Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Trong Công Tác Thi Đua Khen Thưởng – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2015, 20:57

Chi cục Thi hành án DSTP.Thái Bình Trờng Chính trị Thái Bình Phần I.PHN M U Trong thi gian c hc tp v nghiờn cu ti lp Qun lý nh nc, Trng Chớnh tr Thỏi Bỡnh t nhng kin thc do cỏc thy cụ giỏo truyn t, hng dn cng vi lnh vc, quỏ trỡnh cụng tỏc, tụi ó chn Tiu lun X lý tỡnh hung xy ra trong cụng tỏc bỡnh xột danh hiu thi ua cui nm n v A tnh Thỏi Bỡnh Sinh thi Ch Tch H Chớ Minh v i thng nhc nh chỳng ta: Thi ua – Khen thng l ng lc phỏt trin v l bin phỏp quan trng xõy dng con ngi mi, thi ua yờu nc phi c tin hnh thng xuyờn, liờn tc hng ngy. T khi Ngi ra Li kờu gi thi ua ỏi quc ngy 11/6/1948 n nay ó tri qua hn 60 nm, cỏch mng Vit Nam luụn phi ng u vi bao khú khn, thỏch thc. Di s lónh o ca ng, nhõn dõn c nc ó on kt mt lũng, vt qua mi hi sinh gian kh, ỏnh thng mi k thự xõm lc trong ú phong tro thi ua yờu nc ó gúp phn to ln vo thng li ca dõn tc. Trong giai on xõy dng t nc hin nay, trc nhng thi c v thỏch thc vụ cựng to ln, cụng tỏc thi ua khen thng cng cú v trớ ht sc quan trng. thc hin li dy ca Bỏc mt cỏch thit thc B Chớnh tr, Ban chp hnh Trung ng ng ch trng cng c, tng cng v i mi cụng tỏc thi ua khen thng nhm ỏp ng yờu cu ca nhim v cỏch mng trong tỡnh mi. B Chớnh tr yờu cu cỏc cp y ng, ng on, Ban cỏn s ng Quc hi, Chớnh ph, cỏc B ngnh, Mt trn T quc, v cỏc on th quan tõm, ch o thc hin tt hn na cụng tỏc thi ua, khen thng. Nh cú s i mi v cụng tỏc thi ua khen thng m ngy cng xut hin nhiu cỏc in hỡnh tiờn tin, cỏc tm gng tiờu biu trờn mi lnh vc nh khoa hc, cụng ngh, lnh vc lao ng, sn xut, t ngi cao tui n cỏc em nh ai cng ra sc thi ua phn u t c thnh tớch cao trờn cỏc lnh vc ca mỡnh. Cỏc phũng tro thi ua ó t kt qu cao nh Xõy dng nụng thụn mi. Phong tro Nụng dõn sn xut kinh doanh gii; Phong tro Ph n tớch cc lao ng sỏng to, Nuụi con khe, dy con ngoan ca Hi ph n Vit Nam; Phong Phạm Thị Thu Hơng Lớp: Chuyên viên K28B 1 Chi cục Thi hành án DSTP.Thái Bình Trờng Chính trị Thái Bình tro Tui tr sỏng to, Thanh niờn lp nghip ca on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh; phong tro lao ng gii, lao ng sỏng to, Phong tro thi ua 2 tt, thi ua dy tt, hc tt ca ngnh giỏo dc v o to Tt c nhng phong tro ú u c cụng tỏc thi ua khen thng em li, nhng hot ng thi ua khen thng ó i sõu vo i sng tt c mi ni, mi t chc, cỏ nhõn, nú l ng lc thỳc y nn sn xut kinh doanh ngy cng phỏt trin, lm cho kinh t ca t nc thay i hng ngy. T nhng nm i mi va qua cng thy c vai trũ, v trớ ca cụng tỏc thi ua, khen thng trong mi bc phỏt trin v trng thnh ca tnh. Dự lnh vc no, thi im no cng cú s úng gúp quan trng ca cụng tỏc thi ua, khen thng. Song trong mt chng mc nht nh cụng tỏc thi ua ụi khi cha tr thnh ng lc mónh m, ộng viờn, c v ca mi tng lp nhõn dõn, cha phỏt huy mnh m tỏc dng khuyn khớch ng viờn mi ngi tớch cc thi ua nht l trong iu kin kinh t th trng v hi nhp kinh t quc t. khc phc tỡnh hỡnh trờn mt trong cỏc vn t ra cn gii quyt l phi chỳ trng n ngi lao ng vỡ ngi lao ng l ngi trc tip lm ra ca ci cho xó hi, l lc lng lũng ct, quan trng nht ca mi quc gia, bo v li ớch ca ngi lao ng cng chớnh l bo v li ớch cho t nc. Mun th chỳng ta phi quan tõm n ngi lao ng t ú mi thỳc y c tinh thn Thi ua lao ng gii, lao ng sỏng to, Thi ua lp thnh tớch cao ngi trc tip lao ng. Chớnh vỡ l ú tụi ó chn tiu lun ny. Trõn trng cm n Quý thy cụ trong ban lónh o nh trng, cỏc phũng chc nng v cỏc quý thy cụ giỏo trc tip ging dy ó giỳp , to iu kin cho tụi hon thnh mc tiờu trong quỏ trỡnh hc tp ti nh trng, qua