[Download] Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2012, 15:21

Download

Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin. Bách Khoa Online Giao lưu – Học hỏi – Chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ sinh viên Bách Khoa hutonline.net Quyển sách này được upload tại: hutonline.net HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI – 2006 Quyển sách này được upload tại: hutonline.net HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT Biên soạn : THS. LÊ THỊ HỒNG HẠNH CN. NGUYỄN THỊ HUỆ Quyển sách này được upload tại: hutonline.net 1LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ thông tin từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Việc dạy và học Tiếng Anh Công nghệ thông tin tại Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông từ lâu đã được quan tâm và phát triển. Tiếp theo cuốn giáo trình Tiếng Anh công nghệ thông tin đã và đang được dạy và học tại Học viện, cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Anh công nghệ thông tin dùng cho Hệ đào tạo từ xa đã được ra đời nhằm mục đích giúp học viên có thể tự học tập tốt hơn. Cuốn sách cũng được hình thành dựa trên sườn của cuốn giáo trình gốc 10 bài gồm các hướng dẫn cụ thể từ mục từ mới, ý chính của bài khoá, phần dịch, ngữ pháp xuất hiện trong bài học. Ngoài ra, để giúp học viên có cơ hội tự trau dồi vốn từ vựng và hoàn cảnh giao tiếp chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, nhóm tác giả còn dành riêng một mục Hội thoại ở cuối của mỗi bài học. Kèm theo phần nội dung hướng dẫn dạy và học cho 10 bài, các bạn học viên còn có thể tự luyện tập củng cố các kiến thức học được trong 10 bài qua việc luyện tập làm các bài tập và so sánh kết quả ở phần đáp án. Cuốn sách lần đầu ra mắt không khỏi có nhiều khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả và học viên gần xa. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn đồng nghiệp cũng như Ban lãnh đạo Học viện và Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông I đã tạo điều kiện giúp đỡ để chúng tôi có thể hoàn thành tốt cuốn sách hướng dẫn học tập này. Xin trân trọng cám ơn. Quyển sách này được upload tại: hutonline.netQuyển sách này được upload tại: hutonline.netUnit 1: The computer 3UNIT 1: THE COMPUTER I. MỤC ĐÍCH BÀI HỌC Trong bài này chúng ta sẽ học: – Từ vựng chuyên ngành liên quan trong bài. – Nắm được ý chính của bài khoá. – Làm quen với cách liên kết và bố cục của một đoạn văn. – Luyện tập kỹ năng nói qua tình huống hội thoại trong bài. II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 1. Từ vựng chuyên ngành Accumulator (n) Tổng Addition (n) Phép cộng Address (n) Địa chỉ Appropriate (a) Thích hợp Arithmetic (n) Số học Capability (n) Khả năng Circuit (n) Mạch Complex (a) Phức tạp Component (n) Thành phần Computer (n) Máy tính Computerize (v) Tin học hóa Quyển sách này được upload tại: hutonline.netUnit 1: The computer 4Convert (v) Chuyển đổi Data (n) Dữ liệu Decision (n) Quyết định Demagnetize (v) Khử từ hóa Device (n) Thiết bị Disk (n) Đĩa Division (n) Phép chia Electronic (n,a) Điện tử, có liên quan đến máy tính Equal (a) Bằng Exponentiation (n) Lũy thừa, hàm mũ External (a) Ngoài, bên ngoài Feature (n) Thuộc tính Firmware (n) Phần mềm được cứng hóa Function (n) Hàm, chức năng Fundamental (a) Cơ bản Greater (a) Lớn hơn Handle (v) Giải quyết, xử lý Input (v,n) Vào, nhập vào Instruction (n) Chỉ dẫn Internal (a) Trong, bên trong Intricate (a) Phức tạp Less (a) Ít hơn Logical (a) Một cách logic Magnetic (a) Từ Magnetize (v) Từ hóa, nhiễm từ Manipulate (n) Xử lý Mathematical (a) Toán học, có tính chất toán học Mechanical (a) Cơ khí, có tính chất cơ khí Memory (n) Bộ nhớ Microcomputer (n) Máy vi tính Microprocessor (n) Bộ vi xử lý Minicomputer (n) Máy tính mini Quyển sách này được upload tại: hutonline.netUnit 1: The computer 5Multiplication (n) Phép nhân Numeric (a) Số học, thuộc về số học Operation (n) Thao tác Output (v,n) Ra, đưa ra Perform (v) Tiến hành, thi hành Process (v) Xử lý Processor (n) Bộ xử lý Pulse (n) Xung Register (v,n) Thanh ghi, đăng ký Signal (n) Tín hiệu Solution (n) Giải pháp, lời giải Store (v) Lưu trữ Subtraction (n) Phép trừ Switch (n) Chuyển Tape (v,n) Ghi băng, băng Terminal (n) Máy trạm Transmit (v) Truyền 2. Các ý chính trong bài – Computers are machines capable of processing and outputting data. Máy tính là loại mà sử lý và cho ra được số liệu. – All computers accept and process information