Tài Liệu

[Download] Top 10 mẫu luận văn, tiểu luận thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam hay  – Tải file ngay!

Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam là đề tài tiểu luận, luận văn được nhiều người lựa chọn. Để có một bài luận văn tốt, bạn cần phải tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những mẫu luận văn về đề tài thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay được đánh giá cao để bạn có thể tham khảo.

Nội dung

I. Top 10 tài liệu luận văn, tiểu luận thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam

1. Nghiên cứu xây dựng mô hình thư viện điện tử khoa học và công nghệ 

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam, nhiều cơ quan thông tin, thư viện đặc biệt quan tâm vấn đề xây dựng Thư viện điện tử (TVDT).

Bạn đang xem: [Download] Top 10 mẫu luận văn, tiểu luận thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam hay  – Tải file ngay!

Một số cơ quan đã đưa vào kể hoạch định hướng, một số cơ quan khác đã đi bước xa hơn là xây dựng đề án cụ thể. Trong số đó đã có những đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. trên cơ sở đó, một số TVDT đã, đang được triển khai. 

Luận văn về nghiên cứu thực trạng học học công nghệ Việt Nam

Download tài liệu

2. Đổi mới chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ theo dự án  

Nguồn nhân lực có năng lực tốt, được đào tạo bài bản về khoa học công nghệ là một yếu tốc không thể thiếu trong quá trình đổi mới phong cách làm việc, tạo nền tảng cho khoa học công nghệ phát triển.

Đây là một vấn đề bức thiết hiện nay, nếu bạn cũng chọn đề tài nhân lực trong thực trạng khoa học công nghê Việt Nam thì đây là một bài luận văn đáng để tham khảo. 

Thực trạng quản lý nhà nước về khoa học công nghệ để thu hút nhân lực tại tỉnh Hải Dương 
Thực trạng quản lý nhà nước về khoa học công nghệ để thu hút nhân lực tại tỉnh Hải Dương

Download tài liệu

3. Nguồn lực con người với vấn đề phát huy nguồn nhân lực khoa học công nghệ 

Đây là tài liệu về thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Phú Yên.

Trong bối cảnh nước ta đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng chủ nghĩa xã hội, có nhiều thách thức và cơ hội. Điều đó có nghĩa rằng nước ta phải nhanh chóng nâng cao tiềm lực mọi mặt để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt phải kể đến nguồn nhân lực khoa học công nghệ là một yếu tố không thể thiếu.

 Nguồn lực con người với vấn đề phát huy nguồn nhân lực khoa học công nghệ 
Nguồn lực con người với vấn đề phát huy nguồn nhân lực khoa học công nghệ

Download tài liệu

4. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ tại tỉnh Hà Giang

Trước yêu cầu thực tế ngày càng cao về nâng cao chất lượng của ngành khoa học xã hội (KHXH), việc đổi mới quản lý và hoạt động của các tổ chức KHXH là yêu cầu cần thiết. Trong các cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển KHXH, hệ thống cơ chế, chính sách tài chính có vai trò quan trọng. 

Để hoàn thành đề tài tốt nhất, tác giả nghiên cứu thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam cụ thể tại tỉnh Hà Giang. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính. 

Nghiên cứu thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam cụ thể tại tỉnh Hà Giang
Nghiên cứu thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam cụ thể tại tỉnh Hà Giang

Download tài liệu

5. Đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao năng lực tự chủ vê tài chính của các tổ chức khoa học công nghệ

Công tác quản lý nhà nước về KH và CN từng bước được đổi mới, hành lang pháp lý trong lĩnh vực KH và CN được tạo lập toàn diện và đồng bộ hơn, tạo môi trường thuận lợi và cạnh tranh lành mạnh trong nghiên cứu sáng tạo.

Đề tài được khai thác sâu ở nhiều khía cạnh thông qua bài luận văn sau đây. Nếu bạn đang thực hiện các đề tài liên quan đến vấn đề thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam hiện nay thì đây là một tài liệu không thể thiếu. 

Đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao năng lực tự chủ vê tài chính
Đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao năng lực tự chủ vê tài chính

Download tài liệu

6. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản, thủy sản. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn này là tìm ra các yếu tố có tác động ảnh hướng lớn đến việc áp dụng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp. Từ đó góp phầm hàm ý chính sách đạt mục tiêu cải tiến, đối mới công nghệ, thiết bị,…cũng như áp dụng khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp, góp phần nâng cao trình độ công nghệ trong ngành công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. 

Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh
Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Download tài liệu

7. Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam đối với sự phát triển lực lượng sản xuất

Đà Nẵng là một trong những đô thị lớn của đất nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học,..của các tỉnh miền Trung. 

Trong những năm đổi mới, Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lình vực của đời sống xã hội, nhất là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,.. Điều đó đã từng bước khẳng định vai trò vị thế đứng đầu của Đà Nẵng trong khu vực miền Trung, góp phần cùng cả nước tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa.

Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam đối với sự phát triển lực lượng sản xuất
Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam đối với sự phát triển lực lượng sản xuất

Download tài liệu

8. Đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhằm năng cao năng lực tự chủ về tài chính của các tổ chức Khoa học và công nghệ

Năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở nước ta hiện còn yếu và hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia còn non trẻ, manh mún. Công tác nghiên cứu và phát triền vẫn chỉ là hoạt động mang tính thêm thắt trong các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. 

Mức độ cạnh tranh ngày cành tăng trên thế giới đòi hỏi phải sớm đầu tư vào việc phát triền năng lực công nghệ tiên tiến, kể cả hoạt động nghiên cứu và phát triển. Để đáp ứng đòi hỏi sắp tới, cần đẩy mảnh đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tăng cường, hợp lý hóa và điều chỉnh hệ thống đổi mới sáng tạo theo hướng tập trung hơn vào các doanh nghiệp.

Nghiên cứu thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam để ứng dụng vào việc nâng cao tự chủ tài chính 
Nghiên cứu thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam để ứng dụng vào việc nâng cao tự chủ tài chính

Download tài liệu

9. Tiểu luận “Nguồn thông tin khoa học và công nghệ tại thư viện trung tâm thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. 

Thông tin thực sự trở thành nguồn lừ to lớn đối với mõi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TPHCM là cơ quan đầu mối và đại diện cho thành phố trong các mối quan hệ mang tính khu vực quốc gia và quốc tế về lình vực thông tin khoa học công nghệ. 

Vì vậy những thôn tin đó phải xuất phát từ những nguồn tin đáng tin cậy, chính sác kịp thời. 

Chính vì vậy, mà tác giả chọn đề tài “Nguồn thông tin khoa học và công nghệ tại thư viện trung tâm thông tin khoa học và công nghệ thành phố HCM” làm đề tài Tiểu luận cuối khóa chuyên ngành thư viện – thông tin.

Nguồn thông tin khoa học và công nghệ
Nguồn thông tin khoa học và công nghệ

Download tài liệu

10. Thực trạng công tác văn thư, lưu trữ của trung tâm khoa học và công nghệ văn thư lưu trữ. 

Đối với mọi cơ quan, đơn vị thì văn phòng luôn là trợ thủ đắc lực, là bộ mặt của cơ quan là cánh tay phải của đơn vị, tổ chức. Trong đó công tác văn thư – lưu trữ tài liệu là rất quan trọng.

Đây là một trong những mắt xích quan trọng của bộ máy văn phòng là khởi nguồn đem đến sự thành công. Tổ chức tốt công tác văn thư – lưu trữ là một trong những công tác cần thiết để phục vụ việc tra cứu, bảo quản tài liệu của các phòng ban đơn vị. 

Đây là một đề tài mang tính chất cần thiết trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào việc lưu trữ thông tin. 

Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam trong công tác văn thư, lưu trữ
Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam trong công tác văn thư, lưu trữ

Download tài liệu

100+ Tài liệu về thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam

Đọc thêm:

Những yêu cầu đối với đồ án cung cấp điện cho tòa nhà

Hướng dẫn làm đồ án hệ thống cung cấp điện cho xưởng cơ khí MỚI NHẤT 2020

II. Định hướng phát triển khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ phát triển và ứng dúng khoa học công nghệ là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội cùng như bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, khoa học công nghệ được coi như một nội dung được đầu tư đi trước một bước trong các hoạt động của ngành.

Sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước và tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đóng vai trò tiên quyết trong quá trình phát triển KH&CN. 