ú trang b nhng kin thc c bn v lnh vc qun lý nh nc, iu rt cn thit trong cụng tỏc lõu di ca mi cỏn b cụng chc. Do thi gian chun b cho Tiu lun khụng c di, s hiu bit, kin thức ca ngi vit còn hạn chế nờn khụng trỏnh khi thiu sút, kớnh mong nhn c s gúp ý ch bo ca cỏc Thy, cụ giỏo. Phạm Thị Thu Hơng Lớp: Chuyên viên K28B 2 Chi côc Thi hµnh ¸n DSTP.Th¸i B×nh Trêng ChÝnh trÞ Th¸i B×nh Xin trân trọng cảm ơn! PhÇn II.PhÇN NỘI DUNG I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG Ph¹m ThÞ Thu H¬ng Líp: Chuyªn viªn K28B 3 Chi côc Thi hµnh ¸n DSTP.Th¸i B×nh Trêng ChÝnh trÞ Th¸i B×nh Vào những ngày cuối năm trong lúc công việc tạm thời được giải quyết. Thì cũng là lúc để khắp mọi nơi, mọi người ngồi lại với nhau để kiểm điểm, nhận xét, đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được ở cơ quan, đơn vị cũng như từng cá nhân ở đơn vị mình trong suốt một năm công tác. Ở đơn vị A trong một buổi tổng kết đánh giá xếp loại kết quả công tác và bình xét danh hiệu thi đua cuối năm. Sau khi nghe thủ trưởng đơn vị khái quát công việc một năm và nêu phương hướng nhiệm vụ của năm tới và đến phần tự kiểm điểm bản thân, từng người đọc bản kiểm điểm cá nhân của mình và tự nhận hoàn thành nhiệm vụ theo các mức, mọi người sẽ tham gia đóng góp ý kiến những mặt mạnh và những mặt hạn chế cùng nhau rút kinh nghiệm. Xong phần kiểm điểm cá nhân lãnh đạo đơn vị sẽ thông báo lại đăng ký thi đua. Đây là phần rất nhạy cảm vào những đợt cuối năm, nó đánh giá năng lực công tác ở mỗi vị trí đã được giao. Đến phần này cũng như mọi năm khen thưởng tập trung vào một số bộ phận cứ hết thành tích thấp rồi đến thành tích cao, hai năm chiến sỹ thi đua cấp cơ sở thì năm thứ ba đề nghị Bằng khen UBND tỉnh rồi đến chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tiếp đến là Huân chương các loại… cứ thế tiếp diễn mà phải liên tục không bị ngắt quãng, nếu ngắt quãng là lại mất thành tích không đủ điều kiện để được thành tích cao hơn. Khen cho những người đứng đầu rồi đến lần lượt người lao động thì lại hết chỉ tiêu vì số lượng có hạn. Thế là nảy sinh tình huống một số người lao động lâu năm có kinh nghiệm, tay nghề cao đã bày tỏ ý kiến, quan điểm với cả đơn vị, Chúng tôi là những người rất tâm huyết với nghề, có kinh nghiệm, nhiệt tình hăng say trong công việc, chỉ bảo, giúp đỡ những đồng nghiệp mới, không mắc phải khuyết điểm gì mà không năm nào đạt được danh hiệu thi đua nào cả. Vậy tôi hỏi các đồng chí, các đồng chí cứ bảo là động viên khuyến khích người lao động nhưng ngay cả khi người ta làm tốt cũng có ai công nhận đâu. Các đồng chí nhìn nhận vấn đề, sự việc và coi công tác thi đua chỉ là của cấp lãnh đạo sẽ không thúc đẩy được phong trào thi đua của đơn vị, nếu như tình trạng như thế này mà cứ tiếp diễn thì chúng tôi những người Ph¹m ThÞ Thu H¬ng Líp: Chuyªn viªn K28B 4 Chi côc Thi hµnh ¸n DSTP.Th¸i B×nh Trêng ChÝnh trÞ Th¸i B×nh lao động xin rút khỏi sân chơi này. Hầu như mọi người đều tán thành với ý kiến trên, phòng họp bắt đầu nóng lên rồi lại lắng xuống một hồi lâu. Ban lãnh đạo đơn vị cho một ý kiến cuối cùng thừa nhận khuyết điểm do nghiên cứu chưa sâu nên những năm qua làm theo lối mòn, nếu tình trạng này để lâu sẽ mất dần phong trào thi đua của đơn vị, không khích lệ được tinh thần làm việc của anh chị em thế nên đồng chí lãnh đạo đơn vị quyết định dừng cuộc họp bình xét ở đây để xin ý kiến của cấp trên hứa sẽ tổ chức vào thời gian gần nhất. Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi cần phải tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn để có giải pháp tích cực mới giải quyết được tận gốc vấn đề mà cứ đến cuối năm lại xảy ra. Mà có giải quyết tốt thì mới tạo động lực để khích lệ cán bộ công nhân viên đơn vị tin tưởng vào sự công tâm của người đứng đầu mà phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. II.CƠ SỞ LÝ LUẬN Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ phương châm, cách làm và những nội dung thi đua cụ thể để đồng bào bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, không Ph¹m ThÞ Thu H¬ng Líp: Chuyªn viªn K28B 5 Chi côc Thi hµnh ¸n DSTP.Th¸i B×nh Trêng ChÝnh trÞ Th¸i B×nh phân biệt già, trẻ, trai, gái, giàu, nghèo, lớn, nhỏ… tùy theo điều kiện, khả năng của mình mà ra sức thi đua phấn đấu: “Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc; Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn; Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp; Đồng bào công nông thi đua sản xuất; Đồng bào tri thức và chuyên môn thi đua sáng tạo và phát minh; Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân; Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng”… “Thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”… Mỗi người dân đều hiểu rõ thì tất cả mọi khó khăn đều giải quyết được, tất cả mọi khuyết điểm đều sửa chữa được. Để tất cả mọi người đều tự giác, tích cực tham gia phong trào thì cách thức thực hiện ra làm sao cả về hình thức lẫn nội dung để phong trào có chiều sâu, từ những phong trào đó mới phát hiện ra những điển hình tiên tiến, những cách làm hay để chúng ta học tập. Trước hết phải xây dựng hình thức, nội dung, cách tổ chức phong trào thi đua ở mỗi cơ quan, đơn vị căn cứ vào Chương II mục I Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 đã nêu rõ. Xác định chỉ tiêu, đăng ký thi đua ngay từ đầu năm; tất cả các tập thể, cá nhân muốn khen thưởng thì phải đăng ký. Điều 5 của Luật Thi đua khen thưởng nêu rõ. Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để tập trung thi đua khen thưởng cho người lao động phải chú trọng đến việc tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau như phổ biến những tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng đồng thời kịp thời phát Ph¹m ThÞ Thu H¬ng Líp: Chuyªn viªn K28B 6 Chi côc Thi hµnh ¸n DSTP.Th¸i B×nh Trêng ChÝnh trÞ Th¸i B×nh hiện, nhân rộng nhân tố mới, xây dựng những gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực để nhân dân được biết để học tập và noi theo. III. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG – Đổi mới chất lượng, nội dung, hình thức công tác thi đua khen thưởng cho phù hợp, sát với thực tiễn. Đáp ứng sự hoàn thiện, chuẩn mực trong cách thức xử lý công việc. Đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ph¹m ThÞ Thu H¬ng Líp: Chuyªn viªn K28B 7 Chi côc Thi hµnh ¸n DSTP.Th¸i B×nh Trêng ChÝnh trÞ Th¸i B×nh – Nâng cao chất lượng phong trào thi đua để phong trào thực sự trở thành nhân tố thúc đẩy năng suất lao động, phát huy tính sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức. – Gắn trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ chuyên trách thi đua với kết quả, thành tích của cơ quan. IV. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ: 1. Nguyên nhân 1.1 Nguyên nhân khách quan: – Sở dĩ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đó là do sự bất cập, hạn chế về hệ thống văn bản. Ph¹m ThÞ Thu H¬ng Líp: Chuyªn viªn K28B 8 Chi côc Thi hµnh ¸n DSTP.Th¸i B×nh Trêng ChÝnh trÞ Th¸i B×nh – Do đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thương còn kiêm nhiệm, không ổn định hay luôn chuyển vị trí công tác. – Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn chưa trải rộng được tất cả các đơn vị. 1.2 Nguyên nhân chủ quan: – Do những người làm công tác thi đua, khen thưởng chưa tuân theo các nguyên tắc thi đua, nguyên tắc khen thưởng đã được quy định ở Điều 6 Luật Thi đua, Khen thưởng: + Nguyên tắc thi đua gồm: * Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. + Nguyên tắc khen thưởng gồm: * Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; * Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng. * Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. * Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. – Chưa tạo được môi trường sinh hoạt bình xét thi đua lành mạnh, vẫn còn làm theo hình thức. – Bản thân người lãnh đạo của đơn vị cũng chưa sâu sát, kỹ lưỡng trong công tác bình xét thi đua. – Các tổ chức trong cơ quan chưa làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu cho lãnh đạo về các cá nhân có thành tích vượt trội thuộc tổ chức của mình. 2. Hậu quả – Cán bộ công nhân viên chức sẽ không tin tưởng vào công tác thi đua khen thưởng. Ph¹m ThÞ Thu H¬ng Líp: Chuyªn viªn K28B 9 Chi côc Thi hµnh ¸n DSTP.Th¸i B×nh Trêng ChÝnh trÞ Th¸i B×nh – Không thúc đẩy được cán bộ công nhân viên chức đơn vị cố gắng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh hưởng tíi năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. – Nảy sinh mâu thuẫn gây mất đoàn kết trong nội bộ trong đơn vị. Cách đánh giá không tốt về phong trào thi đua khen thưởng và sự công tâm trong bình xét. V. XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHON PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1. Xây dựng, phân tích phương án: Theo tôi với tình huống trên có các phương án giải quyết như sau: Trước hết ngày từ đầu năm phổ biến quy chế thi đua khen thưởng đến toàn bộ cán bộ công nhân viên của đơn vị. Phân tích những lợi ích của việc tham gia các phong Ph¹m ThÞ Thu H¬ng Líp: Chuyªn viªn K28B 10 […]… K28B Chi cục Thi hành án DSTP.Thái Bình Trờng Chính trị Thái Bình Phần III KT LUN V KIN NGH I Kt lun Vi tinh thn Thi ua yờu nc, Yờu nc thỡ phi thi ua v nhng ngi thi ua l nhng ngi yờu nc nht Trong thi i CNH – HH t nc hin nay cng phi coi trong cụng tỏc thi ua khen thng, coi cụng tỏc thi ua khen thng nh mt phn khụng th thiu c trong mi n v, mi t chc, mi cỏ nhõn, ch cú ỏnh giỏ ỳng phong tro thi ua mi cú… cụng tỏc thi ua khen thng n v mỡnh Trc ht phi tuyn chn nhng cỏn b cú c, cú ti cú nng lc trỡnh , kinh nghim thc tin lm cụng tỏc thi ua khen thng Xõy dng b mỏy lm cụng tỏc thi ua, khen thng vng vng ỏp ng yờu cu nhim v trong giai on mi – Ngi lm cụng tỏc thi ua, khen thng trong n v phi cú nng lc, trỡnh nghip v, s hiu bit nhit tỡnh, khỏch quan i vi cụng vic, phi nm rừ Lut, Ngh nh Chớnh ph v thi ua, khen. .. DSTP.Thái Bình Trờng Chính trị Thái Bình – Chỳ trng n khen thng cho ngi lao ng ng viờn khuyn khớch h tớch cc hn trong lao ng Theo ỳng cỏc vn bn phỏt ng thi ua t Trung ng n a phng v Hng dn cụng tỏc thi ua khen thng hng nm ca tnh – S khụng cú mõu thun xy ra trong ni b vỡ tt c u thng nht bỡnh bu ra nhng ngi iu kin, tiờu chun nh trong Lut Thi ua khen thng quy nh – To ng lc cho nhng ngi lao ng phỏt huy… ngha, tm quan trng ca cụng tỏc thi ua, khen thng h tớch cc phn u thi ua lao ng sn xut hon Phạm Thị Thu Hơng 14 Lớp: Chuyên viên K28B Chi cục Thi hành án DSTP.Thái Bình Trờng Chính trị Thái Bình thnh xut sc nhim v Cú nh th c quan, n v mi ngy mt i lờn Quỏ trỡnh t chc cụng tỏc thi ua, khen thng cn chỳ trng tuyờn truyn ch trng, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc v thi