[Download] Tải Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng thương mại

Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng thương mại
Nội dung Text: Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng thương mại

Download


Mục tiêu của bài viết này là làm rõ khái niệm về Contour, phân tích hoạt động của nền tảng này, giới thiệu một số trường hợp ứng dụng trong ngành ngân hàng, chỉ ra lợi ích và thách thức khi gia nhập Contour.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy

Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng thương mại

 1. Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng
  trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng
  thương mại

  Văng Nguyễn Phương Thảo
  NHTM CP Ngoại thương Việt Nam – Trung tâm Tài trợ Thương mại tại TP Hồ Chí Minh

  Ngày nhận: 30/03/2021
  Ngày nhận bản sửa: 03/06/2021
  Ngày duyệt đăng: 25/06/2021

  Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đánh dấu tầm quan trọng của công
  nghệ blockchain qua việc cung cấp cho người sử dụng một hệ thống dữ liệu minh
  bạch, có thể dễ dàng truy cập và kiểm chứng, cắt giảm các chi phí không cần thiết,
  duy trì tính toàn vẹn, hiệu quả và nâng cao mức độ tin tưởng và bảo mật. Contour
  là một nền tảng blockchain tiêu biểu được ứng dụng cho nghiệp vụ tài trợ thương
  mại của các ngân hàng. Ra mắt ở giai đoạn Beta vào tháng 01/2020, được chính
  thức vận hành với dữ liệu thực vào tháng 10/2020, Contour trở thành mạng lưới tài
  trợ thương mại đầu tiên, phi tập trung, mở cho tất cả người sử dụng trên thế giới.
  Contour vẫn đang trong giai đoạn sáng tạo phát triển, có nghĩa là phạm vi ứng
  dụng của Contour có thể chưa được khám phá đầy đủ. Mục tiêu của bài báo này là
  làm rõ khái niệm về Contour, phân tích hoạt động của nền tảng này, giới thiệu một
  số trường hợp ứng dụng trong ngành ngân hàng, chỉ ra lợi ích và thách thức khi gia

  Contour platform and its applicability in trade finance activities of commercial banks
  Abstract: The fourth technological revolution recorded the significance of blockchain technology for its
  providing users with a transparent, easily accessible and verified data system, eliminating unnecessary
  costs, maintaining the integrity, efficiency as well as enhancing the level of trust and security. Contour
  is a typical blockchain platform applied for trade finance business of banking industry. Formed and
  went live as a Beta network in January 2020, then official launched into live production in October
  2020, Contour becomes the world’s first, decentralized, open-to-all trade finance network. Contour
  is still in its infancy, that means the scope of Contour’s application may not be fully explored. The
  objective of this paper is to clarify the concept of Contour , analyze its operations, discuss some
  application cases in the banking industry, point out the benefits, outline the challenges of joining
  Contour.
  Keywords: Blockchain, commercial banks, Contour platform, trade finance

  Vang, Nguyen Phuong Thao
  Email: thaovnp.ho@vietcombank.com.vn
  Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam, Trade Finance Center in Hochiminh City

  © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
  ISSN 1859 – 011X 1 Số 231- Tháng 8. 2021

 2. Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của
  ngân hàng thương mại

  nhập Contour .
  Từ khóa: công nghệ chuỗi khối, ngân hàng thương mại, nền tảng Contour, tài trợ
  thương mại

