Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] Triết học Ấn Độ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2012, 07:32

Triết học Ấn Độ TIểU LUậN TRIếT HọCTừ xa tới nay có rất nhiều trờng phái triết học du nhập vào Việt Nam nớc Ta nó đã có ít nhiều ảnh hởng đến đời sống nhân dân cũng nh sự phát triển của đất nớc, sau đây em xin trình bày về những ảnh hởng của triết học ấn Độ mà chủ yếu là trờng phái triết học Phật Giáo nó đã đợc du nhập vào việt nam nh thế nào và những ảnh hởng của nó ra sao.Trớc tiên ta nói một đôi dòng về triết học phật giáo của ấn Độ.ấn Độ cổ đại là một vùng đất thuộc Nam Châu á với đặc điểm khí hậu, đất đai đa dạng và khắc nghiệt cùng sự án ngữ của vòng cung dãy Hy Mã – Lạp Sơn kéo dài trên hai ngàn km. Đây là yếu tố địa lý có ảnh hởng nhất định tới quá trình hình thành văn hoá, tôn giáo và t tởng triết học của ngời ấn Độ cổ đại. Tuy nhiên nhân tố có ảnh hởng lớn nhất tới quá trình đó là nhân tố kinh tế xã hội, trong đó đặc biệt là sự tồn tại từ rất sớm và kéo dài của kết cấu kinh tế xã hội theo mô hình đặc biệt mà Các Mác gọi là Công xã nông thôn. Trong kết cấu này, chế độ quốc hữu về ruộng đất đợc các nhà kinh tế điển hình là chủ nghĩa Mác coi là chiếc chìa khoá để hiểu toàn bộ lịch sử ấn Độ cổ đại. Chính trong mô hình này đã làm phát sinh chủ yếu không phải là sự phân chia đối kháng giai cấp giữa chủ nô và nô lệ nh ở Hy Lạp cổ đại, mà là sự phân biệt hết sức khắc nghiệt và giai dẳng của bốn đẳng cấp lớn trong xã hội: Tăng nữ, quí tộc, bình dân tự do và tiện nô (nô lệ). Thêm vào đó ngời ấn Độ cổ đại đã tích luỹ đợc những tri thức rất phong phú về các lĩnh vực toán học thiên văn, lịch pháp nông nghiệp v.vTất cả những yếu tố tự nhiên, kinh tế, chính trị và tri thức nói trên đã hợp thành cơ sở hiện thực cho sự phát triển những t tởng triết học tôn giáo ấn Độ cổ đại.Triết học ấn Độ cổ đại chia làm hai giai đoạnGiai đoạn thứ nhất: (Từ giữa thiên niên kỷ III tr.CN đến khoảng giữa thiên niên kỷ II tr. CN). Đây là giai đoạn thờng đợc gọi là Nền văn hoá TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xã hội việt nam———————————————————————————————————————————1TIểU LUậN TRIếT HọCHarappa (hay nền văn minh sống ấn) Khởi đầu của nền văn hoá ấn Độ, mà cho tới nay ngời ta còn biết quá ít về nó ngoài những t liệu khảo cổ học vào những thập kỷ đầu thế kỷ XX.Giai đoạn thứ hai: (Tiếp nối giai đoạn thứ nhất tới thế kỷ thứ VII tr. CN). Đây là thời kỳ có sự thâm nhập của ngời Arya (gốc ấn – Âu) vào khu vực của ngời Dravida (ngời bản địa). Đây là sự kiện quan trọng về lịch sử, đánh dấu sự hoà trộn giữa hai nền văn hoá – tín ngỡng của hai chủng tộc khác nhau. Chính qúa trình này đã làm xuất hiện một nền văn hoá mới của ngời ấn Độ: nền văn hoá Véda.Giai đoạn thứ ba: Trong khoảng 5 6 thế kỷ (Từ thế kỷ thứ VI tr.CN tới thế kỷ I tr.CN) đây là thời kỳ ấn Độ cổ đại có những biến động lớn cả về kinh tế, chính trị, xã hội và t tởng, cũng là thời kỳ hình thành các trờng phái triết học tôn giáo lớn. Đó là 9 hệ thống t tởng lớn, đợc chia làm hai phái: chính thống và không chính thống.Thuộc phái chính thống có Sàmkhuy, Mimasa, Védanta. Yoga, Nỳaya và Vasêsika.Thuộc phái không chính thống có Jaina, Lokayata và Phật giáo (Buddha).Triết học ấn Độ có nhiều nét đặc