[Download] Tải Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Tải về File Word, PDF

Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh
Nội dung Text: Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh – Tải về File Word, PDF

“Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh” sẽ cung cấp cho các bạn 2 mẫu hợp đồng góp vốn được sử dụng phổ biến hiện nay. Các bạn có thể tải về máy và lựa chọn cho mình mẫu hợp đồng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh File Word, PDF về máy

Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

 Đoạn trích của sẽ giúp các bạn có thể hình dung được cách trình bày và soạn thảo hợp đồng góp vốn sao cho đúng chuẩn, đảm bảo cả về mặt nội dung lẫn hình thức, mời các bạn cùng tham khảo Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh”.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ——— ***** ——– 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN 

(V/v góp vốn kinh doanh) 
Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại …………………………………………………………………………… 
Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau: 
1.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ……………………………………………………………. 
Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….
2.Ông, bà ……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ……………………………………………………………. 
Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………
3.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ……………………………………………………………. 
Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………
Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………………………………………………………
Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau: 
1. Mục đích góp vốn: ……………………………………………………………………………………………………………
2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên………………………………………………………………………..
3. Thời hạn góp vốn……………………………………………………………………………………………………………….
4. Cử người quản lý phần vốn góp………………………………………………………………………………………………
5. Cam kết của các bên…………………………………………………………………………………………………………..
6. Nguyên tắc chia lợi nhuận……………………………………………………………………………………………………..
Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây: 
 

Để tải tài liệu Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh” về máy tham khảo, các bạn bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm Hợp đồng góp vốn khác.

Download tài liệu Tổng hợp 2 mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh File Word, PDF về máy