  1. Giới thiệu hàng Phát triển châu Á (ADB); và đây là
  giao dịch TTTM đầu tiên tại Việt Nam
  Ngày 29/12/2020, Ngân hàng Thương mại được thực hiện qua các ngân hàng ngoài hệ
  Cổ phần (NHTMCP) Ngoại Thương Việt thống qua Contour.
  Nam (Vietcombank) hợp tác với Ngân hàng – NHTMCP Công Thương Việt Nam
  trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành (Vietinbank), ngày 19/11/2020 đã phát
  viên (MTV) HSBC Việt Nam (HSBC Việt hành thành công L/C trên nền tảng Contour.
  Nam) đã thực hiện thành công giao dịch – NHTMCP Quân Đội (MBBank) với thông
  thư tín dụng (L/C) nội địa bằng VND trên tin đã thực hiện trọn vẹn dòng đời của hai
  Contour – nền tảng blockchain đầu tiên tại giao dịch L/C nhập khẩu trên Contour.
  Việt Nam. L/C này được thực hiện giữa các Ngày càng nhiều NHTM Việt Nam tham
  bên là công ty TNHH Kirby Đông Nam Á gia nền tảng Contour, cho thấy tầm quan
  (bên mua) mua sản phẩm thép mạ nhôm trọng của nền tảng này đối với hoạt động
  kẽm phủ sơn của công ty CP Tôn Đông Á TTTM của ngành ngân hàng. Bài viết nhằm
  (bên bán), trong đó Vietcombank là ngân tìm hiểu khái niệm về Contour và phương
  hàng thông báo/ngân hàng được chỉ định. thức hoạt động của nó, từ đó chỉ ra lợi ích
  Toàn bộ quy trình của giao dịch (ngoại và thách thức khi gia nhập Contour.
  trừ phần thanh toán) được hoàn thành trên
  Contour. Tất cả bốn bên đều có thể truy 2. Nền tảng blockchain Contour và
  cập đồng thời và cập nhật các thông tin liên phương thức hoạt động
  quan trên nền tảng này.
  Trước Vietcombank, một số NHTM khác 2.1. Khái niệm về Contour
  cũng đã triển khai tài trợ thương mại
  (TTTM) trên nền tảng Contour. Đó là các TTTM truyền thống hoàn toàn dựa trên
  sự kiện sau: giấy tờ (chứng từ) và quy trình – một cách
  – NHTMCP Phát triển thành phố Hồ Chí làm việc hao tốn lượng nhân công to lớn và
  Minh (HDBank), gia nhập Contour ngày diện tích lưu trữ khổng lồ; ngoài ra, ngân
  06/5/2020. hàng và công ty còn hao phí thêm thời gian
  – NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt cho việc luân chuyển chứng từ vật lý. Việc
  Nam (BIDV), vào tháng 9/2020 đã phát hệ thống công nghệ thông tin của ngân
  hành thành công L/C xác nhận liên ngân hàng có nguy cơ bị xâm nhập dẫn đến ngân
  hàng trên Contour. Giao dịch là một L/C hàng bị đánh cắp thông tin khách hàng
  nhập khẩu mở cho công ty Cổ phần nhựa hoặc thất thoát những khoản tiền khổng lồ
  Opec (bên mua) mua nhựa nguyên liệu từ sẽ làm giảm uy tín của ngân hàng đối với
  một tập đoàn lớn tại Thái Lan (bên bán), khách hàng, làm tăng thêm sự phức tạp và
  ngân hàng thông báo và xác nhận thư tín chậm trễ trong giao dịch, ảnh hưởng đến
  dụng là Standard Chartered Thái Lan với hoạt động của cả ngân hàng và công ty,
  sự phối hợp của Standard Chartered Việt rộng hơn có thể ảnh hưởng tiêu cực đối với
  Nam, ngân hàng bảo lãnh xác nhận là Ngân tăng trưởng thương mại toàn cầu.

