[Download] Tải Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công – Tải về File Word, PDF

Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công

Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công
Nội dung Text: Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công

Download


Mục tiêu của bài nghiên cứu này là tổng hợp các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công, đánh giá phương pháp xây dựng trần nợ công của Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công File Word, PDF về máy

Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công

    Download tài liệu Trần nợ công và các phương pháp tiếp cận xây dựng trần nợ công File Word, PDF về máy