in the form of instructions and characters. Các máy tính nhận và sử lý thông tin dưới dạng các lệnh và ký tự. – The information necessary for solving problems is found in the memory of the computer. Thông tin cần để giải các bài toán được thấy trong bộ nhớ của máy tính. – Computers can still be useful machines even if they can’t communicate with the user. Máy tính vẫn là công cụ có ích kể cả khi nó không kết nối với người người dùng. – There are many different devices used for feeding information into a computer. Có nhiều thiết bị khác nhau được dùng để nhập dữ liệu vào máy tính. – There aren’t many diferent types of devices used for giving results as there are for accepting information. Không có nhiều loại thiết bị dùng để cho ra sản phẩm như các thiết bị nhận thông tin. – Computers can work endlessly without having to stop to rest unless there is a breakdown. Máy tính có thể làm việc không ngừng không cần dừng để nghỉ trừ khi có một hỏng hóc nào đó. Bài khoá: Quyển sách này được upload tại: hutonline.netUnit 1: The computer 6A computer is a machine with an intricate network of electronic circuits that operate switches or magnetize tiny metal cores. The I switches, like the cores, are capable of being in one of two possible I states, that is, on or off; magnetized or demagnetized. The machine is capable of storing and manipulating numbers, letters, and characters.The basic idea of a computer is that we can make the machine do what we want by inputting signals that turn certain switches on and turn others off, or that magnetize or do not magnetize the cores. The basic job of computers is the processing of information. For this reason, computer can be defined as devices which accept information in the form of instructions called a program and characters called data, perform mathematical and/or logical operations on the information, and then supply results of these operations. The program, or part of it, which tells the computers what to do and the data, which provide the information needed to solve the problem, are kept inside the computer in a place called memory. Computers are thought to have many remarkable powers. However, most computers, whether large or small have three basic capabilities. First, computers have circuits for performing arithmetic operations, such as: addition, subtraction, division, multiplication and exponentiation. Second, computers have a means of communicating with the user. After all, if we couldn’t feed information in and get results back, these machines wouldn’t be of much use. However,. certain computers (commonly minicomputers and microcomputers) are used to control directly things such as robots, aircraft navigation systems, medical instruments, etc. Some of the most common methods of inputting information are to use punched cards, magnetic tape, disks, and terminals. The computer’s input device (which might be a card reader, a tape drive or disk drive, depending on the medium used in inputting information) reads theinformation into the computer. For outputting infonnation, two common devices used are a printer which prints the new information on paper, or a CRT display screen which shows the results on a TV-like screen. Third, computers have circuits which can make decisions. The kinds of decisions which computer circuits can make are not of the type: “Who would win a war between two countries?” or “Who is the richest person in the world?” Unfortunately, the computer can only decide three things, named: Is one number less than another? Are two numbers equal? and, Is one number greater than another? A computer can solve a series of problems and make hundreds, even thousands, of logical decisions without becoming tired or bored. It can find the solution to a problem in a fraction of the time it takes a human being to do the job. A computer can replace people in dull, routine tasks, but it has no originality; it works according to the instructions given to it and cannot exercise any value judgements. There are times when a computer seems to operate like a mechanical “brain”, but its achievements are limited by the minds of human beings. A computer cannot do anything unless a person tells it what to do and gives it the appropriate infonnation; but because electric pulses can move at the speed of light, a computer can carry out vast numbers of arithmeticlogical operations almost instantaneously. A person can do everything a computer can do, but in many cases that person would be dead long before the job was finished. Quyển sách này được upload tại: hutonline.netUnit 1: The computer 7 a. Main idea Which statement best expresses the main idea of the text? Why did you eliminate the other choices? 