[Download] Tiền thuật toán (Bitcoin) – nguồn gốc, nguyên lý hoạt động và các khuyến nghị chính sách – Tải về File Docx, PDF

Tiền thuật toán (Bitcoin) – nguồn gốc, nguyên lý hoạt động và các khuyến nghị chính sách

Tiền thuật toán (Bitcoin) – nguồn gốc, nguyên lý hoạt động và các khuyến nghị chính sách
Nội dung Text: Tiền thuật toán (Bitcoin) – nguồn gốc, nguyên lý hoạt động và các khuyến nghị chính sách

Download


Công nghệ blockchain đã và đang tạo ra một cuộc cách mạng thật sự trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Theo đó, đồng tiền thuật toán nói chung, và đồng Bitcoin nói riêng, là một ứng dụng điển hình của công nghệ blockchain. Bitcoin đã xuất hiện trên thị trường hơn 10 năm.

Bạn đang xem: [Download] Tiền thuật toán (Bitcoin) – nguồn gốc, nguyên lý hoạt động và các khuyến nghị chính sách – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tiền thuật toán (Bitcoin) – nguồn gốc, nguyên lý hoạt động và các khuyến nghị chính sách File Docx, PDF về máy

Tiền thuật toán (Bitcoin) – nguồn gốc, nguyên lý hoạt động và các khuyến nghị chính sách

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tiền thuật toán (Bitcoin) – nguồn gốc, nguyên lý hoạt động và các khuyến nghị chính sách

 1. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  TIỀN THUẬT TOÁN (BITCOIN) –
  NGUỒN GỐC, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
  VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
  TS. Nguyễn Văn Đức *

  Tóm tắt: Công nghệ blockchain đã và đang tạo ra một cuộc cách mạng thật sự trong
  kỷ nguyên công nghệ 4.0. Theo đó, đồng tiền thuật toán nói chung, và đồng Bitcoin nói
  riêng, là một ứng dụng điển hình của công nghệ blockchain. Bitcoin đã xuất hiện trên thị
  trường hơn 10 năm. Tuy nhiên, đến nay ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều người hiểu chính
  xác, khoa học về nguồn gốc, nguyên lý hoạt động, cũng như chính sách quản lý Bitcoin.
  Đây là những nội dung chính được đề cập trong bài viết này.
  Keywords: Bitcoin, tiền thuật toán, tiền ảo

  Tóm tắt: Blockchain has been creating a real revolution in the technology era of
  4.0. Accordingly, the crypto currency in the general anh Bitcoin currency in particular
  is a typical applicaition of blockchain technology. Bitcoin currency has been on the
  market for over 10 years. However, tillnow in Viet Nam, there are not many people
  who understand scientifically exactly the origin, operational principles as well as the
  management policy of Bitcoin currency and these are also the main contents which
  are mentioned in thís article.
  Keywords: Bitcoin, crypto currency, virtual currency.

  1. Bitcoin là gì? tài chính trung gian nào. Hiện nay, một
  Bitcoin là một loại tiền thuật toán số quốc gia đã cho phép sử dụng Bitcoin
  đầu tiền trên thế giới, được phát hành trong các giao dịch thương mại giống như
  vào năm 2009 dưới dạng whitepaper có các đồng tiền khác.
  tựa là “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Bản thân Bitcoin không mang giá trị,
  Cash System” bởi một người bí ẩn có bút mà chỉ có giá trị khi có một cộng đồng
  danh là Satoshi Nakamoto. Bitcoin sử chấp nhận sử dụng nó làm đơn vị tiền tệ
  dụng công nghệ SHA-256 (một tập hợp trong các giao dịch, mua bán hàng hóa,
  các hàm băm mật mã do Cơ quan An ninh dịch vụ. Cũng như các loại tiền tệ khác,
  Quốc gia Hoa Kỳ thiết kế). Bitcoin dựa giá trị của Bitcoin được xác định theo
  trên hệ thống bằng chứng của công việc quy luật cung – cầu và có thể được chia
  (Proof of Work), thanh toán hoàn toàn nhỏ thành nhiều đơn vị con, cụ thể là 01
  ngang hàng, cho phép những thanh toán Bitcoin bằng 100 triệu Satoshi (tên gọi
  trực tuyến từ một bên tới một bên khác mà theo bút danh của người sáng lập), là đơn
  không cần thông qua bất kỳ một tổ chức vị nhỏ nhất của Bitcoin).

