[Download] Ví dụ về so sánh thuế thu nhập cá nhân năm 2008 và 2009 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 18:09

Download

VÍ DỤ SO SÁNH THUẾ VÀ THU NHẬP GIỮA HAI NĂM 2008 VÀ 2009Ngoài giờ KhácMã NVTổng thu nhập được giảm trừThu nhập chịu thuếLương cơ bản trước thuếTổng thu nhập trước thuế5% BHXH,1% BHYT, 1% B DỤ SO SÁNH THUẾ THU NHẬP GIỮA HAI NĂM 2008 2009Ngoài giờ KhácAB 1 23 4 5678 9E01 20,000,000 5,000,000 2,000,000 27,000,000 980,000 980,000 26,020,000E01 20,000,000 5,000,000 2,000,000 27,000,000 980,000 980,000 26,020,000E01 20,000,000 5,000,000 2,000,000 27,000,000 980,000 980,000 26,020,000E01 20,000,000 5,000,000 2,000,000 27,000,000 980,000 980,000 30,020,0002008E01 20,000,000 5,000,000 2,000,000 27,000,000 850,000 Total income Taxable income PIT payable Net income27,000 26,020 3,554 22,466 27,000 26,150 3,345 22,805 Mã NVTổng thu nhập được giảm trừThu nhập chịu thuếLương cơ bản trước thuếTổng thu nhập trước thuế20095% BHXH,1% BHYT, 1% BHTN (phần đóng góp của NV)ThưởngNămPhụ cấpThu nhập miễn thuếVí dụ so sánh thu nhậpVí dụ so sánh thu nhập3,55422,46626,15022,805 3,34526,02027,000-5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000Total income Taxable income PIT payable Net incomengàn đồngIncome 2008 Income 200915% BHXH, 2% BHYT,1% BHTN10 11 1213 14 15 16 17 184,000,000 3 4,800,000 8,800,000 17,220,000 1,833,000 24,187,000 2,480,000 29,480,000 4,000,000 2 3,200,000 7,200,000 18,820,000 2,114,000 23,906,000 2,480,000 29,480,000 4,000,000 1 1,600,000 5,600,000 20,420,000 2,434,000 23,586,000 2,480,000 29,480,000 4,000,000 – – 4,000,000 26,020,000 3,554,000 22,466,000 2,480,000 29,480,000 – 26,150,000 3,345,000 22,805,000 2,150,000 29,150,000 Thu nhập tính thuếThuế TN phải nộpThu nhập thực lãnhTổng chi phí Lương(Phần đóng góp của Công ty)Giảm trừ cho người phụ thuộcGiảm trừ bản thânGiảm trừ gia cảnhSố người phụ thuộcTổng số tiền được giảm trừ . 1% BHTN (phần đóng góp của NV)ThưởngNămPhụ cấpThu nhập miễn thu Ví dụ so sánh thu nhập Ví dụ so sánh thu nhập3 ,55422,46626,15022,805 3,34526,02027,000-5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000Total. NVTổng thu nhập được giảm tr Thu nhập chịu thu Lương cơ bản trước thu Tổng thu nhập trước thu 2 0095% BHXH,1% BHYT, 1% BHTN (phần đóng góp của NV)ThưởngNămPhụ

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Ví dụ về so sánh thuế thu nhập cá nhân năm 2008 và 2009 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Ví dụ về so sánh thuế thu nhập cá nhân năm 2008 và 2009, Ví dụ về so sánh thuế thu nhập cá nhân năm 2008 và 2009, Ví dụ về so sánh thuế thu nhập cá nhân năm 2008 và 2009

Hy vọng thông qua bài viết Ví dụ về so sánh thuế thu nhập cá nhân năm 2008 và 2009 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.