thù về t tởngSo với các nền triết học cổ đại khác, nền triết học ấn Độ biểu hiện ra là một nền triết học chịu ảnh hởng lớn của những t tởng tôn giáo. Trừ trờng phái Lokayata, các trờng phái còn lại đều có sự thống nhất giữa t tởng triết học và những t tởng tôn giáo. Ngay cả hai trờng phái: Jaina và Phật giáo, tuy tuyên bố đoạn tuyệt với truyền thống văn hóa Véda (truyền thống tôn giáo) nhng trong thực tế nó vẫn không thể vợt qua truyền thống ấy. Tuy nhiên tính tôn giáo của ấn Độ cổ đại có xu hớng hớng nội mà không phải hớng ngoại nh nhiều tôn giáo phơng Tây. Cũng bởi vậy, xu hớng chú giải và thực hành những vấn đề nhân sinh quan dới góc độ tâm linh tôn giáo nhằm đạt tới sự giải thoát là xu hớng trội của nhiều học thuyết triết học tôn giáo ấn Độ cổ đại.TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xã hội việt nam———————————————————————————————————————————2TIểU LUậN TRIếT HọCĐó chỉ là những nét đặc thù của t tởng triết học ấn Độ cổ đại trong tơng quan so sánh với các nền triết học cổ đại khác, cái làm nên thiên hớng riêng của nó. Còn về nội dung t tởng, nền triết học ấn Độ cũng giống nh nhiều nền triết học cổ đại khác, nó đã đặt ra và giải quyết nhiều vấn đề về triết học: Bản thể luận, nhận thức luận v.vChúng ta đi xét những t tởng triết học cơ bản của trờng phái Phật giáo.Phật giáo là một trờng phái triết học tôn giáo điển hình của nền t tởng ấn Độ cổ đại và có nhiều ảnh hởng rộng rãi, lâu dài trên phạm vi thế giới. Ngày nay với t cách là một tôn giáo, Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới.Ngời sáng lập Phật giáo là Thích Đạt – Đa, vào khoảng thế kỷ thứ VI tr.CN. Sau này ông đợc tôn xng với nhiều danh hiệu khác nhau: Nh Lai, Phật Tổ, Đức THế Tôn nh ng khá phổ biến là Thích Ca Muni (Sakyamuni nghĩa là bộc hiền giả dòng Sakya).Sau Sakyamuni một vài thế kỷ, Phật giáo đợc phân chia thành tông phái lớn là tiểu thừa giáo và đại thừa giáo (nghĩa là cỗ xe nhỏ và cỗ xe lớn). Tiểu thừa giáo phát triển về phía Nam ấn Độ rồi truyền bá sang Xêrilanca, Philippin, Lào, Campuchia, Nam Việt Nam Đại thừa giáo phát triển mạnh ở Bắc ấn Độ, truyền bá vào Tây tạng, Trung hoa, Nhật bản, Bắc Việt namKinh điển của Phật giáo gồm: Kinh Luật Luận (gọi là Tam tạng tức ba kho kinh điển). Mà về mặt triết học thì quan trọng nhất là kinh và luận. Tam tạng kinh điển của Phật giáo đợc ghi bằng hai hệ Pali và Sankrit (Ngữ bộ Nam và Bắc ấn) có tới trên 5000 quyển.Những t tởng triết học cơ bản của Phật giáo nguyên thuỷ (sơ kỳ) gồm mấy vấn đề lớn sau:Thứ nhất: Thế giới quan Phật giáo là một thế giới quan có tính duy vật và vô thần, đồng thời có chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng sâu sắc.Tính duy vật và vô thần thể hiện rõ nét nhất ở quan niệm về tính tự thân sinh thành, biến đổi của vạn vật, không do sự chi phối quyết định của một lực l-ợng thần linh hay thợng đế tối cao nào. Trái lại vạn vật đều tuân theo tính tất TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xã hội việt nam———————————————————————————————————————————3TIểU LUậN TRIếT HọCđịnh và phổ biến của luật nhân quả. Điều này đợc quán triệt trong việc lý giải những vấn đề của cuộc sống nhân sinh nh: Hạnh phúc, đau khổ, giàu nghèo, thọ,yểuTính biện chứng sâu sắc của triết học Phật giáo đặc biệt thể hiện