Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] tìm hiểu UCP 600 qua các tình huống – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 17:49

tìm hiểu UCP 600 qua các tình huống Danh sách nhóm : 1. Phạm Anh Dũng NH2 – K36 2. Phạm Huyền Trang NH3 – K36 3. Nguyễn Hoàng Tú Anh NH2 – K36 4. Trần Nhật Linh NH3 – K36 5. Nguyễn Hoàng Nhi NH2 – K36 6. Trương Minh Thuận NH2 – K36 7. Nguyễn Thị Phương Thảo NH3 – K36 8. Phạm Thị Thanh Thảo NH1 – K36 9. Phan Thị Trúc Hà NH3 – K36 10. Lê Đình Thân NH2 – K36 TÌM HIỂU UCP 600 THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG MINH HỌA (ĐIỀU 1-18) 1. Tổng quan về UCP 600 Ngày nay, nhu cầu giao thương giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển; hoạt động mua bán trao đổi diễn ra sôi nổi và tấp nập hơn. Vì lẽ đó hoạt động thanh toán quốc tế không ngừng đổi mới và phát triển theo. Trong ngoại thương, việc thanh toán giữa các nhà xuất khẩu và nhập khẩu thuộc hai quốc gia khác nhau phải được tiến hành thông qua ngân hàng bằng những phương thức thanh toán nhất định. Phương thức thanh toán quốc tế là cách thức thực hiện việc giao hàng và trả tiền của một hợp đồng xuất nhập khẩu thông qua trung gian ngân hàng. Việc lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế nào là tùy thuộc vào sự chiết khấu giữa hai bên và phù hợp với tập quán cũng như luật lệ trong thanh toán và buôn bán quốc tế. Một trong những phương thức thanh toán quốc tế hiện nay được sử dụng phổ biến là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Nội dung phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được thực hiện theo “Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ” (Uniform Customs and Practice for documentary credits) do phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành . Văn bản đầu tiên được xuất bản năm 1933 (UCP No 82), sau đó UCP đã được 6 lần sửa đổi bổ sung qua các năm 1951 (UCP No 131), 1962 (UCP No 222), 1974 (UCP No 290), 1983 (UCP 400), 1993 (UCP No 500), 2007 (UCP No 600) – đây là văn bản mới nhất có giá trị hiệu lực từ ngày 1/1/2007. Hiện nay, UCP được sử dụng trên 180 nước trên thế giới , năm 1962 lần đầu tiên được dịch ra Tiếng Việt. UCP được coi là một văn bản quy tắc hướng dẫn, các bên sử dụng được quyền lựa chọn một trong 6 bản UCP . Tuy nhiên chỉ có bản UCP bằng tiếng Anh mới có giá trị pháp lý. 2. Tìm hiểu UCP 600 ( điều 1-18 ) thông qua các tình huống minh họa 2.1 – Điều 1: Phạm vi sử dụng UCP TÌNH HUỐNG 1 Sau ngày 01/07/2007, các phiên bản UCP trước đó ( từ UCP 82 tới UCP 500 ) còn được áp dụng trong giao dịch thanh toán qua phương thức tín dụng chứng từ hay không? Giải quyết: Câu trả lời là vẫn được áp dụng nếu như trong L/C dẫn chiếu là áp dụng UCP đó. Vì theo điều 1 UCP 600 thì UCP 600 là những điều luật áp dụng cho tất cả các tín dụng chứng từ ( kể cả Thư tín dụng dự phòng trong chừng mực bản quy tắc có thể áp dụng được) khi nội dung của Thư tín dụng ghi rõ nó tuân theo bản quy tắc này. Có nghĩa là: L/C chỉ áp dụng UCP 600 khi trong L/C ghi rõ tham chiếu UCP 600. Khi một phiên bản UCP mới