Bên cạnh việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động, công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KH&CN là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đồng thời phương thức đầu tư, cơ chế tài chính, chính sách cán bộ, cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN cũng cần thay đổi để phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh nước ta đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng chủ nghĩa xã hội, có nhiều thách thức và cơ hội. Điều đó có nghĩa rằng nước ta phải nhanh chóng nâng cao tiềm lực mọi mặt để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt phải kể đến nguồn nhân lực khoa học công nghệ là một yếu tố không thể thiếu.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển hạ tầng, nâng cao đồng bộ tiềm lực và nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ… Điều đó có nghĩa răng nhà nước nên tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển KH&CN, quan tâm đúng mức hoạt động nghiên cứu cơ bản, tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để cập nhật tri thức KH&CN tiên tiến của thế giới; Thu hút nguồn lực và chuyên gia, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia các dự án KH&CN của nước ta; Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh sau khi được đào tạo ở nước ngoài về nước làm việc.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và là xu thế tất yếu đối với sự phát triển của thế giới ngày nay, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã cho thấy rõ vai trò quan trọng của nền kinh tế tri thức.

III. Những kinh nghiệm cần có khi thực hiện một bài luận văn thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam

1. Kinh nghiệm lựa chọn đề tài luận văn

Việc chọn đề tài và đề cương phải phù hợp với các lĩnh vực và liên quan trực tiếp tới ngành. Những đề tài không nên quá rộng cũng không quá hẹp, cần có nội dung và định hướng cụ thể để áp dụng được một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất những kiến thức đã được học trong ngành vào bài luận văn.

Những đề tài này cần mang tính thiết thực, gắn trực tiếp với lĩnh vực hoạt động. Không nên chọn những đề tài thiên quá nhiều về lý thuyết mà không có những liên hệ thực tế.

3. Kinh nghiệm tìm hiểu, tổng hợp và phân tích tài liệu tham khảo

Để có thể làm tốt một luận văn thì cần có sự linh hoạt chủ động tìm kiếm tài liệu và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trước hết là nên tham khảo và hỏi ý kiến, xin tài liệu từ thầy cô và các anh chị khóa trên cũng như những người có nhiều kinh nghiệm.

Và đặc biệt, trước và trong khi luận văn cần phải tìm hiểu kiếm nhiều sách vở, tài liệu qua nguồn thông tin ở thư viện, đó sẽ là nguồn cung cấp thông tin và tài liệu chính xác, đa dạng nhất. 

Ngoài ra, tìm kiếm những thông tin, tài liệu trên mạng cũng là một nguồn vô cùng đa dạng, phong phú và hữu ích. Tuy nhiên, các bạn cần có sự chọn lọc, nghiên cứu một cách cẩn thận, không nên lấy quá nhiều phần bài làm của người khác mà chỉ là một nguồn tham khảo thêm.

3. Lưu ý về hình thức bài luận văn 

Hình thức bài luận văn chiếm vai trò khá là quan trọng đối với việc đánh giá bài luận văn và sẽ là phần gây ấn tượng đầu tiên đối với giáo viên chấm đánh giá nên cần có sự chú trọng và cẩn thẩn. Bài luận văn cần trình bày theo thể thức khoa học, form chuẩn, đặc biệt tránh những lỗi sai chính tả. Cần trình bày ngắn gọn, súc tích các mục và tiểu mục trong từng chương, tránh lan man dài dòng. 

Ngoài ra, việc đóng thành quyển cũng cần sự chỉn chu, in ấn chuẩn chỉnh, phần phụ lục và những hình ảnh có trong bài luận văn thì cần phải in màu rõ nét. Phần bố cục và màu sắc từ bìa bài luận văn cho đến phần nội dung bên trong cũng cần hài hòa và cân đối.

Đọc thêm:

Những yêu cầu đối với đồ án cung cấp điện cho tòa nhà

Hướng dẫn làm đồ án hệ thống cung cấp điện cho xưởng cơ khí MỚI NHẤT 2020

Hy vọng, với những chia sẻ của chúng tôi về tài liệu thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam, bạn đọc đã dễ dàng hoàn thiện được đề tài của mình. 

Hy vọng thông qua bài viết Top 10 mẫu luận văn, tiểu luận thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam hay . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button