[Download] tcvn 4090 1985 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 05:15

Download

TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090:1985 Page1 Nhóm H Đờng ống chính dẫn dầu v sản phẩm dầu -Tiêu chuẩn thiết kế Main pipelines for transporting of oil and oil products -Design standard 1.Nguyên tắc chung. 1.1. Tiêu chuẩn ny bắt buộc áp dụng khi thiết kế mới, thiết kế cải tạo, phục hồi v mở rộng các công trình đờng ống chính dẫn dầu v sản phẩm dầu v đờng nhánh bằng thép có đờng kính không lớn hơn 1400mm, áp lực bơm chuyển không lớn hơn 100daN/cm 2 dùng để vận chuyển các loại dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ v khí đốt từ các nơi khai thác, từ các cang nhập đến mơi chế biến, tồn chứa, tiêu dùng. Tiêu chuẩn ny không đợc áp dụng để thiết kế các đờng ống dẫn trong thnh phố, thị xã, thị trấn, các đờng ống dẫn dầu thô tại vùng biển. Chú thích: Bắt đầu từ điều ny thuật ngữ “Đờng ống chính dẫn dầu v sản phẩm dâu” đợc viết gọi l “Đờng ống dẫn chính”. 1.2. Khi đờng ống đi qua các vùng địa chất không ổn định (đất bị lún sụt, sụt lở, vùng cactơ, vùng khai thác ngầm, vùng có chấn động địa chất cấp 7, phải có những tính toán riêng để bảo đảm điều kiện lm việc an ton của đờng ống khi vận hnh. 1.3.Các công trình, đờng ống trong phạm vi trạm nén khí, trạm phân phối khí, trạm bơm dầu, ngoi những quy định trong tiêu chuẩn ny, phải tuân theo các tiêu chuẩn của các công trình đó. 1.4.Đờng ống dẫn chính, đờng ống nhánh v các thiết bị đặt trên đờng ống, dù đặt nổi hay chôn ngầm, phải tiến hnh bảo vệ chống ăn mòn kim loại theo các đièu trong chơng 10 của tiêu chuẩn ny. 1.5.Việc lựa chọn nhiệt độ vận chuyển khí đốt trên ống phải căn cứ vo yêu cầu bảo vệ của lớp bọc chống rỉ, đảm bảo ứng suất nhiệt tối u trong kim loại cần thiết, xác định mức độ lm lạnh sản phẩm trớc khi bơm, trong thiết kế. 1.6.Thnh phần của công trình đờng ống dẫn chính bao gồm: Công trình đờng ống v công trình phụ. 1.6.1Công trình đờng ống gồm: -Đờng ống chính, ống nhánh (kể cả đoạn ống có đờng kính thay đổi, đoạn ống kép), trạm bơm tên tuyến. -Các gối đỡ, khối gia tải ống -Các van chặn, van xả n ớc, xả khí, thiết bị ngng tụ khí -Các đoạn vợt qua chớng ngại tự nhiên v nhân tọa. Các đoạn có thiết bị bù. -Các công trình chống trợt, sạt lở, xói mòn v lún 1.6.2Công trình phụ gồm: -Các trạm gác tuyến -Các trạm bảo vệ điện hóa -Đờng dây v các trạm thông tin liên lạc -Đờng giao thông phục vụ vận hnh. -Đờng dây v các trạm biến thế điện, trạm phát điện, cung cấp điện cho thiết bị điều khiển trạm bơm v bảo vệ điện hóa 2.Phân cấp v phân loại đờng ống dẫn chính. 2.1 .Theo áp lực, đờng ống chính dẫn khí đốt đợc chia lm 2 cấp: TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090:1985 Page2 Cấp 1: có áp suất lớn hơn 25daN/cm 2 . Cấp 2: có áp suất lớn hơn 12daN/cm 2 2.2.Theo đờng kính, đờng ống chính dẫn dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ đợc chia lm 5 cấp. Cấp 1: có đờng kính từ 100mm đến 1400mm Cấp 2: có đờng kính từ 500mm đến bé hơn 1000mm Cấp 3: có đờng kính từ 300mm đến bé hơn 500mm. Cấp 4: có đờng kính bé hơn 