[Download] Tải Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex – Tải về File Word, PDF

Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex
Nội dung Text: Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

Download


Nội dung chính của đề tài là khảo sát, phân tích và đánh gái thực trạng tổ chức kế toán quản trị (KTQT) của công ty cổ phần bê tông Becamex, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT cho công ty này. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex File Word, PDF về máy

Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

 1. TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  BÊ TÔNG BECAMEX

  Dương Thị Trà My*, Nguyễn Thị Ngân, Trần Phương Anh,
  Huỳnh Thị Thanh Trúc, Nguyễn Đình Thiên

  Khoa Tài chính – Thương mại, Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
  GVHD: PGS.TS. Tr n Văn Tùng

  TÓM TẮT
  Khi nước ta hội nhập thành công vào WTO (Tổ chức Thương mại Quốc tế) thì những cơ hội phát triển
  kinh tế ngày càng mở rộng. Nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào nước ta cũng tăng rõ rệt. Do đó cơ
  sở hạ tầng và các công trình xây dựng cũng ngày càng được đầu tư nhiều. Vì vậy, quản trị chi phí
  sản xuất là một phần cơ bản, không thể thiếu của công tác hạch toán kế toán trong các doanh
  nghiệp, lại càng có ý nghĩa hơn đối với các doanh nghiệp xây lắp nói riêng và đối với nền kinh tế
  nói chung. Nội dung chính của đề tài là khảo sát, phân tích và đánh gái thực trạng tổ chức kế toán
  quản trị (KTQT) của công ty cổ phần bê tông Becamex, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn
  thiện công tác KTQT cho công ty này.

  Từ khóa: Becamex, công ty cổ phần, kế toán quản trị.

  1 ĐẶT VẤN ĐỀ
  Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc
  dân, hàng năm tổng kinh phí ngân sách chi cho lĩnh vực này chiếm tới 80% vốn đầu tư cả nước…
  Sản phẩm của ngành xây dựng không chỉ đơn thuần là những sản phẩm có giá trị công trình lớn,
  có thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà còn là những công trình có
  tính thẩm mỹ cao thể hiện phong cách, lối sống của dân tộc đồng thời có ý nghĩa quan trọng về
  mặt văn hóa xã hội của một quốc gia. Tuy nhiên, việc cạnh tranh trong ngành này lại không kém
  phần gay gắt. Trong cơ chế quản lý xây dựng cơ bản hiện nay, các công trình có giá trị lớn phải tiến
  hành đấu thầu. Vì vậy, để có thể đưa ra giá dự thầu hợp lý nhất, đem lại khả năng trúng thầu cao
  đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản
  phẩm. Để thực hiện được thì các doanh nghiệp phải kiểm soát được những thông tin về chi phí
  cũng như giá thành, xem chi phí đó được hình thành như thế nào? Ở đâu? Từ đó đề ra biện pháp
  quản lý vốn, tránh lãng phí, thất thoát, tiết kiệm đến mức thấp nhất chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
  Bên cạnh đó, những thông tin này còn là cơ sở, là tiền đề để doanh nghiệp xác định kết quả hoạt
  động kinh doanh, làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế tài chính góp phần tích cực vào việc sử
  dụng hiệu quả các nguồn đầu tư của doanh nghiệp. Nhận thức được vấn đề trên, cùng với những
  kiến thức đã được học tại nhà trường kết hợp với thời gian nghiên cứu thực tế công tác hạch toán kế
  toán tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, được sự chỉ bảo và hướng dẫn nhiệt tình của TS. Võ
  Đức Toàn cùng toàn thể các cô chú, anh chị trong Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty Cổ phần

  1275

 2. Bê tông Becamex, tác giả chọn đề tài “Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Bê tông
  Becamex”.

  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP
  Theo Luật kế toán Việt Nam (năm 2003) và Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 của Bộ Tài
  chính hướng áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp: “Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân
  tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính
  trong nội bộ đơn vị kế toán”.

  Theo Ronald W.Hilton, giáo sư đại học Cornell (Mỹ ): “Kế toán quản trị là một bộ phận của hệ thống
  thông tin quản trị trong một tổ chức mà nhà quản trị dựa vào đó để hoạch định và kiểm soát hoạt
  động của tổ chức”.

  Theo Ray H.Garrison: “Kế toán quản trị có liên hệ với việc cung cấp tài liệu cho các nhà quản lý là
  những người bên trong tổ chức kinh tế và có trách nhiệm trong việc điều hành và kiểm soát mọi
  hoạt động của tổ chức”.

