Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Ứng dụng mô hinhg Just In Time của Công ty Dell – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2016, 11:51

Trường Đại học Trà Vinh Khoa Kinh tế – Luật Môn Quản trị sản xuất điều hành MÔ HÌNH JUST IN TIME VÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA DELL KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GVHD: PGS TS Hồ Tiến Dũng HVTH: Nhóm DANH SÁCH NHÓM Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Minh Diễn Nguyễn Thị Bé Duy Nguyễn Văn Toàn Trương Thị Bích Vân Lý chọn đề tài JIT (just in time), hệ thống điều hành vừa lúc, hình thức quản lý dựa cải tiến không ngừng giảm thiểu tối đa lãng phí tất phận công ty Đây hình thức quản lý áp dụng rộng rãi nhà máy nhiều lợi ích mà JIT đem lại Để tìm hiểu sâu chất, nội dung JIT ứng dụng thực tế doanh nghiệp sản xuất nào, nhóm định chọn đề tài: “Mô hình Just In Time thành công Dell áp dụng mô hình vào hoạt động sản suất kinh doanh” Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu mô hình kinh doanh Dell thành công Dell áp dụng mô hình Just – In – Time vào hoạt động sản xuất kinh doanh Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng: Hệ thống JIT Phạm vi nghiên cứu: Công ty Dell Phương pháp nghiên cứu: Thu thập thông tin thứ cấp từ hệ thống thông tin công ty PHẦN II: TÓM TẮT LÝ THUYẾT JIT Khái niệm lịch sử hình thành hệ thống JIT (Just In Time) Khái niệm lịch sử hình thành hệ thống JIT (Just In Time)  JIT viết tắt từ thành ngữ “Just-In-Time” khái niệm sản xuất đại Just-In-Time (JIT) gói gọn câu: “đúng sản phẩm với số lượng nơi vào thời điểm”  JIT hình thức dựa cải tiến không ngừng giảm thiểu tối đa lãng phí tất phận công ty  Mục đích JIT sản xuất mặt hàng cần thiết số lượng cần thiết thời điểm thiết CÁC YẾU TỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG JIT (12 ĐẶC TRƯNG)  Mức độ sản xuất cố định   Sử dụng công nhân đa Tồn kho thấp  Đảm bảo mức chất lượng cao  Kích thước lô hàng nhỏ   Lắp đặt với chi phí thấp nhanh Lựa chọn người bán hàng tin cậy nâng cao tinh thần hợp tác thành viên hệ thống  Sử dụng hệ thống “kéo”  Nhanh chóng giải cố trình sản xuất  Liên tục cải tiến   Bố trí mặt hợp lý Sửa chữa bảo trì định kỳ Lợi ích hệ thống JIT  Giảm lượng tồn kho tất khâu  Giảm nhu cầu mặt  Tăng chất lượng sản phẩm, giảm phế phẩm lượng sản phẩm làm lại  Giảm thời gian phân phối sản xuất  Có tính linh động cao phối hợp sản xuất   Dòng sản xuất nhịp nhàng gián đoạn, chu kỳ sản xuất ngắn, công nhân có nhiều kỹ nên họ giúp đở lẫn thay trường hợp vắng mặt  Có tham gia công nhân việc khắc phục cố trình sản xuất, từ nâng cao tinh thần trách nhiệm công nhân  Tạo áp lực để xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp  Giảm nhu cầu lao động gián tiếp, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Tăng mức độ sản xuất tận dụng thiết bị Khó khăn gặp phải chuyển sang hệ thống JIT  Lịch tiếp nhận phân phối nguyên liệu, thành phần phức tạp  Hệ thống kiểm soát điều hành hoạt động khó khăn  Đòi hỏi phải có hệ thống sở hạ tầng xã hội tốt, hoàn hảo: lao động, thiết bị, nguồn vật tư  Đòi hỏi phải có kết hợp chặt chẽ nhà sản xuất nhà cung ứng Yêu cầu thiết lập mối quan hệ khâu phải chặt chẽ  Đòi hỏi phải làm từ đầu  Rủi ro thiếu hàng nhu cầu tăng đột biến PHẦN II: MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA DELL VÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA DELL KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH JIT MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA DELL HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP VỚI NGƯỜI MUA  Đối với khách hàng cá nhân + Đặt hàng qua website + Đặt hàng qua điện thoại  Đối với khách hàng doanh nghiệp + Đặt hàng thông qua Premier Pages Dell + Đặt hàng thông qua ứng dụng ERP (Enterprise Resource Planning) 2.TÍCH HỢP VỚI NHÀ CUNG ỨNG (B2B INTERGRATION)  Dell xây dựng cho tích hợp ảo (Virtual Intergration) với nhà cung cấp qua hệ thống SCM (Quản lý chuỗi cung ứng) Mỗi Dell tiếp