[Download] Thay đổi phương pháp quy hoạch đô thị – Tải về File Docx, PDF

Thay đổi phương pháp quy hoạch đô thị

Thay đổi phương pháp quy hoạch đô thị
Nội dung Text: Thay đổi phương pháp quy hoạch đô thị

Download


Cụm từ quy hoạch phân khu được đưa vào Luật Quy hoạch đô thị năm 2010 đã làm đau đầu các cơ quan quản lý đô thị của Hà Nội và TPHCM trong năm 2011 – khi đồ án quy hoạch chung xây dựng của hai thành phố lớn nhất nước này được công bố.

Bạn đang xem: [Download] Thay đổi phương pháp quy hoạch đô thị – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thay đổi phương pháp quy hoạch đô thị File Docx, PDF về máy

Thay đổi phương pháp quy hoạch đô thị

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thay đổi phương pháp quy hoạch đô thị

 1. Thay đổi phương pháp quy
  hoạch đô thị

  Khu trung tâm TPHCM nhìn từ quận 2. Ảnh

  (TBKTSG) – Cụm từ “quy hoạch phân khu” đ ượ
  hoạch đô thị năm 2010 đã làm “đau đầu” các cơ

 2. của Hà Nội và TPHCM trong năm 2011 – khi đồ án
  dựng của hai thành phố lớn nhất nước này được
  Theo… thế giới
  Với sự ra đời của Luật Quy hoạch đô thị, phương ph
  sẽ thay thế cho cách quy hoạch theo địa giới hành chí
  Vậy quy hoạch phân khu là gì? Đó là việc phân chia v
  chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất
  hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong một khu vực đ
  nội dung quy hoạch chung.

  Vì mục đích của việc lập quy hoạch phân khu là để t
  quy hoạch chi tiết và xác định các dự án đầu tư xây d
  hoạch phân khu cũng sẽ xác định nguyên tắc tổ chức
  cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu v
  hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố; bố trí công trình
  giá môi trường chiến lược…

  Ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứ
  cho rằng việc đưa nội dung quy hoạch phân khu vào
  đã tiếp cận cách lập, quản lý quy hoạch xây dựng đô
  giới. Cách thức quy hoạch được nhiều nước trên thế
  bước: 1. lập quy hoạch chiến lược phát triển đô thị (n
  2. lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị; 3. lập các
  khu vực thực sự có nhu cầu theo khả năng và nguồn l
  được (như quy hoạch chi tiết). Cách làm này, theo ôn
  được đất đai và nhất là tập trung được mọi nguồn lự
  triển đô thị.

 3. Thật vậy, để hiện thực hóa Quy hoạch chung xây dự
  hoạch phân khu đô thị đầu tiên của Hà Nội đang đượ
  Lã Thị Kim Ngân, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây d
  bản, các đồ án quy hoạch phân khu trong quy hoạch c
  căn cứ vào tính chất đô thị, địa hình… chứ không bị h
  giới hành chính (quận, huyện).

  Tuy nhiên, bà Ngân thừa nhận rằng, việc lập các quy
  khi có quy hoạch chung là một thuận lợi; nhưng thiếu
  ngành, hạ tầng kỹ thuật (vốn chỉ được lập cho từng q
  trở ngại lớn. Hơn nữa, quy hoạch phân khu lần đầu t
  định pháp luật, các hướng dẫn và quy định về tiêu ch
  quy hoạch cũng chưa rõ ràng…

  Bỏ ranh hành chính: khó quá!
  Hiện 17 quy hoạch phân khu đầu tiên của Hà Nội đan
  “khẩn trương hoàn chỉnh, trình thẩm định – phê duyệt
  khu còn lại đã được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nộ
  cũng đã có vài đồ án quy hoạch phân khu đang được t
  trung tâm hiện hữu 930 héc ta (gồm các quận 1, 3, 4,
  ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn huyện Củ Chi, Hóc M

  Tuy nhiên, để triển khai quy hoạch chung bằng các qu
  không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với TPHCM.
  Đăng Tuyên, Viện trưởng Viên Quy hoach xây dựng T
  ̉ ̣ ̣
  hoạch xây dựng của các đồ án 1/5000, 1/2000 đang bị
  quản lý phân cấp hành chính. “Các tên của đồ án như

 4. dựng quận huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng phườ
  phường đã bộc lộ tất cả bản chất theo lãnh thổ hành

  Dễ thấy hơn, khi thành phố mở rộng các quận mới (7
  không gian đô thị hình thành ba khu vực đặc trưng: nộ
  ngoại thành. Mỗi một khu vực cần phải có giải pháp
  hoạch xây dựng nhưng chúng ta chỉ dừng ở mức quy
  riêng biệt… Đó là chưa nói đến chuyện cùng lúc TPH
  thể loại quy hoạch khác nhau như quy hoạch chung t
  chung quận huyện, quy hoạch chung ngành, phủ kín q

  Ông Tuyển bình luận: “Thông tin từ quy hoạch này b
  trở tiến trình thực hiện và chất lượng của hồ sơ quy
  vấn trở nên phức tạp và kéo dài thời gian. Các chủ đầ
  đến mất cả thời cơ đầu tư xây dựng. Các cơ quan ch
  pháp lý cho quản lý xây dựng trên địa bàn do mình ph
  bản ban hành thì quá lỗi thời so với thực tế”.

  Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Quy
  TPHCM, đến nay, ngoài đồ án điều chỉnh quy hoạch
  Thủ tướng phê duyệt, UBND TPHCM cũng đã phê du
  quy hoạch chung quận, huyện (Tân Bình, Tân Phú, 4,
  còn lại 17 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận – h
  vị tư vấn hoàn chỉnh để tiếp tục trình thẩm định, phê

  Nhưng vấn đề là sau khi lập, thẩm định và phê duyệt
  chung thành phố, các thành phố trực thuộc trung ương

 5. phải tiến hành bước lập, thẩm định và phê duyệt đồ
  xây dựng đô thị tại các quận, huyện thì lại phải tiến
  hoạch phân khu ở các tỷ lệ 1/5000 và 1/2000 theo Luậ
  Như vậy nội dung các đồ án quy hoạch chung xây dự
  huyện cũng như nội dung các đồ án quy hoạch chi tiế
  dựng đô thị tại các quận, huyện sẽ không còn được n
  đồ án sử dụng trong công tác quản lý quy hoạch xây d
  lai.

  Như vậy yêu cầu về quy hoạch phân khu sẽ được TP
  nào trong điều kiện các quy hoạch theo địa giới hành
  diễn ra? Đã có những đề xuất như: xem quy hoạch ch
  như là một đồ án quy hoạch phân khu; lập quy hoạch
  hành chính quận, huyện; lập quy hoạch phân khu khô
  chính quận huyện (như luật quy định).
  Giải quyết theo hướng nào?
  Theo ông Nguyễn Trọng Hòa, sẽ không hợp lý nếu ch
  các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị, các đồ án
  dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại các quận, huyện thành cá
  phân khu, nghĩa là thành phố có 24 quận huyện thì sẽ
  quy hoạch phân khu… Thực chất đó chỉ là thay tên ch
  nội dung quản lý của các đồ án này theo Luật Quy ho

  Ông Hòa cho rằng có đủ cơ sở khoa học để triển kha
  tại TPHCM. Bên cạnh kinh nghiệm từ nước ngoài thu
  cuộc trao đổi khoa học với chuyên gia quốc tế, từ nhữ
  TPHCM đã tiến hành lập quy hoạch theo hướng phân

 6. án khu đô thị mới Nam Sài Gòn trải dài trên địa bàn nh
  đó là đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1
  lý kiến trúc đô thị cấp 2 khu trung tâm hiện hữu TPHC

  Tuy nhiên, theo ông Hòa, phải bắt đầu cho triển khai
  lập quy hoạch phân khu. Việc nghiên cứu lập bổ sung
  phân khu vào hệ thống các đồ án quy hoạch xây dựng
  phải được nghiên cứu rất kỹ dựa trên cơ sở khoa học
  đô thị và hệ thống các đồ án quy hoạch xây dựng đô t
  duyệt và xây dựng một kế hoạch triển khai thật cụ th

  Trước mắt, cần nhanh chóng phê duyệt các đồ án điề
  chung xây dựng đô thị tại 17/22 quận, huyện còn lại
  khi Luật Quy hoạch đô thị có hiệu lực. Trong trường
  vài quận, huyện có thể thí điểm lập quy hoạch phân
  án quy hoạch chung xây dựng đô thị đang thực hiện v
  định để bảo đảm công tác quản lý quy hoạch xây dựn

  Về lâu dài cần triển khai nghiên cứu xây dựng ngay h
  làm cơ sở cho việc lập quy hoạch phân khu trên các c
  thống các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã triển k
  đặc thù cũng như kinh nghiệm – thực tiễn công tác qu
  tại TPHCM trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng rất
  cứu các tác động do biến đội khí hậu, ô nhiễm môi tr
  TPHCM khi xây dựng hệ thống các tiêu chí.

  “Việc xác định phương pháp tổ chức lập quy hoạch p

 7. với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương cầ
  cứu kỹ. Nêu sai lầm sẽ gây lãng các nguồn lực mà kh
  mong muốn”, ông Toàn nói.
  ___________________________________

Download tài liệu Thay đổi phương pháp quy hoạch đô thị File Docx, PDF về máy