[Download] TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP – PHẦN 2 docx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2014, 09:21

Download

[05-2010] 17 Đ+C số ít(nguyên âm + h câm De + l’ De l’ Elle parle de l’ art roman. Cô ta nói về nghệ thuật la mã. C số ít De + la De la Elle vient de la ville. Cô ta đến từ thành phố. Đ+C số nhiều De+les Des Voici les livres des étudiant s Đây là những cuốn sách của những sinh viên. Phân biệt “des”(MTKXĐ) và des (MTRG) *Khi có nghĩa là “những”,nó là MTKXĐ. VD:-Des élèves vont à l’ école. (Những học sinh đi học) *Khi có nghĩa là “ của những”, nó là MTRG. VD: Les cahiers des enfants. (vở của những đứa trẻ) *Khi có nghĩa là” một ít”, nó là mạo từ bộ phận. VD: J’achète des livres. (Tôi mua một ít sách) [05-2010] 18 MẠO TỪ BỘ PHẬN Mạo từ bộ phận chỉ rõ một phần trong một tổng thể đang xét. Nó không chỉ rõ một lượng nhất định. Hình thức Số ít Số nhiều Đực Du Cái De la Đ + C (nguyên âm + h câm) De l’ des Ví dụ: 1.J’ achète du pain.Tôi mua bánh mì 2.J’ai des cahiers.Tôi có một ít sách. 3.Il boit de l’eau.Anh ta uống nước 4.Elle ajoute de la crème. Cô ta thêm một ít kem. Chú ý! *Mạo từ bộ phận thường đi với các động từ : manger(ăn)/ boire(uống)/ prendre… [05-2010] 19 * Đi sau các động từ “ aimer(thích)/ préférer(thích hơn)/ adorer(rất thích)/détester(ghét)” người ta không sử dụng mạo từ bộ phận. VD: 1.Je prends du café.Tôi uống cà fê 2.J’aime le café.Tôi thích cà fê. Dạng phủ định của mạo từ bộ phận *Khi câu khẳng định có tồn tại mạo từ bộ phận thì khi chuyển sang phủ định những mạo từ bộ phận này sẽ biến thành “de”. VD: 1.Il prend du thé.Anh ta uống trà. Il ne prend pas de thé.Anh ta không uống trà. *Nhưng trong câu có MTBP mà động từ chính trong câu là verbe” être” thì khi chuyển sang phủ định, MTBP vẫn giữ nguyên dạng của nó. VD: Ce n’ est pas du café que je prends mais du thé. (Không phải tôi đã dùng càfê mà là trà) Trường hợp không sử dụng mạo từ: từ chỉ về nghề nghiệp Elle est médecine. Ngữ động từ Il fait froid.Trời lạnh Ils ont honte. (Họ xấu hổ) [05-2010] 20 Trạng từ chỉ số lượng On n’a jamais assez de temps pour tout faire. (Người ta không bao giờ đủ thời gian để làm tất cả) Complément déterminatif (BN hạn định) Je prends une tasse de thé. Tôi không uống trà. Mạo từ đi với tên nước và châu lục *Chú ý: nước giống cái thường có “e” ở sau trừ những nước sau có “ e” nhưng là nước giống đực: 1.Cambogde: CamPuchia. 2.Mexique: Mêxicô 3.Zimbawe 4.Mozambique 5.Zaire Đi với động từ aller: Aller + en + tên nước, châu lục giống cái Vd: Je vais en Asie/ en France.Tôi đi đến Châu Á/ Pháp. Mais : Je vais au Cambodge.Tôi đi đến Campuchia. Aller + au + tên nước giống đực VD: Je vais au Canada.: Tôi đi đến Canada. Aller + aux + tên nước số nhiều. [05-2010] 21 VD: Je vais aux Pays – Bas.: Tôi đi đến Hà Lan. Đi với động từ venir/rentrer Venir + d’ +tên châu lục/tên nước bắt đầu bằng nguyên âm VD: Je viens d’ Asie/ d’Allemagne.: Tôi đến từ Châu Á/ Đức. Venir + du + tên nước giống đực VD: Je viens du Japon.: Tôi đến từ Nhật BẢN Venir + de + tên nước giống cái VD: Je viens de la France.: Tôi đến từ Pháp. Venir + des + tên nước số nhiều VD: Je viens des Etats – Unis.: Tôi đến từ Mỹ. Tính từ chỉ định Tính từ chỉ định dùng để chỉ một người, một vật, một khái niêm đã đươc giới thiệu, được thông báo hoặc được nhắc lại. Nó có nghĩa là: này. 1. ADJS DÉMONSTRATIFS: Ce Cet + nom commun Cette Ces Ex: Cette table est carrée. Cái bàn này thì vuông. Ce garçon est beau. Cậu bé này thì đẹp. Cet homme porte un manteau noir. Người đàn ông này thì mặc một cái áo mangtô màu đen. *Ce + danh từ giống đực số ít bắt đầu bằng phụ âm. Ce stylo est à moi.Cây bút bi này là của tôi Cette+ danh từ giống cái số ít *Cette jupe est à Sophie.Cái váy này là của Sophie. [05-2010] 22 *Cet+ danh từ giống đực số ít bắt đầu bằng nguyên âm hay “h” câm Cet hôtel est à nous.Khách sạn này thì của chúng tôi. Ces+ danh từ số nhiều cả 2 giống. Ces maisons sont belles.:Những ngôi nhà thì đẹp. Ces chiens sont doux.:Những con chó này thì hiền. Ces oiseaux chantent bien: Những con chim này hát hay. Tính từ không xác định chỉ một số lượng bằng không 1. aucun(e):đi cùng với ne, ne…plus, ne…jamais hoặc được đặt sau giới từ sans. VD:*Elle n’a aucune patience: Cô không có chút kiên nhẫn nào. *Ils n’ont plus aucun espoire.Họ không có chút hy vọng nào. *Elle partira sans aucun doute: Cô ấy sẽ ra đi không còn nghi ngờ gì nữa. ( chắc chắn cô ấy sẽ ra đi) 2.Nul(le)(trịnh trọng): được dùng với ne và sans. VD:*Elle a bien travaillé, elle est bien préparée, elle réussira, sans nul doute. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ, cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng, không còn nghi ngờ gì nữa cô ấy sẽ thành công. *Je n’ai nul besoin de ces affaires, tu peux les donner. (Tôi không cần chỗ đồ đạc này, anh có thể đem đi cho) 3.Certain(e): có nhiều nghĩa tuỳ theo ngữ cảnh. *Un certain nombre de scientifiques affirment que la planète se réchauffe. Certain:một số lượng không rõ ràng Il faut un certain courage pour affronter cette situation difficile. [05-2010] 23 Cần phải có một ít can đảm để đương đầu với tình huống khó khăn này. Certain: nào đó C’ était une femme d’un certain âge. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi. Certain âge= assez âgée :đứng tuổi Certaines personnes prédisent des changements importants dans les années à venir. Một vài người đã báo trước về những thay đổi quan trọng trong những năm đến. = quelques personnes 4.Quelque(s) *ở số ít, nó được dùng riêng lẻ và có nghĩa là một hoặc một lượng không xác định. VD:a.J’ai passé quelque temps dans cette région.=một khoảng thời gian nào đó. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian ở vùng này. *Ở số nhiều, nó có nghĩa là một vài, nó thường mang giá trị hạn chế, VD: Les quelques articles encore exposés en vitrine seront bientôt soldés. (Một số mặt hàng còn đang trưng bày trong tủ kính sắp được đem ra bán hạ giá) TÍNH TỪ SỞ HỮU MỘT VẬT ĐƯỢC SH, MỘT NGƯỜI CÓ MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN M Mon:của tôi Ton:của bạn Son:của anh,cô ấy Votre: của các bạn Livre Ami MỘT NGƯỜI SH F Mon:của tôi Ton:của bạn Amie Histoire [05-2010] 24 Son: của anh,cô ấy Votre:của các bạn