  2 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 231- Tháng 8. 2021

 3. VĂNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

  Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đánh dấu một bên trung gian cung cấp sự đảm bảo
  bước phát triển mới của dịch vụ ngân hàng, cũng như không cần đối chiếu dữ liệu sau
  mà một trong những ứng dụng quan trọng đó. Cụ thể hơn, nếu bên mới tham gia tạo ra
  là số hóa các dịch vụ ngân hàng, trong đó một block mới, block mới này sẽ được gửi
  có dịch vụ TTTM. Để số hóa hiệu quả hoạt tới mọi thành viên trên mạng ngang hàng,
  động TTTM và các hoạt động khác có liên và mọi nút mạng sẽ kiểm chứng để đảm bảo
  quan, điều kiện tiên quyết là người dùng rằng block mới được tạo không có gian lận
  trên toàn thế giới phải thống nhất sử dụng hay giả mạo. Nếu block mới đã được kiểm
  chung một quy trình và một mạng lưới chứng là đúng thì tại mỗi nút mạng sẽ thêm
  (www.contour.network/about). Và thực block này vào blockchain của mình, nghĩa
  tế là không một ngân hàng, quốc gia hoặc là chỉ khi nào tất cả các nút mạng đồng
  công ty nào có thể thực hiện điều này một ý rằng block mới là hợp lệ và cùng đồng
  cách đơn độc. Các ‘FinTech’ truyền thống thuận (consensus), còn ngược lại thì block
  đã cố gắng thử nghiệm với các nền tảng tập mới được coi là gian lận hoặc giả mạo và
  trung, nhưng chính sự tập trung lại là một sẽ bị loại bỏ bởi các nút khác trong mạng.
  rào cản khiến không thể mở rộng quy mô Nền tảng blockchain Contour (sau đây gọi
  mạng lưới sử dụng do việc người dùng lúc tắt là nền tảng Contour, hay Contour) cũng
  nào cũng dè dặt khi phải chia sẻ những dữ có phương thức hoạt động như nêu trên.
  liệu thương mại của mình cho bên thứ ba Contour sử dụng sức mạnh của sự phân
  (www.contour.network/about). quyền để cung cấp các công cụ và nguồn
  Lúc này, công nghệ blockchain cho thấy lực phổ biến nhằm giúp các công ty và
  khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trên. Với ngân hàng xây dựng một mạng lưới thương
  phương thức hoạt động là “công nghệ sổ cái mại toàn cầu mà không cần truy cập vào
  phân tán (Distributed Ledger Technology – bất kỳ dữ liệu giao dịch nào (www.contour.
  DLT) có thể ghi chép, chia sẻ và đồng bộ network/about). Như vậy, chỉ khi được hỗ
  hóa các giao dịch trong sổ cái điện tử (thay trợ bởi các công nghệ mạng được cấp phép
  vì lưu trữ dữ liệu tập trung như trong sổ cái và phi tập trung, bài toán số hóa TTTM mới
  truyền thống ” (Tuệ Thi, 2019), cách quản được giải quyết một cách triệt để. Bước đầu
  lý các dữ liệu (data) và khối (block) một tiên là số hóa một trong những sản phẩm
  cách an toàn cũng chính là đặc điểm khiến TTTM lâu đời và quan trọng nhất, đó là thư
  công nghệ blockchain được lựa chọn. Đó tín dụng (L/C). Khi tham gia vào Contour,
  là cơ chế tính toán phân tán (hay còn gọi các bên (người mua, ngân hàng phục vụ
  là sự phân quyền): Thay vì sử dụng việc người mua, người bán, ngân hàng phục vụ
  quản lý tập trung thì blockchain được quản người bán) có thể cập nhật ngay lập tức
  lý bởi mạng ngang hàng (peer to peer) có các bước thực hiện giao dịch của mỗi bên
  giao thức đồng thuận giao tiếp giữa các nút thông qua Contour, từ đó có sự chuẩn bị
  mạng và xác thực các block mới, và bất tốt nhất cho các bước tiếp theo, điều quan
  kỳ ai cũng đều có thể tham gia vào mạng. trọng là tất cả hoàn toàn được thực hiện,
  Khi một bên nào đó tham gia vào mạng quản lý, lưu trữ trên nền tảng Contour, giúp
  thì họ nhận được một bản sao đầy đủ của cắt giảm chi phí quản lý và lưu trữ.
  blockchain. Các nút mạng- được quản lý
  bởi các đối tác tham gia vào blockchain – có 2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của
  thể sử dụng tiện ích này để kiểm chứng mọi nền tảng Contour
  việc vẫn diễn tiến theo trật tự mà không cần

  Số 231- Tháng 8. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 3

 4. Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của
  ngân hàng thương mại

