Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2016, 11:50

Mẫu slide powerpoint về chủ đề Trò chơi ô chữ về Bác Hồ bao gồm 9 câu hỏi hàng ngang liên quan đến cuộc đời chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó học sinh tìm ra ô chữ từ khóa hàng dọc.Câu 1: Tên tự đầu tiên của Hồ Chí Minh ?Câu 2:Nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước ?Câu 3: Xung quanh bụt mọc nhấp nhô, cành liễu rủ lưa thưa xuống đâu ? TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRÒ CHƠI Ô CHỮ SV: NGUYỄN THỊ THU HIỀN LỚP: SPMN K7 MSSV: N G U Y Ễ N T Ấ T T H À N B Ế N N H À R Ồ N G A O C Á B Á C N H À S À N B Í D A N H Ọ C N A M Đ À H Ệ A N Chọn câu Đáp án Hàng ngang Q U Ầ N Á O B Ụ T M K A K I Đ/A HÀNG DỌC N G H H N Ồ *Câu 1: Tên tự Hồ Chí Minh ? N G U Y Ễ N T Ấ T T H À N H Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 2:Nơi Bác tìm đường cứu nước ? B Ế N N H À R Ồ N GGG Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 3: Xung quanh bụt mọc nhấp nhô, cành liễu rủ lưa thưa xuống đâu ? A O C Á B Á C H Ồ Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 4: Nơi làm việc sinh sống Bác Hồ sau Phủ Chủ Tịch ? N H À S À N Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 5: Tên gọi khác tên khai sinh gọi gì? B Í D A N H Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 6:Tên loài thấp nhỏ, màu nâu mọc nhiều xung quanh ao cá Bác Hồ ? B Ụ T M Ọ C Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 7:Bộ đồ giản dị Bác thường mặc ? Q U Ầ N Á O K A K I Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 8: Quê nội chủ tịch Hồ Chí Minh ? N A M Đ À N Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 9: Quê hương Bác Hồ tỉnh nào? N G H Ệ A N Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn […]…*Câu 9: Quê hương của Bác Hồ ở tỉnh nào? N G H Ệ A N Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint, Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint, Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint

Hy vọng thông qua bài viết Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button