rõ qua việc luận chứng về tính chất vô ngã và vô thờng của vạn vật.Phạm trù vô ngã bao hàm t tởng cho rằng, vạn vật trong vụ trụ vốn không có tính thờng hằng nó chỉ là sự giả hợp do sự hội đủ nhân duyên nên thành ra có (tồn tại). Ngay bản thân sự tồn tại của thực tế con ngời chẳng qua cũng là do ngũ uẩn (năm yếu tố) hội hợp lại: Sắc (vật chất), thụ (cảm giác), t-ởng (ấn tợng), hành (suy lý) và thức (ý thức). Theo cách phân loại khác-lục tại: địa (chất khoảng), thuỷ (chất nớc), hoả (nhiệt năng), phong (hơi thở), không (khoảng trống) và thức (ý thức). Nói một cách tổng quát thì vạn vật chỉ là sự hội hợp của hai loại yếu tố là vật chất sắc và tinh thần danh. Nh vậy thì không có cái gọi là tôi (vô ngã).Phạm trù vô thờng gắn liền với phạm trù vô ngã. Vô thờng nghĩa là vạn vật biến đổi vô cùng theo chu trình bất tận: Sinh Trụ Dị Diệt(hay: Sinh Trụ Hoại Không). Vậy thì có có không không luân hồi (bánh xe quay) bất tận: thoáng có, thoáng không cái còn mà chẳng còn, cái mất mà chẳng mất.Thứ hai: Nhân sinh quan Phật giáo là phần trọng tâm của triết học này. Cũng nh nhiều trờng phái khác của triết học ấn Độ cổ đại, Phật giáo đặt vấn đề tìm kiếm mục tiêu cứu cánh nhân sinh ở sự giải thoát (Moksa) khỏi vòng luân hồi, nghiệp báo để đạt tới trạng thái tồn tại Niết bàn (Nirvana). Tính quần chúng của luận điểm nhân sinh Phật giáo thể hiện ở chỗ nêu cao tinh thần bình đẳng giác ngộ, tức là quyền thực hiện sự giải thoát là cho tất cả mọi ngời mà cao hơn nữa là của mọi chúng sinh. Điều này mang tính nhân bản sâu sắc, vợt qua giới hạn đẳng cấp khắc nghiệt vốn là một truyền thống chính trị ấn Độ cổ đại. Nó nói lên khát vọng tự do cho tất cả mọi ngời, không thể là độc quyền của một đẳng cấp nào, dù đó là đẳng cấp tăng nữ hay quý tộc, bình dân hay tiện nô. Nhng đó không phải kêu gọi gián tiếp cho quyền bình đẳng về mặt chính trị mà TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xã hội việt nam———————————————————————————————————————————4TIểU LUậN TRIếT HọClà bình đẳng trong sự mu cầu cứu cánh giác ngộ. Có thể, đây là lời kêu gọi gián tiếp cho quyền bình đẳng xã hội của Phật giáo, và nh vậy Phật giáo thật sự là một trờng phái thuộc phái không chính thống (tức phái cải cách) của nền t t-ởng Ân Độ cổ đại.Nội dung triết học nhân sinh của Phật giáo tập trung ở bốn luận điểm (gọi là tứ diện đế). Bốn luận điểm này đợc Phật giáo coi là bốn chân lý vĩ đại về cuộc sống nhân sinh cho bất cứ cuộc sống nhân sinh nào thuộc đẳng cấp nào.Luận điểm thứ nhất (khổ đế): Sự thật nơi cuộc sống nhân sinh không có gì khác ngoài sự đau khổ, ràng buộc hệ luỵ, không có tự do. Đó là 8 nỗi khổ trầm lâm bất tận mà bất cứ ai cũng phải gánh chịu: Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Thụ biệt Ly (yêu thơng chia lìa), Oán tăng hội (oán ghét nhau mà phải sống với nhau), Sở cầu bất đắc (cái mong muốn mà không đạt đợc), và Ngũ thụ uẩn (5 yếu tố vô thờng nung nấu làm khổ).Luận điểm thứ hai (Nhân đế): là luận điểm giải thích những nguyên nhân sự thật đau khổ nơi cuộc sống nhân sinh. Đó là 12 nguyên nhân (thập nhị nhân duyên): 1. Vô minh; 2. Hành; 3. Thức; 4. Danh sắc; 5. Lục nhập; 6. Xúc; 7. Thụ; 8. ái; 9. Thủ; 10. Hữu; 11. Sinh và 12. Lão Tử.Trong 12 nhân duyên ấy thì Vô minh là nguyên nhân thâu tóm tất cả. Bở