Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] trắc nghiệm CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN, VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2015, 19:18

CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN, VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ Trong chấn thương ngực kín, cần phải lưu tâm đến : Tràn máu màng phổi Tràn khí màng phổi dưới áp lực Tràn dịch màng tim A và C đúng A, B và C đúng Tử vong thứ phát trong chấn thương ngực do : A. Suy hô hấp B. Tràn khí, tràn máu màng phổi C. Suy tuần hoàn D. A và C đúng E. B và C đúng Thương tổn các tạng trong lồng ngực thường gặp nhất trong cơ chế giảm tốc đột ngột trong chấn thương ngực: A. Phổi B. Tim C. Thành ngực D. Ðộng mạch chủ E. Eo động mạch chủ Suy hô hấp trong chấn thương ngực có thể do : A. Chấn thương sọ não và cột sống cổ B. Thành ngực bị thương tổn C. Thương tổn phổi – phế quản D. Tắc nghẽn phế quản E. Tất cả các nguyên nhân trên Suy tuần hoàn trong chấn thương ngực có thể do : A. Sốc tim B. Sốc giảm thể tích tuần hoàn C. Chèn ép tim D. A và B đúng E. B và C đúng Chẩn đoán gãy xương ức trong chấn thương ngực dựa vào : A. Ðau vùng xương ức B. Hình ảnh bật cấp C. X quang xương ức nghiêng D. A, B và C đúng E. B và C đúng Chẩn đoán vỡ cơ hoành trong chấn thương ngực – bụng phối hợp dựa vào : A. Âm ruột ở phổi B. Mất liên tục cơ hoành trên X quang ngực C. Có mức hơi nước trên lồng ngực D. 80% vỡ cơ hoành bên trái E. Tất cả các yếu tố trên Chẩn đoán đụng giập phổi trong chấn thương ngực chủ yếu dựa vào: A. Lâm sàng B. X quang ngực thẳng C. Trên hình ảnh của Scanner D. A và B đúng E. A và C đúng Chẩn đoán chấn thương khí phế quản trong chấn thương ngực dựa vào : A. Lâm sàng B. X quang ngực có hình ảnh tràn khí C. Dẫn lưu màng phổi khí ra liên tục D. Nội soi khí phế quản E. C và D đúng Chẩn đoán phân biệt sốc giảm thể tích tuần hoàn hay do chèn ép tim cấp trên lâm sàng chủ yếu dựa vào dấu hiệu tĩnh mạch cổ nổi: A. Đúng B. Sai Trong chấn thương ngực thông khí hỗ trợ được bắt đầu khi đã dẫn lưu ngực nếu có tràn khí hoặo tràn máu màng phổi : A. Đúng B. Sai Các tiêu chuẩn chỉ định hô hấp hỗ trợ khi : A. Glasgow > 10 điểm, thở < 35 lần/1 phút, SaO2 > 90% khi thở Oxy B. Glasgow > 8 điểm , thở 25-30 lần/1 phút, SaO2 > 93% khi thở Oxy C. Glasgow < 8 điểm , thở > 35 lần/1 phút, SaO2 < 90% D. Glasgow 8-10 điểm, thở > 30 lần/1 phút, SaO2 90-93% E. Glasgow < 5 điểm, thở > 40 lần/1 phút, SaO2 < 80% khi thở Oxy Chỉ định mở ngực cấp cứu trong chấn thương ngực: A. Số lượng màu trong khoang màng phổi # 800ml B. Số lượng màu trong khoang màng phổi > 1200ml C. Số lượng máu chảy ra ống dẫn lưu ngực > 200ml/1 giờ và trong 3 giờ liên tục D. A và C đúng E. B và C đúng Mục đích điều trị gãy xương sườn trong chấn thương ngực nhằm: A. Ðảm bảo sự liền xương B. Tránh di lệch thứ phát C. Ðảm bảo giảm đau và cải thiện tình trạng hô hấp D. Tránh các biến chứng mạch máu và phổi E. Tránh biến dạng lồng ngực Chỉ định nội soi khí phế quản do chấn thương ngực trong các trường hợp sau: A. Tất cả các trường hợp tràn khí màng phổi B. Tràn