  * Phó Chủ nhiệm khoa Ngân hàng – Tạp chí 24
  Trường ĐH KD và CN Hà Nội Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 2. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  Bảng 1. Thông tin cơ bản về Bitcoin được công bố vào tháng 8 năm 2019
  1 Tên Bitcoin
  2 Ký hiệu BTC
  3 Nhà sáng lập Satoshi Nakamoto (bút danh)
  4 Ngày ra đời 03 tháng 1 năm 2009
  5 Thuật toán đồng thuận Proof of Work
  6 Hàm băm SHA – 256
  7 Thời gian khối 10 phút
  8 Phần thưởng mỗi khối 12.5BTC/khối
  9 Tốc độ giảm phát 4 năm/lần
  10 Thời gian giảm phát tiếp theo Tháng 5 năm 2020
  11 Nguồn cung hiện tại 17.850.600 (Tháng 8 năm 2019)
  12 Nguồn cung tối đa 21.000.000 BTC
  13 Trang chủ http:/bitcoin.org/
  14 Trình duyệt khối https://www.blockchain.com/explorer
  15 Mã nguồn https://github.com/bitcoin/
  16 White Paper https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
  (Nguồn: Bitcoin Vietnam News)

  Các giao dịch Bitcoin được thực hiện một khoản tiền có giá trị lớn cho người
  mà không cần trung gian thanh toán, do khác, chắc chắn cần chữ ký của người
  đó, không cần lệ phí giao dịch và cũng quản lý các trung gian đó, hoặc muốn
  không cần phải cung cấp tên thật. Bitcoin chuyển 5.000 USD qua PayPal, thì cần có
  không thể in như tiền mặt, mà được tạo ra điều kiện và chắc chắn sẽ mất một khoản
  bởi một hệ thống máy tính trên toàn cầu. phí chuyển tiền. Nhưng với Bitcoin thì
  Quy mô mạng lưới này ngày càng mở không: có thể chuyển nhượng Bitcoin
  rộng với sức mạnh từ những siêu máy tính không giới hạn, cho bất cứ ai, bất cứ lúc
  tham gia. Bitcoin trở nên hấp dẫn người nào và gần như không có phí; chỉ cần có
  dùng vì tính ẩn danh, độ an toàn cao và kết nối Internet.
  phạm vi giao dịch xuyên biên giới. – Chi phí giao dịch thấp. Đây là một
  2. Ưu và nhược điểm của Bitcoin thực tế. Vì khi giao dịch Bitcoin, không
  a) Ưu điểm của Bitcoin cần thông qua bất cứ tổ chức trung gian
  – Độ an toàn rất cao. Các đồng tiền nào, nên không ai thu phí người giao dịch,
  truyền thống có thể bị in giả, nhưng Bitcoin trao đổi, mua bán Bitcoin cả. Nếu có, chỉ là
  thì rất khó, vì nó không tồn tại dưới dạng phí xử lý giao dịch của các sàn giao dịch.
  vật chất, mà được sinh ra bởi các thuật toán – Bảo mật thông tin cá nhân cao. Giao
  đã được lập trình sẵn dựa trên hệ thống dịch Bitcoin không thể hiện bất cứ thông
  bằng chứng công việc (Proof of Work). tin cá nhân nào của người giao dịch, do
  – Không có giới hạn trong giao dịch. đó, không ai có thể biết được danh tính
  Các giao dịch trong hệ thống tài chính của người giao dịch.
  truyền thống hiện hành đều có sự kiểm – Tiềm năng cho thương mại điện tử.
  soát của trung gian thanh toán. Chuyển Giao dịch Bitcoin hoàn toàn ẩn danh và

