Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] Tìm hiểu và xử lý tiếng nói trong MATLAB – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2014, 23:25

Tìm hiểu và xử lý tiếng nói trong MATLAB LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGÀNH ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG YZ TÌM HIỂU XỬ TIẾNG NÓI TRONG MATLAB GVHD: NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯ SVTH: NGUYỄN TẤN PHÚC MSSV: CD40900082 – LỚP: C09_VT01 Tp. Hồ Chí Minh, 12/2012 I http://ww.ebook.edu.vn LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin gửi đến cô NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯ lời cảm ơn chân thành. Trong thời gian em thực hiện luận văn này cô đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bổ sung kiến thức cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp. em cũng chân thành cảm ơn tất cả q thầy cô phụ trách giảng dạy, đã truyền đạt cho em những kiến thức về chuyên môn cũng như những kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian em học tập tại Trường Đại Học Công Nghệ sài Gòn. Trong khi thực hiện đề tài, em đã cố gắng tổng hợp những kiến thức mình đã học tham khảo một số tài liệu chuyên môn để nhằm đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong q thầy cô, bạn bè đóng góp những ý kiến quý báu để đề tài em được hoàn thiện hơn. II http://ww.ebook.edu.vn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN III http://ww.ebook.edu.vn LỜI MỞ ĐẦU Ngôn điệu chính là cái mang lại cho tiếng nói con người những âm sắc riêng biệt. Ngôn điệu của lời nói liên kết chặt chẽ với ngữ điệu. Ngữ điệu là sự nâng cao hạ thấp của giọng nói trong câu. Tiếng Việt ta là một ngôn ngữ khá phức tạp bao gồm cả ngôn điệu ngữ điệu. Do đó vấn đề nghiên cứu các phương pháp nhận dạng tiếng nói đã đang thu hút rất nhiều sự đầu tư nghiên cứu của nhà khoa học.Tuy nhiên cho đến nay kết quả mang lại vẫn chưa hoàn thiện do tính chất quá phức tạp không cố đònh của đối tượng nhận dạng là tiếng nói con người, đặc biệt là tiếng Việt. Hiện nay có rất nhiều phương pháp nhận dạng tiếng nói. Mô hình Fujisaki được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống của tiếng Nhật, mô hình MFGI (Mixdorff Fujisaki model of German Intonation) được ứng dụng trong tiếng Đức, mô hình HMM (hidden markov models)… Trong các mô hình ấy lại áp dụng nhiều phương pháp nhận dạng khác nhau.Mọi phương pháp mang một tính đặc trưng ưu điểm riêng. • Phương pháp LPC (linear predictive coding)-mã hóa dự báo tuyến tính: nhược điểm là có một số từ phát âm gần giống nhau thì bò nhầm lẫn nhiều. • Phương pháp AMDF (average magnitude difference function)- hàm hiệu biên độ trung bình: ưu điểm là số ngõ vào ít,kích thước mạng huấn luyện nhỏ, ít phụ thuộc vào cách phát âm nên tỉ lệ đọc sai ít hơn phương pháp LPC, tuy nhiên khuyết điểm là không phân biệt về thanh điệu, khó sử ụng trong trường hợp từ đọc liên tiếp. • AMDF & LPC :Do ưu nhược điểm của hai phương pháp LPC AMDF nên cần sự kết hợp giữa hai phương pháp đó. IV http://ww.ebook.edu.vn • Phương pháp thứ tư MFCC (mel-frequency ceptrums coefficients). Nhận dạng tiếng nói là một quá trình nhận dạng mẫu, với mục đích là phân lớp thông tin đầu vào là tín hiệu tiếng nói thành một dãy tuần tự các mẫu đã được học trước đó lưu trữ trong bộ nhớ. Các mẫu là các đơn vò nhận dạng, chúng có thể là các từ hay là các âm vò. Nếu các mẫu này là bất biến không thay đổi thì công việc nhận dạng tiếng nói trở nên đơn giản bằng cách so sánh dữ liệu tiếng nói cần nhận dạng với các mẫu đã được học lưu trữ trong bộ nhớ. Nhận dạng tiếng nói là một lónh vực tuy không mới nhưng vô cùng phức tạp. Nhận dạng tiếng nói được thế giới bắt đầu nghiên cứu cách đây hơn 50 năm, tuy nhiên những kết quả thực tế đạt được vô cùng khiêm tốn. Còn phải rất lâu nữa con người mới đạt đến việc xây dựng