vậy diệt trừ vô minh là diệt trừ tận gốc rễ sự đau khổ nhân sinh. Dới góc độ nhận thức, vô minh là ngu tối, không sáng suốt, thiếu giác ngộ chân lý.Luận điểm thứ ba (Diệt đế): Là luận điểm về khả năng có thể tiêu diệt đ-ợc sự khổ nơi cuộc sống nhân sinh, đạt tới trạng thái Niết bàn, cứu cánh của hành động tự do. Luận điểm này cũng bộc lộ tinh thần lạc quan tôn giáo của Phật giáo; cũng thể hiện khát vọng nhân bản của nó muốn hớng con ngời đến niềm hạnh phúc tuyệt đối; khát vọng chân chính của con ngời tới Chân Thiện Mỹ.Luận điểm thứ t (Đao đế): là luận điểm về con đờng thể hiện sự diệt khổ, đạt tới giải thoát. Đó không phải là con đờng sử dụng bạo lực mà là con đờng tu đạo. Thực chất của con đờng này là hoàn thiện đạo đức cá nhân. Sự giải phóng mang ý nghĩa của sự thự hiện cá nhân, không mang ý nghĩa của những TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xã hội việt nam———————————————————————————————————————————5TIểU LUậN TRIếT HọCphong trào cách mạng hay cải cách xã hội. Đây là nét đặc biệt của tinh thần giải phóng nhân sinh của Phật giáo.Con đờng giải phóng cá nhân này gồm 8 nguyên tắc:* Chính kiến (hiểu biết đúng sự thật nhân sinh)* Chính t duy (suy nghĩ đúng đắn).* Chính ngữ (giữ lời nói phải).* Chính nghiệp (giữ đúng trung nghiệp).* Chính mệnh (giữ ngăn dục vọng).* Chính tinh tiến (rèn luyện không mỏi mệt).* Chính niệm (có niềm tin vững chắc vào sự giải thoát).* Chính định (an định, tự tác).Tám nguyên tắc (hay bất chính đạo) có thể thâu tóm vào ba đIều học tập, rèn luyện lớn là: Giới – Định Tuệ (tức là: Giữ giới luật, thực hành thiền đinh và khai thông trí tuệ Bát nhã).Trên đây là hai vấn đề cơ bản của triết học Phật giáo nguyên thuỷ (sơ kỳ). Sự phát triển về sau của Phật giáo đã chia thành các tông phái khác nhau và đã có những phát trên rất khác nhau về các quan điểm triết học.Qua những đặc điểm trên ta thấyTriết học ấn Độ cổ đại đã dặt ra và giải quyết nhiều vấn đề của t duy triết học. Đó là những vấn đề thuộc bản thể luận, nhận thức luận và nhân sinh quan triết học.Giải quyết vấn đề bản thể luận, triết học ấn Độ đã hớng t duy (suy t) váo nguồn gốc sinh thành của vạn vật, truy cứu nguồn gốc khởi đầu của chúng. Trong quá trình suy t triết lý ấy, đôi khi đã đạt tới ý tởng siêu thực; vợt qua tầm suy nghĩ, nhận thức giác quan đạt tới những phán đoán siêu hình (Motaphidica) về cội nguồn của tồn tại. Chính tại điểm này làm xuất hiện những cảm nhận về tính biện chứng của tồn tại: Sự thăng bằng của các yếu tố, sự mất thăng bằng của những xung lực nội tại sự biến hoá sinh thành của vạn vật từ cái vô hình siêu vật lý – đến cái hữu hình, đa dạng.Một xu hớng khá đậm nét mà các nền triết học khác của thế giơí ít quan tâm đó là sự giải quyết những vấn đề nhân sinh dới góc độ tâm linh tôn giáo, đi TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xã hội việt nam———————————————————————————————————————————6TIểU LUậN TRIếT HọCtìm cái Đại nghã trong cái Tiểu nghã của mỗi thực thể cá nhân. ở đây xu hớng hớng nội (khác với xu hớng hớng ngoại của tôn giáo phơng Tây) trở thành một su hớng trội và cũng thế mạnh của t duy ấn Độ, nhờ đó mà đã đi sâu vào những bí ẩn của đời sống nhân sinh. Những sự thật cuộc đời mà Phật giáo đề cập đến là những hiển nhiên với bất cứ ai, dù