Tài Liệu

[Download] Tham khảo 10 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử hay – Tải file ngay!

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử là một nhiệm vụ và yêu cầu quan trọng đối với các chương trình dạy lịch sử ở các cấp. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử cần phải chú trọng, không ngừng nâng cao, yêu cầu ở cả giảng viên và học sinh để cần thường xuyên nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu để giảng dạy, học tập và ôn luyện đạt được hiệu quả tốt. Bởi vậy nên, các tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử luôn rất quan trọng và được nhiều người tìm đọc.

Trong bài viết dưới đây, 123doc sẽ tổng hợp top 10 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử đặc sắc và chi tiết, cụ thể nhất để các bạn có thể nghiên cứu và tham khảo.

Nội dung

I.10 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử hay

1. Đề tài Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử

Thực trạng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong những năm qua còn nhiều bất cập và đặc biệt là với bộ môn Lịch sử. Để việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử đạt được hiệu quả cao thì cần có kế hoạch bồi dưỡng và những đề ôn luyện cụ thể, chi tiết. Đây là công việc quan trọng, cần thiết đối với cả giáo viên và học sinh giảng dạy và học tập môn Lịch sử.

Bạn đang xem: [Download] Tham khảo 10 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử hay – Tải file ngay!

Đề tài Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử

Download tài liệu

 2. Giáo án “ Một số ý kiến về việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử Trường THPT”

Đây là một bài sáng kiến kinh nghiệm có đề tài là: “ Một số ý kiến về việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử Trường THPT”. Bài được viết rất chi tiết, cụ thể với mục đích để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử, giúp các học sinh nắm vững kiến thức để bước vào kì thi học sinh giỏi cũng như các kì thi khác về môn lịch sử.

Giáo án “ Một số ý kiến về việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử Trường THPT”
Giáo án “ Một số ý kiến về việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử Trường THPT”

Download tài liệu

3. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử là một nhiệm vụ và công việc vô cùng quan trọng, cần thiết đối với các cấp học. Để việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử đạt được kết quả cao thì cần sự cố gắng ở cả giáo viên và học sinh. Dưới đây là Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9 được trình bày rất chi tiết, cụ thể để các bạn có thể tham khảo giúp ích cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử.

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

Download tài liệu

4. Tài liệu tập huấn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử trung học cơ sở 

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa nói chung, môn lịch sử nói riêng là một trong những nhiệm vụ của người giáo viên ở nhà trường phổ thông. Từ khi ngành giáo dục và đào tạo tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh môn lịch sử THCS đã được hưởng ứng, tham gia, tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm trong việc xác định nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tài liệu tập huấn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử trung học cơ sở 
Tài liệu tập huấn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử trung học cơ sở

Download tài liệu

5. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử là một nhiệm vụ và công việc vô cùng quan trọng, cần thiết đối với các cấp học. Để việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử đạt được kết quả cao thì cần sự cố gắng ở cả giáo viên và học sinh. Dưới đây là Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9 được trình bày rất chi tiết, cụ thể để các bạn có thể tham khảo giúp ích cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử.

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9

Download tài liệu 

6. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 

Để việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử đạt được kết quả cao thì cần sự cố gắng ở cả giáo viên và học sinh trong việc học tập và giảng dạy môn Lịch sử. Dưới đây là Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 được trình bày rất chi tiết, cụ thể để các bạn có thể tham khảo giúp ích cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử.

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12

Download tài liệu

7. Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa nói chung, môn lịch sử nói riêng là một trong những nhiệm vụ của người giáo viên ở nhà trường phổ thông. Từ khi ngành giáo dục và đào tạo tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh môn lịch sử THCS đã được hưởng ứng, tham gia, tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm trong việc xác định nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi.

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử
Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử

Download tài liệu

8. Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử THCS

Để việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử đạt được kết quả cao thì cần sự cố gắng ở cả giáo viên và học sinh trong việc học tập và giảng dạy môn Lịch sử. Dưới đây là Tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử THCS được trình bày rất chi tiết, cụ thể để các bạn có thể tham khảo giúp ích cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử.

Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử THCS
Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử THCS

Download tài liệu

9. Một số kinh nghiệm trong công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử cấp THCS

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa nói chung, môn lịch sử nói riêng là một trong những nhiệm vụ của người giáo viên ở nhà trường phổ thông. Đây là nhiệm vụ đặt ra ở các giáo viên và cả học sinh, để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử THCS đạt hiệu quả tốt thì các bạn có thể tham khảo tài liệu Một số kinh nghiệm trong công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử cấp THCS dưới đây.

Một số kinh nghiệm trong công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử cấp THCS
Một số kinh nghiệm trong công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử cấp THCS

Download tài liệu

10. SKKN Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử THPT

Đây là một bài sáng kiến kinh nghiệm có đề tài là: “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử THPT”. Bài được viết rất chi tiết, cụ thể với mục đích để phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử, giúp các học sinh nắm vững kiến thức để bước vào kì thi học sinh giỏi cũng như các kì thi khác về môn lịch sử.

SKKN Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử THPT
SKKN Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử THPT

Download tài liệu

100+ Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử hay

III. Một số giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử đạt hiệu quả tốt

1. Người giáo viên phải luôn giữ được ngọn lửa nhiệt tình, đam mê với nghề nghiệp

Người giáo viên giảng dạy góp phần vô cùng quan trọng trong việc làm nên thành công của việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử. Người giáo viên giỏi là người có khả năng truyền đạt tốt được những kiến thức, kinh nghiệm để học sinh có thể dễ dàng tiếp thu và ứng dụng tốt để ngày càng hoàn thiện tri thức và nâng cao kĩ năng trong việc học lịch sử. 

Ngoài ra, người giáo viên nhiệt tình, truyền được ngọn lửa đam mê với môn học còn giúp cho học sinh có động lực và thúc đẩy quá trình học tập ngày một tốt hơn.

2. Chủ động phân loại, phát hiện ra những học sinh có khả năng để tiến hành tuyển chọn đội tuyển

Việc phát hiện và chọn ra được những học sinh thực sự có năng lực trong bộ môn lịch sử là một công việc không hề đơn giản và mang ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn. Việc phát hiện và phân loại được những học sinh có năng lực phụ thuộc vào giáo viên và có thể mang đến những kết quả trực tiếp. Bởi vậy nên, việc lựa chọn, phát hiện và phân loại học sinh giỏi rất cần chú trọng đề cao.

Khi đã lựa chọn được những học sinh có năng lực rồi, cần phải tiến hành ngay việc lập đội tuyển để dễ dàng trong việc quản lý và giảng dạy, bồi dưỡng những học sinh giỏi môn Lịch sử.

Đọc thêm:

Top 10 luận văn thạc sĩ giáo dục học không thể bỏ qua

10+ Báo cáo thực tập cây trồng hay không thể bỏ qua

3. Lập kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển và phân công người dạy rõ ràng

Việc bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử có đạt được hiệu quả tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc có kế hoạch giảng dạy tốt hay không. Người giáo viên phụ trách việc bồi dưỡng học sinh dạy cần phải chủ động, linh hoạt và sáng tạo tìm ra những phương pháp giảng dạy tốt và lập kế hoạch chi tiết, cụ thể để có thể thực hiện việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn bài bản và đạt kết quả tốt.

Ngoài ra, cần phải chú trọng việc phân công người dạy cụ thể để phụ trách tốt và dẫn dắt, theo dõi, rèn luyện cho những học sinh giỏi học tập, ôn luyện kĩ những dạng bài cụ thể cho học sinh giỏi. Mỗi người giáo viên nên phụ trách môn chuyên môn nhỏ và cần sâu kĩ.

4. Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Cơ sở vật chất tốt là một yếu tố quan trọng cho việc đạt hiệu quả bồi dưỡng cao. Các trường học cần đầu tư những cơ sở vật chất tốt cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngoài ra việc áp dụng những thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi cũng góp phần làm nên những kết quả và thành công rõ rệt.

Đọc thêm:

Những yêu cầu cơ bản khi thực hiện Đồ án hệ thống cung cấp điện

Những yêu cầu đối với đồ án cung cấp điện cho tòa nhà

Trên đây là tổng hợp 10 mẫu tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử hay nhất cùng những kinh nghiệm và phương pháp hay để việc bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao. Mong rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và giảng dạy.

Hy vọng thông qua bài viết Tham khảo 10 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử hay. Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button