300mm v áp suất lớn hơn 25daN/cm 2 Cấp 5: có đờng kính bé hơn 300mm v áp suất lớn hơn 16daN/cm 2 đến bằng 25daN/cm 2 2.3.Theo điều kiện lm việc v kiểm tra mối hn, cáp suấtc đoạn ống dẫn chính đợc phân loại theo bảng 1. Bảng 1 Các đoạn ống dẫn chính Hệ số điều kiẹn lm việc tính theo độ bền của ống (kí hiệu m) Số lợng mối hn đợc kiểm tra bằng phơng pháp vật lí (% số mối hn) áp lực thuỷ tĩnh thử sơ bộ ở hiện trờng B I II III IV 0,60 0,75 0,75 0,9 0,9 100 100 100 100 20 P th =1,25 P lv P th =1,25 P lv Không cần thử thuỷ lực sơ bộ Chú thích: 1. Các đoạn ống chính dẫn dầu mỏ v sản phẩm dầu mỏ loại B đặt qua các chớng ngạ cần thử thuỷ lực sơ bộ với P th =1,5 Plv ( P lv ;l áp suất thử ;P lv : l áp suất lm việc đợc xác định phù hợp với điều 8.22) 2.Cho phép tăng áp lực thử lên trên giá trị có thể gây ứng lực trong kim loại không quá 0,9 đến 1,0 giới hạn chảy. 2.4. Theo chức năng, đờng ống dẫn chính đợc dùng cách phân loại của bảng 1 để phân bảng 2. Bảng 2 Cách đặt ống Chức năng của đoạn ống chính Ngầm Trên mặt Nổi Vận chuyển khí đốt có đờng kính bé hơn hoặc bằng 1000mmm Có đờng kính lớn hơn 1000mm Vận chuyển dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ; Có đờng kính bé hơn 500mm Có đờng kính bằng hoặc lớn hơn 500mm IV III IV III IV III IV III IV III IV III TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090:1985 Page3 2.5.Theo điều kiện địa hình, đờng ống dẫn chính đợc dùng cách phân loại của bảng 1 để phân bảng 3. Bảng 3 Loại đoạn ống Dầu khí Dẫn dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ Cách đặt ống Địa hình đoạn ống phải vợt Ngầm Trên mặt Nổi Ngầm Trên mặt Nổi 1 2 3 4 5 6 7 I/ Vợt qua chớng ngại nớc 1. có mặt thoáng nớc trong mùa khô: a. lớn hơn 25m: – Có tầu bè qua lại – Không có tầu bè qua lại b. Bé hơn hoặc bằng 25m: – Có tầu bè qua lại – Không có tầu bè qua lại 2. Các bãi bồi của sông có mức nớc tần suất 10% 3. Phạm vi 2 bên ra 1000m kể từ giới hạn mức nớc tần suất 10% 4. Các sông, suối, khe vực, vùng núi II) Vợt dầm lầy 1. Có độ sâu của lớp lầy bé hơn hoặc bằng Độ sâu chôn ống I I I II II III I III II I – – II – – – III III II II I I II II III I III III II B I I II II III I III II I – – – – – – III III II B I I I I III I III III II TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090:1985 Page4 2. Có độ sâu của lớp lầy lớn hơn độ sâu chôn ống a) Khó đi lại, áp lực riêng lớn hơn 25 daN/cm b) Rất khó đi lại , áp lực riêng bé hơn hoặc bằng 0,1daN/cm III) Vợt đờng sắt đờng ô tô 1. Đờng sắt quốc gia v phạm vi 40m sang hai bên từ trục ngoi cùng (nhng từ chân nền đờng không nhỏ hơn 25m) 2. Đờng sắt vo các xí nghiệp v phạm vi 25m sang hai bên từ trục đờng ngoi cùng (nhng từ chân nền đờng không đợc nhỏ hơn 15m) 3. Đờng ô tô cấp I, II, III v phạm vi 25m sang hai bên từ chân nền đờng hay mép rãnh 4. Đờng ô tô cấp IV, V v phạm vi 25m sang 2 bên từ chân nền đờng hay mép rãnh 5. Đờng ô tô cấp VI v phạm vi 15m sang hai bên từ chân nền đờng hay mép rãnh (Nguyên tắc phân cấp đờng ô tô tham khảo phụ lục 1a, 1b, 2) IV) Vợt đồi, núi 1. Đờng ống qua ngang sờn dốc 2. Đờng ống trong đ ờng hầm V) Vợt