ngời đó thuộc về đẳng cấp, giai cấp hay dân tộc nào, vậy là suy t triết học nhân sinh ấy đã đạt tới nhân sinh nhân loại. Đó cũng là một nguyên nhân nội tại khiến cho nó có sức sống toả rộng ra nhiều dân tộc, ở nhiều thời đại. Có thể nói: Sự phản tỉnh nhân sinh là một nét trội và có u thế của nhiều học thuyết triết học ấn Độ cổ đại, rất hiếm thấy ở các nền triết học khác. Đó cũng là một giá trị triết học mà con ngời hiện đại không thể bỏ qua.Những ảnh hởng của phật giáo đến nến văn hoá nớc ta.Phật giáo truyền vào Việt Nam khoảng thế kỷ II sau Công Nguyên. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Phật giáo có ảnh hởng sâu đậm và lâu dài. Trong quá trình phát triển, Phật giáo với t cách là một tôn giáo, đã có nhiều đóng góp cho văn hoá Việt Nam.Cũng giống nh tôn giáo ngoại sinh khác nh nho giáo, Đạo giáo, islam giáo, Công giáo hay tin Đạo lành, Phật giáo khi du nhập vào Việt Nam đã có những va chạm nhất định với văn hoá bản địa, hình thành cục diện hội nhập khác với sự tiến hoá tự nhiên của một hệ t tởng bản địa. Quá trình hội nhập đó dẫn tới sự hình thành những yếu tố văn hoá mới.Mỗi tôn giáo khi du nhập vào Việt Nam đã có những đóng góp nhất định về văn hoá. Phật giáo cũng không nằm ngoài quy luật này. Trong khuân khổ của chuyên đề này em xin đề cập tới một số ảnh hởng cơ bản của một vài lĩnh vc mà thôi.1. Phật giáo đã góp phần đào tạo một tầng lớp trí thức.Tầng lớp trí thức đầu tiên mà Phật đã đào tạo mang tính chất nhà s am hiểu nho giáo. Tăng thống Ngô Chân Lu hiệu là Khuông Việt đại s là một nhân vật tiêu biểu.TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xã hội việt nam———————————————————————————————————————————7TIểU LUậN TRIếT HọCKhi ngời Hán đến cai trị nớca ta thì họ mang ch Hán đến. Nhng khi đến vùng đất này, ngời Hán chủ trơng không mở trờng đào tạo trí thức ngời Việt mà chủ yếu đa ngời Hán sang làm quan cai trị. Do vậy, Suốt từ năm tr ớc Công Nguyên cho đến thời kỳ đầu Công Nguyên chỉ có một Trơng Trọng và mãi mới có vài ngơì nh Lý Cầm, Lý Tiến để học hành để đấu tranh làm quan. Một số khác nh Tích Quan Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp tuy có dạy hoc nhng đều không có dấu hiệu phổ cập chữ Hán, biểu thị cụ thể nhất là không thấy xuất hiện một giai tầng lớp trí thức Việt trớc thế kỷ thứ VII.Tầng lớp trí thức Việt dầu tiên là trí thức Phật giáo. Ngời đầu tiên để lại tên tuổi là Pháp Hiền (? 626). Phật giáo truyền vào Dầu cuối thế kỷ thứ II, hình thành trung tâm Dâu mà Pháp Hiền là nhà s Việt đầu tien lu tên trong sơn môn. Vấn đề đặt ra là, ngời ta truyền bá và phát triển đạo Phật bằng ngôn ngữ và văn tự gì trong thời kỳ đầu? Nhà s ấn Độ Tì Ni Đa Lu Chi từ Trung Quốc đến Dâu năm 580 trụ trì ở đó, dịch một quyển kinh Tổng Trì. Ông ta đến Trung Quốc năm 562 (hay 574), gặp lúc các Phật giáo đang bị đàn áp, Tăng Xán đang trốn tránh nên khuyên ông xuống phơng Nam. Ông đến chùa Chế Chí ở lại 6 năm dịch hai bộ kinh. Nh vậy ông dã học đơc văn tự Hán. Cho nên khi đến Dâu, ông đã dùng ngôn ngữ và văn tự đó đẻ truyền bá Phật giáo.Thế kỷ VII VIII, tăng sĩ Việt Nam có nhiều ngời có trí thức uyên thâm về Phật giáo. Nhiều ngời giỏi cả Phạn ngữ, đã tham gia giải kinh Phật. Nh trớc đó, thế kỷ thứ III, t liệu để lại cho biết về Đạo Thanh, một