Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Thuyết minh THIẾT KẾ CƠ SỞ CHUNG CƯ CAO CẤP PLAZA – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 14:08

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân 1 THUYẾT MINH THIẾT KẾ SỞ: CÔNG TRÌNH: KHU LIÊN HP CAO ỐC THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ CAO CẤP HOÀNG QUÂN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: LÔ CC1 – KHU DÂN BẾN LỨC – P.7 – Q.8 – TP . HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TV – TM – DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC QUAN PHÊ DUYỆT CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN TV–TM–DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC GIÁM ĐỐC Gs.Ts.Kts. HOÀNG ĐẠO CUNG Tp. Hồ Chí Minh – 7/2010 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân 2 MỤC LỤC PHẦN 1: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. I. Giới thiệu Chủ đầu tư: II. Căn cứ Pháp lý để lập dự án. III. Sự cần thiết phải đầu tư: 1. Giới thiệu Khái quát về Tp. Hồ Chí Minh. 2. Đònh hướng phát triển đô thò và sở hạ tầng. 3. Giới thiệu các đơn vò đầu tư. 4. Sự cần thiết phải đầu tư. 5. Mục tiêu lập dự án đầu tư. PHẦN 2: VỊ TRÍ XD CÔNG TRÌNH & CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN LIÊN QUAN. I. Vò trí xây dựng công trình. II. Các điều kiện tự nhiên liên quan. 1. Khí hậu. 2. Đòa hình, đòa chất công trình. III. Hiện trạng sử dụng đất đai. IV. Hiện trạng sở hạ tầng. V. Đánh giá khu đất xây dựng. PHẦN 3: PHƯƠNG THỨC VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ. I. Phương thức đầu tư. II. Quy mô đầu tư xây dựng công trình. 1. Cao ốc Thượng Hải 1-2;Hoàng Gia 1-2; Hưng Long & Kim Long. 2. Cao ốc Hào Môn. PHẦN 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT. I. Kiến trúc xây dựng công trình. II. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng. 1. Hệ thống cấp điện. 2. Hệ thống cấp nước. 3. Hệ thống thoát nước. 4. Hệ thống cấp gas. 5. Hệ thống xử lý rác. 6. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy. 7. Hệ thống giao thông công cộng. 8. San lấp mặt bằng. 9. Chi phí đền bù giải tỏa. 10. Đánh giá tác động môi trường. 11. Thuế. III. Giải pháp tổ chức thi công. PHẦN 6: KẾT LUẬN. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân 3 + PHỤ LỤC 1: BẢN VẼ THIẾT KẾ SỞ. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân 4 THUYẾT MINH THIẾT KẾ SỞ: KHU LIÊN HP CAO ỐC THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ CAO CẤP HOÀNG QUÂN PHẦN 1: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ: – Tên dự án: Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân. – Đòa điểm xây dựng: Lô CC1 – Khu dân Bến Lức – P. 7 – Q.8 – TP. Hồ Chí Minh – Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần TV – TM – DV Đòa Ốc Hoàng Quân – Đòa chỉ: 31 – 33 – 35 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM – Điện thoại: 08. 3 9913808 – Fax: 08. 3 9913064 II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THIẾT KẾ SỞ: – Căn cứ vào Luật Xây Dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 – Căn cứ Nghò đònh số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ Tướng Chính Phủ V/v quản lý chất lượng công trình xây dựng – Căn cứ Nghò đònh số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Thủ Tướng Chính Phủ V/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. – Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ v/v quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. – Căn cứ Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng v/v công bố định m ức chi phí quản lý dự án. – Căn cứ quyết đònh về việc ban hành TCXDVN 323 : 2004 Nhà cao tầng tiêu chuẩn thiết kế S ố 26 /2004/QĐ – BXD ngày 02/11/2004. – Căn cứ về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 ban hành quy ết định số 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. – Quyết đònh số 21/2005 ngày 22-7-2005 của Bộ Trưởng Bộ xây dựng ban hành quy đònh hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy họach xây dựng. – Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng QCXD-VN tập 1, các TCVN về quy họach xây dựng. – Căn cứ thông tư số 14 /2008/TT-BXD hướng dẩn về phân hạng nhà chung cư. – Căn cứ phê duyệt số 96/QĐ-BQL ngày 12/09/2005 của Ban Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Khu đô thò mới Nam Thành Phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân Khu số 17 -Phường 7 – Quận 8- Độ thò mới Nam Thành Phố Hồ Chí Minh. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân 5 – Căn cứ Quyết đònh số 04B/QĐ-BQLKN của Ban Quản Lý Khu Nam Thành Phố V/v phê duyệt khu dân lô CC1- thuộc Khu tái đònh Bến Lức – Phường 7 – Quận 8 – Thành phố Hồ Chí Minh – Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-BQL ngày 12/9/2005 của Ban quản lý khu Nam v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ qui hoạch chi tiết xây dựng Khu chung Ứng Thành(lô CC1);Tỷ lệ 1/500.Khu số 17.Đô thò mới Nam TP.Hồ Chí Minh,xã An Phú Tây,huyện Bình Chánh. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân 6 III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ: 1. Giới thiệu khái quát về Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm kinh tế của cả nước – Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0,6% diện tích và 6,6% dân số so với cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm kinh tế của cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. – Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hoạt động kinh tế năng động nhất, đi đầu trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nếu như năm 1998, tốc độ tăng trưởng GDP của Thành Phố là 9,2% thì đến năm 2002 tăng lên 10,2%. Phát triển kinh tế với tốc độ trăng trưởng cao đã tạo ra mức đóng góp GDP lớn cho cả nước. Tỷ trọng GDP của thành phố chiếm 1/3 GDP của cả nước. – thể nói Thành phố là hạt nhân trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trung tâm đối với vùng Nam bộ. Với mức đóng góp GDP là 66,1% trong vùng và đạt mức 30% trong tổng GDP của cả khu vực Nam bộ. – Kinh tế thành phố sự chuyển dòch mạnh mẽ, năm 1997 giá trò sản xuất của Thành Phố đạt 65,2% của kinh tế trọng điểm phía Nam, về công nghiệp chiếm 58,7% giá trò sản lượng côn gnghiệp vùng. Thành phố là trung tâm của vùng về công nghiệp dòch vụ. Giá trò sản lượng công nghiệp Thành phố năm 2000 là 76,66 ngàn tỷ đồng, gấp 2,2 lần Bà Ròa – Vũng Tàu, 3,7 lần Hà Nội và 4 lần Đồng nai. Kinh tế quốc doanh giữ vũng vò trí chi phối, đóng góp 45% GDP, dòch vụ thương mại chiếm tỷ lệ cao trong cấu GDP. – Thành phố là nơi thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh nhất cả nước, kể từ khi Luật đầu tư được ban hành. Số dự án đầu tư vào Thành phố chiếm khoảng 1/3 tổng số dự án đầu tư nước ngoài trên cả nước. Nếu như trong giai đoạn 1988 – 1998 thành phố 786 dự án với tổng vốn đầu tư là 9.540,7 