  Tạp chí 25
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 3. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  không thể hoàn trả, vì vậy, những người blockchain, không có một bút toán duy
  bán hàng có thể yên tâm hơn với tình nhất nào cho thấy số Bitcoin A đang sở
  trạng gian lận. hữu. Muốn tìm, buộc phải tính toán tất cả
  b) Nhược điểm các giao dịch trước đó của A, để từ đó
  – Tốc độ xác thực còn chậm. Vì giao suy ra số Bitcoin mà A đang sở hữu (khi
  dịch Bitcoin rất bảo mật và cần qua nhiều tải phần mềm Bitcoin đầu tiên, sẽ nhận
  bước xác thực để hoàn thiện giao dịch (có được một bản sao đầy đủ chuỗi giao dịch.
  những giao dịch cần qua 6 bước xác thực Việc tải xuống có thể mất đến 24 giờ. Khi
  và lên đến 10 phút), vì thế, thời gian giao đã có chuỗi giao dịch, sẽ dễ dàng xác định
  dịch Bitcoin hiện nay còn chậm. số dư Bitcoin hiện tại của A).
  – Cộng đồng người dùng chưa nhiều. Sau khi xác minh A sở hữu đủ Bitcoin
  Thông tin về Bitcoin tuy ngày càng phổ để thực hiện giao dịch, bước tiếp theo là
  biến, nhưng số người hiểu, tin và dùng phát thông điệp giao dịch. Thông điệp
  Bitcoin còn ít, đặc biệt là ở Việt Nam. này chứa địa chỉ của người gửi và người
  – Khó sử dụng hơn các loại tiền có nhận, số tiền được chuyển và chữ ký
  chủ quyền. Vì Bitcoin được giao dịch, số của người gửi. Thông điệp được phát
  luân chuyển trên không gian Internet, do công khai; bất kỳ nút giao dịch nào trong
  đó, những người chưa am hiểu Internet sẽ mạng blockchain đều có thể tiếp nhận và
  gặp khó khăn và mất nhiều thời gian để chọn nó để thực thi.
  học cách sử dụng Bitcoin. Để có thể thực hiện các giao dịch trên
  – Tội phạm rửa tiền và tin tặc. Do blockchain, A cần một ví tiền điện tử. Đây
  Bitcoin là một đồng tiền không chịu bất kỳ là một chương trình phần mềm, cho phép
  sự quản lý nào và ẩn danh, nên nó có thể A lưu trữ và trao đổi các đồng Bitcoin
  bị lợi dụng vào các giao dịch mang tính của A. Vì chỉ có A mới có thể chi tiêu các
  không hợp pháp, như mua bán hàng cấm, đồng Bitcoin của mình. Ví điện tử này
  giao dịch rửa tiền. Ngoài ra, Bitcoin được được bảo vệ bằng một phương pháp mã
  lưu trữ tại các ví điện tử trên các sàn giao hóa đặc biệt, với một cặp khóa bảo mật
  dịch vì thế các hacker có thể đánh cắp. duy nhất, gồm khóa riêng tư (private key)
  – Chưa có hành lang pháp lý rõ ràng và khóa công khai (public key).
  đồng bộ. Phần lớn các quốc gia không Khi thông điệp được mã hóa thì chỉ
  cấm, nhưng cũng chưa ủng hộ giao dịch chủ sở hữu của khóa riêng tư là một cặp
  bằng Bitcoin, làm cho nhiều người lo sợ với khóa công khai này mới có thể giải
  và không dám tham gia sở hữu đồng tiền mã và đọc nội dung thông điệp. Khi muốn
  này. Các thông tin truyền thông cũng chưa chuyển Bitcoin cho B, thì A cần phát một
  thống nhất, nhiều thông tin sai lệch, làm thông điệp được mã hóa bằng khóa riêng
  cho cộng đồng hiểu sai về Bitcoin và các tư ví điện tử của mình. A chỉ có thể dùng
  tiền thuật toán khác. Bitcoin mà A sở hữu, vì A là người duy nhất
  3. Giao dịch Bitcoin biết khóa riêng tư để mở ví điện tử. Mỗi
  3.1. Chu trình giao dịch Bitcoin “nút giao dịch” trong mạng blockchain có
  Để dễ hiểu, hãy giả định A muốn thể kiểm tra chéo các yêu cầu giao dịch