  Tóm lại, kế toán quản trị là một hệ thống kế toán cung cấp các thông tin định lượng về hoạt động
  của đơn vị một cách cụ thể, giúp các nhà quản lý trong quá trình ra quyết định liên quan đến việc
  lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát và đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động
  của đơn vị. Kế toán quản trị ra đời, phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin để nhà quản trị thực
  hiện toàn diện những chức năng của nhà quản trị. Do đó, vai trò của kế toán quản trị là cung cấp
  thông tin hữu ích liên quan đến việc hoạch định, tổ chức, điều hành hoạt động, kiểm tra và ra quyết
  định của nhà quản trị. Các nội dung cơ bản của KTQT bao gồm: KTQT các yếu tố sản xuất kinh
  doanh, KTQT chi phí và giá thành sản phẩm, KTQT doanh thu và kết quả kinh doanh, phân tích mối
  quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận, KTQT cho việc ra quyết định, dự toán sản xuất kinh
  doanh và phân tích chi phí. Tuy nhiên trong giới hạn phạm vi nghiên cứu, tác giả chỉ trình bày một
  số nội dung liên quan đến KTQT phục vụ cho đề tài. Một trong bước đầu tiên để ứng dụng KTQT là
  phân lọai chi phí phục vụ ra quyết định, khác với kế toán tài chính phân loại chi phí theo chức năng.
  Chi phí có thể được hiểu là giá trị của một nguồn lực bị tiêu dùng trong hoạt động sản xuất kinh
  doanh của tổ chức để đạt được một mục đích nào đó. Đối với nhà quản trị, lợi nhuận của doanh
  nghiệp là điều quan trọng nhất. Vì vậy, chi phí là mối quan tâm hàng đầu của nhà quản trị vì nó
  ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Bên cạnh đó, để đưa ra quyết định cho bất kỳ một phương án
  kinh doanh nào của nhà quản trị cũng cần đến những thông tin về chi phí. Do đó, chi phí phải được
  đo lường và nhận diện theo nhiều cách khác nhau để phù hợp với từng loại quyết định của nhà
  quản trị.

  3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
  Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được thành lập từ việc cổ phần hóa Xí nghiệp Bê tông nhựa
  nóng và Xí nghiệp Cống bê tông cốt thép trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp –
  Becamex IDC theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 05/03/2008 của UBND tỉnh Bình Dương.

  1276

 3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh: Hiện tại, công ty đang phân loại chi phí theo chức
  năng hoạt động. Theo cách phân loại này thì chi phí được chia thành hai dạng đó là chi phí sản
  xuất và chi phí ngoài sản xuất. Chi phí sản xuất là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân
  công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Chi phí ngoài sản xuất là chi phí bán hàng và chi phí quản
  lý doanh nghiệp.

  Hình thức thể hiện chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh: Hiện tại công ty đang lập báo
  cáo kết quả kinh doanh theo chức năng hoạt động của chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh.
  Chính từ đặc điểm này, chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh chỉ thể hiện một cách chung nhất
  những chi phí tương xứng theo từng chức năng hoạt động doanh nghiệp để đạt được một nguồn
  thu nhập, lợi nhuận. Do đó, hình thức thể hiện chi phí này chủ yếu phục vụ kế toán tài chính mà
  chưa phục vụ cho chức năng ra quyết định của nhà quản trị.

  Công tác xây dựng định mức chi phí tại Công ty C phần Bê tông Becamex: Đối với
  ngành xây lắp, thông thường các doanh nghiệp chủ yếu dựa vào định mức kinh tế kỹ thuật của
  ngành đã được Bộ xây dựng ban hành làm định mức chi phí cho doanh nghiệp. Hệ thống định
  mức chi phí sản xuất được Ban điều hành xây dựng dựa trên các định mức kỹ thuật do Bộ Xây dựng
  ban hành như: Định mức dự toán phần sửa chữa theo quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày
  07/12/2009; Định mức xây dựng theo quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; Định mức lắp
  đặt theo quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014.

  Công tác lập dự toán tại Công ty C phần Bê tông Becamex: Thực tế tại công ty cổ phần
  bê tông Becamex chưa lập dự toán cho tình hình sản xuất kinh doanh trong một năm tài chính của
  công ty. Hàng năm vào khoảng tháng 11 đến tháng 12 thì Công ty Cổ phần Bê tông Becamex sẽ lập
  báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm hiện tại và lập kế hoạch cho năm sắp
  tới trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của năm hiện tại. Đầu năm tài chính Công ty sẽ chỉnh
  sửa lại báo cáo. Sau đó Hội đồng quản trị của công ty sẽ họp và thông qua nghị quyết về doanh
  thu và lợi nhuận trên cơ sở đó Ban giám đốc công ty sẽ thực hiện.