Ma:của tôi Ta:của bạn Sa:của cô, anh ấy Votre:của các bạn Soeur Haie NHIỀU VẬT ĐƯỢC SỞ HỮU, MỘT NGƯỜI CÓ MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN M livres amis F Mes:của tôi Tes:của bạn Ses:của anh ấy Vos:của các bạn Amies Histoires Soeurs haies MỘT VẬT ĐƯỢC SH, MỘT NGƯỜI CÓ MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN M Livre Ami F Notre: của chúng tôi Votre:của các bạn Leur:của họ Amie Histoire Soeur Haie MỘT VẬT ĐƯỢC SH, MỘT NGƯỜI CÓ MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN NHIỀU NGƯỜI SH M Nos: của chúng tôi Livre [05-2010] 25 Ami F Vos:của các bạn Leurs:của họ Amie Histoire Soeur Haie ADJECTIFS POSSESSIFS Masculin sing. Féminin sing. M + F pluriel Mon Ma Mes Ton Ta Tes Son Sa Ses Notre Nos Votre Vos Leur Leur ADJ Possessifs + nom commun Ex: Ma maison est grande.Nhà của tôi thì lớn( nhà:giống cái nên tt sở hữu:gcái) J’aime ma maman beaucoup.(Tôi yêu mẹ tôi nhiều). Ta robe est très jolie. ( Cái váy của bạn thì rất dễ thương) VỊ TRÍ CỦA PHỦ ĐỊNH TRONG CÁC DẠNG CÂU VỚI THÌ ĐƠN CN +NE +ĐT CHIA THEO NGÔI + PAS VỚI THÌ KÉP CN + NE + TRỢ ĐT + PAS + QKPT VỚI THỂ NGUYÊN MẪU NE PAS + ĐT NGUYÊN MẪU VỚI THỂ MỆNH LỆNH NE + ĐT Ở MỆNH LỆNH THEO NGÔI + PAS HIỆN TẠI THỨC TRỰC THUYẾT [05-2010] 26 *CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ: Động từ tiếng Pháp được chia thành 3 nhóm: nhóm một có đuôi bằng ER, nhóm 2 có đuôi IR, nhóm 3 là nhóm lộn xộn “ OIR/ OIRE/ RE/ IR “ . Nhóm một và nhóm 2 có qui luật chia, nhóm 3 phải thuộc lòng. *CÁCH CHIA DỘNG TỪ NHÓM 1 ĐUÔI – ER: Bỏ đuôi –ER ở động từ nguyên mẫu, ghi lại toàn bộ phần còn lại của động từ ở tất cả các ngôi, ngôi Je thêm e, ngôi Tu thêm es, ngôi Il/elle thêm e, ngôi nous thêm ons, ngôi vous thêm ez, ngôi Ils/ Elles thêm –ent. Đối với những động từ có đuôi –ER bắt đầu bằng nguyên âm hay h câm thì khi chia ngôi Je sẽ biến thành J’ VD: PARLER:nói Je parl e Tu parl es Il/elle parl e Nous parl ons Vous parl ez Ils/elles parl ent AIMER: yêu thích J’ AIM E TU AIM ES IL/ELLE AIM E NOUS AIM ONS […]…[0 5 -2 010] VOUS AIM EZ ILS/ELLES AIM ENT HABITER:sống ở J’ HABIT E TU HABIT ES IL/ELLE HABIT E NOUS HABIT ONS VOUS HABIT EZ ILS/ELLES HABIT ENT *CHÚ Ý:  Đối với những động từ kết thúc bắng đuôi –CER thì khi chia ngôi nous biến C thành Ç VD: COMMENCER: bắt đầu JE COMMENC E TU COMMENC ES IL/ELLE COMMENC E NOUS COMMENÇ ONS VOUS COMMENC EZ ILS/ELLES COMMENC ENT 27 [0 5 -2 010]  Đối với những… ACHÈ TE 29 [0 5 -2 010] NOUS ACHE TONS VOUS ACHE TEZ ILS/ELLES ACHÈ TENT  Đối với những động từ có đuôi –YER thì khi chia các ngôi JE/ TU /IL/ILS phải biến – Y thành I VD: ENVOYER: gởi J’ ENVOI E TU ENVOI ES IL/ELLE ENVOI E NOUS ENVOY ONS VOUS ENVOY EZ ILS/ELLES ENVOI ENT  Đối với những động từ có đuôi là – AYER thì khi chia các ngôi JE/ TU /IL/ILS thì biến –Y thành I cũng được hoặc giữ nguyên chữ -Y cũng… modeler/ peler khi chia các ngôi JE/TU/ IL /ILS phải biến –E thành È VD: APPELER: gọi J’ APPE LLE TU APPE LLES IL/ELLE APPE LLE NOUS APPE LONS VOUS APPE LEZ ILS/ELLES APPE LLENT VD: CONGELER:làm đông lại 28 [0 5 -2 010] JE congèl e Tu congèl es Il/elle congèl e Nous congel ons