  chuyển 01 Bitcoin cho B. Để thực hiện được gửi từ A là chính xác hay không bằng
  giao dịch này, cần xác minh rằng A thực cách giải mã thông điệp yêu cầu giao dịch
  sự sở hữu ít nhất 01 Bitcoin. Trong mạng bằng khóa công khai của A.
  Tạp chí 26
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 4. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  Khi mã hóa một yêu cầu giao dịch bằng thực tế, hệ thống blockchain không hề
  khóa riêng tư từ ví điện từ của A, tức là A theo dõi số dư của các tài khoản, mà chỉ
  đang tạo ra một chữ ký điện tử được các ghi lại mỗi giao dịch được yêu cầu. Điều
  máy tính trong mạng blockchain sử dụng này có nghĩa sổ cái tài khoản không theo
  để kiểm tra chủ thể gửi và tính xác thực của dõi số dư, do chỉ theo dõi mọi giao dịch
  giao dịch. Chữ ký điện tử thực chất là một được phát đi trong mạng Bitcoin. Để biết
  chuỗi văn bản được mã hóa và nó là kết số dư trên ví điện tử, cần xác thực và xác
  quả của việc kết hợp yêu cầu giao dịch và nhận tất cả các giao dịch đã diễn ra trên
  khóa riêng tư của A. Nếu A thay đổi một ký mạng có liên quan tới ví điện tử.
  tự trong thông điệp yêu cầu giao dịch này
  thì chữ ký điện tử sẽ thay đổi theo. Vì vậy, Tài khoản người sở hữu Số Bitcoin
  không có kẻ tấn công tiềm tàng nào có thể Nguyễn Văn A --> Đặng Thị B 2
  thay đổi yêu cầu giao dịch của A hoặc thay Đặng Thi B --> Đào Ngọc E 5
  đổi số lượng Bitcoin mà A đang gửi. … …
  3.2. Quản lý các giao dịch Bitcoin
  Để theo dõi số lượng Bitcoin mà mỗi Việc xác minh “số dư” này được thực
  người sở hữu trong các tài khoản nhất hiện nhờ các tính toán dựa vào liên kết
  định và theo dõi các giao dịch phát sinh các giao dịch trước đó. Cụ thể, để chuyển
  từ đó thì chúng ta cần đến một cuốn sổ cái 01 Bitcoin cho B, A phải tạo yêu cầu
  kế toán, trong trường hợp này nó chính là giao dịch bao gồm các liên kết với các
  blockchain và đây thực tế là một tệp số giao dịch đã diễn ra trước đó có tổng số
  theo dõi tất cả các giao dịch Bitcoin. dư bằng hoặc vượt quá 01 Bitcoin. Các
  Mỗi “nút giao dịch” trong blockchain liên kết này được xem như là giá trị đầu
  đều đang lưu giữ một bản sao của sổ cái vào, các “nút giao dịch” trong mạng lưới
  kế toán. Do vậy, mỗi “nút giao dịch” đều sẽ xác minh xem tổng số tiền của các
  biết số dư tài khoản là bao nhiêu. Trên giao dịch này có bằng hoặc vượt quá 01
  Tạp chí 27
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 5. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  Bitcoin không? Tất cả đều thực hiện tự Mạng Bitcoin cho phép tạo nhiều ví
  động trong ví điện tử của A và được kiểm điện tử tùy thích. Mỗi ví điện tử có cặp
  tra bởi các nút trên mạng Bitcoin về hoạt khóa riêng tư và khóa công khai của riêng
  động A chỉ thực hiện giao dịch 01 Bitcoin nó. Điều này cho phép nhận thanh toán
  tới ví của B bằng khóa công khai của B. trên các ví điện tử khác nhau mà không
  Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào hệ cần liên kết với nhau. Không thể biết tất
  thống có thể tin tưởng các giao dịch đầu cả các khóa khác nhau sở hữu trên các
  vào và xác thực tính hợp lệ của chúng? ví điện tử khác nhau, trừ phi tất cả số