qua bãi cát I I I II III II – III IV III IV III IV II II – – – – – II I III IV III IV – – II II I II I III III – I III IV III IV – – III II I II II III III II – III IV III IV III IV III II – – – – II I III IV III IV – – II II I I I II III – I II IV III IV – II II II TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090:1985 Page5 1. Đờng ống dẫn khí – Có đờng kính lớn hơn 1000mm – Có đờng kính bằng hoặc bé hơn 1000mm 2. Đờng ống dẫn dầu mỏ v sản phẩm dầu mỏ – Có đờng kính bằng hoặc bé hơn 500m – Có đờng kính bé hơn 500m VI) Vợt qua vùng có mạng lới tiêu Đất trồng cây lơng thực, cây công nghiệp, trồng rau, hoa mầu – Có đờng kính ống dẫn dầu mỏ bằng hoặc lớn hơn 500mm v ống dẫn khí dốt lớn hơn 1000mm – Có đờng kính ống dẫn dầu mỏ bé hơn 500mm v ống dẫn khí đốt bé hơn hoặc bằng 1000mm VII) Vợt qua dòng than bùn VIII) Qua phạm vi ở bảng 4 1. Qua phạm vi ở bảng 4 lại tiếp giáp với khu đông dân, hồ nuôi cá, bến s lan, ca nô, xí nghiệp lớn 2. ở phạm vi 2 phái của đờng ống vợt qua đờng sắt quốc gia đờng ô tô cấp I, II, III IX) Chỗ đặt thiết bị của đờng ống Dọc theo đờng ống dẫn dầu mỏ về hai phía của III II I B II II II II III II III I B II – – I III II III II I B II – – I III II III II I I II II III II III II III – I I II – – I III II III II I I II – – I III II TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090:1985 Page6 thiết bị 15m Dọc theo đờng ống dẫn khí đốt về hai phía của thiết bị 100m X) Đoạn đờng ống chõ bị xủ lý tổng hợp dầu mỏ, khí đốt XI) Đoạn đờng ống v phạm vi hai bên 100m theo dọc đờng ống chõ tháo lắp thiết bị rửa đờng ống XII) Trạm nén khí, kho ngầm chứa khí Trạm phân phối khí Trạm bơm dầu V phạm vi trạm theo ndọc đờng ống sang 2 bên 250m XIII) Chỗ giao nhau của đờng ống dẫn chính v phạm vi hai bên 20m theo dọc đờng với: 1. ống thoát nớc tới tiêu 2. ống dẫn khí đốt khác XIV) Cỗ giao nhau của đờng ống dẫn chính v phạm vi 2 bên theo dọc đờng ống lớn hơn 1,5 lần chiều cao cột với: 1. Đờng điện cao thế từ 500KV trở lên 2. Đờng điện cao thế từ 330KV đến bé hơn 500KV 3. Đờng điện cao thế bé hơn 330KV TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090:1985 Page7 XV) Đờng ống qua khu vực có ảnh hởng cáctơ Chú thích: 1. Cho phép tăng 1 bậc loại đoạn ống ở những chỗ nếu có h hỏng sẽ gây đình trệ việc vận chuyển khí đốt, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ cho các thnh phố, nơi tiêu thụ có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, lm ô nhiếm môi trờng. 2. Đờng ống thiết kế đi qua các đờng ống đang vận hnh m đờng ống đang vận hnh đảm bảo sự an ton về kĩ thuật theo kết luận của cơ quan quản lí đờng ống thì không cần phải sửa đổi đờng ống đang vận hnh đó để có loại phù hợp với quy định của bảng ny. 3. Đờng sắt, đờng ôtô ( từ cấp V trở xuống) mới xây dựng qua đờng ống đang vận hnh cần có biện pháp đảm bảo an ton cho đờng ống đó. 4. Chỗ giao nhau giữa đờng ống dẫn dầu mỏ v đờng ống dẫn khí đốt quy định để đờng ống dẫn khí đốt phía trên đờng dẫn dầu mỏ. 3.Yêu cầu cơ bản đờng ống dẫn chính 3.1Việc chọn hớng tuyến phải dựa vo các tiêu chuẩn tối u về các mặt sau; -Chi phí