  Tính giá thành và phương pháp tính giá thành: Đối tượng tính giá thành của công ty là công
  trình, hạng mục công trình hoàn thành, các giai đoạn công việc hoàn thành, các điểm dừng kỹ
  thuật hợp lý. Phương pháp tính giá thành: Theo phương pháp trực tiếp.

  Hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty c phần bê tông Becamex: Hiện nay các
  báo cáo quản trị ở Công ty Cổ phần Bê tông Becamex còn chưa được chú trọng. Báo cáo tổng hợp
  chi phí sản xuất của từng công trình: Hàng tháng đội trưởng các đội sẽ họp giao ban với Ban điều
  hành dự án và báo cáo về tình hình thi công cũng như tình hình sử dụng nguyên vật liệu, nhân
  công, máy thi công, chi phí sản xuất chung của từng công trình có theo tiến độ, có đảm bảo chất
  lượng, chi phí có vượt định mức không để Ban điều hành dự án nắm tình hình và có hướng giải
  quyết kịp thời. Tuy nhiên, đây chỉ là những nội dung mà đội trưởng các đội chỉ ghi lại để báo cáo
  chứ chưa có một khuôn mẫu nào cụ thể.

  Ứng dụng phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – Khối ượng – Lợi nhuận cho quá trình ra
  quyết định: Hiện nay, việc ứng dụng phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận

  1277

 4. phục vụ cho quá trình ra quyết định quản lý tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex chưa được quan
  tâm. Mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của kế toán quản trị trong quản lý và điều hành
  nhưng do kiến thức về kế toán quản trị còn hạn chế và việc ứng dụng kế toán quản trị còn là vấn đề
  mới mẻ ở Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Bê tông Becamex nói riêng.

  4 NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
  4.1 Nhận xét
  Mô hình kế toán quản trị: Công ty Cổ phần Bê tông Becamex chưa thực sự quan tâm và xây dựng
  mô hình kế toán quản trị nói chung, kế toán quản trị chi phí và giá thành nói riêng và đặc biệt chưa
  có sự phân tích thông tin kế toán quản trị để phục vụ cho quản lý. Điều này làm hạn chế rất nhiều
  trong việc cung cấp thông tin cho các nhà Quản trị doanh nghiệp.

  Phân loại chi phí sản xuất: Hiện nay công ty mới chỉ phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thức mục
  đích và công dụng của chi phí nhằm phục vụ công tác tính giá thành sản phẩm và lập báo cáo tài
  chính, chưa phát huy hết vai trò của kế toán quản trị chi phí giá thành là phân tích, xử lý và cung
  cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định trong tương lai của nhà quản trị doanh nghiệp.

  Về việc xây dựng, quản lý và sử dụng định mức, dự toán: Hiện nay công tác xây dựng định mức dự
  toán của công ty chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị, hệ thống định mức và dự toán chưa đầy đủ.
  Định mức chi phí tại công ty chủ yếu dựa vào định mức của Bộ Xây dựng. Tại đơn vị đã có sự so
  sánh giữa chi phí thực tế với định mức chi phí và dự toán, song việc tìm ra nguyên nhân chênh lệch
  và các biện pháp cụ thể khắc phục nguyên nhân làm tăng, giảm chi phí so với định mức, dự toán
  còn hạn chế, chưa được chú trọng.

  Về công tác lập báo cáo kế toán quản trị: Hiện nay các báo cáo kế toán quản trị của Công ty Cổ
  phần Bê tông Becamex chưa thiết lập đầy đủ, khoa học để phục vụ yêu cầu quản lý. Báo cáo còn
  mang nặng tính liệt kê, mẫu chưa khoa học và thống nhất, được lập bằng phương pháp thủ công
  nên tốn kém công sức và thiếu chính xác nên làm giảm tác dụng kiểm soát chi phí. Còn thiếu báo
  cáo bộ phận một trong những báo cáo có tầm quan trọng trong việc ra quyết định của các nhà
  quản trị.

  Về mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (C-V-P): Đây là công cụ rất quan trọng trong việc
  quản lý chi phí sản xuất để giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định quan trọng, nhưng hiện nay
  tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex chưa thực sự quan tâm đến mối quan hệ C-V-P.