  Thật ra, các “nút giao dịch” kiểm tra tất cả Bitcoin đang sở hữu được gửi tới cùng
  các giao dịch trước đó có liên quan đến ví một ví điện tử.
  điện tử A sử dụng để chuyển các Bitcoin Tổng số địa chỉ mà Bitcoin có thể
  thông qua các tham chiếu lịch sử giao dịch. cung cấp là 2160, tương đương con số 14
  Để đơn giản hóa và tăng tốc quá trình xác 615063733090291820368483271628301
  minh, các “nút giao dịch” sẽ lưu giữ một 9655932542976. Con số khổng lồ này có
  bản lưu số Bitcoin chưa được dùng. Nhờ thể bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công,
  cơ chế kiểm tra này, các ví điện tử tránh trong khi vẫn cho phép mọi người đều
  được các tình trạng chi tiêu đúp giao dịch. được sở hữu các ví điện tử khác nhau mà
  Như vậy, sở hữu Bitcoin có nghĩa là có các không bị trùng lặp về khóa riêng tư.
  giao dịch được lưu trong sổ kế toán liên hệ Mạng Bitcoin sắp xếp các giao dịch
  đến địa chỉ ví điện tử chưa được sử dụng bằng cách gom chúng vào các khối
  làm giao dịch đầu vào. (block). Mỗi khối chứa một số lượng các
  Tất cả các mã nguồn dùng để giao giao dịch nhất định và một liên kết với
  dịch trên mạng Bitcoin đều là mã nguồn khối trước đó. Như vậy, theo thời gian các
  mở. Bất kỳ ai có máy tính kết nối Internet khối sẽ liên tiếp nối đuôi nhau và kết quả
  đều có thể thực hiện giao dịch. Nhưng là các khối được kết nối thành chuỗi và từ
  nếu có sai sót trong mã nguồn sử dụng đó tên hệ thống được gọi là blockchain.
  để phát thông báo giao dịch, các Bitcoin 3.3. Nguyên lý đào Bitcoin
  liên quan sẽ bị mất vĩnh viễn. Hãy nhớ Để có thể chuyển Bitcoin, phải lấy
  rằng các mạng này là mạng phân tán, nên Bitcoin từ ví điện tử. Vậy số Bitcoin trên
  không có bộ phận hỗ trợ khách hàng và mạng này bắt nguồn từ đâu? Để bù đắp
  không ai có thể khôi phục lại giao dịch cho công việc phức tạp của các “nút giao
  bị mất hoặc quên mật khẩu ví điện tử. Vì dịch” trong hệ thống blockchain, mạng
  thế, nếu ai quan tâm đến giao dịch trên Bitcoin dành phần thưởng cho những ai
  mạng Bitcoin, hãy lưu giữ mật khẩu hoặc tham gia giải quyết các vấn đề toán học
  khóa riêng tư ví điện tử cẩn thận. với từng khối. Hoạt động vận hành phần
  Ai cũng có thể truy cập mạng Bitcoin mềm blockchain của Bitcoin để nhận
  bằng các kết nối ẩn danh (thông qua mạng thưởng Bitcoin từ chính mạng Bitcoin
  TOR hoặc mạng VPN) và gửi hoặc nhận được gọi là khai thác, hoặc là đào Bitcoin.
  các giao dịch với các thông tin về khóa Trên thực tế, đào Bitcoin là việc giải mã
  công khai của mình. Tuy nhiên, nếu người phương trình toán học và đưa ra đáp án
  nào đó sử dụng cùng một khóa công khai gồm 64 ký tự. Khi bài toán được giải mã
  nhiều lần thì có thể nhóm tất cả các giao thành công, một khối Bitcoin bao gồm
  dịch này vào một chủ sở hữu. thông tin các giao dịch trong đó sẽ hoàn tất
  Tạp chí 28
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 6. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  việc xử lý. “Thợ đào mỏ” sẽ được thưởng động chào bán tiền thuật toán lần đầu,
  một lượng Bitcoin từ mạng máy tính cho đồng thời tuyên bố các hoạt động liên
  thành quả của mình. Phần thưởng này là quan đến việc tạo và bán token số và đào
  động lực chính thúc đẩy các thành viên tiền thuật toán sẽ được miễn thuế cho