Vous congel ez Ils/elles congèl ent  Đối với những động từ kết thúc bằng đuôi – ETER thì chia các ngôi JE/ TU /IL/ILS phải gấp đôi phụ… được hoặc giữ nguyên chữ -Y cũng được VD: PAYER: trả tiền JE PAI E TU PAI ES IL/ELLE PAI E NOUS PAY ONS VOUS PAY EZ ILS/ELLES PAI ENT 30 [0 5 -2 010] HOẶC: JE PAY E TU PAY ES IL/ELLE PAY E NOUS PAY ONS VOUS PAY EZ ILS/ELLES PAY ENT *CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ ĐUÔI –IR NHÓM 2: FINIR JE FIN IS TU FIN IS IL/ELLE FIN IT NOUS FIN ISSONS VOUS FIN ISSEZ ILS/ELLES FIN ISSENT *CHIA ĐỘNG TỪ Ở HIỆN TẠI ĐƠN : Avoir:có Congeler… FIN ISSENT *CHIA ĐỘNG TỪ Ở HIỆN TẠI ĐƠN : Avoir:có Congeler Devoir:cần Boire: uống Considérer:xem như là Devenir:trở thành Commencer Comprendre:hiểu Cueillir: hái Dire:nói Entendre:nghe Eteindre :tắt 31 [0 5 -2 010] phải thấy, hiểu được Etre:thì,là, ở Maigrir:làm ốm đi Faire:làm Finir:kết thúc Nager:bơi lội Offrir:tặng Pouvoir:có thể Prendre Recevoir: thu nhận Harceler:quấy rối, quấy rầy Peindre:vẽ Résoudre:giải… ngôi nous biến C thành Ç VD: COMMENCER: bắt đầu JE COMMENC E TU COMMENC ES IL/ELLE COMMENC E NOUS COMMENÇ ONS VOUS COMMENC EZ ILS/ELLES COMMENC ENT 27 [0 5 -2 010]  Đối với những động từ kết thúc bằng đuôi – GER thì khi chia ngôi nous thêm một chữ E giữa G và ONS VD: MANGER: ăn JE MANG E TU MANG ES IL/ELLE MANG E NOUS MANG EONS VOUS MANG EZ ILS/ELLES MANG ENT  Đối với những động từ kết thúc bằng đuôi –ELER… khấu trừ Valoir:trị giá, có giá trị bằng kinh nghiệm màu, nhuộm Vouloir  CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: 1 Diễn tả một hành động diễn ra ngay tại thời điểm nói VD: Il lit le journal (anh ta đang đọc báo) 2 Diễn tả một thói quen ở hiện tại hoặc một sự lặp lại ở hiện tại VD: Je me lève tous les matins à 7 heures ( Sáng nào cũng vậy, tôi thường thức dậy vào lúc 7h) *Trong câu thường có:tous les ans( năm nào… cũng vậy), souvent(thường), régulièrement(thường xuyên), habituellement( có thói quen), tous les jours(ngày nào cũng vậy), etc 3 Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và còn kéo dài đến hiện tại 32 . [0 5 -2 010] 26 *CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ: Động từ tiếng Pháp được chia thành 3 nhóm: nhóm một có đuôi bằng ER, nhóm 2 có đuôi IR, nhóm 3 là nhóm lộn xộn “ OIR/ OIRE/ RE/ IR “ . Nhóm một và nhóm 2. Sophie. [0 5 -2 010] 22 *Cet+ danh từ giống đực số ít bắt đầu bằng nguyên âm hay “h” câm Cet hôtel est à nous.Khách sạn này thì của chúng tôi. Ces+ danh từ số nhiều cả 2 giống. Ces maisons. mạo từ: từ chỉ về nghề nghiệp Elle est médecine. Ngữ động từ Il fait froid.Trời lạnh Ils ont honte. (Họ xấu hổ) [0 5 -2 010] 20 Trạng từ chỉ số lượng On n’a jamais assez de temps

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP – PHẦN 2 docx – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP – PHẦN 2 docx, TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP – PHẦN 2 docx, TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP – PHẦN 2 docx

Hy vọng thông qua bài viết TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP – PHẦN 2 docx . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.