  2.2.1. Lịch sử hình thành của nền tảng các thiết bị, ứng dụng và trang web để tích
  Contour hợp các cơ hội mua hàng một cách đơn
  Contour là một nền tảng công nghiệp mở giản, liền mạch nhất có thể vào các hoạt
  được xây dựng và phát triển trên nền tảng động hàng ngày và môi trường tự nhiên của
  Corda của Tập đoàn R3. R3 là một công ty người tiêu dùng với mục tiêu giảm thiểu
  phần mềm blockchain được thành lập năm các bước nhấp chuột hoặc các bước khác
  2014 bởi David E. Rutter, Todd McDonald cho khách hàng.
  and Jesse Edwards, có một hệ thống hoạt Contour (ban đầu được đặt tên làVoltron)
  động rộng lớn với hơn 350 thành viên và có thể thiết lập, trao đổi, phê duyệt và phát
  đối tác có mặt trong nhiều ngành công hành L/C. Tuy nhiên, đây không phải là
  nghiệp đến từ cả khu vực tư nhân và công tất cả những gì Contour có thể làm được,
  cộng. Đội ngũ toàn cầu của R3 gồm hơn mà chỉ là sản phẩm khởi đầu của nền tảng
  180 chuyên gia ở 13 quốc gia được hỗ trợ này. Về cơ bản, nhà sáng lập ra dự án
  bởi hơn 2.000 chuyên gia công nghệ, tài Contour là một liên minh gồm một nhóm
  chính và pháp lý đến từ các cơ sở thành các ngân hàng và công ty tài chính. R3 và
  viên toàn cầu của R3. Tất cả cùng hoạt CryptoBLK (một nhà cung cấp giải pháp
  động trên Corda, nền tảng blockchain mã blockchain được thành lập năm 2017, hiện
  nguồn mở của R3, và Corda Enterprise, có trụ sở chính tại Hongkong, và là đối tác
  một phiên bản thương mại của Corda dành công nghệ quốc tế của R3, đối tác phân
  cho doanh nghiệp. Corda có thể tương tác phối blockchain của HSBC…) là hai đối
  với các nền tảng khác, và cũng có thể kết tác về công nghệ đầu tiên của dự án (www.
  nối với Corda Enterprise nếu được cài đặt. r3.com, www.contour.network). Như đã đề
  Corda mang đầy đủ các ưu điểm của một cập ở trên, họ sử dụng nền tảng Corda của
  nền tảng blockchain là tính bảo mật, sự tinh R3 làm công nghệ cơ sở cho dự án Contour.
  giảm chi phí, thời gian giao dịch và lưu trữ
  hồ sơ; ngoài ra Corda còn có khả năng tinh 2.2.2. Thành viên, đối tác ban đầu và hiện
  chỉnh hiệu suất và giảm chi phí vận hành tại
  đối với các môi trường phức tạp (www. Vào năm 2016, liên minh phát triển dự án
  r3.com, www.contour.network). Contour, lúc này còn mang tên Voltron,
  Một điểm mạnh khác của Corda là khả được thành lập với 12 ngân hàng hỗ trợ. Các
  năng tương tác mạnh, có nghĩa là các doanh ngân hàng đó là BBVA, Bangkok Bank,
  nghiệp có thể giao dịch công khai và hoàn HSBC, Natwest, ING, SEB, Scotiabank,
  hảo với tất cả các đối tác mà không gặp vấn U.S. Bancorp, Intesa Sanpaolo, Mizuho,​​
  đề bị mắc kẹt tài sản hoặc bị treo thông tin BNP Paribas và CTBC Bank. Ban đầu,
  (islands of information). Nền tảng Corda khách hàng mục tiêu của liên minh là các
  đã được sử dụng trong các ngành từ dịch nhà xuất nhập khẩu lớn, cùng với các ngân
  vụ tài chính đến chăm sóc sức khỏe, vận hàng có khối lượng giao dịch luôn luôn tăng
  chuyển, bảo hiểm…Corda ghi lại, quản lý trưởng qua từng năm. Sau đó, năm 2017,
  và thực hiện một cách đồng bộ hoàn hảo liên minh đã hoàn thành chuỗi khối Voltron
  các thỏa thuận tài chính của các tổ chức với thứ hai được xem là nguyên mẫu của nền
  các đối tác ngang hàng của họ trên Corda, tảng Contour (www.contour.network).
  tạo ra một thế giới thương mại không ma Sau đó, các công ty và ngân hàng khác
  sát (frictionless commerce) – là một thuật như Alfa-Bank, China Everbright Bank-
  ngữ chỉ phương pháp sử dụng dữ liệu từ Hong Kong Branch, Ekman & Co,