triệu USD thì cả nước 2453 dự án với tổng số vốn là 38.856,8 triệu USD. – Thành phố luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu ngân sách của nhà nước, mặc dù gặp nhiều khó khăn song thu Ngân sách vẫn không ngừng tăng. Thời kỳ 1986 – 1990, thu ngân sách Thành phố chiếm 26,4% tổng thu ngân sách của cả nước, đến năm 1999 chiếm 36,46% – Về mặt thương mại, dòch vụ, thành phố là trung tâm xuất nhập khẩu lớn nhất nước ta. Kim ngạch xuất khẩu ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Thành phố hệ thống chợ và siêu thò khá lớn. Trong tương lai, thành phố sẽ xây dựng một số chợ mới thuận tiện và hiện đại phù hợp với quy hoạch phát triển đô thò – Hoạt động du lòch của thành phố phát triển mạnh, chưa bao giờ thành phố Hồ Chí Minh đón nhiều du khách như năm 2002, với lượng khác quốc tế lên đến 1.433.000 người, tăng 20% so với năm 2001. Kể từ năm 1990, doanh thu du lòch của thành phố luôn chiếm từ 28% đến 35% doanh thu du lòch cả nước. Để phát triển du lòch, ngành du lòch thành phố đã đề ra các giải pháp phát triển du lòch giai đoạn 2001 – 2005. – Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính ngân hàng lớn nhất Việt Nam, thành phố dẫn đầu cả nước về số lượng ngân hàng và doanh số quan hệ tài chính – tín CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân 7 dụng. Doanh thu của hệ thống ngân hàng thành phố chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu toàn quốc. – Trong tương lai, thành phố phát triển các ngành kinh tế chủ lực, là đòa phương đầu tiên tập trung phát triển các ngành khí gia dụng, sản xuất phương tiện vận tải, chế tạo máy, các ngành công nghệ cao… vẫn là đầu mối xuất nhập khẩu, du lòch của cả nước với hệ thống cảng biển phát triển. Việc hình thành các hệ thống giao thông như đường Xuyên Á, đường Đông Tây…sẽ tạo điều kiện cho kinh tế thành phố tăng trưởng mạnh mẽ. – Trong quá trình phát triển và hội nhập , thành phố Hồ Chí` Minh luôn khẳng đònh vai trò là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dòch vụ của cả nước, là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nước ta và cũng là vùng động lực cho công cuộc phát triển kinh tế –xã hội ở đòa bàn Nam Bộ và cả nước chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 2. Đònh hướng phát triển đô thò và sở hạ tầng: 2.1/ Dân số: – Theo kết quả điều tra dân số trên đòa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1/10/2004, dân số thường trú trên đòa bàn thành phố là 6.117.251 người chiếm 7% dân số cả nước, trong đó dân số của 19 quận là 5.140.412 người chiếm 84,03% dân số thành phố và dân số của 5 huyện ngọai thành là 976.839 người chiếm 15,97% , mật độ dân số của thành phố hiện nay 2.920 người/Km 2 tăng 21,4% so với mật độ dân số thành phố năm 1999. Trung bình từ năm 1999 đến năm 2004 tốc độ tăng dân số bình quân tại thành phố là 3,6%. Tốc độ tăng dân này cao hơn hẳn so với các kỳ điếu tra trước. Mức tăng dân số thời kỳ 1999-2004 bằng mức tăng dân số trong 10 năm từ 1989 đến 1999 và xấp xỉ bằng 2 lần mức tăng dân số trong vòng 10 năm từ 1979 – 1989 – Theo quy hoạch đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt (Quyết đinh số 123/1998/QĐ-TTg) đến năm 2010 và lâu dài, quy mô dân số thành phố khoảng 10 triệu người, trong đó khu vực nội thành khoảng 6 triệu người. 