[Download] VinylEster phenolic – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2017, 20:25

Download

Nội dung thảo luận Lịch sử Vinylester Phenolic Ứng dụng I Lịch sử phát triển Năm Cuối TK 1872 XIX Bayer người phát phản ứng giữa phenol Leo Backeland công bố nghiên cứu loại nhựa aldehit phenolfomandehit vớicủa xúc có tên thương mạitụ phenol Bakelite Vào năm đầu thếtáckỉkiềm 20, Blumer ngưng và Thus, Claus, Trainer tổng hợp nhựa phenolictừ phenol tronghợp môi trường tạo nhiệt dẻođược Novolac tỷtan lệcủa cấuaxít tử HCl fomandehit khiphenolic có mặt axit hỗn hợpnhựa thu nhựa hoà trong rượu Smith tổng từ phenol axít, axetandehit với với có mặt axetandehit môi trường axit (HCl) phenol/fomandehit >1 chúng sử có dụng nguyên liệu sản xuất vecni Sản phẩm thu tínhlàm cách điện tốt Đầu TK XX Đầu TK XX Năm  19071909 II Nhựa Vinylester 2.1 Giới thiệu  Thuộc loại nhựa nhiệt rắn Vinylester có cấu trúc tương tự polyester, điểm khác biệt chủ yếu với polyester vị trí phản ứng thường cuối mạch phân tử vinyl ester có kết đôi C=C hai đầu mạch 2.2 Cấu tạo – Nhìn chung phản ứng tổng hợp Vinylester từ nhựa epoxy axit xảy trực tiếp với – VE sử dụng thay cho polyester epoxy vật liệu ma trận composite xúc tác amin bậc 3, phosphine (PH3), kiềm, muối phức hiệu suất đạt xấp xỉ – VE có khả tạo copolymer với số monome như: styrene, methylstyren, methylmetacrylat,… 100%  Vinyl Ester (VE) loại nhựa sản xuất trình este hóa loại nhựa epoxy với axit carboxylic không no có nối đôi 2.3 Điều chế  Phản ứng tổng hợp VE xảy theo chế chất xúc tác amin bậc 3: 2.3.1 Phản ứng theo chế 1: – Amin bậc hoạt hóa nhóm axit tạo thành anion axit anion công vào nhóm epoxy đầu mạch: 2.3.2 Phản ứng theo chế 2: – Amin bậc hoạt hóa nhóm epoxy tạo thành anion alkoxit trước, anion tiếp tục tác dụng với axit: 2.4 Tính chất  VE có khả chống lại tác nhân hóa học nhóm axit như: nhóm methyl axit metacrylic giúp cho nhóm este chống lại thủy phân  VE có nhóm este UPE nên có vị trí hoạt tính VE có nhóm este cuối mạch nên bị công vị trí cuối mạch không ảnh hưởng đến phân tử bên 2.5 Biến tính nhựa vinylester – Các oligome butadien có nhóm cacboxyl cuối mạch hay poly (butadien-co-acrylonitril) có nhóm cacboxyl cuối mạch để tăng độ bền uốn va độ bền mài mòn – Chỉ thay phần axít không no cao su lỏng hay copolyme butadien với acrylonitril có nhóm axít cuối mạch phản ứng với nhựa epoxy đế tăng cường độ bền va đập Biến tính hóa học – Phối trộn VE-Styren vơi hợp chất họat tính: cao su lỏng poly (butadien-co-acrylonitril) có nhóm vinyl cuối mạch để tăng độ bền uốn va đập Đưa vào polyme thành phẩm số lọai polyme khác số loại phụ gia để làm thay đổi trật tự xếp mạch polyme, việc đưa vào cần dùng phương pháp học (khuấy, trộn, cán ) phản ứng hoá học xảy Biến tính vật lý III Nhựa Phenolic 3.1 Phân loại – Nhựa phenolic hay gọi nhựa phenol formandehyde (PF), tổng hợp từ Phenol Formandehyde Chia làm dạng: Nhựa Novolac Nhựa Rezolic nhựa PF nhiệt dẻo, khả tự đóng Là nhựa PF nhiệt rắn, có khả tự đóng rắn tạo rắn để tạo thành polyme mạng lưới không gian mạng lưới không gian Gồm loại: nhựa rezol, không thêm chất đóng rắn Có thể tan tốt nhựa rezitol nhựa rezit Được tổng hợp trong rượu acetone Được tổng hợp môi môi trường bazơ (pH>7) trường axit (pH

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] VinylEster phenolic – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: VinylEster phenolic, VinylEster phenolic, VinylEster phenolic

Hy vọng thông qua bài viết VinylEster phenolic . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.