  đầu tư máy tính tham gia vận hành các đến năm 2023. Campuchia cũng đang
  “nút giao dịch” nhờ đó nó sẽ cung cấp tìm cách hợp pháp hóa và quản lý giao
  năng lực tính toán cần thiết để xử lý các dịch tiền thuật toán như một cách để thúc
  giao dịch Bitcoin và giúp ổn định mạng đẩy tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên
  lưới blockchain. Đến tháng 8.2019 đã có công nghệ 4.0.
  17.850.600 Bitcoin được “đào” từ tổng Thứ hai, cảnh báo rủi ro đối với
  số 21 triệu của nguồn cung. Đào Bitcoin người sử dụng, đầu tư Bitcoin. Các quốc
  ngày càng khó khăn hơn, ước tính đến gia phát triển như Anh, Canada, Na Uy,
  năm 2140, tổng số 21 triệu Bitcoin sẽ Thụy Điển, Phần Lan,… không cấm việc
  được đào hết. Mặt khác, cứ sau 4 năm, trao đổi và mua bán Bitcoin cũng như các
  phần thưởng khối sẽ được cắt giảm một loại tiền thuật toán, coi đó như một loại tài
  nửa, do đó, cạnh tranh trong công việc sản và đánh thuế trên các giao dịch mua
  khai thác Bitcoin sẽ khắc nghiệt hơn. bán. Đồng thời, các quốc gia này cũng đưa
  4. Quản lý nhà nước đối với Bitcoin ra cảnh báo về rủi ro của các loại tiền thuật
  của một số quốc gia trên thế giới toán, khuyến nghị người dân không tham
  Hiện nay, vấn đề quản lý nhà nước gia mua bán tiền thuật toán và sẽ không
  đối với đồng Bitcoin nói riêng, và các được nhà nước bảo vệ, nếu rủi ro xảy ra.
  đồng tiền thuật toán khác nói chung, ở Thứ ba, cấm sử dụng Bitcoin trong
  các quốc gia trên thế giới là khác nhau. lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Các quốc
  Có thể nhìn nhận vấn về quản lý nhà nước gia, như Trung Quốc, Niregia,… cấm
  của các chính phủ theo bốn cấp độ: các tổ chức tài chính sử dụng, mua bán
  Thứ nhất, chấp nhận Bitcoin như Bitcoin hay các loại tiền thuật toán khác.
  một phương tiện thanh toán. Nhật Bản Chính phủ Trung Quốc đã áp đặt lệnh
  là nước đầu tiên chấp nhận Bitcoin. Bắt cấm hoàn toàn các hoạt động chào bán
  đầu từ ngày 1/4/2017, Bitcoin được xem tiền thuật toán lần đầu và các giao dịch
  là một phương tiện thanh toán hợp pháp thương mại bằng tiền thuật toán. Lệnh
  ở nước này. Theo đó, Cơ quan dịch vụ tài ban hành từ tháng 9/2017 đã lập tức chấm
  chính Nhật Bản (JFSA) đã sửa Luật các dứt các hoạt động chào bán tiền thuật toán
  dịch vụ thanh toán, coi Bitcoin là một lần đầu trong nước.
  phương tiện thanh toán trả trước, hợp Thứ tư, không thừa nhận Bitcoin
  pháp trên lãnh thổ Nhật Bản, đồng thời và cấm giao dịch. Các quốc gia, như
  cũng coi tiền thuật toán là tài sản và chịu Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Kyrgyzstan,
  sự kiểm soát của cơ quan này. Hiện đã có Việt Nam, Iceland,… không thừa nhận
  khoảng 10.000 công ty Nhật Bản chấp Bitcoin là một loại tiền tệ, xem các giao
  nhận thanh toán bằng Bitcoin, bao gồm dịch, thanh toán bằng Bitcoin là bất hợp
  cả hãng hàng không giá rẻ lớn nhất. Nhật pháp và cấm các tổ chức, cá nhân giao
  Bản cũng đánh thuế các doanh nghiệp dịch, mua bán, sử dụng, đầu tư Bitcoin
  kinh doanh tiền thuật toán. Belarus đã cũng như các loại tiền thuật toán khác trên
  hợp pháp hoá tiền thuật toán và các hoạt lãnh thổ quốc gia.
  Tạp chí 29
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

