[Download] Tải Trade credit use by shrimp farmers in Ca Mau province – Tải về File Word, PDF

Trade credit use by shrimp farmers in Ca Mau province

Trade credit use by shrimp farmers in Ca Mau province
Nội dung Text: Trade credit use by shrimp farmers in Ca Mau province

Download


Based on the literature review, the authors proposed six hypotheses on the determinants of the amount of trade credit granted to shrimp farmers. Data collected from 120 shrimp farmers in Ca Mau were used to test the proposed hypotheses.

Bạn đang xem: [Download] Tải Trade credit use by shrimp farmers in Ca Mau province – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Trade credit use by shrimp farmers in Ca Mau province File Word, PDF về máy

Trade credit use by shrimp farmers in Ca Mau province

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Trade credit use by shrimp farmers in Ca Mau province

Download tài liệu Trade credit use by shrimp farmers in Ca Mau province File Word, PDF về máy