ra đời thì các phiên bản UCP trước đó vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực nếu các bên thỏa thuận áp dụng UCP đó. Vì xét cho cùng thì UCP vẫn chỉ là một tập quán quốc tế. Sự ra đời của một bản UCP chỉ mang tính chất bổ sung, hoàn thiện những bản trước đó. Vì vậy nếu L/C dẫn chiếu là UCP nào thì sẽ áp dụng UCP đó. Ví dụ như LC dẫn chiếu là theo UCP 500 thì sẽ áp dụng theo UCP 500. Nhưng theo xu thế hiện đại, người ta chuyển sang dung UCP 600 ngày càng nhiều vì tính hoàn thiện của nó so với các bản trước. TÌNH HUỐNG 2 Nếu một bức L/C quy định áp dụng UCP 600 và kèm theo yêu cầu “ ngoại trừ điều … về ……”. Bức L/C như trên có được chấp nhận hay không? Giải quyết : Câu trả lời là vẫn được chấp nhận. Vì theo điều 1 UCP 600 thì “ Bản quy tắc ràng buộc tất cả các bên trừ khi Thư tín dụng quy định khác hay loại trừ bớt” có nghĩa là khi bức L/C dẫn chiếu là áp dụng UCP 600 nhưng có thể loại trừ một số điều khoản cho phù hợp với lợi ích của các bên liên quan hay theo yêu cầu của bên nào đó. 2.2 – Điều 2: Các định nghĩa TÌNH HUỐNG 1 Công ty Phát Tài, Việt Nam kí hợp đồng nhập khẩu xe máy từ công ty Honda, Nhật Bản. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Quy trình mở L/C như sau:  Căn cứ vào hợp đồng ngoại thương, công ty Phát Tài viết giấy đề nghị mở L/C gởi đến ngân hàng Vietcombank (VCB).  VCB đồng ý và lập LC gửi cho công ty Honda thông qua chi nhánh VCB ở Nhật Bản.  Chi nhánh VCB ở Nhật Bản nhận được thư tín dụng của VCB ( Việt Nam) gởi đến, VCB (Nhật Bản) tiến hành kiểm tra tính xác thực của thư tín dụng, rồi chuyển bản chính L/C cho công ty Honda dưới hình thức văn bản nguyên văn. Tuy nhiên công ty Honda yêu cầu L/C phải có sự xác nhận của ngân hàng ANZ chi nhánh tại Nhật Bản  Trong L/C có ghi rõ L/C có giá trị trả ngay tại Ngân hàng Sacombank Giả sử các ngân hàng được nêu đều có chi nhánh tại Nhật Bản Xác định các đối tượng có liên quan? Giải quyết :  Người xin mở thư tín dụng: nhà nhập khẩu, công ty Phát Tài, Việt Nam  Ngân hàng phát hành: ngân hàng VCB, Việt Nam  Ngân hàng thông báo: ngân hàng VCB, Nhật Bản  Ngân hàng xác nhận: ngân hàng ANZ, Nhật Bản  Ngân hàng được chỉ định: ngân hàng Sacombank, Nhật Bản  Người hưởng lợi: nhà xuất khẩu, công ty Honda, Nhật Bản. Theo điều 2 UCP 600 Người xin mở thư tín dụng là người yêu cầu phát hành thư tín dụng. Ngân hàng phát hành là ngân hàng phát hành ra Thư tín dụng theo yêu cầu của người xin mở Thư tín dụng hay phát hành Thư tín dụng nhân danh chính nó. Ngân hàng xác nhận là ngân hàng thêm vào sự xác nhận của nó cho một Thư tín dụng theo yêu cầu hoặc ủy quyền của ngân hàng phát hành. Ngân hàng được chỉ định là ngân hàng mà Thư tín dụng có giá trị tại nó hoặc bất cứ ngân hàng nào trong trường hợp Thư tín dụng có giá trị tại một ngân hàng bất kỳ. Người hưởng lợi là người thụ hưởng giá trị của tín dụng thư được phát hành. Ngân hàng thông báo là ngân hàng thông báo Thư tín dụng theo yêu cầu của ngân hàng phát hành. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1 Trường hợp thanh toán nào sau đây được xem là thanh toán đúng hạn: a) Chấp nhận thanh toán nếu LC có giá trị trả ngay b) Cam kết trả sau nếu LC có giá trị trả sau c) Chấp nhận hối phiếu do người thụ hưởng ký phát và trả tiền vào ngày đáo hạn nếu LC có giá trị chấp nhận. d) Cả B và C đều đúng Đáp án: C Chấp nhận hối phiếu do người thụ hưởng ký phát và trả tiền vào ngày đáo hạn nếu LC có giá trị chấp nhận. Vì theo điều 2 UCP 600 Thanh toán ( đúng hạn ) nghĩa là : – Trả ngay nếu Thư tín dụng có giá trị trả ngay. – Cam kết trả sau và trả tiền đúng ngày đến hạn thanh toán nếu Thư tín dụng có giá trị trả sau. – Chấp nhận hối phiếu do người thụ hưởng ký phát và trả tiền vào ngày đáo hạn nếu Thư tín dụng có giá trị chấp nhận. A sai vì theo điều 2 UCP 600 thì sẽ trả ngay nếu UCP có giá trị trả ngay chứ không phải là chấp nhận thanh toán. B thiếu vì theo điều 2 UCP 600 thì cam kết trả sau và phải trả tiền đúng ngày đến hạn thanh toán nếu như Thư tín dụng có giá trị trả sau. D sai vì B sai. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2 1. Phù hợp với các điều kiện và điều khoản của LC 2. Tuân thủ theo nội dung của UCP 600 3.Tuân thủ theo nội dung của URC 522 4.Tuân thủ theo nội dung của ULB 1930 5.Tuân thủ theo nội dung của Tập quán ngân hàng theo tiêu chuẩn ISBP Theo UCP 600, Bộ chứng từ thanh toán hợp lệ đồng thời thỏa mãn các điều kiện: a. 1,3,4 b. 1,2 c. 1,2,5 d. 1,2,3,5 Đáp án : C Vì theo điều 2 UCP 600 Việc xuất trình chứng từ hợp lệ là việc xuất trình chứng từ phù hợp theo các điều kiện và điều khoản của Thư tín dụng, những quy định áp dụng cho bản quy tắc này và tập quán ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBP). TÌNH HUỐNG 2 Giả sử L/C quy định ngân hàng Vietcombank sẽ thanh toán theo cam kết trả sau vào ngày 2/5/2012. Nhưng do ngày 30/4 và 1/5 trùng vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Nên ngày thứ hai 2/5 ngân hàng sẽ nghỉ bù. Như vậy sau khi làm việc lại vào ngày 3/5 thì ngân hàng sẽ thanh toán cho bên xuất khẩu. Như vậy có không tuân thủ thời gian thanh toán đúng hạn không ? Giải quyết: Ngân hàng Vietcombank làm như vậy không hề sai. Vì theo điều 2 UCP 600 có quy định: Ngày làm việc của ngân hàng là ngày mà ngân hàng thường mở cửa làm việc tại một nơi mà hành động tuân thủ theo bản quy tắc được thực hiện. Ngày 2/5 không phải là ngày làm việc của ngân hàng Vietcombank nên ngân hàng không có trách nhiệm phải thanh toán theo cam kết. Nhưng sau đó vào ngày 3/5 khi ngân hàng làm việc lại phải thanh toán theo cam kết. 2.3 – Điều 3: Giải thích TÌNH HUỐNG 1 Sau khi ký kết hợp đồng nhập khẩu xe máy từ công ty Honda tại Nhật Bản, công ty Phát Tài ở Việt Nam đã yêu cầu ngân hàng Vietcombank ( VCB ) mở một L/C, ngân hàng VCB sau khi xem xét đã đồng ý và mở một L/C (trong bức L/C không hề chỉ rõ là được hủy ngang hay không) theo yêu cầu của công ty Phát Tài và gửi cho công ty Honda thông qua ngân hàng VCB Nhật Bản. sau khi công ty Honda giao hàng, ngân hàng VCB đã thông báo cho công ty Honda rằng L/C đã bị hủy theo yêu cầu của công ty Phát Tài, vì công ty này cho rằng trên L/C không hề có quy