  4 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 231- Tháng 8. 2021

 5. VĂNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

  MUFG, Natixis, National Bank of Egypt, Contour đã tích hợp thành công vận đơn
  Standard Bank, Scylla, Banco de Crédito điện tử từ các nền tảng khác như EssDOCS
  del Perú-BCP, Banorte, CIB, ABN Amro, và Bolero (là hai trong số các đối tác hiện
  Commerzbank, SABB, LH Trading, tại của Contour). Điều này thực sự có thể
  BCI, Commercial Bank of Qatar, Societe thay đổi cách thức giao dịch hiện tại của
  Generale, RBI và The Saudi British Bank chuỗi giao dịch TTTM giữa các ngân hàng
  đã tham gia vào một dự án thử nghiệm kéo và doanh nghiệp.
  dài sáu tuần của nền tảng này.
  Dự án đã hoàn thành giao dịch toàn cầu 2.2.3. Đánh giá hiện trạng phát triển của
  lần đầu tiên vào tháng 4/2018, đây là một Contour
  thành công lớn. Sau đó, vào tháng 9/2019, Kể từ khi hoàn thành giao dịch toàn cầu
  tại Hội nghị thường niên của mình (được lần đầu tiên vào tháng 4/2018 (với tên gọi
  biết đến dưới tên CordaCon), R3 đã tuyên Voltron) cho đến tháng 02/2020, Contour
  bố sẽ thương mại hóa dự án Voltron và đổi đã thực hiện thành công 25 giao dịch với dữ
  tên nền tảng thành Contour trước khi ra mắt liệu thật và càng ngày càng có thêm nhiều
  (www.contour.network). Cùng thời điểm thành viên nổi tiếng tham gia vào nền tảng
  này, ngân hàng HSBC tuyên bố rằng họ đã này ở các dịch vụ TTTM khác (không chỉ
  xử lý một L/C bằng Nhân dân tệ trên nền là L/C) (Anwaron H., 2020). Một trong số
  tảng Contour. các thành viên đó là ReChainMe của UAE
  Vào tháng 01/2020, Contour được ra mắt đã hoàn thành giao dịch thực đầu tiên với
  ở giai đoạn Beta1. Sau khi tiến hành các Voltron trước đây vào tháng 6/2019.
  thử nghiệm thành công với hơn 80 ngân Khi Contour ra mắt ở giai đoạn Beta vào
  hàng và công ty tại hơn 17 quốc gia, vào tháng 01/2020, liên minh sáng lập không thể
  tháng 10/2020, các nhà sáng lập đã công lường trước được một năm đầy biến động
  bố đưa nền tảng Contour chính thức đi vào như vừa qua. Tác động của Covid-19 trên
  sử dụng với dữ liệu thực (thường được gọi toàn thế giới đã làm trầm trọng thêm những
  với thuật ngữ “launch into live production” hạn chế cố hữu trong mạng lưới thương mại
  hoặc “go live”). Contour trở thành mạng quốc tế và nêu bật nhu cầu về một giải pháp
  lưới TTTM đầu tiên trên thế giới hoạt động kỹ thuật số hiệu quả và có thể sử dụng chung
  theo phương thức mở và phi tập trung. Trên cho các công ty và ngân hàng.
  thực tế, chỉ có các khách hàng của các ngân Sau khi ra mắt, Contour bắt đầu mở rộng
  hàng thành viên mới có thể truy cập và sử các mối quan hệ đối tác của mình. Vào
  dụng được Contour. Chính vì quy mô gói tháng 02/2020, Citi Ventures đã tham gia
  gọn như thế, các dịch vụ sẽ được cung ứng Contour với tư cách là nhà đầu tư. Ngay
  cho các khách hàng với thời gian nhanh sau đó, vào tháng 3/2020, Chinsay và
  hơn rất nhiều so với dịch vụ trước đây, chi TradeCloud trở thành đối tác tích hợp vào
  phí cũng thấp hơn rõ rệt, các yếu tố này mạng của Contour- nâng cao khả năng
  sẽ giúp đẩy nhanh vòng xoay tài chính- cung cấp của Contour ra thị trường.
  thương mại. Tháng 5/2020 là thời điểm quan trọng đối
  Ngoài ra, Contour còn có thể nhận, xác với Contour do có hàng loạt các ngân hàng
  minh và xử lý các tài liệu thương mại và công ty tham gia. Điều đó cho thấy rõ
  được gửi đến từ các hệ thống khác. Cụ thể, nhu cầu to lớn về một nền tảng có thể hỗ trợ
  đắc lực cho thương mại quốc tế. HDBank
  beta là phiên bản thử nghiệm (phiên bản không chính và DBS Bank lần lượt trở thành những ngân
  1

  thức) trước khi phát hành chính thức phần mềm.

  Số 231- Tháng 8. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 5

 6. Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của
  ngân hàng thương mại

  Hình 1. Các ngân hàng thành viên và đối tác của Contour
  Nguồn: Website https://www.contour.network

  Hình 2. Những thành tựu chính của Contour trong năm 2020
  Nguồn: Website https://www.contour.network

  hàng đầu tiên của Việt Nam và Singapore này với Trung Quốc (đối với ngành công
  tham gia vào Contour. Sau đó, Baosteel và nghiệp quặng sắt nói riêng và toàn thể đại
  Rio Tinto đã tiến hành một giao dịch trên lục nói chung). Ngay sau giao dịch này,
  Contour, cho thấy sức thu hút của nền tảng Contour thể hiện rõ việc bám sát lộ trình