ngời Việt giúp nhà s ấn Độ dịch Pháp Hoa Tam Muội Kinh ở nớc ta khoảng năm 255 256.Tuy nhiên do chính sách nô dịch hà khắc và việc hạn chế đào tạo ngời Việt trở thành trí thức, chính quyền đô hộ Hán – Đờng đã gián tiếp hun đúc các thiền s Việt Nam ý thức về một nền độc lập dân tộc. Những nhà s Phật giáo dã là tầng lớp trí thức trụ cột cho những chính quyền độc lập đầu tiên nh các nhà tiền Lê – Lý Trần.Le Đại Hành khi lên ngôi Vua đã mời Thiền s Pháp Thuận và Thiền s Vạn Hạnh của thiền phái Tì Ni Đa Lu Chi vào triều đình làm cố vấn chính trị. Thiền s Vạn Hạnh là ngời huyền thoại hoá Lý Công Uốn và đa ông lên ngôi, trở TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xã hội việt nam———————————————————————————————————————————8TIểU LUậN TRIếT HọCthành vị vua đầu tiên của thời Lý. Lý công Uốn là con nhà s Lý khánh Vân, ra dời trong một chuyến lên chùa của mẹ ông. Lý Công Uẩn học ở chùa Lục Tổ, nhà s Vạn Hạnh đã tuyên truyền cho ông, đã khen ông sẽ làm bậc minh chủ. Các t liệu dù đã thuyền hoại hoá nhung vẫn thấy Lý Công Uốn xuất thân đào tạo trong Phật giáo đa lên ngôi báu.Đạo Phật là tôn giáo thịnh đạt nhất trong xã hội thời Lý Trần đợc coi nhmột quốc giáo. Thời Ly Trần có rất nhiều nhà s nổi tiếng trong cả nớc, có uy tín và đìa vị chính trị xã hội. Có thể kể đến các nhà s Vạn Hạnh, Mãn Giác, Viên Thông, Minh Không, Giác Hải, Pháp Loa, Huyền Quang.Nhà nớc Ly ,Trần tôn chuộng đạo Phật, trong bối cảnh của sự khoan dung, hoà hợp tôn giáo Tam giáo đồng nguyên, chủ yếu là sự kết hợp giữa Phật Giáo và Nho giáo, giữa giáo lí và thực tiễn đời sống. Đạo Phật thời Lý Trần đã ảnh hởng đến đờng lối cai trị của nhà nớc, là đối trọng t tởng của Nho giáo.Cùng tồn tại với Phật giáo, nhng nho giáo thời Ly Trần có xu hớng phát triển ngợc lại với Phật giáo, Nho giáo đã đào tạo một tầng lớp trí thức để làm quan. Nho giáo từ chỗ lúc đầu mới chỉ đợc nhà nớc phong kiến chấp nhận trên nguyên tắc nh một học thuyết để trị nớc tới chỗ sau đó (cuối thời Trần) đã trở thành một ý thức hệ trên đà thống trị xã hội.Nho giáo truyền vào Việt Nam từ đầu thời Bắc thuộc dới một phơng thức giao lu văn hoá cỡng chế. Vì vậy, sau hơn 1.000 năm đô hộ của chính quyền ph-ơng Bắc, Nho giáo cũng chỉ là một lớp váng mỏng đọng lại trong tầng lớp u tú, ảnh hởng rất nhỏ bé. Đến thời Ly Trần, nho giáo trở thành một nhu cầu t tởng thiêt yếu cho việc xây dựng một thiết chế quân chủ tập quyền, cũnh nh những nguyên lý cơ bản của phép trị nớc, trong đó một biện pháp chiến lơc là chế độ khoa cử. Do vậy các nhà vua sùng Phật vẫn cần đến một sự bộ trợ của Nho giáo. Thời Ly-Trần Nho giáo đợc nhà nớc chấp nhận, nhng vẫn giữ một vị trí khá khiêm tốn. Năm 1070, Văn Miếu đợc xây dựng thờ Chu Công, Khổng Tử và các vị tiên hiền, làm nơi dạy học Hoàng Thái Tử học sinh đầu tiên, ngời đỗ đầu là Lê Văn Thịnh, năm 1076 mở trờng Quốc Tử Giám. Đến năm 1086 triều đình lập Hàn lâm viện, nho sĩ Mạc Hiển Tích đợc bổ làm Hàn lâm học sĩ. Qua thời TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xã hội việt nam———————————————————————————————————————————9TIểU LUậN TRIếT HọCTrần Nho giáo và Nho học khởi sắc hơn. Tầng lớp nho sĩ ngày một phát triển, trong đó có những gơng mặt nổi bật nh Lê Văn Hu, Đoàn Nhữ Hải, Nguyễn Trung Ngạn Họ đã dần dần tham chính, nắm giữ các chức vụ trọng trách tr ớc đây chỉ dùng cho tầng lớp quý tộc tông thất. Đoàn Nhữ Hải từ một nho sinh đợc thăng đến chức Hành khiển là một ví dụ tiêu biểu.Nh vậy, rõ ràng rằng, Phật giáo đã đào tạo ra một tầng lớp trí thức mang t tởng yêu nớc, ủng hộ cho nền độc lập của dân tộc và ủng hộ cho nhà nớc phong kiến. Trong khi đó, cùng với sự du nhập của chữ Hán Nho giáo đã đào tạo ra một tầng lớp trí thức để làm quan cho chính quyền đô hộ.2.