[Download] Tải Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng – Tải về File Word, PDF

Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng

Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng
Nội dung Text: Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng

Download


Nhằm giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm tài liệu về hợp đồng mẫu nhất là trong lĩnh vực dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu “Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng”. Hi vọng các sẽ soạn thảo được bn hợp đồng ưng ý nhất đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của các bên.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng File Word, PDF về máy

Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng

 Việc trình bày và soạn thảo là rất quan trọng, sẽ giúp cho công việc của các bạn được diễn ra được suôn sẻ và thuận tiện hơn, hi vọng đoạn trích “Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng” dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====================
 
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN
Số:  …………………………………..
(V/v: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
CÔNG TRÌNH: ………………………….)
 
I. CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:
–         Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4.
–         Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7.
–         Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
–         Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
–         Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.
–         Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
–         Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
–         Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
–         Chức năng và quyền hạn của hai bên.
Hôm nay, ngày      tháng      năm 2007, tại trụ sở Công ty ……………, hai bên chủ thể Hợp đồng gồm:
II. CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:
1.  Đại diện bên giao thầu (Bên A)
–   Tên đơn vị       :  …………………………..
–   Địa chỉ trụ sở chính:  Tổ …………………………..
–   Người đại diện:  …………………………..
–   Chức vụ:  …………………………..
–   Điện thoại: …………………………..   
–   Fax: …………………………..
–   Tài khoản số: …………………………..
–   Mã số thuế: …………………………..
2.  Đại diện bên nhận thầu (Bên B):
–   Tên đơn vị       :  …………………………..
–   Địa chỉ trụ sở chính:  Tổ …………………………..
–   Người đại diện:  …………………………..
–   Chức vụ:  …………………………..
–   Điện thoại: …………………………..   
–   Fax: …………………………..
–   Tài khoản số: …………………………..
–   Mã số thuế: …………………………..
Hai bên cùng thoả thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với những điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung công việc phải thực hiện
1.1   Bên A đồng ý giao cho Bên B thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục thuộc công trình thuỷ điện ……., bao gồm:
–         Các hạng mục thuộc cụm đầu mối: Đập tràn, đập dâng bờ trái, đập dâng bờ phải, tường biên.
–         Các hạng mục thuộc tuyến năng lượng: Cửa nhận nước, cửa hầm số 1, đường hầm đứng, đường hầm ngang, cửa hầm số 2, nhà máy.
–         Công trình tạm phục vụ thi công: Dẫn dòng thi công
–         Thiết bị công trình tạm.
–         Thiết bị cơ khí thuỷ công
1.2   Nội dung công việc do Bên B thực hiện theo Đề cương công tác giám sát được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 2: Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật
 Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của Bên A, phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể:
–         Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4.
–         Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
–         Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
–         Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.
–         Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 3: Thời gian, tiến độ thực hiện
–         Thời gian thực hiện của Hợp đồng: ……………
–         Thời gian giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị chính thức chi tiết từng hạng mục công trình sẽ được hai bên thống nhất theo tổng tiến độ thi công công trình.

Các bạn vui lòng đăng nhập website để download “Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng” về máy tham khảo nội dung tài liệu đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu hợp đồng dịch vụ.

Download tài liệu Tổng hợp những mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng File Word, PDF về máy