2.2/ Sử dụng đất: a. Thực trạng sử dụng đất: – Thủ Tướng Chính Phủ đã phê duyệt Quyết đònh số 123/1998/QĐ-TTg về việc điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng thành phố đến năm 2020 – Trong 7 năm (từ 1997 – 2004) tổng diện tích xây dựng tăng 11.227 ha, bình quân mỗi năm tăng 5% – 1.600 ha (theo quy hoạch 1997 -2005 tăng bình quân mỗi năm 1.680 ha). Đất ở tăng 5.222 ha, đất giao thông tăng 943 ha, đất công nghiệp tăng 2.416 ha, đất nông nghiệp giảm mạnh, các khu cdân và khu công nghiệp nhường chỗ cho sự phát triển do quá trình đô thò hóa diễn ra nhanh. Đây là xu hướng đúng và phù hợp, phản ánh quy luật tất yếu của một đô thò đang trên đà phát triển. b. Nhu cầu sử dụng đất đô thò trong những năm tới: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân 8 – Khu nội thành cũ: diện tích tự nhiên 14.210 ha, chỉ tiêu đất đô thò hiện tại 38,6 m2/người. Dự kiến đến năm 2025 là 35-40m2/người (giữ ổn đònh dân số khoảng 3,6 triệu người – 4 triệu người) – Khu nội thành phát triển: diện tích đất khoảng 35.190 ha, dự kiến chỉ tiêu đất đô thò bình quân 110 – 120 m2/người. – Khu vực các đô thò ở ngoại vi: diện tích đất đô thò (thò trấn, thò tứ, khu dân đô thò hóa, khu chức năng khác…) khoảng 40.000 – 50.000 ha – Tổng nhu cầu đất đô thò toàn thành khoảng 90.000 – 100.000 ha (năm 2025) c. Đònh hướng phát triển không gian đô thò: – Các khu dân cư: Khu nội thành là khu quá trình phát triển trên 300 năm. Trọng tâm của khu vực này là cải tạo, chỉnh trang kết hợp với xây dựng mới. Phát triển kiến trúc mới trên sở kết hợp, giữ gình, bảo vệ các di sản văn hóa và các công trình kiến trúc giá trò, tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới giao thông, hiện đại hóa sở hạ tầng, xây dựng mạng lưới các công trình phúc lợi công cộng, giải tỏa các khu nhà lụp xụp trên kênh rạch và khu phố, di chuyển các xí nghiệp công nghiệp và các sở gây ô nhiễm môi trường dô thò ra ngoại vi. – Khu nội thành phát triển: Mở rộng và phát triển ở phía Tây – nam. Khai thác quỹ đất kém hiệu quả về nông nghiệp, chi phí đền bù thấp tại khu vực phía Tây – Bắc thành phố thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn phát triển khu đô thò mới, chức năng khu dân cư, dòch vụ, công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Đảm bảo mật độ xây dựng, mật độ trú theo quy hoạch. – Tại các khu đô thò phát triển đầu tư xây dựng sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặt nền tảng cho phát triển đô thò bền vững trong tương lai. – Khu vực ngoại thành: Trên đòa bàn 5 huyện ngoại thành, xây dựng các đô thò mới gắn với các khu công nghiệp tập trung các khu nhà ở công nghiệp, các khu du lòch – nghỉ dưỡng, các thò trấn, thò tứ khác trong huyện. Các khu đô thò và đô thò mới được xây dựng theo hướng hiện đại, sở hạ tầng đồng bộ, kết hợp giữ gình di tích, cảnh quan, đảm bảo môi trường sống và chất lượng cao. Các khu dân nông thôn được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tập trung, đầu tu các sở hạ tầng đáp ứng cầu ở, làm việc tốt hơn. – Các khu công nghiệp tập trung: Cải tạo, nâng cấp và sắp xếp lại các khu công nghiệp hiện và quy hoạch thêm các khu, cụm công nghiệp theo đònh hướng quy hoạch phát trểin công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 theo Quyết đònh 188/2004-QĐ-TTg ngày 01/11/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ. Xây dựng một số khu, cụm công nghiệp đòa phương quy mô nhỏ, công nghiệp sạch gắn với khu dân cư. Hướng phát triển công nghiệp thành phố phải đảm bảo phát huy thế mạnh, tạo động lực phát triển vùng trọng điểm phía nam, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho khu vực và cả nước. Tính chất công nghiệp chủ yếu công nghiệp sạch, công nghệ hiện đại, tiên tiến với hàm lượng khoa học cao, giá trò gia tăng lớn không gây ô nhiễm môi trường. d. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân 9 Chỉ tiêu đất xây dựng đô thò: Trong điều chỉnh quy hoạch chung được phê duyệt 7/1998 chỉ tiêu xây dựng đất đô thò bình quân là 110 m 2 /người, đất giao thông (động và tónh) từ 20-22m 2 /người, đất cây xanh 10-15m 2 /người, đất công trình phúc lợi công cộng 5m2/người, nay được điều chỉnh như sau: * Khu vực nội thành : 35 – 40 m 2 /người Đất dân dụng : 26 – 30 m 2 /người Đất ngoài dân dụng : 9 – 10 m 2 /người * Khu vực đô thò phát triển : 110 – 120 m 2 /người Đất dân dụng : 70 – 80 m 2 /người Đất ngoài dân dụng : 30 – 40 m 2 /người * Khu vực ngoại vi (các khu đô thò mới và các khu nông thôn đô thò hóa) 100 – 120 m 2 /người – Các chỉ tiêu về xây dựng các khu dân cư: Khu vực nội thành cũ: tầng cao xây dựng trung bình 2,5-3 tầng (hiện trạng là 1,4 tầng) mật độ xây dựng chung từ 40-50%, hệ số sử dụng đất chung 1-1,3 lần Khu nội thành phát triển (6 quận) tầng cao xây dựng trung bình khoảng 3,5 tầng tại những khu vực trung tâm, hệ số sử dụng đất 0,88 – 1,05 lần, mật độ xây dựng chung 25 – 30% Chỉ tiêu nhà ở: bình quân 18-20 m 2 /người Hoàn thành việc di dời và tái đònh số dân sống trên kinh rạch ở nội thành, tạo quỹ nhà ở cho người thu nhập thấp. Từ nay đến năm 2010 đầu tư xây dựng 30 ngàn căn hộ cho người thu nhập thấp. 3. Giới thiệu các đơn vò đầu tư kinh doanh: 3.1/ Công ty Cổ Phần Hoàng Quân : * Chức năng hoạt động: – Đầu tư kinh doanh dự án khu dân và khu công nghiệp. – Thẩm đònh bất động sản. – Văn phòng luật sư. – Quy hoạch – thiết kế xây dựng. – Thương mại xuất nhập khẩu 3.2/ Các công ty trực thuộc hỗ trợ: 1. Công ty liên doanh Hoàng Quân –Hoachen (shanghai) 2. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kiên Giang 3. Công ty cổ phần Hoàng Quân An Giang 4. Công ty cổ phần Hoàng Quân Bình Thuận 5. Công ty cổ phần Hoàng Quân Mê Kông. 6.Công ty thẩm đònh giá Hoàng Quân 7.Văn phòng luật sư Hoàng Quân. 8.Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Bảo Linh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân 10 3.3/ Đòa chỉ giao dòch tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh : Trung Tâm Giao Dòch và Thẩm Đònh Bất Động Sản Đòa chỉ: 31-33 -35 Hàm Nghi – Quận 1 – TPHCM Trung Tâm Giao Dòch Đòa Ốc Chợ Lớn Đòa chỉ: 606 Trần Hưng Đạo – Quận 5 – TPHCM Trung Tâm Giao Dòch Đòa Ốc Sài Gòn Đòa chỉ: 337 Huỳnh Văn Bánh – Quận Phú Nhuận – TPHCM Chi Nhánh Hà Nội 535 Kim Mã – Quận Ba Đình – Hà Nội 4. Sự cần thiết phải đầu tư: Dự án Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn linh, phường 7, quận 8, TPHCM thuộc Khu đô thò Nam Sài Gòn, là một khu đa chức năng bao gồm: trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, nơi đây sẽ là điểm kinh doanh mua bán nhộn nhòp. Trong những năm gần trở lại đây khu vực Nam sài gòn – đại lộ Nguyễn Văn Linh nổi lên như một hiện tượng cho việc phát triển xây dựng các khu dân cư, đặc biệt là nhà chung cự. Trên sở tạo tiền đề cho việc triển khai đầu tư xây dựng khu qui hoạch tái bố trí dân Bến Lức , khu đất được chọn bố trí khu liên hợp cao ốc thương mại & căn hộ cao cấp Hoàng Quân tái đònh diện tích 3.7 ha là một phần trong trong tổng bình đồ Khu