vốn đầu t, chi phí sử dụng tối u. -Khối lợng vật t thiết bị đờng ống . tối u -Thời gian thi công nhanh nhất -Việc vận h nh v sửa chữa sau ny dễ dng. 3.2Dải đất vĩnh viễn đê vận hnh, bảo quản dnh cho đờng ống dẫn chính theo công TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090:1985 Page8 B=D+4 (m) B- Chiều rộng dải đất tính bằng mét D-Đờng kính ống tính bằng mét. Chú thích: Cho phép đờng ống chôn ngầm dẫn dầu mỏ cấp 3,4,5 v đờng ống dẫn khí cấp 2 không cần dnh dải đất vĩnhviễn, chỉ mợn dải đất lúc thi công. 3.3. Sử dụng đất đai va đền bù hao mu, mợn tạm đất trong thời gian thi công phải tuân theo đúng luật pháp v tiêu chuẩn của nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . 3.4. Giới hạn tìm hớng tuyến ở trong phạm vi hình elíp có các tiêu chuẩn l điểm đầu v điểm cuối của đờng ống. Bán trục nhỏ của elíp l )(1 2 kmkb p = (1) Trong đó: b-Bán trục nhỏ của hình elíp tính bằng km L-Khoảng cách giữa điểm đầu v điểm cuối của đờng ống theo đờng thẳng trắc địa tính bằng km. K p -Hệ số phát triển tuyến ống: K p =Q t /Q v (2) Q t :chi phí quy đổi cho 1km đờng ống theo đờng thẳng trắc địa giữa điểm đầu v điểm cuối của đờng ống. Q v :Chi phí quy đổi cho 1 km đờng ống theo đờng thẳng trắc địa giữa điểm đầu v điểm cuối ,điểm cuối không tính chi phí cho các đoạn vợt qua chớng ngại tự nhiên,nhân tạo. 3.5. Tận dụng các đờng sẵn có, chỉ cho phép xây dựng đờng mới phục vụ cho thi công v vận hnh khi có luận chứng kinh tế kỹ thuật xác đáng v đợc Bộ duyệt. 3.6. Đặt đờng ống dẫn chính phải tính đến khả năng mở rộng sau ny của thnh phố khu công nghiệp trong thời gian tuổi thọ của đờng ống. 3.7. Không đợc đặt đờng ống dẫn chính trong đờng hầm của đờng ôtô, đờng sắt đờng cáp điện, đờng điện thoại, đờng ống dẫn các loại vật liệu khác. 3.8. Không đặt đờng ống dẫn chính trong cùng một ho với các đờng cáp ngầm dẫn điện, điện thoại v các đờng ống dẫn loại vật liệu khác. 3.8.1. ở đoạn vợt sông,vợt đờng ôtô, vợt đờng sắt cho phép đặt cáp thông tin của chính đờng ống dẫn chính trong cùng một ho với đờng ống. 3.8.2 Cho phép đặt đờng ống dẫn dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ cấp 4, cấp 5 trong cùng một ho. 3.9. Không đợc đặt đờng ống trên cầu đờng sắt v cầu đ ờng ôtô các loại. Chú thích: chỉ cho phép đặt dới cầu những đờng ôtô lm bằng vật liệu không cháy của đờng ôtô cấp V, VI với điều kiện: 1.Cầu bắc qua sộng, ngòi, mơng có chiều di nhỏ hơn 20m. 2.Phải đợc phép của Bộ chủ quản 3.Đờng ống dẫn dầu mỏ v sản phẩm dầu mỏ thuộc cấp 4, cấp 5 4.Phải tăng chiều dy thnh ống lên 30% 5.Đoạn ống cầu va phạm vi 300m hai bên cu phải lấy l loại I, ống vợt qua cầu xong phải rẽ ra xa theo khoảng cách quy định tơng ứng ở bảng 4. 