  4.2 Giải pháp hoàn thiện
  Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị: Mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được
  tổ chức theo mô hình hỗn hợp, Kế toán quản trị chi phí giá thành do Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
  thực hiện, còn lại phần hành kế toán tài chính kiêm nhiệm luôn phần hành kế toán quản trị nhưng
  chưa được phân nhiệm rõ ràng, hầu như chỉ có kế toán tổng hợp và kế toán thanh toán, công nợ
  mới lập những dự toán theo yêu cầu của ban giám đốc. Vì vậy doanh nghiệp cần hoàn thiện hơn
  mô hình này. Kế toán tài chính thực hiện chức năng thu thập các thông tin phục vụ cho việc lập báo

  1278

 5. cáo tài chính, cung cấp thông tin phục vụ chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Kế
  toán quản trị thực hiện chức năng thu thập, xử lý thông tin, phục vụ lập báo cáo kế toán quản trị
  cung cấp các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Do đó trong bộ máy kế toán cần xác định rõ
  phạm vi báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị. Việc tổ chức mô hình kế toán quản
  trị này giúp cho Bộ máy được tổ chức gọn nhẹ, có sự phân công nhiệm vụ cho các bộ phận rõ ràng.
  Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí vận hành hệ thống kế toán và hệ thống kế toán quản trị chi phí
  sẽ phát huy được tối đa vai trò của mình.

  Hoàn thiện phân loại chi phí sản xuất: Công ty có thể phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi
  phí. Thông qua cách phân loại này, các nhà quản trị sẽ biết được chi phí thay đổi như thế nào khi
  mức độ hoạt động sản xuất thay đổi. Cách phân loại này giúp cho việc thiết kế, xây dựng mô hình
  chi phí trong mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận, xác định được điểm hòa vốn, xác
  định đúng đắn phương hướng để nâng cao hiệu quả chi phí, xây dựng dự toán chi phí hợp lý ứng
  với mọi mức hoạt động theo dự kiến cũng như các quyết định kinh doanh khác.

  Hoàn thiện xây dựng định mức: Việc xây dựng hệ thống định mức chi phí là một điều cần thiết vì nó
  là căn cứ để lập các dự toán chi phí của công ty. Thông qua việc kiểm tra tình hình thực hiện định
  mức mà sẽ giúp cho nhà quản trị kiểm tra, đánh giá được kết quả hoạt động, tìm ra nguyên nhân
  để đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời, hợp lý và hiệu quả.

  Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí: Cần xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện chi phí
  nguyên vật liệu trực tiếp; Báo cáo tình hình thực hiện chi phí nhân công; Báo cáo tình hình thực hiện
  chi phí sản xuất chung; Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán phục vụ cho chức năng lập kế hoạch;
  và Báo cáo bộ phận.

  5 KẾT LUẬN
  Một bộ phận của hệ thống kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của KTQT
  sản xuất có những điểm khác biệt so với kế toán tài chính nhưng có mối quan hệ mật thiết với
  nhau. Kế toán quản trị chi phí sản xuất sử dụng thông tin đầu vào từ kế toán tài chính nhưng có sự
  khác nhau về xử lý thông tin thu thập được từ chứng từ ban đầu để cho ra thông tin với nội dung
  phù hợp với nhu cầu thông tin của nhà quản trị. Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp là một
  đơn vị kinh tế có quy trình hoạt động, nguyên lý vận hành quy trình hoạt động kinh doanh theo nhu
  cầu thị trường. Sự cạnh tranh và cạnh tranh ngày càng gay gắt của các doanh nghiệp thì việc chớp
  cơ hội kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào thời điểm đưa ra các quyết định và điều đó quyết định sự
  thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Khoa Kế toán – Kiểm toán Đại học Kinh tế TP.HCM (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Lao
  động.

  [2] Phạm Văn Dược – Đăng Kim Cương (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Thống kê, TP. Hồ
  Chí Minh.

  1279

 6. [3] Robert S. Kaplan, Anthony A. Atkinson (1998), Advanced Management Accounting, Third
  edition, Prentice Hall International, Inc, US.

  [4] Langfield – Smith, K., Thorne, H., & Hilton, R. W. (2012). Management accounting: Information
  for creating and managing value (6th ed.). North Ryde, N.S.W.: McGraw – Hill.

  1280

Download tài liệu Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex File Word, PDF về máy