khí trung thất C. Sau khi dẫn lưu khí màng phổi khí ra liên tục nhiều ngày D. A và B đúng E. B và C đúng Ðiều trị vỡ phế quản trong chấn thương ngực bao gồm : A. Khâu khí phế quản B. Cắt thuỳ phổi dưới thương tổn C. Cắt phân thuỳ phổi dưới thương tổn D. Dẫn lưư màng phổi E. Tất cả các phương pháp trên Chẩn đoán đụng giập tim trong chấn thương ngực dựa vào : A. Bệnh cảnh tràn dịch màng tim B. Ðiện tâm đồ C. Siêu âm tim D. Men tim E. Tất cả các yếu tố trên Trong cơ chế chấn thương trực tiếp khi lồng ngực cố định và khi lồng ngực di động có sự khác biệt nhau cơ bản là : A. Tác nhân gây chấn thương trực tiếp vào lồng ngực B. Khối lượng, tốc độ, hình dạng tác nhân gây chấn thương. C. Thay đổi vị trí, vận tốc, hướng tác động D. Thay đổi vị trí các cơ quan trong lồng ngực E. Mức độ thương tổn của thành ngực Trong cơ chế chấn thương ngực khi lồng ngực cố định mức trầm trọng phụ thuộc: A. Khối lượng, tốc độ của tác nhân, hình dạng tác nhân và hướng tác động. B. Vận tốc, vị trí tác nhân và hướng tác động C. Hình dạng tác nhân và tốc độ tác nhân D. Hướng tác động và vị trí tác động E. Tốc độ và hướng tác động Trong cơ chế chấn thương ngực khi lồng ngực di động mức độ trầm trọng phụ thuộc: A. Khối lượng, tốc độ của tác nhân và hướng tác động B. Thay đổi vận tốc, vị trí và hướng tác động C. Hình dáng tác nhân, tốc độ và hướng tác động D. Hướng tác động và tốc độ tác nhân E. Tốc độ và hướng tác động Trong chấn thương ngực do chèn ép các thương tổn có thể gặp: A. Thành ngực, mạch máu lớn và tim B. Mạch máu lớn, khí phế quản và đụng giập phổi C. Ðụng dập tim, giập phổi và thành ngực D. Giập phổi, đụng giập tim và khí phế quản E. Khí phế quản, thành ngực và đụng giập phổi Vị trí xương sườn từ 3-10 thường bị gãy trong chấn thương ngực: A. Đúng B. Sai Cơ chế vỡ cơ hoành trong chấn thương ngực kín do: A. Chấn thương trực tiếp B. Chấn thương gián tiếp C. Do tăng áp lực trong ổ bụng D. Do chèn ép E. Do nhỗ bật chỗ tâm của cơ hoành Trong chấn thương ngực kín, phế quản có thể bị thương tổn do: A. Cơ chế chấn thương gián tiếp hoặc do chèn ép B. Cơ chế chấn thương trực tiếp hoặc do cơ chế giảm tốc đột ngột C. Do cơ chế giảm tốc đột ngột hoặc do chèn ép D. Do chèn ép hoặc do đụng giập E. Di đụng dập hoặc do cơ chế giảm tốc đột ngột Trong chấn thương ngực kín chẩn đoán xác định đụng dập tim chủ yếu dựa vào: A. Biểu hiện lâm sàng có choáng B. Suy tim sau chấn thương C. Ðiện tâm đồ D. Men tim E. Siêu âm tim Trong chấn thương ngực kín trên lâm sàng có tình trạng khó thở phối hợp với trụy mạch là biểu hiện của tràn khí màng phổi dưới áp lực: A. Đúng B. Sai Chống chỉ định chuyền máu hoàn hồi trong chấn thương ngực khi có: A. Vỡ hồng cầu B. Vết thương ngực – bụng C. Vết thương ngực hở D. A và B đúng E. A, B,C đúng Phương pháp điều trị giảm đau hiệu quả nhất trong gãy xương sườn do chấn thương ngực kín là: A. Cố định xương sườn B. Giảm đau toàn thân bằng thuốc C. Gây tê khoảng liên sườn D. Gây tê ngoài màng cứng E. Thở máy. Chỉ định điều trị kết hợp xương bằng đinh, bằng agraff trong mảng sườn di động khi: A. Gãy nhiều xương sườn và biến