Tái Bố Trí Dân Bến Lức đã được duyệt nhằm bố trí đònh phục vụ công tác di dời dân trong khu đất phát triển và phục vụ nhu cầu ở tiện ích trong cuộc sống phát triển hiện đại. Với sức ép đô thò hóa, tốc độ phát triển kinh tế và chòu sự ảnh hưởng các khu Phú Mỹ Hưng và trục đường Nam Sài Gòn; Nguyễn Văn Linh. Ngoài việc để bố trí đònh cư, khu đất sẽ phục vụ ở cho tương lai gần khi khu đô thò phía nam hoàn thiện đi vào họat động và nhu cầu về người ở chung cao cấp tăng cao. Tạo một môi trường mới và đặt ra một mô hình mới cho chung cao cấp. Khu đất xây dựng cũng là một khu dân nằm trong bản đồ QHC Trung Tâm Quận 8 đã được phê duyệt. Ngoài chức năng khu ở khu liên hợp này là trung tâm mua sắm và văn phòng cho thuê, tạo ra một mô hình phục vụ khép kín cho không gian ở làm việc hiện đại. Do đó việc tiến hành lập dự án QHCT khu 7 Block chung rất quan trọng và cấp bách giúp việc di dời dân ổn đònh cuộc sống, nâng cấp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và mỹ quan đô thò. Bố trí qui hoạch xây dựng Khu Chung sẽ khích thích tương hỗ cho sự phát triển bền vững khu Nam Sài Gòn . tạo nên một điểm nhấn không gian trung tâm trên chuỗi đô thò Nam Sài Gòn- Phú Mỹ Hưng. Được sự khuyến khích ủng hộ của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phát triển không gian cảnh quan, đô thò hiện đại và lập nên một khu đô thò tiêu chuẩn mới phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của môi trường kinh tế thành phố. Với tiến độ xây dựng đang thực hiện các dự án lớn xung quanh như Khu Trung Tâm Thương Mại Bình Điền-60 ha, Khu Trung Tâm Lưu Chuyển Hàng Hóa Quốc Tế-khu E Phú […]… gỗ cao cấp chống mối mọt, cửa sắt xếp, cửa gỗ kính v.v thiết bò vệ sinh sử dụng WC cao cấp, gạch lát nền Ceramic 500×500…cầu thang lót đá ốp lát mặt bậc thang Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC – Hệ thống điện, nước, thoát nước công trình bố trí thep phương án như sau: 1 Hệ thống cấp điện: Xây dựng mới hệ thống cấp điện cho toán khu trên sở. .. phụ cận và hoàn thiện kế hoạch phát triển đô thi Thành Phố Hồ Chí Minh ở khu vực phía Nam Bố trí Khu Liên Hợp cao ốc Thương Mại và Căn Hộ Cao Cấp Hoàng Quân giúp phần cải tạo đô thò trên sỡ phân chia lại quỹ đất cho dân trong đô thò và phục vụ nhu cầu ở cao cấp ngày càng tăng.Cân đối lại các quỹ đất cho công trình phúc lợi công cộng gồm các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sở giáo dục văn hóa, không… dự án đầu tư sở hạ tầng, cưng cấp cho khu dân nói riêng và toàn bộ khu vực công trình, hệ thống được xây dựng hoàn chỉnh và được Công ty điện lực thi công cung cấp thepo tiến độ, các khối lượng vật liệu xây dựng công trình cấp điện đã tình trong dự toán xây dựng 2 Hệ thống cấp nước: Sau khi hoàn thành công trình để đi vào sử dụng các hộ gia đình sử dụng nước được cấp từ hệ thống chung của toàn… theo dự án cơ sở hạ tầng đường giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn là trục chính trung tâm thành phố trong tương lai, đảm bảo giao thông khu vực, khu tái đònh Bến Lức và quy hoạch giao thông của khu Phú Mỹ Hưng 8 San lấp mặt bằng: Khu đất xây dựng được san lấp mặt bằng diện tích 37.000 m2 và cao trình thiết kế Htb = 2,2m (Cao độ Hòn Dấu) – Hệ số dầm nén : K ≥ 0,90 25 Khu liên hợp cao ốc thương… dồi dào, năng động – với GDP hàng năm cao nhất cả nước dẫn đến việc xây dựng nhà ở rất phát triển Hơn nữa xây dựng và phát triển dự án Hoàng Quân Plaza tạo doanh