Đóng góp của phât giáo về mặt văn tự.Nh trên đã đề cập các nhà s Ân Độ và Trung Quốc đến Việt Nam và dịch kinh sách bằng văn tự Hán và ngôn ngữ, văn tự đó đợc dùng để truyền bá Phật giáo.Một vấn đè đợc đặt ra là trớc thế kỷ thứ VI Phật giáo hoạt động ở trung tâm Dâu bằng ngôn ngữ và văn tự nào?Chúng ta biết rằng miền trung và miền Nam nớc Việt, vào thời diểm đó nơi này là các vơng quốc Chămpa và Phù Nam. Các thơng nhân và nhà truyền giáo Ân Độ đều đã đến đây có thể cùng một lúc hay sơm hơn thời gian họ đến Dâu. Nhứng nhà truyền giáo đó đã dùng ngôn ngữ và văn tự nào để truyền giáo? Câu trả lời rõ ràng và cụ thể là: văn tự sanscrit. Bi kí và minh văn thuộc niên đại khoảng đầu Công Nguyên đã đợc phát hiện trớc năm 1945 và hiện nay vẫn còn đang đợc phát hiện chứng minh diều đó một cách hùng hồn. Nh vậy là do ngời truyền giáo Ân Độ không gặp ở nam Đại Việt lúc bấy giờ một văn tự nào sẵn có để họ sử dụng, vì vậy họ sử dụng văn tự sanscrit để truyền giáo. Còn ngôn ngữ thì đã có sẵn cho nên chẳng bao lâu sau thì xuất hiện chữ Chăm, chữ Khmer trên cơ sở chữ sanscrit.Còn ở phía bắc thì cho đến nay không còn tìm thấy dấu vết chữ sanscrit thời đó. Để giải thích hiện tợng này chúng ta nhìn lại lên phía bắc. Khi những nhà truyền giáo Tây Vực hay Ân Độ đến kinh đô Trung Quốc thời Hán thì họ đều dịch kinh bằng cách này hay cách khác. Hoặc họ đọc các kinh bản qua ngời TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xã hội việt nam———————————————————————————————————————————10[…]… cực kỳ sinh động về trí khôn của con ngời trong cổ tích TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xà héi viÖt nam 12 TIểU LUậN TRIếT HọC Đó chỉ là những nét đặc thù của t tởng triết học ấn Độ cổ đại trong tơng quan so sánh với các nền triết học cổ đại khác, cái làm nên thiên hớng riêng của nó. Cßn vỊ néi dung t tëng, nỊn triÕt häc Ên Độ cũng giống nh nhiều nền triết học cổ đại… phái triết học tôn giáo lớn. Đó là 9 hệ thống t tởng lớn, đợc chia làm hai phái: chính thống và không chính thống.Thuộc phái chính thống có Sàmkhuy, Mimasa, Védanta. Yoga, Nỳaya và Vasêsika.Thuộc phái không chính thống có Jaina, Lokayata và Phật giáo (Buddha). Triết học ấn Độ có nhiều nét đặc thù về t tởngSo với các nền triết học cổ đại khác, nền triết học ấn Độ biểu hiện ra là một nền triết học. .. thấy Triết học ấn Độ cổ đại đà dặt ra và giải quyết nhiều vấn đề của t duy triết học. Đó là những vấn đề thuộc bản thể luận, nhận thức luận và nhân sinh quan triết học. Giải quyết vấn đề bản thể luận, triết học ấn Độ đà hớng t duy (suy t) váo nguồn gốc sinh thành của vạn vật, truy cứu nguồn gốc khởi đầu của chúng. Trong quá trình suy t triết lý ấy, đôi khi đà đạt tới ý tởng siêu thực; vợt qua tầm… Thiên Mụ, chùa quốc Ân, chùa Báo Quốc, chùa Từ Hiếu, chùa Từ Đàm, . TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn ho¸ – x· héi viƯt nam 15 TIểU LUậN TRIếT HọC Phật giáo là một tôn giáo, nhng trong đó hai yếu tố tôn giáo và triết học luôn hoà quện vào nhau làm cơ sở luận chứng cho nhau.