3.10. Khi thiết kế khoảng cách từ đờng ống dẫn chính đến các công trình, nh cửa lấy theo bảng 4. Bảng 4 TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090:1985 Page9 Khoảng cách tối thiểu từ trục đờng ống (m) Dẫn khí đốt Dẫn dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ Với đờng kính (mm) Cấp Tên các công trình nh cửa Nhỏ hơn 300 Từ 300 đến nhỏ hơn 500 Từ 500 đến nhỏ hơn 800 Từ 800 đến nhỏ hơn 1000 Từ 1000 đến nhỏ hơn 1200 Từ 1200 đến 1400 Nhỏ hơn v bằng 300 Nhỏ hơn 300 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1a. Các thnh phố, thị trấn, lng b. Khu đông ngời: trờng học, CLB, nh trẻ, bệnh viện, nh an dỡng c. Các bến ôtô, ga d. Sân bay d. Các xí nghiệp công nghiệp 100 150 200 250 300 350 75 125 30 75 100 150 200 2a. Nh ở riêng biệt: b. Trại chăn nuôi c. Kho nông, lâm nghiệp riêng d. Vùng có trồng cỏ chăn nuôi d. Vờn cây ăn quả, cây công nghiệp 75 125 150 200 225 250 75 100 20 50 50 75 100 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985    Page 10  3a. CÇu ®−êng s¾t quèc gia vμ cÇu ®−êng «t« cÊp I, II, III cã chiÒu dμi h¬n 20m – §−êng èng vÒ phÝa th−îng l−u cÇu §−êng èng vÒ phÝa h¹ l−u cÇu b.CÇu ®−êng s¾t vμo c¸c xÝ nghiÖp vμ cÇu ®−êng «t« cÊp IV, V, VI cã chiÒu dμi lín h¬n 20cm – §−êng èng vÒ phÝa th−îng l−u cÇu – §−êng èng vÒ phÝa h¹ l−u cÇu c. §−êng s¾t quèc gia vμ ®−êng «t« cÊp I, II, III ch¹y song song víi ®−êng èng d. §−êng s¾t vμo c¸c xÝ nghiÖp vμ ®−êng «t« cÊp IV, V, VI víi ®−êng èng 250 75 200 30 75 30 250 125 200 50 125 50 250 150 200 100 150 100 260 200 200 150 200 150 350 225 300 175 225 175 350 250 300 200 250 200 200 75 150 30 75 30 200 100 150 50 100 50 70 100 70 15 20 15 100 50 100 30 50 30 200 50 150 30 50 30 400 75 400 50 75 50 750 100 600 50 100 50 […]… thế từ 11KV trở lênkhông đợc nhỏ hơn 60 0 3.17 Khoảng cách từ trạm nén khí đốt, trạm phân phối khí đốt, trạm bơm dầu mỏ đến các công trình lấy theo bảng 7 Page14 TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090: 1985 Page15 TIấUCHUNVITNAMTCVN4090 :1985 Bảng 7 Tên các công trình 1 1a Thnh phố, khu đông dân b Chỗ đông ngời: trờng học, CLB, bệnh viện, nh trẻ c Xí nghiệp công nghiệp 2a Nh ở riêng biệt b Khu nông, lâm nghiệp c… phía hạ lu 5a Trạm nén khí, trạm bơm dầu, thiết bị xủ lý tổng hợp khí đốt b Trạm phân phối khí đốt, trạm xuất xăng dầu c Chỗ để đa vo, lấy ra các thiết bị cọ rửa ống 50 50 50 Page11 TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090: 1985 v các vật cách d Kho chứa xăng dầu, khí đốt có dung tích từ 100cm trở lên d Nơi tập trung nhiều đờng ống 100 150 200 250 300 350 75 125 30 75 100 20 200 75 125 150 200 225 250 75 125 15 30 30… (c,đ); 5(a,b,c,d); 8đ xuống 25% nhng không nhỏ hơn 30m ( trừ đờng ống cấp 5) b Đờng ống dân khí đốt cho phép giảm khoảng cách ở điểm 1đ, 2, 3b, 5(c,b) xuống 25% nhng nhỏ hơn 50m Page12 TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090: 1985 7 Đờng ống dẫn chính đật nổi: a Đờng ống dẫn khí đốt có khoảng cách đến nh, công trình trong điểm 1 phải tăng lên 2 lần, trong điểm 3,5,6 8b phải tăng lến 1.5 lần b Đờng ống dẫn dầu mỏ, sản phẩm… quy định trong bảng 6 3.14 Khi đờng ống dẫn chính dẫn dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ đặt cao hơn khu đông dân các xí nghiệp công nghiệp phải lấy khoảng cách theo quy định sau: Bảng 6 Page13 TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090: 1985 Vị trí của các đờng ống Đang thiết kế Đang vận hnh Ngầm Mặt Nổi Ngầm Mặt Nổi Ngầm Mặt Nổi Ngầm ” ” Mặt ” ” Nổi ” ” Khoảng cách tối