  6 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 231- Tháng 8. 2021

 7. VĂNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

  tích hợp với các doanh nghiệp và ngân (Software-as-a-Service) có quy tắc pháp lý.
  hàng qua mối quan hệ đối tác tiếp theo với Sau khi ra mắt, Contour tiếp tục cung cấp
  IntellectEU. nhiều lựa chọn hơn cho các công ty và ngân
  Tháng 6/2020, Contour bổ nhiệm Giám hàng đang muốn tích hợp Contour vào hệ
  đốc Sản phẩm của mình, đó là Joshua thống nội bộ của họ. Tháng 10/2020 còn
  Kroeker – cựu lãnh đạo toàn cầu của HSBC đánh dấu mối quan hệ hợp tác của Contour
  về blockchain cho NHTM. Tháng 6/2020 với các đối tácMphasis và CargoX.
  cũng là thời điểm Contour hợp tác với đối Việc mở rộng đối tác này tiếp tục vào tháng
  tác essDOCS về giải pháp vận đơn điện tử. 11/2020 qua sự kiện TradeSun hợp tác với
  Trong vài tháng tiếp theo, ​​nhiều giao dịch Contour để cung cấp cho các ngân hàng
  trên mạng đã được thực hiện thành công. khả năng biến tài liệu thành dữ liệu bằng
  Vào tháng 7/2020, Rio Tinto đã hoàn thành giải pháp TradeSun’s OCR. Thêm vào đó,
  giao dịch với Nanjing Iron & Steel, góp Contour cũng hợp tác với đối tác WAVE
  phần mở rộng sự thâm nhập của Contour BL, một nền tảng hàng đầu về chuyển phát
  vào Trung Quốc và thị trường quặng nhanh kỹ thuật số dựa trên blockchain.
  sắt. Tháng 8/2020, ngân hàng Standard Tháng 11/2020 cũng chứng kiến Bank ​​
  Chartered đã hoàn thành giao dịch L/C đầu of China Hongkong tham gia Contour và
  tiên trên nền tảng blockchain của Contour thực hiện giao dịch liên kết với Nhật Bản
  tại Bangladesh-một trong những thị trường đầu tiên với Bank of Ayudhya. Sau đó,
  L/C lớn nhất trên thế giới. Một số giao dịch vào tháng 12/2020, Prime Bank là ngân
  quan trọng đã diễn ra trên Contour trong hàng Bangladesh đầu tiên đã hoàn tất giao
  tháng 9/2020, đó là: dịch L/C được thực hiện với HSBC trên
  – Giao dịch của Vale và Nanjing Iron & Contour; và Contour đã tự hào thông báo
  Steel; HSBC là thành viên sản xuất (production
  – Ngân hàng Standard Chartered tham gia member) đầu tiên của mình.
  Contour ở giai đoạn Beta; Khi năm 2020 kết thúc, Contour tiếp tục
  – Giao dịch blockchain đầu tiên trên tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các
  Contour giữa Thái Lan và Việt Nam; công ty và ngân hàng, hứa hẹn đưa ra một
  – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giải pháp có thể cách mạng hóa toàn bộ quy
  hoàn thành giao dịch thử nghiệm trên dữ trình thương mại.
  liệu thật.
  Qua các giao dịch này, Bangkok Bank, 3. Lợi ích và thách thức khi tham gia
  ADB, các công ty như Vale và Nanjing Contour
  Iron & Steel, Rio Tinto và Shenglong
  Metallurgical, tất cả đều có lợi khi thực 3.1. Lợi ích của nền tảng Contour
  hiện giao dịch trên Contour.
  Tháng 10/2020 đánh dấu một cột mốc quan 3.1.1. Các ưu điểm của Contour
  trọng trong lịch sử hình thành và phát triển Blockchain được coi là một động lực đột
  của Contour. Vào đầu tháng, giai đoạn Beta phá trong ngành dịch vụ tài chính vì nó cho
  (thử nghiệm) kết thúc một cách thành công phép ghi lại, lưu trữ và chuyển dữ liệu một
  và chính thức đi vào sản xuất trực tiếp (live cách an toàn, khiến nó trở thành một công
  production) cung cấp giải pháp của mình nghệ lý tưởng để làm cho các quy trình
  cho các công ty và ngân hàng trên toàn cầu hoạt động an toàn hơn và hiệu quả hơn.
  dưới một thể thức dịch vụ hoàn chỉnh SaaS Nền tảng Contour hoạt động theo nguyên

  Số 231- Tháng 8. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 7

 8. Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của
  ngân hàng thương mại

  lý công nghệ chuỗi khối (blockchain) nên năm cho hoạt động này (Thomson Reuters
  sở hữu các ưu điểm do blockchain mang Corp., 2016). Bằng cách phát triển các nền
  lại. Đó là: tảng tuân thủ và quy trình KYC trên nền
  – Giảm thiểu gian lận và vi phạm dữ liệu tảng công nghệ blockchain, các ngân hàng
  (Reduction of Fraud and data breaches). có thể tăng hiệu quả của các quy trình tuân
  Theo Chris Mager, Trưởng bộ phận Đổi thủ và phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn
  mới Toàn cầu (Head of Global Innovation) với cơ quan quản lý kinh tế tài chính. Hơn
  của BNY Mellon Treasury Services, một nữa, vì dữ liệu được lưu trữ trên một chuỗi
  trong những vấn đề chính mà ngành ngân khối là bất biến và không thể thay đổi, nên
  hàng đang phải đối mặt hiện nay là sự gia nguy cơ trùng lặp hoặc lỗi sẽ được giảm
  tăng của các gian lận và các cuộc tấn công thiểu đáng kể.
  trên mạng (Shumsky, 2019). Hiện nay, Theo Chris Huls, chuyên gia blockchain của
  phần lớn các hệ thống ngân hàng được Rabobank, các báo cáo KYC có thể được
  xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung, điều lưu trữ trên một sổ cái phân tán (Shumsky,
  này làm cho các ngân hàng dễ bị tấn công 2019). Ông tin rằng, khi một ngân hàng
  mạng hơn, do tất cả thông tin đều được lưu đã xác minh một khách hàng mới, họ có
  trữ cục bộ ở một nơi. Ngoài ra, nhiều hệ thể đưa dữ liệu của khách hàng lên một
  thống ngân hàng đã lỗi thời nên dễ bị tổn blockchain, mà sau đó các dữ liệu này cũng
  thương hơn trước các hình thức tấn công có thể được truy cập bởi các ngân hàng và
  mạng mới. Bằng cách xây dựng các hệ tổ chức được công nhận khác, chẳng hạn
  thống ngân hàng mới dựa trên công nghệ như công ty bảo hiểm hoặc nhà cung cấp
  blockchain, cơ hội gian lận và đánh cắp dữ vốn vay. Các bên này sẽ biết rằng thông tin
  liệu có thể giảm đáng kể do công nghệ sổ của khách hàng đã được kiểm chứng và xác
  cái phân tán sẽ giúp bảo mật các bản ghi; minh độc lập, họ không cần kiểm tra KYC
  nó lưu trữ, mã hóa và xác minh từng bit dữ nữa. Điều này sẽ giảm đáng kể chi phí
  liệu trong một giao dịch. Do đó, nếu có bất hành chính cho tất cả các bên tham gia vào
  kỳ vi phạm dữ liệu hoặc hoạt động gian lận blockchain. Theo một báo cáo năm 2016
  nào xảy ra, các vi phạm và gian lận này sẽ của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, việc
  được hiển thị ngay lập tức cho tất cả các sử dụng công nghệ blockchain trong các
  bên có quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch quy trình KYC sẽ làm giảm 10% nhân lực
  trên sổ cái. so với cách làm truyền thống, tương đương
  – Giảm chi phí cho quy trình KYC (Know với tiết kiệm chi phí hàng năm là 160 triệu
  Your Customer – Biết khách hàng của bạn). USD (Goldman Sachs, 2016).
  Các quy trình tuân thủ và KYC ngày càng – Cung cấp một môi trường tiềm năng để
  trở nên quan trọng trong ngành ngân hàng trao đổi dữ liệu, loại bỏ các mối đe dọa
  khi các nhà quản lý kinh tế tài chính đang hoặc nguy cơ gian lận: Các ngân hàng có
  theo dõi chặt chẽ những ngân hàng đang thể thiết lập nền tảng giao dịch của mình
  kinh doanh để tránh rửa tiền hoặc tài trợ dựa trên blockchain do công nghệ này
  khủng bố tiềm ẩn. Theo một cuộc khảo cung cấp một môi trường tiềm năng để trao
  sát vào năm 2016 của tập đoàn Thomson đổi dữ liệu, loại bỏ các mối đe dọa hoặc
  Reuters, các tổ chức tài chính chi trung nguy cơ gian lận, và điều này cũng có thể
  bình 60 triệu USD cho KYC và trách nhiệm áp dụng cho giao dịch. Hơn nữa, do tính
  giải trình của khách hàng, trong khi một minh bạch, blockchain cũng sẽ giải quyết
  số ngân hàng chi tới 500 triệu USD mỗi các vấn đề như rủi ro vận hành và chi phí