định được hủy ngang hay không. Hỏi công ty Phát Tài và ngân hàng VCB làm vậy là đúng hay sai? Tại sao? Giải quyết: Cả công ty Phát Tài và ngân hàng VCB đều sai. Vì theo điều 3 UCP 600 quy định: Một thư tín dụng không hủy ngang ngay cả khi nó không ghi rõ điều này. Vì vậy dù trên L/C không hề ghi rỏ là có hủy ngang hay không thì công ty Phát Tài và ngân hàng VCB cũng không được tùy tiện hủy ngang L/C. L/C chỉ được hủy khi có được sự đồng thuận của tất cả các bên tham gia. TÌNH HUỐNG 2 Trong L/C yêu cầu :” Beneficiary’s certificate that they have sent orginal Bill of Lading to the Applicant as soon as possible after shipment.” Chữ “as soon as possible” như trên có hợp lệ ( có bị cấm sử dụng trong LC ) hay không, và nếu hợp lệ thì được hiểu như thế nào ? Giải quyết: Đoạn yêu cầu trong L/C kể trên được tạm dịch là: “ giấy xác nhận của người thụ hưởng L/C phải nêu rõ đã gửi một bản vận đơn gốc ngay khi có thể cho người làm đơn xin mở L/C sau khi giao hàng ”. Theo điều 3 UCP 600 quy định: Trừ khi được yêu cầu sử dụng trong Thư tín dụng, các từ như: “prompt – nhanh chóng”, “ immediately – ngay lập tức”, hay “ as soon as possible – càng sớm càng tốt” sẽ bị bỏ qua. Do đó, không bị cấm sử dụng chữ “As soon as possible”. Vậy chữ “as soon as possible” hay “ngay” được hiểu là: nên thể hiện chữ này trên giấy xác nhận của người thụ hưởng và ngân hàng sẽ không xem xét hay quan tâm rằng người bán có tiến hành gửi ngay khi có thể cho người làm đơn mở L/C hay không. Tình huống minh họa và câu hỏi trắc nghiệm về một số từ chỉ thời gian được sử dụng Công ty Honda xuất khẩu 1 lô hàng sang Việt Nam, L/C có ghi: SHIPMENT DATE : ON 130331 (Ngày giao hàng vào ngày 31/03/2013) DATE AND PLACE OF EXPIRY : 130410 IN JAPAN (Thời gian hết hiệu lực của L/C là 10/4/2013 tại Nhật Bản ) Hỏi Công ty Honda giao hàng vào ngày 4/4/2013 có được coi là hợp lệ không? Giải quyết: Theo điều 3 UCP 600 quy định: Thành ngữ “ ON – vào ” hay “ ABOUT – vào khoảng ” hay từ tương tự sẽ được giải thích là một sự kiện xảy ra trong khoản thời gian 5 ngày lịch trước cho đến 5 ngày lịch sau ngày xác định cụ thể, kể cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Vì vậy nếu theo L/C thì công ty Honda có thể giao hàng từ ngày 26/3 cho tới ngày 5/4 ( 11 ngày ) thì đều hợp lệ. Do đó, công ty Honda giao hàng vào ngày 4/4 là đúng theo quy định của L/C. Trong trường hợp khác, nếu L/C quy định ngày giao hàng là vào đầu hoặc giữa hoặc cuối tháng 7 thì khoảng thời gian thực hiện việc giao hàng hợp lý sẽ là ngày nào? Giải quyết: Theo điều 3 UCP 600 quy định:Những từ “beginning – đầu ”, “ middle – giữa”, “ end – cuối ” của một tháng sẽ được hiểu tương ứng từ ngày 1 đến ngày 10, từ ngày 11 đến ngày 20 và từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng, tính cả ngày đầu và ngày cuối. Vì vậy nếu trong các trường hợp L/C quy định ngày giao hàng là đầu hoặc giữa hoặc cuối tháng 7 thì các khoảng thời gian hợp lý để tiến hành giao hàng lần lượt là: từ ngày 1 đến ngày 10/7, từ ngày 11 đến 20/7, từ ngày 21 đến 31/7, kể cả ngày 1, 10,11,20,21,31. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1 : Một L/C quy định: “Shipment to be made between June 15,2012 and July 15, 2012). Hỏi: ngày giao hàng sớm nhất và muộn nhất ? a. 15/6 và 14/7 b. 16/6 và 15/7 c. 16/6 và 14/7 d. 15/6 và 15/7 Đáp án : D Theo điều 3 UCP 600: quy định:Những từ “đến”, “cho đến”, “từ” và “giữa” khi sử dụng để xác định một khoản thời gian thì nó bao gồm cả ngày hay những ngày được đề cập, và từ “trước”, “sau” thì trừ ngày được đề cập ra. Ngày giao hàng sớm nhất là ngày 15/6/2012 Ngày giao hàng muộn nhất là ngày 15/7/2012 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2 : L/C quy định như sau: “A draft is drawn at 30 days from shipment date”, shipment date: Jan. 01, 2012. Hỏi: ngày thanh toán hối phiếu là ngày nào? a. 31/01/2012 b. 30/01/2012 c. 01/02/2012 d. Không phải các ngày trên Đáp án : câu a Theo điều 3 UCP 600 Ngày thanh toán hối phiếu là ngày 31/1/2012.(không kể ngày 1/1/2012 ). CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 3 Chọn câu đúng a) Một chứng từ không được ký bằng chữ ký đục lỗ. b) Ngân hàng được chỉ định có thể chiết khấu Hối phiếu được ký phát cho mình. c) Các chi nhánh của một ngân hàng ở những nước khác nhau được coi là những ngân hàng phụ thuộc lẫn nhau. d) Người xuất trình chứng từ là người thụ hưởng, ngân hàng hay một bên khác mà thực hiện việc xuất trình chứng từ. Đáp án : D vì theo điều 2 UCP 600 Người xuất trình chứng từ là người thụ hưởng, ngân hàng hay một bên khác mà thực hiện việc xuất trình chứng từ. A sai vì theo điều 3 UCP 600 : Một chứng từ có thể ký bằng chữ ký tay, chữ ký bằng máy fax, chữ ký đục lỗ, con dấu, ký hiệu hay bất cứ phương pháp chứng thực bằng điện tử hay máy móc nào. B sai vì theo điều 2 UCP 600: Chiết khấu nghĩa là việc mua lại hối phiếu của ngân hàng được chỉ định (Hối phiếu này ký phát cho một ngân hàng khác mà không phải là ngân hàng chỉ định). Vì vậy Ngân hàng được chỉ định không được chiết khấu hối phiếu ký phát cho mình. C sai vì theo điều 3 UCP 600 : Các chi nhánh của một ngân hàng ở những nước khác nhau được coi là những ngân hàng độc lập với nhau. 2.4 – Điều 4: Thư tín dụng và hợp đồng : TÌNH HUỐNG 1 Công ty Phát Tài nhập khẩu xe máy từ công ty Honda ở Nhật Bản. Công ty Phát Tài đã yêu cầu Ngân hàng Vietcombank ( VCB ) mở L/C (L/C có giá trị trả sau), và đã được VCB chấp nhận mở L/C và mở L/C. Công ty Honda đã thực hiện giao hàng đúng thời hạn, cũng như xuất trình Bộ chứng từ hợp lệ và yêu cầu Ngân hàng VCB thanh toán theo như L/C. Ngân hàng đã cam kết sẽ thanh toán. Sau khi nhận bộ chứng từ, VCB đã yêu cầu công ty Phát Tài thanh toán để nhận bộ chứng từ, nhưng lúc này công ty Phát Tài đã bị phá sản không thể thanh toán cho bộ chứng từ. Điều đó có nghĩa là hợp đồng thương mại đã không thể tiếp tục vì một bên tham gia trong hợp đồng đã không thể thực hiện nghĩa vụ của mình. Vậy trong trường hợp này, ngân hàng VCB có thanh toán cho công ty Honda khi đến hạn hay không? Giải quyết: Trong trường hợp này, ngân hàng VCB sẽ áp dụng theo điều 4 khoản a UCP 600 : “ Một thư tín dụng