ua, khen thng – Lónh o cỏc c quan… hot ng thi ua khỏc nhau Nu ni õu m cú nhng ngi lónh o quan tõm, tõm huyt vi cụng tỏc ny thỡ n v ú s vng mnh Nu chn lc nhng phong tro thi ua cú chiu sõu, hiu qu cú sc lan ta trờn phm vi rng Thi ua phi i kốm vi khen thng, cp no ký quyt nh khen thng thỡ cp ú phi thng, khen thng kp thi mi ng viờn khớch l c tinh thn hng hỏi, hng say lao ng, hc tp, cụng tỏc tt trờn tt c cỏc lnh vc ca mi tng lp trong xó… mc thng c p dng theo quy nh Chng V, Mc 2 Lut Thi ua, Khen thng Nu ch cú khen khụng m khụng cú thng hoc thng khụng xng ỏng thỡ cng khụng thỳc y c phong tro Phi m bo nguyờn tc thnh tớch n õu, khen thng n ú, khụng cng dn thnh tớch, khụng c b sút thnh tớch Hỡnh thc thi ua phi a dng, phong phỳ, thit thc cú sc lụi cun nhiu ngi hng hỏi tham gia Thi ua l phi kp thi ng viờn cỏc tp th, cỏ nhõn cú thnh tớch t… t nc ta phỏt trin ngy mt i lờn Phạm Thị Thu Hơng 16 Lớp: Chuyên viên K28B Chi cục Thi hành án DSTP.Thái Bình Trờng Chính trị Thái Bình Hin nay nhiu ni, nhiu ch cụng tỏc thi ua, khen thng cha c coi trng v quan tõm ỳng mc, mc ớch ca thi ua, khen thng b lm sai lch hoc lm qua loa, i phú khụng cú hiu qu Cụng tỏc thi ua, khen thng c s dng phc v li ớch cho mt s ngi Thc tin cho thy ni no cú tỡnh trng ú xy… lng u nm nhng ai ng ký danh hiu thi ua ging nhau thỡ c b phiu vi nhau – u im ca phng ỏn ny: Tt c ban lónh o ca n v u t c danh hiu thi ua vỡ nhõn viờn ai cng b phiu hoc biu quyt tỏn thnh cho lónh o Khụng mt nhiu thi gian bỡnh xột – Nhc im ca phng ỏn ny: Ngi lao ng s khụng c khen thng vỡ ch tiờu khen thng cú hn Mt tin tng vo thi ua Ngi lao ng s khụng cũn ng lc hng say trong cụng vic Nng sut, cht lng… nhng danh hiu, hỡnh thc khen thng m ó c cỏc phũng hp a lờn – u im ca phng ỏn ny: m bo s lng khen thng theo quy nh ca n v n v khen cú lónh o v cú ngi lao ng Khụng cú mõu thun xy ra vỡ cú s thng nht t cp lónh o n cụng nhõn viờn (ngi lao ng) vỡ mi ngi u c tham gia mt cỏch bỡnh ng vi nhau Thnh tớch n õu khen thng n ú ỏp ng ỳng c iu 5 ca Lut Thi ua, khen thng Mc tiờu ca cụng tỏc thi ua nhm to ng lc, ng… ly t l 50% thỡ trong ú 4 lónh o ch c 2 ngi + Cp Trng, cp phú phũng t l 30% + Cụng nhõn viờn chc (ngi lao ng) t l 20% – u im ca phng ỏn ny: ó cú t l bỡnh xột phõn cp thỡ cp no cng s cú ngi khen thng v nh th thỡ ngi lao ng chim a s trong n v vi t l trờn thỡ mi m bo c n ngi lao ng v hn ch khen ht lónh o nh trc kia – Nhc im ca phng ỏn ny: Ban lónh o n v s khụng cũn chim a s trong danh sỏch khen thng Thnh . làm công tác thi đua, khen thưởng chưa tuân theo các nguyên tắc thi đua, nguyên tắc khen thưởng đã được quy định ở Điều 6 Luật Thi đua, Khen thưởng: + Nguyên tắc thi đua gồm: * Đoàn kết, hợp tác. yêu nước nhất”. Trong thời đại CNH – HĐH đất nước hiện nay càng phải coi trong công tác thi đua khen thưởng, coi công tác thi đua khen thưởng như một phần không thể thi u được trong mỗi đơn vị,. công tác thi đua, khen thưởng chưa được coi trọng và quan tâm đúng mức, mục đích của thi đua, khen thưởng bị làm sai lệch hoặc làm qua loa, đối phó không có hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Trong Công Tác Thi Đua Khen Thưởng – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Trong Công Tác Thi Đua Khen Thưởng, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Trong Công Tác Thi Đua Khen Thưởng, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Trong Công Tác Thi Đua Khen Thưởng

Hy vọng thông qua bài viết Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Trong Công Tác Thi Đua Khen Thưởng . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button