Tài Liệu

[Download] Top 10 luận văn quản lý nhà nước hấp dẫn nhất – Tải file ngay!

Luận văn quản lý nhà nước là một bài luận văn được chú trọng quan tâm lớn. Đây là một trong những mẫu báo cáo được nhiều bạn sinh viên tìm kiếm nhất vì đây là chủ đề mà rất nhiều giảng viên hướng dẫn khuyến khích sinh viên tìm hiểu. Bởi vậy cần chú trọng trong việc thực hiện bài báo cáo này.

Vậy phải trình bày luận văn quản lý nhà nước như thế nào để đạt điểm cao? Hãy cùng theo dõi một số mẫu luận văn đúng chuẩn nhất trong bài viết dưới đây nhé.

I. 10 mẫu luận văn quản lý nhà nước đúng chuẩn

1. Luận văn quản lý nhà nước về môi trường tại Quảng Bình

Sau thời gian thực tập tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, sinh viên đã có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng về môi trường trên địa bàn tỉnh. Từ đó hoàn thành xuất sắc luận văn quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh dưới đây.

Bạn đang xem: [Download] Top 10 luận văn quản lý nhà nước hấp dẫn nhất – Tải file ngay!

Luận văn quản lý nhà nước về môi trường tại Quảng Bình

Download tài liệu

2. Luận văn quản lý nhà nước về đất đai tại Hà Tĩnh

Trong luận văn dưới đây, sinh viên trên cơ sở phân tích hoạt động quản lý nhà nước về đất đai và đánh giá thực trạng công tác quản lý tại địa phương. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai tại Hà Tĩnh.

Luận văn quản lý nhà nước về đất đai tại Hà Tĩnh
Luận văn quản lý nhà nước về đất đai tại Hà Tĩnh

Download tài liệu

3. Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

Đối với Việt Nam, kế hoạch hóa là công cụ quản lý kinh tế vĩ mô rất quan trọng. Chính vì thế sinh viên đã nghiên cứu đề tài “Công cụ kế hoạch hóa trong quản lý nhà nước về kinh tế? Những vấn đề đặt ra đối với công cụ kế hoạch hóa ở nước ta hiện nay” trong luận văn quản lý nhà nước về kinh tế của mình.

Quản lý nhà nước về công cụ kế hoạch hóa về kinh tế
Quản lý nhà nước về công cụ kế hoạch hóa về kinh tế

Download tài liệu

4. Tiểu luận quản lý nhà nước đối với các công ty tham gia thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Việc phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam gặp không ít khó khăn về kinh tế cũng như sự hiểu biết loại hình kinh doanh này còn nhiều hạn chế. Để phát triển thị trường này thì cần phải có sự quản lý của nhà nước. Trước thực tế đó, sinh viên đã thực hiện luận văn “Sự quản lý của nhà nước đối với với các công ty phát hành chứng khoán” dưới đây.

Tiểu luận quản lý nhà nước với công ty tham gia thị trường chứng khoán
Tiểu luận quản lý nhà nước với công ty tham gia thị trường chứng khoán

Download tài liệu

5. Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa

Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa hiện nay còn rất nhiều hạn chế. Để khắc phục tình trạng này cần phải có những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động này. Chính vì thế việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” thực sự rất cần thiết.

Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp
Luận văn hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Download tài liệu

6. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Quản lý nhà nước về văn hóa là hoạt động quan trọng và luôn được quan tâm khi đất nước đang trong thời kỳ đổi mới. Chính vì thế, sinh viên đã lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về văn hóa trong thời kỳ đổi mới” để nghiên cứu. Với mong muốn đánh giá đúng thực trạng của văn hóa hiện nay và đề xuất giải pháp quản lý nhà nước về văn hóa trong những năm tiếp theo.

Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa trong thời kỳ đổi mới
Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Download tài liệu

7. Tiểu luận quản lý nhà nước về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Nghệ An

Trong tiểu luận dưới đây, sinh viên đã lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở huyện Con Cuông – Nghệ An” để nghiên cứu. Nội dung chính của tiểu luận là tìm hiểu về vai trò của quản lý nhà nước trong hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái ở Con Cuông.

Tiểu luận quản lý nhà nước về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái
Tiểu luận quản lý nhà nước về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái

Download tài liệu

8. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa tại tỉnh Vĩnh Long

Nhận thức được tầm quan trọng của di sản văn hóa trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế tại tỉnh Vĩnh Long. Sinh viên sau khi tìm hiểu và phân tích đã thực hiện luận văn dưới đây với mong muốn góp phần giải quyết một số vấn đề đã và đang đặt ra cho Vĩnh Long trong quản lý nhà nước về di sản văn hóa.

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa

Download tài liệu

9. Luận văn quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tại Hà Nội

Trong luận văn quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội dưới đây. Sinh viên thông qua việc phân tích thực trạng đã đề xuất hệ thống các giải pháp mang tính toàn diện để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Luận văn quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội
Luận văn quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội

Download tài liệu

10. Tiểu luận quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất ở Việt Nam

Hiện nay các khoản thu từ đất đang được Nhà nước quan tâm và trở thành một nhiệm vụ cấp bách tại Việt Nam. Xuất phát từ thực tế đó, sinh viên đã thực hiện luận văn quản lý nhà nước về đất đai dưới đây. Với mục tiêu đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về các khoản thu từ đất ở Việt Nam trong giai đoạn 2020-2015.