dạng lồng ngực B. Cố định xương sườn mục đích giảm đau C. Có can thiệp ngoại khoa trong lồng ngực và biến dạng ở lồng ngực trầm trọng. D. Biến dạng lồng ngực trầm trọng E. Có tổn thương phối hợp với gãy xương chi trên Khi dẫn lưu ra nhiều khí liên tục để chẩn đoán và điều trị cần chỉ định nội soi ngực: A. Đúng B. Sai VẾT THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN Vết thương mạch máu có thể chảy máu ra ngoài trong trường hợp: A. Tổn thương lớp áo ngoài. B. Tổn thương lớp nội mạc. C. Tổn thương lớp nội mạc + lớp áo giữa. D. Tổn thương 3 lớp thành mạch. E. Các câu trên đều đúng. Nguyên nhân của vết thương mạch máu có thể là: A. Các lọai vũ khí trong chiến tranh. B. Tai nạn giao thông hoặc tại nạn lao động. C. Do thầy thuốc. D. A và B. E. A, B và C đúng Vết thương mạch máu khó tự cầm trong trường hợp: A. Tổn thương lớp áo ngòai và giữa. B. Tổn thương lớp áo giữa và lớp nội mạc. C. Tổn thương lớp nội mạc. D. Vết thương bên tổn thương cả 3 lớp thành mạch. E. Ðứt đôi mạch máu. Dấu hiệu lâm sàng của vết thương mạch máu có thể là: A. Choáng. B. Chảy máu. C. Thiếu máu hạ lưu. D. Khối máu tụ. E. Tất cả đều đúng. Trên phim chụp cản quang động mạch, biểu hiện co thắt động mạch là: A. Ngừng thuốc cản quang (hình ảnh cắt cụt). B. Hẹp dần lòng mạch. C. Hẹp dần lòng mạch + tuần hòan phụ kém. D. Hẹp dần lòng mạch + tuần hòan phụ phát triển. E. Nhuộm sớm tĩnh mạch. Ðiều không nên làm trong sơ cứu vết thương mạch máu là: A. Kẹp cầm máu. B. Ga-rô. C. Băng ép. D. Băng ép có chèn động mạch E. Băng ép + nhét mèche Garrot chỉ được áp dụng trong trường hợp : A. Vết thương chảy nhiều máu B. Vết thương chảy máu khó cầm C. Vết thương cắt cụt chi tự nhiên D. Vết thương tĩnh mạch lớn E. Tất cả đều đúng. Nguyên tắc điều trị vết thương mạch máu là : A. Hồi sức, chống choáng B. Chống uốn ván C. Kháng sinh toàn thân D. Phẫu thuật E. Tất cả đều đúng. Tổn thương mất đoạn mạch máu trên 2cm thường phải : A. Thắt động mạch trong mọi trường hợp B. Ghép nối mạch máu bằng tĩnh mạch hoặc mạch máu nhân tạo C. Khâu nối trực tiếp D. Làm cầu nối ngoài giải phẫu E. Nối tắt động tĩnh mạch Vết thương mạch máu do các vật sắc nhọn gây nên thường là các tổn thương nặng nề, phức tạp : A. Ðúng B. Sai Tổn thương lớp nội mạc mạch máu có thể dẫn đến tắt lòng mạch : A. Ðúng B. Sai Gọi là vết thương mạch máu khi: A. Thương tổn nội mạc B. Thương tổn nội mạc và lớp giữa C. Thương tổn 3 lớp của thành mạch D. Rối loạn lưư thông trong lòng mạch E. Tất cả đều đúng Các nguyên nhân gây thương tổn mạch máu từ trong ra ngoài: A. Lấy huyết khối bằng sonde Fogarty B. Sonde nội mạch C. Các thủ thuật plastie trong lòng nội mạch D. A và B đúng E. A, B, và C đúng Co thắt mạch là hậu quả của co thắt: A. Lớp nội mạc B. Lớp giữa C. Lớp vỏ D. Tế bào cơ trơn của lớp giữa E. Lớp giữa và lớp nội mạc Dò động – tĩnh mạch : A. Do thương tổn 3 lớp thành mạch B. Do thương tổn 3 lớp thành mạch và tạo thông thương giữa tĩnh mạch-động mạch C. Gây hậu quả huyết động và hình thái D. A và C đúng E. B và C đúng Chẩn đoán phân biệt giả phình động mạch và phình động mạch dựa vào: A. Cơ chế bệnh sinh B. Hình dạng túi phình C. Bản chất của thành túi phình D. Vị trí túi phình E. A và C đúng Khối máu tụ bóc tách và bóc tách động mạch do: A. Thương tổn lớp nội mạc B. Thương tổn lớp giữa C. Thương tổn lớp giữa và lớp nội mạc D. Thương tổn lớp giữa bán phần E. Thương tổn lớp giữa và lớp nội mạc bán phần Các vị trí động mạch nông dễ bị chấn thương trực tiếp, chỉ trừ: A. Vùng tam giác Scarpa ở đùi B. Hỏm khoeo C. Ðộng mạch nách D. Ống cánh tay E. Nếp khủyu Thương tổn thường gặp nhất trong chấn thương kín mạch máu trực tiếp: A. Lớp nội mạc B. Lớp giữa C. Lớp nội mạc và lớp giữa D. Lớp giữa và lớp vỏ E. 3 lớp của thành mạch Thương tổn động mạch trong cơ chế giảm tốc đột ngột: A. Lớp nội mạc, lớp giữa + nội mạc B. Lớp giữa + nội mạc, đứt hoàn toàn 3 lớp thành mạch C. Lớp giữa và lớp vỏ, lớp nội mạc D. Lớp giữa + nội mạc hoặc lớp vỏ. E. Ðứt hoàn toàn 3 lớp thành mạch Thương tổn nội mạc phụ thuộc vào, chỉ trừ: A. Mức độ lan rộng và kích thước động mạch bị thương tổn B. Hình thái thương tổn C. Tùy thuộc X quang và đối chiếu lâm sàng D. Tùy thuộc vào nguyên nhân E. Tùy thuộc cơ chế chấn thương Hình ảnh đặc trưng của thương tổn lớp nội mạc và lớp giữa: A. Bong lớp nội mạc B. Bóc tách lớp giữa C. Khối máu tụ trong thành mạch D. Bóc tách lớp giữa và nội mạc E. Thuyên tắc mạch Một chấn thương động mạch gọi là nặng khi có: A. Thương tổn đứt đôi thành mạch máu B. Có biểu hiện tắc mạch C. Có chi lạnh D. Có hậu quả trên lâm sàng E. Thương tổn lớp nội mạc Mức độ trầm trọng của thiếu máu do tắc mạch phụ thuộc vào: A. Cơ chế chấn thương, hình thái động mạch bị thương tổn B. Vị trí động mạch bị thương tổn, các thương tổn phối hợp C. Hình thái động mạch bị thương tổn, có hoặc không có tuần hoàn phụ D. Các thương tổn phối hợp, cơ chế chấn thương E. Có hoặc không có tuần hoàn phụ, vị trí động mạch bị thương tổn Nguyên nhân gây hẹp động mạch sau chấn thương động mạch: A. Kích thước động mạch bị chấn thương B. Hình thái thương tổn động mạch C. Sự tăng sinh nội mạc D. Cơ chế chấn thương E. Phì đại thành mạch Co thắt mạch trong chấn thương động mạch xảy ra ở: A. Tất cả các động mạch B. Ðộng mạch kích thước nhỏ C. Ðộng mạch kích thước trung bình D. Ðộng mạch kích thước lớn E. Ðộng mạch có kích thước nhỏ và vừa Giả phình động mạch cấp sau chấn thương động mạch do: A. Thương tổn hoàn toàn lớp nội mạc B. Thương tổn hoàn toàn lớp giữa C. Thương tổn hoàn toàn lớp nội mạc và lớp giữa D. Thương tổn lớp giữa và lớp vỏ E. Thương tổn hoàn toàn thành mạch Giả phình động mạch tiến triển mãn tính sau chấn thương động mạch do thương tổn lớp nội mạc và lớp giữa: A. Đúng B. Sai Khi dùng Garrot để sơ cứu vết thương mạch máu không đặt Garrot sát gốc chi: Đúng Sai Trong sơ cứu vết thương mạch máu cần đưa bệnh nhân đến cơ sở điều trị trước 6 giờ: Đúng Sai Chẩn đoán phân biệt giả phình động mạch và phình động mạch dựa vào cơ chế bệnh sinh: Đúng Sai Trong chấn thương động mạch do cơ chế giảm tốc đột ngột lớp nội mạc và lớp giữa dễ bị tổn thương nhất: Đúng Sai PHÌNH ĐỘNG MẠCH VÀ THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH 1009. Nguyên nhân gây phình động mạch thường gặp nhất là: A. Do chấn thương động mạch. B. Do viêm động mạch. C. Do xơ vữa động mạch. D. Do giang mai E. Do nguyên nhân phẫu thuật. 