Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2016, 11:50

Mẫu slide powerpoint về chủ đề Trò chơi ô chữ về Bác Hồ bao gồm 9 câu hỏi hàng ngang liên quan đến cuộc đời chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó học sinh tìm ra ô chữ từ khóa hàng dọc.Câu 1: Tên tự đầu tiên của Hồ Chí Minh ?Câu 2:Nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước ?Câu 3: Xung quanh bụt mọc nhấp nhô, cành liễu rủ lưa thưa xuống đâu ? TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRÒ CHƠI Ô CHỮ SV: NGUYỄN THỊ THU HIỀN LỚP: SPMN K7 MSSV: N G U Y Ễ N T Ấ T T H À N B Ế N N H À R Ồ N G A O C Á B Á C N H À S À N B Í D A N H Ọ C N A M Đ À H Ệ A N Chọn câu Đáp án Hàng ngang Q U Ầ N Á O B Ụ T M K A K I Đ/A HÀNG DỌC N G H H N Ồ *Câu 1: Tên tự Hồ Chí Minh ? N G U Y Ễ N T Ấ T T H À N H Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 2:Nơi Bác tìm đường cứu nước ? B Ế N N H À R Ồ N GGG Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 3: Xung quanh bụt mọc nhấp nhô, cành liễu rủ lưa thưa xuống đâu ? A O C Á B Á C H Ồ Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 4: Nơi làm việc sinh sống Bác Hồ sau Phủ Chủ Tịch ? N H À S À N Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 5: Tên gọi khác tên khai sinh gọi gì? B Í D A N H Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 6:Tên loài thấp nhỏ, màu nâu mọc nhiều xung quanh ao cá Bác Hồ ? B Ụ T M Ọ C Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 7:Bộ đồ giản dị Bác thường mặc ? Q U Ầ N Á O K A K I Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 8: Quê nội chủ tịch Hồ Chí Minh ? N A M Đ À N Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn *Câu 9: Quê hương Bác Hồ tỉnh nào? N G H Ệ A N Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn […]…*Câu 9: Quê hương của Bác Hồ ở tỉnh nào? N G H Ệ A N Đáp Án Câu trước Câu sau Trang chọn

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint, Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint, Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint

Hy vọng thông qua bài viết Trò chơi ô chữ về Bác Hồ powerpoint . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button