một hệ thống hiểu được tiếng nói như con người. Trong phạm vi chỉ là một đồ án môn học,phần này em sẽ xây dựng chương trình nhận dạng mười chữ số tiếng Việt bằng những công cụ có sẵn của Matlab. Đònh hướng xây dựng chương trình nhận dạng được tất cả các từ, câu trong tiếng việt để có thể ứng dụng được vào thực tế. Tuy nhiên do chỉ mới tiếp xúc ở lónh vực này nên khả năng, kiến thức của em còn rất hạn chế, cộng vào đó là những khó khăn về thời gian, phương tiện…nên em chỉ có thể xây dựng một hệ thống nhận dạng nhỏ. Trong tương lai nếu có điều kiện tiếp xúc nghiên cứu sâu hơn về lónh vực này, em mong muốn phát triển đồ án này lên để có thể ứng dụng trong thực tế. V http://ww.ebook.edu.vn MỤC LỤC CHƯƠNG 1: THUYẾT ÂM THANH TIẾNG NÓI:……….…… … Error! Bookmark not defined. 1.1 Nguồn gốc âm thanh: Error! Bookmark not defined. 1.2 Các đại lượng đặc trưng cho âm thanh: Error! Bookmark not defined. 1.4 Cơ chế tạo lập tiếng nói của con người: Error! Bookmark not defined. 1.5 Mô hình lọc nguồn tạo tiếng nói: Error! Bookmark not defined. 1.6 Hệ thống nghe của người: Error! Bookmark not defined. 1.7 Quá trình sản xuất tiếng nói thu nhận tiếng nói của con người: Error! Bookmark not defined. 1.8.1 Nguyên âm: Error! Bookmark not defined. 1.8.2 Các âm vò khác: Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2: THUYẾT NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI:…………………….Error! Bookmark not defined. 2.1 Tổng quan về nhận dạng tiếng nói Error! Bookmark not defined. 2.2 Các nguyên tắc cơ bản trong nhận dạng tiếng nói Error! Bookmark not defined. 2.4.1 Phân tích các đặc trưng (tham số) tiếng nói Error! Bookmark not defined. 2.4.3 Xử ngôn ngữ: Error! Bookmark not defined. 2.5 Các tiếp cận nhận dạng tiếng nói Error! Bookmark not defined. VI http://ww.ebook.edu.vn 2.5.1 Tiếp cận âm thanh-ngữ âm Error! Bookmark not defined. 2.5.2 Tiếp cận nhận dạng mẫu Error! Bookmark not defined. 2.5.3 Tiếp cận trí tuệ nhân tạo: Error! Bookmark not defined. 2.6 Các phương pháp nhận dạng tiếng nói Error! Bookmark not defined. 2.6.1 Mô hình Fujisaki: Error! Bookmark not defined. 2.6.2 Mô hình Markvo ẩn Error! Bookmark not defined. 2.6.3 Mô hình mạng neuron: Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3 : TÍN HIỆU THỜI GIAN LIÊN TỤC:…………… …….… Error! Bookmark not defined. 3.1 Quá trình lấy mẫu tín hiệu :………………………………………………………Error! Bookmark not defined. 3.2 Các sơ đồ lấy mẫu : Error! Bookmark not defined. 3.3 Lấy mẫu một tín hiệu hình sin : Error! Bookmark not defined. 3.4.1 Hiện tượng chống phổ trong lónh vực thời gian : Error! Bookmark not defined. 3.4.2 Hiện tượng chồng phổ trong lónh vực tần số: Error! Bookmark not defined. 3.5 Chuyển đổi A/D D/A : Error! Bookmark not defined. 3.5.2 Bộ chuyển đổi A/D sigma-delta lấy mẫu quá : Error! Bookmark not defined. 3.5.3 Điều chế sigma-delta đa bit: Error! Bookmark not defined. 3.6 Chuyển đổi D/A lấy mẫu quá : Error! Bookmark not defined. 3.7 thiết kế các mạch lọc số IIR: Error! Bookmark not defined. VII http://ww.ebook.edu.vn 3.7.1 Tổng quan các kỹ thuật thiết kế mạch lọc số: Error! Bookmark not defined. 3.7.2 Một số qui đònh đối với mạch lọc tương tự : Error! Bookmark not defined. 3.8 Thiết kế mạch lọc số bằng sự bất biến xung: Error! Bookmark not defined. 3.9 Thiết kế mạch lọc số từ mạch lọc Butterworth thông thấp: . Error! Bookmark not defined. 3.9.1 Các đặc trưng của mạch lọc Butterworth thông thấp tương tự: Error! Bookmark not defined. 3.9.2 Thiết kế mạch lọc tương tự Butterworth thông thấp: Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 4: MẠNG NEURON:.…………………………………………… Error! Bookmark not defined. 4.1 Đònh nghóa mạng neuron: Error! Bookmark not defined. 4.2 Kiến trúc mạng neuron: Error! Bookmark not defined. 4.2.1 Perceptron một hay nhiều lớp: Error! Bookmark not defined. 4.3 Đặc trưng của mạng neuron: Error! Bookmark not defined. 