ở đây chung ta lu ý đến yếu tố triết học về mặt này Phật giáo đà có ảnh hëng lín tíi t duy cđa ngêi ViƯt… vật từ cái vô hình siêu vật lý – đến cái hữu hình, đa dạng.Một xu hớng khá đậm nét mà các nền triết học khác của thế giơí ít quan tâm đó là sự giải quyết những vấn đề nhân sinh dới góc độ tâm linh tôn giáo, đi TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xà hội việt nam 6 TIểU LUậN TRIếT HọC thành vị vua đầu tiên của thời Lý. Lý công Uốn là con nhà s Lý khánh Vân, ra dời trong một… những nhà truyền giáo Tây Vực hay Ân Độ đến kinh đô Trung Quốc thời Hán thì họ đều dịch kinh bằng cách này hay cách khác. Hoặc họ đọc các kinh bản qua ngời TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xà hội viÖt nam 10 TIểU LUậN TRIếT HọC Trên đây là những vấn đề mà phật giáo đà ảnh hởng đến t duy Việt Nam góp phần làm nên những yếu tố triết học sâu xa trong thÕ giíi quan cđa ngêi… có hồ Bích Trì. Ngôi chùa thời Lý đợc xây dựng lại ở thời Trần vào năm 1249 và TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xà hội việt nam 14 TIểU LUậN TRIếT HọC Harappa (hay nền văn minh sống ấn) Khởi đầu của nền văn hoá ấn Độ, mà cho tới nay ngời ta còn biết quá ít về nó ngoài những t liệu khảo cổ học vào những thập kỷ đầu thế kỷ XX.Giai đoạn thứ hai: (Tiếp nối giai đoạn thứ… ba đIều học tập, rèn luyện lớn là: Giới – Định Tuệ (tức là: Giữ giới luật, thực hành thiền đinh và khai thông trí tuệ Bát nhÃ).Trên đây là hai vấn đề cơ bản của triết học Phật giáo nguyên thuỷ (sơ kỳ). Sự phát triển về sau của Phật giáo đà chia thành các tông phái khác nhau và đà có những phát trên rất khác nhau về các quan điểm triết học. Qua những đặc điểm trên ta thấy Triết học ấn Độ cổ đại… không phải hớng ngoại nh nhiều tôn giáo phơng Tây. Cũng bởi vậy, xu hớng chú giải và thực hành những vấn đề nhân sinh quan dới góc độ tâm linh tôn giáo nhằm đạt tới sự giải thoát là xu hớng trội của nhiều học thuyết triết học tôn giáo ấn Độ cổ đại. TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xà hội việt nam 2 … Trái lại vạn vật đều tuân theo tính tất TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và ảH Hởng của nó đến văn hoá – xà hội việt nam 3 TIểU LUậN TRIếT HọC và Minh Hành xây dựng là chùa Bút Tháp, ở đó mang dấu ấn viện lạc trong bình đồ khá đậm nét.Buổi đầu chùa Việt mô phỏng chùa hang Ân Độ cho nên hình thành kiến trúc chuôi vồ rất phổ biến trong các chùa làng. Chùa Ân Độ là mô hình một hang đá gồm có tiền đờng . (Buddha) .Triết học ấn Độ có nhiều nét đặc thù về t tởngSo với các nền triết học cổ đại khác, nền triết học ấn Độ biểu hiện ra là một nền triết học chịu. dới góc độ tâm linh tôn giáo nhằm đạt tới sự giải thoát là xu hớng trội của nhiều học thuyết triết học tôn giáo ấn Độ cổ đại .TRIếT HọC PHậT GIáO ấN Độ Và

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Triết học Ấn Độ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Triết học Ấn Độ, Triết học Ấn Độ, Triết học Ấn Độ

Hy vọng thông qua bài viết Triết học Ấn Độ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button