Tiểu luận quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất
Tiểu luận quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất

Download tài liệu

101+ Luận văn quản lý nhà nước hay

Đọc thêm:

10+ Báo cáo thực tập kế toán tiền lương MỚI NHẤT 2020

10+ mẫu báo cáo thực tập du lịch lữ hành đáng tham khảo

II. Tổng quan về luận văn quản lý nhà nước

1. Quản lý nhà nước là gì?

Quản lý nhà nước là hoạt động được chia thành hai vế Quản lý và Nhà nước. Là hoạt động mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi quyền lực nhà nước nhằm mục đích ổn định kinh tế, xã hội, chính trị và phát triển đất nước giàu mạnh theo hướng tích cực.

2. Chuyên ngành quản lý nhà nước

Hiện nay, chuyên ngành quản lý nhà nước đang được đào tạo tại nhiều trường đại học trên cả nước. Với chuyên ngành này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước khi ra trường.

Khung chương trình của chuyên ngành quản lý nhà nước:

 • Kiến thức về giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
 • Kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cơ bản: tiếng anh, tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp.
 • Kiến thức nền cơ bản về chính trị: chính trị học, Đường lối tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật đại cương, lý luận Mác – Lênin, tâm lý học, xã hội học,…
 • Kiến thức chuyên ngành: pháp luận quản lý hành chính, cách thức tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Quản lý và tài chính công,…

III. Một số lưu ý khi viết luận văn quản lý nhà nước

Trong phần lưu ý này, chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có một hình thức trình bày luận văn đúng và chuẩn.

1. Luận văn phải được trình bày trên mặt giấy trắng khổ A4.

2. Những nội dung thông tin có trên trang bìa luận văn bao gồm:

 • Tên đề tài
 • Chuyên ngành
 • Mã số
 • Họ và tên học viên
 • Người hướng dẫn khoa học
 • Tháng, năm (thời điểm nộp Luận văn)

3. Định dạng luận văn thạc sĩ chuẩn trong Word (đây là một yếu tố thường bị bỏ qua và dễ khiến các bạn mất điểm trong mắt người đánh giá)

 • Font chữ: Times New Roman
 • Cỡ chữ: 13 (mật độ chữ bình thường, không kéo dãn hay nén chữ)
 • Dãn dòng: đặt ở chế độ 1,5 lines
 • Format lề: trên 3cm, lề dưới 3cm, lề phải 2cm, lề trái 3,5 cm.
 • Đánh số trang: ở giữa (tính từ nội dung chính) phía trên đầu trang giấy
 • Độ dài: đề cương tối thiểu 20 trang, tối đa không quá 30 trang (không kể tài liệu tham khảo).
 • Mục lục: nêu đề mục và trang (sau trang bìa, trước nội dung của đề cương)
 • Hình, bảng, biểu: cần đánh số theo mục. Ví dụ hình 1 của mục 2 thì mô tả là hình 2.1. Nguồn phải trích dẫn rõ ràng sau mỗi hình, bảng, biểu.
 • Bảng chữ viết tắt phải nêu nếu có sử dụng chữ viết tắt trong phần nội dung, cần sắp xếp theo trật tự ABC và phải có giải thích nghĩa nếu dùng chữ nước ngoài.

Ngoài ra, có một số lưu ý về nội dung như sau:

1. Phương pháp các biến số nghiên cứu

Áp dụng cho phương pháp nghiên cứu định lượng hoặc hỗn hợp (phương pháp này dùng rất nhiều trong luận văn) bao gồm: Biến phụ thuộc, biến độc lập, biến điều tiết (nếu có).

2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Trình bày phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu, trong đó mô tả rõ cho trường hợp thu thập số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp. 

3. Đặc biệt lưu ý phần Tài liệu tham khảo

Đây là phần mà cách bạn bắt buộc phải có. Đồng thời, đây cũng là phần dễ mắc sai lầm nhất. Bạn cần liệt kê danh mục tài liệu tham khảo theo cách trình bày mà APA quy định. Cụ thể:

 • Tài liệu Tiếng Việt

Tài liệu tiếng Việt tên tác giả phải được sắp xếp theo thứ tự ABC tên tác giả. Đối với Luật, Chính sách, văn bản, báo cáo thì dựa vào chữ cái đầu tên nội dung.

 • Tài liệu tiếng nước ngoài (cũng giống với tài liệu tiếng Việt, lưu ý thời gian xuất bản của tài liệu để sắp xếp trước hay sau một tài liệu khác)
 • Tài liệu internet 

Mô tả tên tài liệu, ngày tháng năm truy cập, đường dẫn http://……

 • Đặc biệt lưu ý, Wikipedia không phải là tài liệu tham khảo vì thế không cần phải trích dẫn nguồn tài liệu này.

Đọc thêm:

Top 10 luận văn thạc sĩ giáo dục học không thể bỏ qua

10+ Báo cáo thực tập cây trồng hay không thể bỏ qua

Trên đây là tổng hợp 10 mẫu luận văn nhà nước đúng chuẩn nhất được đánh giá cao. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết trên sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhất luận văn quản lý nhà nước của mình.

Hy vọng thông qua bài viết Top 10 luận văn quản lý nhà nước hấp dẫn nhất. Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button