1010. Vị trí phình động mạch cảnh thường gặp nhất là: A. Động mạch cảnh chung. B. Chỗ chia đôi động mạch cảnh chung. C. Động mạch cảnh trong. D. Động mạch cảnh ngoài. E. Động mạch cảnh chung và động mạch cảnh trong. 1011. Dấu hiệu lâm sàng điển hình nhất của phình động mạch cảnh là: A. Có tiếng thổi tâm thu trên động mạch cảnh. B. Tìm thấy khổi nẩy đập trên đường đi động mạch cảnh. C. Có cảm giác một khối nẩy đập ở hố amydale. D. Có triệu chứng căng và đau vùng trước cơ ức đòn chủm. E. Có tiếng thổi liên tục mạnh lên ở thì tâm thu trên động mạch cảnh. 1012. Phình động mạch cảnh trong xa có thể có các triệu chứng sau, chỉ trừ: A. Đau vùng mặt. B. Liệt dây thần kinh sọ 5, 6. C. Có cảm giác khối nẩy đập ở hố amydal D. Điếc. E. Hội chứng Horner 1013. Nguyên nhân chính của phình động mạch khoeo là: A. Do chấn thương. B. Do xơ vữa động mạch. C. Do viêm động mạch. D. Do phẫu thuật. E. Do giang mai. 1014. Các biến chứng của phình động mạch khoeo bao gồm, chỉ trừ: A. Thiếu máu đoạn xa do thuyên tăc. B. Chèn ép thần kinh khoeo. C. Chèn ép vào tĩnh mạch khoeo D. Thông động-tĩnh mạch khoeo E. Võ túi phình động mạch khoeo 1015. Nguyên nhân chính của thông động tĩnh mạch là: A. Do xơ vữa động mạch. B. Do chấn thương động mạch C. Do viêm động mạch. D. Do giang mai. E. Do nhiễm trùng. 1016. Tác động tại chỗ và toàn thân của thông động tĩnh mạch phụ thuộc vào, chỉ trừ: A. Kích thước lỗ thông. B. Lưu lượng máu chảy qua lỗ thông. C. Đường kính mạch máu bị thương tổn. D. Tuổi bệnh nhân. E. Vị trí lỗ thông gần hay xa tim. 1017. Tình trạng suy tim trong thông động tĩnh mạch phụ thuộc vào: A. Kích thước lỗ thông. B. Lưư lượng máu chảy qua lỗ thông. C. Đường kính động mạch bị thương tổn. D. Thời gian từ khi bị chấn thương đến khi bị thông động tĩnh mạch. E. Vị trí lỗ thông gần hay xa tim. 1018. Nguyên nhân gây giãn động mạch trong thông động-tĩnh mạch là do: A. Thành động mạch mỏng. B. Đứt các mô đàn hồi. C. Do thương tổn xơ vữa. D. Do tăng lưu lượng và tăng lực xoáy của dòng máu. E. Do tăng lưu lượng máu. 1019. Triệu chứng lâm sàng của thông động-tĩnh mạch ngay sau khi bị chấn thương, chỉ trừ: A. Có tiếng thổi liên tục, tăng lên thì tâm thu. B. Sờ có rung miu. C. Chèn ép thần kinh và giãn tĩnh mạch nông. D. Có thể có suy tim. E. Có một khối đập, mạch ở xa yếu. 1020. Triệu chứng lâm sàng của thông động tĩnh mạch phát hiện muộn sau chấn thương, chỉ trừ: A. Tiếng thổi liên tục, khối u đập B. Thiếu máu hạ chi. C. Sờ có rung miu, mạch ở xa yếu. D. Chèn ép thần kinh, dãn tĩnh mạch nông. E. Suy tim 1021. Điều trị ngoại khoa thông động tĩnh mạch thường áp dụng chỉ trừ: A. Thắt 2 đầu động mạch và 2 đầu tĩnh mạch B. Cắt chỗ thông, khâu nối tận tận động mạch và tĩnh mạch. C. Khaua đơn giản một đường trung gian. D. Khâu bít lỗ thông động mạch bằng đường nối tĩnh mạch. E. Cắt đoạn khâu nối hoặc làm cầu nối cho động mạch và khâu bít lỗ thông tĩnh mạch. 1022. Phương pháp