thiểu giữa các đờng ống đang thiết kế đến đờng ống đang vận…TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090: 1985 4a Bến cảng sông, bến đò, bến ca nô – Đờng ống phía thợng lu 250 250 250 250 350 350 200 200 70 100 200 800 1500 – Đờng ống phía hạ lu 75 125 150 200 225 250 75 100 30 75 – Đờng ống phía thợng… 500/300 250/100 300/125 100 150 200 125/100 150/125 200/150 250/200 300/250 350/250 100/75 150/125 100 150 200 50 75 100 100/75 150/125 200/150 250/200 300/225 Page16 350/250 75/75 150/100 TIấUCHUNVITNAMTCVN4090 :1985 nghiệp, đờng ôtô cấp IV, V, VI 4a Nh máy thuỷ điện, công trình cấp nớc b Trạm bơm tới nớc, công trình lọc nớc bẩn 5a Thiết bị xủ lý tổng hợp khí đốt dầu mỏ của nhóm đờng ống dẫn tập trung b Trạm… 100 100 100 100 100 100 100 100 Bằng chiều cao cột cao nhất + 10m 500/150 500/150 700/200 700/250 700/300 700/350 500/100 Theo sự thoả thuận của các cơ quan hữu quan Page17 500/125 TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090: 1985 Chú thích: 1 Tử số l khoảng cách từ trạm nén khí đến các công trình ,mẫu số l khoảng cách từ trạm phan phối khí đến các công trình 2 Các chú thích 1,2 của bảng 4 dùng cho cả hai bảng ny 3 Phân… trong các hố van chuyên dùng thóng gió nổi trên mặt đất, lm bằng vật liệu không cháy 4.5 Nên thiết kế các đờng ống dẫn chính chôn ngầm dới đất có độ sâu cách đều mặt địa hình Page18 TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090: 1985 Mặt cắ dọc của đờng ống chôn ngầm phải thỏa mãn các yêu cầu về độ bền, độ ồn định v đợc xác định dựa trên cơ sở các chi phí cho việc đo ho, các thiết bị uốn ống nhân tạo, việc đặt ống v các yêu… cho bn chải cạo rỉ v vật cách đi qua đợc 4.9 Trên đờng ống cần xác định vị trí cửa thu, nạp các thiết bị rửa ống v vật cách trong thiết kế cần xác định vị trí v cấu tạo cửa Page19 TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090: 1985 Đoạn ống trong phạm vi đợc rửa phải có đờng kính không đổi v các thiết bị van chắn trong phạm vi đó có cùng đờng kính với đờng ống Không có các chi tiết lồi vo trong lòng ống 4.10 Khi lm ống… ống bé hơn 1000mm, v l 50m nếu đờng kính ống từ 1000m trở lên Độ cao của ống thoát khí tối thiểu phải bằng 3m kể từ mặt đất v cần tính độ ổn định v an ton của ống thoát khí Page20 TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090: 1985 Đờng kính của ống thoát khí đợc xác định theo điều kiện tháo hết khí đốt giữa các van chắn trong khoảng từ 1,5 đến 2giờ Cần bố trí các van chắn v van thoát khí cách thnh phố, khu đông dân, xí . TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 4090: 1985   Page 15  TIấUCHUNVITNAMTCVN4090 :1985 Page16 Bảng 7 Khoảng cách tối thiểu (m) Trạm. .Theo áp lực, đờng ống chính dẫn khí đốt đợc chia lm 2 cấp: TIấUCHUNVITNAMTCVN 4090: 1985 Page2 Cấp 1: có áp suất lớn hơn 25daN/cm 2 . Cấp 2: có áp suất lớn

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] tcvn 4090 1985 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: tcvn 4090 1985, tcvn 4090 1985, tcvn 4090 1985

Hy vọng thông qua bài viết tcvn 4090 1985 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.