sinh lời trung bình: Thông qua dữ liệu về ma trận tỉ suất sinh lời của 20 chứng khoán chúng ta tiếp tục tính tỉ suất sinh lời trung bình của từng chứng khoán dự trên tỉ suất sinh lời vừa mới tính được từng chứng khoán qua 40 tuần quan sát.Sử dụng hàm AVERAGE (Tỉ suất sinh lời): = AVERAGE(TSSL chứng khoán AGF) = AVERAGE(C4:C44) = 0.45%3. Phương sai độ lệch chuẩn: Cũng với ma trận tỉ suất sinh lời chúng ta tính được phương sai cho từng chứng khoán bằng cách sử dụng hàm VARP (TSSL) cho ra kết quả như sau:= VARP(TSSL chứng khoán AGF) = VARP(C4:C44) = 0.37%Từ phương sai của 20 Chứng khoán, chúng ta tính độ lệch chuẩn của các chứng khoán bằng hàm SQRT(Phương sai) của các chứng khoán vừa tính được. Kết quả như sau:= SQRT(Phương sai chứng khoán AGF)=SQRT(0.37%)= 6.08%V. MA TRẬN PHƯƠNG SAI – HIỆP PHƯƠNG SAI:Từ kết quả của ma trận tỉ suất sinh lời chúng ta tính ma trận phương sai hiệp phương sai bằng cách sử dụng hàm như sau:= COVAR(OFFSET(TSSL chứng khoán AGF,0, ô B2 – F4 2 lần),OFFSET(TSSL chứng khoán AGF,0,ô A3 – F4 3 lần))= COVAR(OFFSET(TSSL!$C$4:$C$44,0,’MTPS-HPS’!B$2),OFFSET(TSSL!$C$4:$C$44,0,’MTPS-HPS’!$A3))= 0.00370[…]… Vẽ đường biên hiệu quả danh mục KHÔNG BÁN KHỐNG ( Sử dụng chức năng Chart Wizard) • Chứng minh sự kết hợp hiệu quả của 2 danh mục trong trường hợp KHÔNG BÁN KHỐNG Lấy 4 chứng khoán ngẫu nhiên với thông tin như sau: Chứng khoán Độ lệch chuẩn TSSL TB BVH 0.072642 0.004052 DHG 0.056563 -0.004753 MPC 0.064873 0.001809 VNE 0.072143 0.011864 VPL 0.100209 -0.011958 Thả 5 chứng khoán vào đường biên hiệu quả. .. -0.000900 • Vẽ đường biên hiệu quả danh mục BÁN KHỐNG ( Sử dụng chức năng Chart Wizard) • Chứng minh sự kết hợp hiệu quả của 2 danh mục trong trường hợp BÁN KHỐNG Lấy 5 chứng khoán với thông tin như sau: Chứng khoán BVH Độ lệch chuẩn 0.072642 TSSL TB 0.004052 DHG 0.056563 -0.004753 MPC 0.064873 0.001809 VNE 0.072143 0.011864 VPL 0.100209 -0.011958 Thả 5 chứng khoán vào đường biên hiệu quả của danh… TÌM CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG BÁN KHỐNG: (Thể hiện trên Sheet TRƯƠNG HỢP KHÔNG BÁN KHỐNG) Gọi X Y là 2 danh mục đầu tư đầu tư hiệu quả với số lượng chứng khoán cho mỗi danh mục là 20 Gọi X ={X0,X1,X2.X3,…… ,X17,X18.X19} là tỷ trọng đầu tư vào 20 chứng khoán vào Danh mục X (DM1) Gọi Y ={Y0,Y1,Y2.Y3,…… ,Y17,Y18.Y19} là tỷ trọng đầu tư vào 20 chứng khoán vào Danh mục Y (DM2)… danh mục ta thấy: NHẬN XÉT: Tương tự như trường hợp không bán khống thì 5 CK trên nằm sát khu vực quả trứng vỡ do đó chỉ thể khẳng định là danh mục này hiệu quả ít mà thôi Để đầu tư hiệu quả cao, nhà đầu tư nên sự nghiên cứu kỹ lưỡng các chứng khoán trước khi đưa vào danh mục để sự kết hợp khả thi giữa các danh mục tạo được tỉ suất sinh lời cao độ rủi ro thấp ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHỤ… khoán trên nằm ngoài quả trứng vỡ, tuy nhiên 5 chứng khoán này sự hội tụ của chúng vãn nằm sát khu vực quả trứng vỡ do vậy mà không thể khẳng định là danh mục không hiệu quả Chỉ là hiệu quả ít mà thôi Để đầu tư hiệu quả cao, nhà đầu tư nên sự nghiên cứu kỹ lưỡng các chứng khoán trước khi đưa vào danh mục để sự kết hợp khả thi giữa các danh mục tạo được tỉ suất sinh lời cao độ rủi ro thấp… chuột kéo ngang kéo dọc theo 20 chứng khoán ta được ma trận phương sai hiệp phương sai của 20 chứng khoán VI TÌM CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG HỢP BÁN KHỐNG: (Thể hiện trên Sheet TRUONG HOP BAN KHONG) Gọi X Y là 2 danh mục đầu tư đầu tư hiệu quả với số lượng chứng khoán cho mỗi danh mục là 20 Gọi X ={X0,X1,X2.X3,…… ,X17,X18.X19} là tỷ trọng đầu tư vào 20 chứng