về bản chất là những giao dịch độc lập với hợp đồng thương mại hay các hợp đồng khác mà có thể là cơ sở cho thư tín dụng. Ngân hàng không có ràng buộc gì với hợp đồng như vậy, ngay cả khi trong thư tín dụng dẫn chiếu đến những hợp đồng này… “. Ta thấy rằng : L/C là một văn bản thể hiện sự cam kết giữa Ngân hàng phát hành và người thụ hưởng nên mặc dù L/C được lập dựa trên cơ sở hợp đồng ngoại thương nhưng L/C hoàn toàn độc lập với hợp đồng thương mại. Do đó, việc thanh toán cho thư tín dụng của ngân hàng là độc lập với người yêu cầu mở L/C. tức là dù cho người yêu cầu mở L/C có phá sản, mất khả năng thanh toán hay thậm chí ngay cả khi người thụ hưởng vi phạm hợp đồng thì ngân hàng vẫn phải thanh toán cho giá trị của bức L/C, nếu người thụ hưởng xuất trình được bộ chứng từ đúng hạn đáp ứng đúng và đầy đủ các điều kiện được quy định trong L/C. Trong trường hợp này, ngân hàng phát hành VCB sẽ thanh toán cho công ty Honda, theo như L/C, do công ty Honda đã thực hiện đúng và đầy đủ các điều kiện như trong L/C. […]… và e của điều 9 UCP 600? Thực ra là không.Vì ngày từ đầu Citibank muốn tuân thủ theokhoản d điều 9 UCP 600, nhưng vì Vietinbank đã sử dụng quyền của mình dựa vào quy định của khoản e điều 9 UCP 600 để từ chối thông báo tu chỉnh Nên khoản d điều 9 UCP 600 mới không được thực hiện và trường hợp này không thể nói là Citibank đã vi phạm quy định trong UCP 600 Có thể nói khoản e điều 9 UCP 600 chỉ bổ sung… ngày thứ hai 2/8/2012 ( theo điều 29a UCP 600 ) Tuy nhiên, nếu ngày cuối cùng để xuất trình chứng từ là ngày ngân hàng không làm việc vì các nguyên nhân bất khả kháng nào nói trong điều 36 của UCP 600, thì ngân hàng có quyền từ chối chứng từ xuất trình trong và sau ngày đó Rủi ro này thuộc về người thụ hưởng 2.7 – Điều 7: Cam kết của Ngân Hàng phát hành TÌNH HUỐNG 1 Công ty Dung Pham tại Việt Nam… Vietcombank sẽ hoàn trả cho Sacombank vào ngày 21/12/2012 TÌNH HUỐNG 4 Dựa theo yêu cầu của công ty Kem Tuyết và các chứng từ có liên quan, HSBC đã phát hành L/C gửi cho công ty Dung Pham thông qua ngân hàng thông báo là Vietinbank, và yêu cầu Vietinbank xác nhận L/C Vậy Vietinbank không xác nhận có được hay không ? Giải quyết: Theo điều 8 khoản d UCP 600 quy định:nếu một ngân hàng được ngân hàng phát hành… Hỏi L/C này có hợp lệ không khi mà trong điều 6 khoản d(i) UCP 600 có quy định: thư tín dụng phải quy định ngày hết hạn để xuất trình chứng từ ? Giải quyết: L/C này vẫn hợp lệ vì cũng theo UCP 600 nếu L/C không ghi rõ ngày hết hạn xuất trình chứng từ thì được hiểu là 21 ngày sau ngày giao hàng ( điều 14 ) Bên cạnh đó trong điều 6 khoản d(i) Ucp 600 quy định: ngày hết hạn hiệu lực thanh toán hay chiết… toán TÌNH HUỐNG 2 Công ty Thành Tín tại Việt Nam viết giấy đề nghị mở L/C gửi đến ngân hàng Phương Đông ( OCB ) mở L/C để yêu cầu ngân hàng này thanh toán cho công ty La Nina tại Tây Ban Nha Nhưng trong giấy đề nghị mở L/C này không ghi rõ cách thức thực hiện trả tiền Như vậy là đúng hay sai? Giải quyết: Giấy đề nghị mở L/C không ghi rõ cách thức thực hiện trả tiền là sai Vì theo điều 