nhận đơn hàng, hệ thống xử lý bóc tách đơn hàng thành phần nhỏ, tập hợp lại tự động chuyển đến cho nhà cung ứng thích hợp 2.TÍCH HỢP VỚI NHÀ CUNG ỨNG (B2B INTERGRATION)  Dell sử dụng hệ thống SCM i2 Technologies Hệ thống cho phép, 20 giây, tiến hành tổng hợp đơn hàng, phân tích thành phần đơn hàng cần thiết, kiểm tra tình trạng tồn kho Dell nhà cung ứng, sau tự động tạo hóa đơn đặt hàng linh kiện cần thiết tới cho nhà cung ứng thích hợp SỰ THÀNH CÔNG CỦA DELL KHI ÁP DỤNG JIT  Giảm lượng hàng tồn kho  Đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn hàng  Đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng  Tăng lợi cạnh tranh  Tận dụng lợi Kéo từ nhu cầu GIẢM LƯỢNG HÀNG TỒN KHO Bằng cách liên kết khăng khít có hệ thống đơn đặt hàng khách hàng nhà cung cấp, Dell giảm lượng hàng tồn kho đến mức tối thiểu Chiến lược cho phép họ giữ tay có ngày hàng tồn kho Trong hầu hết công ty ngành công nghiệp máy tính nắm giữ từ 20 đến 30 ngày giá trị hàng tồn kho  Việc giúp công ty tiết kiệm khoản chi phí liên quan đến hàng tồn kho chi phí lưu kho, chi phí bảo quản,… Do giá bán máy tính Dell thấp so với sản phẩm công ty khác tạo nên lợi cạnh tranh giá cho  ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG  Với hệ thống máy móc điện tử làm việc tự động hóa kịp thời đẩy nhanh tốc độ giải khâu trình Nhờ mà số lượng đơn đặt hàng đáp ứng tăng lên 3 ĐÁP ỨNG ĐÚNG VÀ KỊP THỜI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG  Dell sản xuất sản phẩm có đơn đặt hàng Theo tư tưởng Marketing, “chỉ bán xã hội cần không bán có sẵn”.Ngoài việc loại trừ vấn đề hàng tồn kho lưu chuyển tiền mặt, ưu phương pháp đảm bảo yêu cầu khách hàng đáp ứng cách xác  Hệ thống quản lý tiếp cận trực tiếp, linh hoạt nhanh nhạy đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng 4 TĂNG LỢI THẾ CẠNH TRANH  Thành công Dell không xuất phát từ việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt mà với mức giá hợp lý nhất…Mô hình kinh doanh trực tiếp Dell kết hợp nhiều yếu tố nhằm cung cấp sản phẩm có giá trị tốt cho khách hàng Đó sản phẩm tùy biến với mức giá thấp, thêm vào hình thức giao hàng nhanh dịch vụ khách hàng hoàn hảo 5 TẬN DỤNG ĐƯỢC LỢI THẾ KÉO TỪ NHU CẦU  Trong thị trường công nghệ thay đổi nhanh, đòi hỏi phải liên tục nâng cấp sản phẩm, Dell Computer có lợi lớn so với đối thủ cạnh tranh không dự báo nhu cầu mà phản ứng lại với nhu cầu cách làm theo đơn đặt hàng trung bình ngày Trong Dell nắm giữ trung bình ngày hàng tồn kho, đối thủ cạnh tranh phải trì đến tuần hàng tồn kho Khả định muộn tốt Dell tạo cho Dell lợi cạnh tranh lớn thị trường chuyển động nhanh KẾT LUẬN Just in time (JIT) quy trình sản xuất đại, tóm lược câu “ Đúng sản phẩm – với số lượng, nơi – vào thời điểm cần thiết” Hệ thống sản xuất khách hàng muốn, hạng mục trình sản xuất rơi vào tình trạng để không, chờ xử lý, nhân công hay thiết bị phải đợi để có đầu vào vận hành Có thể nói hệ thống JIT cho phép hệ thống vận hành hiệu nhất, tránh lãng phí không cần thiết  Mặc dù không tránh hạn chế định, song mô hình JIT Dell áp dụng hiệu  Cảm ơn ý lắng nghe Thầy bạn […]… sở hạ tầng của xã hội tốt, hoàn hảo: lao động, thiết bị, nguồn vật tư  Đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà sản xuất và nhà cung ứng Yêu cầu thiết lập mối quan hệ giữa các khâu phải chặt chẽ  Đòi hỏi phải làm đúng ngay từ đầu  Rủi ro thiếu hàng khi nhu cầu tăng đột biến PHẦN II: MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA DELL VÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA DELL KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH JIT MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA DELL 1 HOẠT… 2.TÍCH HỢP VỚI NHÀ CUNG ỨNG (B2B INTERGRATION)  Dell sử dụng hệ thống SCM của i2 Technologies Hệ thống cho phép, mỗi 20 giây, sẽ tiến hành tổng hợp đơn hàng, phân tích thành phần đơn hàng cần thiết, kiểm tra tình trạng tồn kho của Dell và các nhà cung ứng, sau đó sẽ tự động tạo hóa đơn đặt hàng các linh kiện cần thiết tới cho