1. Computers have changed the way in which many kinds of jobs are done. 2. Instructions and data must be given to the computer. 3. Computers are machines capable of processing and outputting data. 4. Without computers, many tasks would take much longer to do. b. Understanding the passage Decide whether the following statements are true or false (T/F) by referring to the information in the text. Then make the necessary changes so that the false statements become true. 1. A computer can store or handle any data even if it hasn’t received information to do so. 2. All computers accept and process information in the form of instructions and characters. 3. The information necessary for solving problems is found in the memory of the computer. 4. Not all computers can perform arithmetic operations, make decisions, and communicate in some ways with the users. 5.Computers can still be useful machines even if they can’t communicate with the users. 6.There are many different devices used for feeding information into a computer. 7.There aren’t as many different types of devices used for giving results as there are for accepting information. 8.Computers can make any type of decisions they are asked to do. 9. Computers can work endlessly without having to stop to rest unless there is a breakdown. Bài dịch 1. Máy tính là cỗ máy có một mạng các mạch điện tử phức tạp điều hành các công tắc hay từ hóa các lõi kim loại nhỏ tý. Công tắc cũng như lõi từ, có khả năng ở một trong hai trạng thái, tắt hoặc mở, từ hóa hay bị khử từ. Máy có khả năng lưu trữ và thao tác các con số, mẫu tự và ký tự. Ý niệm cơ bản về máy tính là ta có thể khiến máy thực hiện những điều mình muốn bằng cách đưa vào các tín hiệu để mở công tắc này, tắt công tắc kia, hoặc từ hóa hay khử từ các lõi từ. 2. Công việc cơ bản của máy tính là xử lý thông tin. Vì lý do này máy tính có thể được định nghĩa như là thiết bị tiếp nhận thông tin dưới hình thức các chỉ thị được gọi là chương trình và các ký tự gọi là dữ liệu, thực hiện các phép tính logic và/hoặc toán học Quyển sách này được upload tại: hutonline.net[…]… tại: hutonline.net HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT Biên soạn : THS. LÊ THỊ HỒNG HẠNH CN. NGUYỄN THỊ HUỆ Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Unit 6: Central Process Unit 47UNIT 6: CENTRAL PROCESS UNIT I. Mục đích bài học Trong bài này chúng ta sẽ học: • Từ vựng chuyên ngành liên quan trong bài. • Nắm được… đĩa và thiết bị đầu cuối. Thiết bị nhập của máy tính ( có thể là bộ đọc card, ổ băng hay ổ đĩa, tùy thuộc vào phương tiện được dùng khi nhập thông tin ) đọc thơng tin vào máy tính. Để xuất thơng tin, hai thiết bị thường được sử dụng là máy in để in thông tin mới lên giấy, hoặc màn hình hiển thị CRT, hiển thị kết quả trên một màn hình hệt như màn hình vi tivi. 5. Thứ ba, máy tính có những mạch… người sử dụng. Sau cùng, nếu ta không thể đưa thông tin vào máy và nhận lại kết quả, máy tính sẽ chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên một số máy tính nhất định (thơng thường là máy mini và máy vi tính) được dùng để điều khiển trực tiếp những thứ như người máy, hệ thống điều hành không lưu, thiết bị y khoa v.v 4. Một số phương pháp thông thường nhất để nhập thông tin là sử dụng card đục lỗ, băng từ, đĩa… very much. Bài dịch 1. Máy tính là máy được thiết kế để xử lý bằng điện tự những mẩu tin đã được chuẩn bị đặc biệt gọi là dữ liệu. Việc điều khiển hay thao tác các thông tin đã đưa vào máy bằng những phương pháp như tính tốn, bổ sung hay so sánh thơng tin được gọi là sử lý. Máy tính được cấu thành từ hàng triệu thiết bị điện tử có khả năng lưu trữ hoặc di chuyển dữ… names and addresses are stored as documents with links to Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Unit 1: The computer 8về thông tin rồi cho kết quả. Chương trình hay một phần chương trình ra lệnh cho máy những điều cần thực hiện, và dữ liệu vốn cung cấp thông tin cần để giải quyết vấn đề, được lưu vào máy tính tại một nơi gọi là bộ nhớ. 3. Người ta cho rằng máy tính có nhiều năng lực đáng… 37UNIT 5: MAINFRAMES I. Mục đích bài học Trong bài này chúng ta sẽ học: – Từ vựng chuyên ngành