gây tắc mạch để điều trị thông động tĩnh mạch được áp dụng, chỉ trừ: A. Các động mạch ở vùng mặt. B. Các động mạch ở nông. C. Các động mạch ở vùng chậu hông. D. Các động mạch ở sâu. E. Các động mạch nhỏ mà đường vào khó khăn. 1023. Triệu chứng lâm sàng của phình động mạch đùi, chỉ trừ: A. Sờ có túi phình trơn láng. B. Túi phình đập theo nhịp tim. C. Có dấu giãn nở theo nhịp tim. D. Nghe có tiếng thổi tâm thu. E. Sờ có rung miu 1024. Biến chứng thường gặp nhất của phình động mạch đùi: A. Vỡ túi phình. B. Tắc mạch hạ chi C. Dò động-tĩnh mạch đùi. D. Phình bóc tách động mạch. E. Nhiễm trùng túi phình 1025. Nguyên nhân thường gặp nhất gây phình động mạch dưới đòn do: A. Chấn thương. B. Hội chứng cơ bật thang. C. Xơ vữa động mạch. D. Giang mai E. Viêm động mạch. 1026. Nguyên nhân chính gây phình động mạch nách là do: A. Chấn thương. B. Xơ vữa động mạch. C. Hội chứng cơ bật thang D. Giang mai. […]… qua lỗ thông: A Đúng Sai 1208 Biểu hiện lâm sàng của thông động tĩnh mạch lúc bị chấn thương và lúc phát hiện ra triệu chứng 1209 Nguyên nhân gây phồng động mạch thường gặp nhất là 1210 Tùy theo vị trí của phồng động mạch mà 1211 Nguyên nhân phần lớn của thông động mạch là do 1212 Ngay lúc bị chấn thương nếu có nghi ngờ thông động tĩnh mạch cần phải làm gì để chẩn đoán: A Bắt mạch… dấu hiệu suy tim D Tìm dấu hiệu tĩnh mạch đập E làm siêu âm – Doppler và chụp mạch 1213 Khi phát hiện thông động tĩnh mạch sau vài tháng, vài năm trước khi đặt ra chỉ định điều trị cần: A Chụp X quang ngực thẳng B Làm siêu âm Doppler mạch C Chụp mạch D Khám phát hiện dấu chèn thần kinh E Thăm dò chức năng tim 1214 Biểu hiện lâm sàng thông động tĩnh mạch có thể qua mấy giai đoạn: A 1 giai đọan B 2 giai . CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN, VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ Trong chấn thương ngực kín, cần phải lưu tâm đến : Tràn máu màng phổi Tràn khí màng phổi. trong chấn thương ngực: A. Phổi B. Tim C. Thành ngực D. Ðộng mạch chủ E. Eo động mạch chủ Suy hô hấp trong chấn thương ngực có thể do : A. Chấn thương sọ não và cột sống cổ B. Thành ngực bị thương. thành ngực và đụng giập phổi Vị trí xương sườn từ 3-10 thường bị gãy trong chấn thương ngực: A. Đúng B. Sai Cơ chế vỡ cơ hoành trong chấn thương ngực kín do: A. Chấn thương trực tiếp B. Chấn thương

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] trắc nghiệm CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN, VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: trắc nghiệm CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN, VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ, trắc nghiệm CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN, VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ, trắc nghiệm CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN, VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ, C. Thương tổn hoàn toàn lớp nội mạc và lớp giữa

Hy vọng thông qua bài viết trắc nghiệm CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN, VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button