6 khoản b UCP 600. .. khác TÌNH HUỐNG 2B Nếu Citibank tuân thủ điều khoản d UCP 600 tiếp tục sử dụng dịch vụ thông báo của Vietinbank để thông báo tu chỉnh cho công ty Dung Pham nhưng khi nhận yêu cầu thông báo tu chỉnh, Vietinbank đã từ chối thông báo, mặc dù trước đó ngân hàng này đã từng thông báo thư tín dụng Vậy Vietinbank làm vậy có được hay không? Giải quyết: Vietinbank có thể làm vậy Vì theo điều 9 khoản e UCP 600. .. Pham? Giải quyết: Dựa vào điều 7 khoản a(v )UCP 600quy định: ngân hàng phát hành phải thanh toán đúng hạn nếu L/C có giá trị là chiết khấu tại ngân hàng chỉ định và ngân hàng được chỉ định đó không chiết khấu Vậy trường hợp này ngân hàng HSBC phải thanh toán đúng hạn cho công ty Dung Pham TÌNH HUỐNG 3 Dựa theo yêu cầu của công ty Kem Tuyết và các chứng từ có liên quan, ngân hàng HSBC phát hành L/C trả ngay,… chỉ bổ sung cho quyền lợi của ngân hàng thông báo chứ không hề đi ngược với khoản d điều 9 UCP 600 Vậy hướng giải quyết là gì?khi này Citibank hiển nhiên có thể sử dụng dịch vụ của ngân hàng Đại Tín để thông báo tu chỉnh cho công ty Dung Pham TÌNH HUỐNG 3 Dựa theo yêu cầu của công ty Kem Tuyết và các chứng từ liên quan, HSBC tại Mỹ phát hành L/C và yêu cầu ngân hàng Vietinbank thông báo cho người thụ… như thế nào? Giải quyết: Theo điều 11 khoản a UCP 600 quy định: “Một bức điện xác thực của Thư tín dụng và tu chỉnh được coi là bản Thư tín dụng hay tu chỉnh có hiệu lực và bất kỳ thư xác nhận nào được gởi tiếp theo sẽ bị bỏ qua. ” Vậy trong trường hợp này ngân hàng thông báo sẽ không cần xem xét thư xác nhận mà chỉ cần quan tâm đến L/C theo mẫu MT700 Tình huống 2: Ngân hàng HSBC xem xét giấy đề nghị… theo tình huống trên thì công ty X đã xuất trình trễ hơn 1 ngày so với ngày hết hạn xuất trình chứng từ cho nên việc xuất trình của công ty X là không hợp lệ TÌNH HUỐNG 2 Ta có một số dữ liệu sau đây: L/C quy định: Sữa bột cô gái Hà Lan Hóa đơn thương mại: Sữa bột cô gái Hà Lan _Hộp 1 kg Phiếu đóng gói: Sữa bột Bộ chứng từ trên có hợp lệ không ? Giải thích Giải quyết: Theo điều 14 khoản e UCP 600 quy . bản UCP . Tuy nhiên chỉ có bản UCP bằng tiếng Anh mới có giá trị pháp lý. 2. Tìm hiểu UCP 600 ( điều 1-18 ) thông qua các tình huống minh họa 2.1 – Điều 1: Phạm vi sử dụng UCP TÌNH HUỐNG. 10. Lê Đình Thân NH2 – K36 TÌM HIỂU UCP 600 THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG MINH HỌA (ĐIỀU 1-18) 1. Tổng quan về UCP 600 Ngày nay, nhu cầu giao thương giữa các quốc gia trên thế giới ngày. năm 1933 (UCP No 82), sau đó UCP đã được 6 lần sửa đổi bổ sung qua các năm 1951 (UCP No 131), 1962 (UCP No 222), 1974 (UCP No 290), 1983 (UCP 400), 1993 (UCP No 500), 2007 (UCP No 600) – đây

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] tìm hiểu UCP 600 qua các tình huống – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: tìm hiểu UCP 600 qua các tình huống, tìm hiểu UCP 600 qua các tình huống, tìm hiểu UCP 600 qua các tình huống

Hy vọng thông qua bài viết tìm hiểu UCP 600 qua các tình huống . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button