4.3.1 Tính chất phi tuyến: Error! Bookmark not defined. 4.3.2 Tính chất tương ứng đầu vào – đầu ra: Error! Bookmark not defined. 4.3.3 Tính chất thích nghi: Error! Bookmark not defined. 4.3.4 Tính chất đưa ra lời giải có bằng chứng: Error! Bookmark not defined. 4.3.5 Tính chất chấp nhận sai sót: Error! Bookmark not defined. VIII http://ww.ebook.edu.vn 4.3.6 Tính chất đồng dạng trong phân tích thiết kế: Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU HÀM TOOBOX TRONG MATLAB CẦN ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI BẰNG MẠNG NEURON: ………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined. VoiceBox toolbox Error! Bookmark not defined. NetLab toolbox Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI BẰNG MẠNG NEURON MLP:……………………………………………………………….…………………Error! Bookmark not defined. 6.1 Các bước xây dựng Error! Bookmark not defined. 6.2 Chương trình nhận dạng phát âm mười chữ số tiếng Việt:……………………Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN:………… ………………………………………………………… …Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC:………… ………………………………………………………… … Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 74 http://www.ebook.edu.vn 1 CHƯƠNG 1: THUYẾT ÂM THANH TIẾNG NÓI 1.1 Nguồn gốc âm thanh: Âm thanh là do vật thể dao động cơ học mà phát ra. Âm thanh phát ra dưới dạng sóng âm. Sóng âm là sự biến đổi các tính chất của môi trường đàn hồi khi năng lượng âm truyền qua. Âm thanh truyền được đến tai người là do môi trường dẫn âm. Sóng âm có thể truyền được trong chất rắn ,chất lỏng, không khí. Có chất dẫn âm rất kém gọi là chất hút âm như : len, da, chất xốp… Sóng âm không thể truyền trong môi trường chân không. Khi kích thích dao động âm trong môi trường không khí thì những lớp khí sẽ bò nén dãn. Trạng thái nén dãn lần lượt được lan truyền từ nguồn âm dưới dạng sóng dọc tới nơi thu âm. Nếu cường độ nguồn âm càng lớn thì âm thanh truyền đi càng xa. 1.2 Các đại lượng đặc trưng cho âm thanh: a/ Tần số của âm thanh: là số lần dao động của phần tử khí trong một giây. Đơn vò là Hz , kí hiệu : f b/ Chu kì của âm thanh: là thời gian mà âm thanh đó thực hiện một dao động hoàn toàn. Đơn vò là thời gian, kí hiệu là T. c/ Tốc độ truyền âm: là tốc độ truyền năng lượng âm từ nguồn tới nơi thu. Đơn vò m/s. Tốc độ truyền âm trong không khí ở nhiệt độ từ 0- 200 C thường là 331 – 340 m/s. d/ Cường độ âm thanh: là năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vò thời gian qua một đơn vò diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm. […]… dạng tiếng nói phụ thuộc người nói/ không phụ thuộc người nói; • Hệ thống nhận dạng từ điển cỡ nhỏ (dưới 20 từ)/từ điển cỡ lớn (hàng nghìn từ); • Nhận dạng tiếng nói trong môi trường có nhiễu thấp/cao; • Nhận dạng người nói Trong hệ nhận dạng tiếng nói với cách phát âm rời rạc có khoảng lặng giữa các từ trong câu Trong hệ nhận dạng tiếng nói liên tục không đòi hỏi điều này Tùy thuộc vào quy mô phương… tiếp các mẫu tiếng nói (chính là đoạn tiếng nói cần nhận dạng) mà không cần xác đònh thật rõ các đặc trưng cũng không cần phân đoạn tín hiệu Phương pháp này có 2 bước: Bước 1: tích lũy các mẫu tiếng nói: Sử dụng tập mẫu tiếng nói (cơ sở dữ liệu mẫu tiếng nói) để đào tạo các mẫu tiếng nói đặc trưng (mẫu tham chiếu) hoặc các tham số hệ thống Bước 2: nhận dạng mẫu: đối sánh mẫu tiếng nói từ ngoài với… vào bộ nhận dạng tiếng nói Phương pháp thông dụng nhất là xử “từ dưới lên” Theo cách này, tiến trình xử của hệ thống được triển khai tuần tự từ thấp lên cao Trong Hình 3.5.3, các bước xử ở mức thấp (phân tích tín hiệu, tìm đặc tính, phân đoạn, gán nhãn) được triển khai trước khi thực hiện các bước xử ở mức cao (phân lớp âm thanh, xác đònh từ, xác đònh câu) Mỗi bước xử đòi hỏi một hoặc… cơ bản của một hệ thống nhận dạng tiếng nói, gồm có ba giai đoạn: phân tích đặc tính, phân lớp mẫu xử ngôn ngữ Hình 2.3: Các quá trình nhận dạng tiếng nói 2.4.1 Phân tích các đặc trưng (tham số) tiếng nói Qúa trình này loại bỏ những thông tin không quan trọng như tiếng ồn của môi trường, nhiễu trên đường truyền , các đặc điểm riêng biệt của người nói Tiếng nói được phân tích theo các khung thời… nhận dạng tiếng nói đều dùng mô hình Markov ẩn Mạng neuron được áp dụng trong nhận dạng tiếng nói từ những năm 1980 với mong muốn sử dụng khả năng phân lớp mạnh của mạng Mạng neuron truyền thẳng đa lớp perceptron thường được sử dụng trong nhận dạng tiếng nói Tuy nhiên m ạng neuron có hạn chế về khả năng mô hình hoá sự biến thiên của tiếng nói theo thời gian http://www.ebook.edu.vn 14 2.4.3 Xử ngôn… Các âm thanh tiếng nói các đặc trưng: 1.8.1 Nguyên âm: Các nguyên âm có tầm rất quan trọng trong nhận dạng tiếng nói; hầu hết các hệ thống nhận dạng dựa trên cơ sở nhận dạng nguyên âm đều có tính năng tốt Các nguyên âm nói chung là có thời gian tồn tại dài (so với các phụ âm) dễ xác đònh phổ.Chính vì thế dễ dàng cho việc nhận dạng tiếng nói, cả đối với con người máy móc Về mặt thuyết, các… chuẩn Nhận dạng: Các mẫu tiếng nói được đưa tới khối phân loại mẫu Khối này đối sánh mẫu đầu vào với các mẫu tham chiếu Kối nhận dạng căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá để quyết đònh mẫu tham chiếu nào giống mẫu đầu vào Tiếp cận nhận dạng mẫu thường được lựa chọn cho các ứng dụng nhận dạng tiếng nói bởi các do sau: Tính dễ sử dụng dễ hiểu trong thuật toán Tính bất biến khả năng thích nghi đối… được sử dụng trong quá trình huấn luyện (mô hình hóa/phân l ớp) để xác đònh các tham số hệ thống 2.2 Các nguyên tắc cơ bản trong nhận dạng tiếng nói Các nghiên cứu về nhận dạng tiếng nói dựa trên ba nguyên tắc cơ bản: a) Tín hiệu tiếng nói được biểu diễn chính xác bởi các giá trò phổ trong một khung thời gian ngắn Nhờ vậy ta có thể trích ra đặc điểm tiếng nói từ những khoảng thời gian ngắn dùng các… mặt vật học, sinh học quá trình sinh ra F0 các tính chất của quá trình đó Mô hình được áp dụng chủ yếu trong ứng dụng tổng hợp nhằm xây dựng phần ngữ điệu trong tiếng nói tổng hợp Mô hình sinh ra F0 theo 3 công thức sau: Các tham số của mô hình gồm có: Các hằng số: Fb là giá trò khởi đầu của đường tần số cơ bản Fb là giá trò phụ thuộc vào người nói chứ không phụ thuộc vào các mẫu tiếng nói Giá… trong tín hiệu tiếng nói Đối với hệ thống nhận dạng tiếng nói lớn, phương pháp này gặp khó khăn trong tổng quát hóa sự đa dạng của tín hiệu tiếng nói Một vấn đề nữa là với cây quyết đònh rất khó phục hồi lỗi nếu như một quyết đònh sai được xác đònh ngay từ khi bắt đầu phân tích Mô hình Markvo ẩn được nghiên cứu rộng rãi gần đây như là một công cụ mạnh được áp dụng thành công trong nhận dạng tiếng nói . người nói. Trong hệ nhận dạng tiếng nói với cách phát âm rời rạc có khoảng lặng giữa các từ trong câu. Trong hệ nhận dạng tiếng nói liên tục không đòi hỏi điều này. Tùy thuộc vào quy mô và phương. biến và không thay đổi thì công việc nhận dạng tiếng nói trở nên đơn giản bằng cách so sánh dữ liệu tiếng nói cần nhận dạng với các mẫu đã được học và lưu trữ trong bộ nhớ. Nhận dạng tiếng nói. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGÀNH ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG YZ TÌM HIỂU VÀ XỬ LÝ TIẾNG NÓI TRONG MATLAB GVHD: NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯ SVTH: NGUYỄN TẤN PHÚC MSSV: CD40900082

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tìm hiểu và xử lý tiếng nói trong MATLAB – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tìm hiểu và xử lý tiếng nói trong MATLAB, Tìm hiểu và xử lý tiếng nói trong MATLAB, Tìm hiểu và xử lý tiếng nói trong MATLAB

Hy vọng thông qua bài viết Tìm hiểu và xử lý tiếng nói trong MATLAB . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button