 7. VẤN ĐỀ HÔM NAY

  5. Một số khuyến nghị chính sách Thứ hai, xây dựng hành lang pháp lý
  đối với Chính phủ Việt Nam đồng bộ để quản lý các hoạt động giao
  Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, sự dịch, mua bán, trao đổi, đầu tư tiền thuật
  ra đời của tiền thuật toán nói chung và toán như một số quốc gia đã làm (Nhật
  Bitcoin nói riêng là một xu hướng tất yếu, Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ,…).
  là một đòi hỏi khách quan của nền kinh tế Thứ ba, nghiên cứu chính sách thuế
  số. Việc không thừa nhận, cấm hoàn toàn phù hợp với chính sách quản lý các tiền
  các hoạt động giao dịch, trao đổi, mua thuật toán. Việc lựa chọn loại thuế đánh
  bán, đầu tư Bitcoin sẽ phần nào hạn chế lên các giao dịch tiền thuật toán một phần
  nền kinh tế Việt Nam hòa nhập với nền thể hiện quan điểm, thái độ của chính
  kinh tế số đang trở thành xu hướng điển phủ các nước đối với tiền thuật toán. Khi
  hình trên thế giới. Để quản lý và phát huy Chính phủ chấp nhận và xem đồng tiền
  những giá trị tích cực của tiền thuật toán, thuật toán nói chung, và đồng Bitcoin
  theo tôi, Chính phủ cần nghiên cứu và nói riêng, là một loại tiền tệ, là phương
  thực hiện một số chính sách sau: tiện thanh toán hợp pháp, thì cần áp dụng
  Thứ nhất, cần thống nhất và giao chính sách thuế theo hướng không đánh
  nhiệm vụ quản lý các hoạt động giao thuế GTGT lên các giao dịch chuyển đổi
  dịch, mua bán, trao đổi, đầu tư,… tiền giữa tiền tệ truyền thống và tiền thuật
  thuật toán cho một cơ quan quản lý nhà toán. Nhưng, thu nhập hoặc lợi nhuận có
  nước (Ngân hàng Nhà nước) như một số được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư tiền
  quốc gia đã và đang thực hiện (Hàn Quốc, thuật toán sẽ phải chịu thuế TNCN hoặc
  Anh, Singapore,…).. thuế TNDN theo luật định.

  Tài liệu tham khảo

  1. Quyết định 1255/QĐ-TTg, Quyết định phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp
  lý, xử lý đối với cá loại tài sản ảo, tiền điện từ, tiền thuật toán.
  2. Herald (2014). “Korean – American caught buying illeganl drugs with Bitcoin”.
  The Korea Herald. Herald Corporation.17 March 2014. Retrieved 20 April 2018.
  3. Bitcoin, crypto-monnaies et blockchain: mirage ou miracle? Alternatives
  Economiques, 18/11/2017.
  4. McKenna, F. (2017). Here’s hơ the U.S. and the world regulate Bitcoin and
  other cryptocurrencies. Market watch, 28 December 2017.
  5. http:/bitcoin.org/, https://www.binance.com; https://remitano.com; https://
  bittrex.com

  Ngày nhận bài: 19/8/2019

  Tạp chí 30
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 04/2019

Download tài liệu Tiền thuật toán (Bitcoin) – nguồn gốc, nguyên lý hoạt động và các khuyến nghị chính sách File Docx, PDF về máy