liên quan trong bài. – Nắm được ý chính của bài khố. – Làm quen với các liên từ kết nối bố cục của một đoạn văn. – Luyện tập kỹ năng nói qua tình huống hội thoại trong bài. II. Hướng dẫn cụ thể 1. Từ vựng chuyên ngành Accommodate (v) Làm cho thích nghi, phù hợp; chứa đựng Aspect (n) Lĩnh vực, khía… needed to keep the equipment operating. This has all changed now that computing power has become portable, more compact, and cheaper. In only a very short period of time, computers have greatly changed the way in which many kinds of work are performed. Computers can remove many of the routine and boring tasks from our lives, thereby leaving us with more time for interesting, creative work. It goes without… đoán, dự đoán Protocol (n) Giao thức Query (n) Truy vấn Reduce (v) Giảm Refrigeration system (n) Hệ thống làm mát Require (v) Yêu cầu Respond (v) Đáp ứng Resume (v) Khôi phục Routine (a,n) Thông thường, hàng ngày; công việc hàng ngày Semiconductor (n) Bán dẫn Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Unit 5: Mainframes 44accommodated, he should find out what would be involved in upgrading… qua tình huống hội thoại trong bài. II. Hướng dẫn cụ thể 1. Từ vựng chuyên ngành: Acceptable (a) Có thể chấp nhận được Accuracy (n) Sự chính xác Computer science (n) Khoa học máy tính Concentrate (v) Tập trung Economical (a) Một cách kinh tế Financial (a) Thuộc về tài chính Information system (n) Hệ thống thơng tin Objective (n) Mục tiêu, mục đích Pinpoint (v) Chỉ ra một cách chính xác… thật lớn, qua các mạng phức tạp có chức năng khác nhau. 2. Tất cả máy tính đều có chung một số đặc tính, khơng tính đến việc chế tạo hay thiết kế. Thông tin được đưa vào máy tính dưới hình thức lệnh và số liệu, sau đó máy tính sử lý và cho kết quả. Tin được đưa vào máy tính gọi là đầu nhập, hoạt động thao tác bên trong gọi là sử lý, và kết quả nhận được gọi là đầu xuất. Ba quan niệm về đầu nhập, . Công nghệ thông tin từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Việc dạy và học Tiếng Anh Công nghệ thông tin tại Học viện công nghệ. được dùng khi nhập thông tin ) đọc thông tin vào máy tính. Để xuất thông tin, hai thiết bị thường được sử dụng là máy in để in thông tin mới lên giấy, hoặc

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin, Từ vựng chuyên ngành, Các ý chính trong bài, which can make decisions 8. it can be find the solution, MỤC ĐÍCH BÀI HỌC Hội thoại, Bài tập củng cố, Tóm tắt nội dung bài học, Từ vựng chuyên ngành, Nâng cao: Refinement and synthesis, Bài tập củng cố, Tóm tắt nội dung bài học, Mục đích bài học, Từ vựng chuyên ngành, Các ý chính trong bài, Ngữ pháp: Nâng cao: A black box, Hội thoại:, Bài tập củng cố, Tóm tắt nội dung bài học, Từ vựng chuyên ngành, Các ý chính trong bài, Ngữ pháp: Nâng cao: PROCEDURES, Mục đích bài học Hội thoại:, Điền từ vào chỗ trống, Dịch đoạn văn sau sang Tiếng Việt Word-processing facilities, Từ vựng chuyên ngành, Các ý chính trong bài, Comprehension a. Main idea, Mục đích bài học, Từ vựng chuyên ngành:, Các ý chính trong bài:, Ngữ pháp:Chúng ta làm quen thêm một số phó từ chỉ thời gian Nâng cao: IPO charts, Hội thoại:, Dịch đoạn văn sau sang tiếng Việt, Tóm tắt nội dung bài học, Mục đích của bài:, Từ vựng chuyên ngành:, Ý chính trong bài khố:, Hội thoại:, Bài tập củng cố, Tóm tắt nội dung bài học, Mục đích bài học:, Từ vựng chuyên ngành có liên quan trong bài:, Các ý chính trong bài đọc hiểu:, Ngữ pháp Hướng dẫn bài học:, Nâng cao: Hướng dẫn bài học:, Hội thoại:, Tóm tắt nội dung bài học Mục đích của bài học:, Từ vựng chuyên ngành:, Main idea Ý chính của bài khóa:, Ngữ pháp: So sánh Nâng cao:, Hội thoại:, Tóm tắt nội dung bài học, Mục đích của bài học:, Từ vựng chuyên ngành:, Understanding the passage Ý chính của bài khố:, Ngữ pháp: Nâng cao: A computer system, Hội thoại:, Bài tập củng cố, Decide whether the following statements are true or false TF, Here are some predictions made by an intelligent supercomputer. In small groups, write, 1. ll 8-9 Tóm tắt nội dung bài học, Reading A. Tóm tắt nội dung bài học, The CPU, the heart of the computer, Word building Bits for pictures 1 e, you has an indefinite usage here, meaning people in general. The use of you is informal, often it refers to a CD-ROM disk 5. that refers to CD-RW disks, Basic DOS commands 1.d Quiz 1. The operating system, Possible captions Tóm tắt nội dung bài học

Hy vọng thông qua bài viết Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.