khoán vào Danh mục X… trạng thất nghiệp bán thất nghiệp đang tồn tại song song với tình trạng thiếu lao động kỹ năng trong hầu hết các ngành kinh tế Trong cấu kinh tế, cấu lao động không chuyển dịch tương ứng với cấu giá trị, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp Sự phát triển thị trường lao động không gắn liền với chính sách đào tạo nguồn nhân lực, nên dẫn đến tình trạng vừa thừa thiếu trong quan hệ cung… trạng bán thất nghiệp” ở đô thị nông thôn đang còn rất phổ biến Tạo việc làm mới chủ yếu diễn ra ở khu vực kinh tế tư nhân khu vực vốn đầu tư nước ngoài, trong khi đó khu vực kinh tế nhà nước chiếm lượng vốn đầu tư rất lớn Chưa chính sách rõ nét về mối quan hệ giữa đầu tư giải quyết việc làm cho từng lĩnh vực, từng địa bàn kinh tế Thị trường lao động đang phát triển tự phát không. .. vào chiều rộng Kinh tế tăng trưởng, nhưng tính chất của nền kinh tế gia công khai khoáng hoàn toàn chưa thay đổi Chưa dấu hiệu của một ngành nào, sản phẩm nào chuyển từ gia công sang thiết kế, sản xuất linh kiện sau 20 năm mở cửa bảo hộ (thông thường ở các nước công nghiệp mới, chỉ trong khoảng 5 – 10 năm đã sự chuyển đổi) Sự kéo dài chính sách bảo hộ độc quyền đối với một số ngành và. .. gì đã đạt được trong các năm qua sẽ bị xói mòn các vấn đề xã hội sẽ gay gắt hơn Diễn biến tình hình thị trường trong những tháng đầu năm 2008 cho thấy, lạm phát đang trở thành vấn đề kinh tế vĩ mô hàng đầu hiện nay Điều đáng lo lắng nhất là dường như thị trường đang không còn đi theo ý muốn của chúng ta Cụ thể là những nỗ lực của Chính phủ trong việc kiềm chế giá cả hàng hóa, thị trường bất động . Vẽ đường biên hiệu quả danh mục BÁN KHỐNG ( Sử dụng chức năng Chart Wizard) • Chứng minh sự kết hợp hiệu quả của 2 danh mục trong trường hợp Có BÁN KHỐNG. hiện những yêu cầu sau :Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống. II. CÁCH LẤY SỐ LIỆU:Số liệu được nhóm

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.doc – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.doc, Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.doc, Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.doc, HOSE CƠNG TY CỔ UẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN HOSE CƠNG TY CỔ UẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO HOSE TỔNG CƠNG TY CỔ ẬN TẢI DẦU KHÍ HOSE TỔNG CƠNG TY CỔ ÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM HOSE CƠNG TY CỔ ẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY, NỘI DUNG BÀI Q TRÌNH: CÁCH LẤY SỐ LIỆU: MA TRẬN PHƯƠNG SAI – HIỆP PHƯƠNG SAI: TÌM CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG HỢP CĨ BÁN, Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại:, Tỷ lệ thất nghiệp:, Lạm phát và giá cả:, Lãi suất:, Thâm hụt ngân sách: Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại:, Tổng quan về ngành bảo hiểm: Giới thiệu doanh nghiệp:, Đánh giá hiệu quả hoạt động, Phân tích SWOT Tổng quan về ngành dược thế giới Ngành Dược Việt Nam 1. Nhu Cầu Thị Trường, Nhận định chung Phân tích cơng ty: 1. Phân tích các chỉ tiêu phi tài chinh:, Cấu trúc ngành: Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành, Các áp lực cạnh tranh của ngành:, Tình hình hoạt động kinh doanh các DNNY trong nhóm ngành từ 2008 đến nay : RỦI RO TRONG NGÀNH DU LỊCH 1. Rủi ro về chính trị:, TRIỂN VỌNG VÀ DỰ BÁO, GIỚI THIỆU CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH VÀ CHỈ SỐ NGÀNH Năm 2008 GIỚI THIỆU VỀ CỔ PHIẾU:

Hy vọng thông qua bài viết Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.doc . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button