nhà cung ứng thích hợp SỰ THÀNH CÔNG CỦA DELL KHI ÁP DỤNG JIT  Giảm lượng… Pages của Dell + Đặt hàng thông qua ứng dụng ERP (Enterprise Resource Planning) 2.TÍCH HỢP VỚI NHÀ CUNG ỨNG (B2B INTERGRATION)  Dell đã xây dựng cho mình các sự tích hợp ảo (Virtual Intergration) với nhà cung cấp qua hệ thống SCM (Quản lý chuỗi cung ứng) Mỗi khi Dell tiếp nhận 1 đơn hàng, hệ thống xử lý sẽ bóc tách đơn hàng thành từng phần nhỏ, tập hợp lại rồi sẽ tự động chuyển đến cho nhà cung ứng. .. cách chính xác  Hệ thống quản lý tiếp cận trực tiếp, linh hoạt và nhanh nhạy đã đáp ứng đúng và kịp thời nhu cầu của khách hàng 4 TĂNG LỢI THẾ CẠNH TRANH  Thành công của Dell không chỉ xuất phát từ việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng bằng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất mà còn với mức giá hợp lý nhất Mô hình kinh doanh trực tiếp của Dell kết hợp nhiều yếu tố nhằm cung cấp những sản phẩm… khâu của quá trình Nhờ vậy mà số lượng đơn đặt hàng được đáp ứng cũng tăng lên 3 ĐÁP ỨNG ĐÚNG VÀ KỊP THỜI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG  Dell chỉ sản xuất sản phẩm khi có đơn đặt hàng Theo tư tưởng của Marketing, “chỉ bán cái xã hội cần chứ không bán cái mình có sẵn”.Ngoài việc loại trừ vấn đề hàng tồn kho và lưu chuyển tiền mặt, ưu thế của phương pháp này là đảm bảo yêu cầu của khách hàng được đáp ứng một… Đáp ứng đúng và kịp thời nhu cầu của khách hàng  Tăng lợi thế cạnh tranh  Tận dụng được lợi thế Kéo từ nhu cầu 1 GIẢM LƯỢNG HÀNG TỒN KHO Bằng cách liên kết khăng khít và có hệ thống giữa các đơn đặt hàng của khách hàng và nhà cung cấp, Dell đã giảm lượng hàng tồn kho đến mức tối thiểu Chiến lược này cho phép họ chỉ giữ trong tay có 5 ngày hàng tồn kho Trong khi đó hầu hết các công ty trong ngành công. .. hầu hết các công ty trong ngành công nghiệp máy tính hiện đang nắm giữ từ 20 đến 30 ngày giá trị của hàng tồn kho  Việc này đã giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí liên quan đến hàng tồn kho như chi phí lưu kho, chi phí bảo quản,… Do đó giá bán của máy tính Dell sẽ thấp hơn so với sản phẩm của công ty khác tạo nên lợi thế cạnh tranh về giá cho nó  2 ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG  Với hệ… trong 5 ngày Trong khi Dell chỉ nắm giữ trung bình của 5 ngày hàng tồn kho, đối thủ cạnh tranh phải duy trì đến 6 tuần của hàng tồn kho Khả năng quyết định càng muộn càng tốt của Dell tạo cho Dell một lợi thế cạnh tranh rất lớn trong một thị trường chuyển động nhanh KẾT LUẬN Just in time (JIT) là một quy trình sản xuất hiện đại, có thể tóm lược bằng một câu “ Đúng sản phẩm – với đúng số lượng, tại đúng… dịch vụ khách hàng hoàn hảo 5 TẬN DỤNG ĐƯỢC LỢI THẾ KÉO TỪ NHU CẦU  Trong thị trường công nghệ thay đổi nhanh, đòi hỏi phải liên tục nâng cấp sản phẩm, Dell Computer có một lợi thế rất lớn so với đối thủ cạnh tranh bởi vì nó không dự báo nhu cầu mà nó phản ứng lại với nhu cầu bằng cách làm theo đơn đặt hàng trung bình trong 5 ngày Trong khi Dell chỉ nắm giữ trung bình của 5 ngày hàng tồn kho, đối thủ… sản xuất rơi vào tình trạng để không, chờ xử lý, không có nhân công hay thiết bị nào phải đợi để có đầu vào vận hành Có thể nói hệ thống JIT cho phép hệ thống vận hành hiệu quả nhất, tránh lãng phí không cần thiết  Mặc dù không tránh được những hạn chế nhất định, song mô hình JIT đã được Dell áp dụng rất hiệu quả  Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của Thầy và các bạn

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Ứng dụng mô hinhg Just In Time của Công ty Dell – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Ứng dụng mô hinhg Just In Time của Công ty Dell, Ứng dụng mô hinhg Just In Time của Công ty Dell, Ứng dụng mô hinhg Just In Time của Công ty Dell, Mô hình kinh doanh của dell, Tích hợp với nhà cung ứng (B2B Intergration­), Sự thành công của dell khi áp dụng jit

Hy vọng thông qua bài viết Ứng dụng mô hinhg Just In Time của Công ty Dell . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button