thu ổn đònh cho Công ty phát triển cả về kinh tế trí thức và năng lực lãnh đạo của Công ty từng bước trưởng thành đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội Nội dung thuyết minh thiết kế sở Hoàng Quân Plaza vừa được trình bày tổng quát – Rất… Thành Phố Hồ Chí Minh – Đẩy mạnh những hoạt động xây dựng và phát triển toàn diện khu Nam Sài Gòn TPHCM tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm 2005 11 Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Thực hiện tốt công tác tái đònh cho dân Hoàn thành bản và phát huy tác dụng các công trình hạ tầng thiết yếu Hoàn… 90 10 469 II.Hoàng Quân Plaza tổng diện tích 37.598m2 với 7 Cao ốc Trong đó: 1 Cao ốc Thượng Hải 1 – 2; Hoàng Gia 1 – 2;Hưng Long;Kim Long gồm 6 Cao ốc liên kết hợp khối lại, từ tầng 1 đến tầng 3 làm trung tâm thương mại, từ tầng 4 đến tầng 5 làm dòch vụ 18 Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC Từ tầng 6 đến tầng 28 của Cao ốc Hoàng Gia 1,2 ;Hưng… Hưng, Công Viên Khu Công Nghệ Cao- công nghiệp Phong Phú… sẽ tạo nên sự thu hút cung ứng về nhà ở cho các dân làm việc trong khu vực Mặt khác cùng với sự phát triển kinh tế, quỹ đất đô thò ngày càng hạn hẹp việc phát triển xây dựng cho các khu chung cao cấp là sự tất yếu Sự phát triển kinh tế kèm theo sự di dân học ồ ạt tạo nên một nhu cầu nhà ở cho người dân khá cấp bách Với đòa điểm giáp với… LIÊN HP CAO ỐC THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ CAO CẤP HOÀNG QUÂN là một thành phần kiến trúc nằm trong nhiều hạng mục kiến trúc tạo thành một quần thể kiến trúc hoàn chỉnh của khu dân BẾN LỨC – TP.HỒ CHÍ MINH, do đó kiến trúc vừa tạo điểm nhấn( nét riêng), vừa hài hoà( nét chung) trong quần thể kiến trúc Công trình với 5 tầng đế THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ và 23 đến 24 tầng bao gồm:VĂN PHÒNG – CĂN HỘ CAO CẤP Không… án là khu Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp cho nên chất thải rắn là chất thải sinh hoạt: Thực phẩm, rau quả dư thừa, bọc nilon, giấy, lon, chai … Bảng 3: Chất thải rắn Loại chất thải sở dư ước tính 0,5 kg/ngày Rác sinh hoạt dân 2000 người Rác buôn bán, dòch Theo yêu cầu buôn vụ bán dòch vụ sản sinh 27 Khu liên hợp cao ốc thương mại và căn hộ cao cấp Hoàng Quân Số lượng 1 tấn/ngày 2-5 tấn/ngày . PHẢI ĐẦU TƯ: 1. Giới thiệu khái quát về Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm kinh tế của cả nước – Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0,6% diện tích và 6,6% dân số so với cả nước,. thò mới Nam Thành Phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Khu số 17 -Phường 7 – Quận 8- Độ thò mới Nam Thành Phố Hồ Chí Minh. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN. Quân 1 THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ: CÔNG TRÌNH: KHU LIÊN HP CAO ỐC THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ CAO CẤP HOÀNG QUÂN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: LÔ CC1 – KHU DÂN CƯ BẾN LỨC – P.7 – Q.8 – TP . HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Thuyết minh THIẾT KẾ CƠ SỞ CHUNG CƯ CAO CẤP PLAZA – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Thuyết minh THIẾT KẾ CƠ SỞ CHUNG CƯ CAO CẤP PLAZA, Thuyết minh THIẾT KẾ CƠ SỞ CHUNG CƯ CAO CẤP PLAZA, Thuyết minh THIẾT KẾ CƠ SỞ CHUNG CƯ CAO CẤP PLAZA

Hy vọng thông qua bài viết Thuyết minh THIẾT KẾ CƠ SỞ CHUNG CƯ CAO CẤP PLAZA . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button