  8 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 231- Tháng 8. 2021

 9. VĂNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

  hành chính. Tính bất biến và tính duy nhất giờ trong ngày, thanh toán nhanh hơn và
  của kỹ thuật số vốn có trong blockchain có dễ dàng hơn, thực hiện thanh toán theo thời
  khả năng cung cấp chuyển giao giá trị an gian thực trên toàn cầu, tính minh bạch
  toàn và đưa ra giải pháp cho vấn đề chứng hoàn toàn, phân tích và ngăn chặn gian lận
  thực tài chính. Mọi việc thực hiện và truy trong thời gian thực và với chi phí hợp lý.
  xuất giao dịch sẽ tạo ra một dấu vết kiểm
  tra rõ ràng của tất cả các giao dịch lịch sử, 3.1.2. Lợi ích của các bên khi tham gia
  điều này sẽ cung cấp sự đảm bảo cho tính Contour
  xác thực của tất cả các giao dịch.
  Thách thức của việc duy trì sự riêng tư của a, Đối với công ty
  dữ liệu giữa các đối tác với các giao dịch – Contour cung cấp một kênh giao dịch duy
  thương mại cũng được khắc phục bằng nhất giúp nhiều đối tác thương mại có thể
  cách sử dụng công nghệ blockchain, trong cùng tham gia vào quá trình xử lý giao dịch.
  đó mã thông báo dưới dạng mật mã được Các hoạt động TTTM của công ty được số
  sử dụng để bảo vệ dữ liệu thương mại với hóa, từ đó thủ tục giấy tờ và thời gian giao
  các bên chỉ được phép truy cập thông tin dịch được rút ngắn rất nhiều so với trước
  được cấp phép với khóa an toàn. Điều này đây. Điều này giúp công ty giảm tỷ lệ tài trợ
  sẽ cho phép giữ bí mật của giao dịch, đặc vốn lưu động và hoạt động có hiệu quả hơn.
  biệt là giao dịch tài chính. Nếu mỗi bảo mật – Công ty có thể kết nối với tất cả các ngân
  được số hóa bởi một cơ quan trung ương hàng TTTM của mình trên một nền tảng
  đáng tin cậy xác thực bảo mật, thì những duy nhất. Contour hỗ trợ cả giao dịch xuất
  mã thông báo kỹ thuật số này sau đó có thể khẩu và nhập khẩu. Đối với các sản phẩm
  được giao dịch và theo dõi một cách minh phức tạp như L/C, công ty sẽ có được những
  bạch trên một nền tảng giao dịch dựa trên trải nghiệm tốt nhất từ quy trình làm việc
  blockchain. Vì mã thông báo kỹ thuật số (workflows) thay vì chỉ là những hướng
  sẽ hoạt động như một chứng chỉ xác thực, dẫn ngắn (messages).
  cơ hội giả mạo giao dịch trở nên khó hơn – Contour có thể kết nối với nền tảng hoặc
  nhiều so với khi xử lý các tài liệu giấy. phần mềm hoạch định nguồn nhân lực
  Điều đó sẽ mang lại cho giao dịch thương (ERP-Enterprise Resource Planning) mà
  mại một mức độ tin cậy mới có thể kiểm công ty đang sử dụng thông qua các giao
  chứng được. diện lập trình ứng dụng (API- Application
  – Tiết kiệm đáng kể chi phí cũng như cải Programming Interface). Contour cũng có
  thiện độ an toàn và tốc độ thanh toán: Hệ thể dễ dàng tương thích với các tài liệu kỹ
  thống thanh toán hiện tại luôn phải thông thuật số và vận đơn điện tử hàng đầu trên
  qua các ngân hàng và ngân hàng trung thị trường.
  ương, và đang chịu rất nhiều áp lực trước – Mức độ bảo mật cao hơn nên công ty
  yêu cầu hiện đại hóa và giải quyết các vấn được an toàn với các thể loại gian lận. Tất
  đề an toàn an ninh. Bằng cách sử dụng công cả các tài liệu kỹ thuật số đều được tạo ra
  nghệ blockchain, các ngân hàng sẽ có thể và được ký bằng mật mã, các mật mã này
  tiết kiệm đáng kể chi phí cũng như cải thiện có thể được nhận diện khi có bất kỳ yêu
  độ an toàn và tốc độ thanh toán trong nước cầu xác minh về tính xác thực. Contour có
  cũng như xuyên biên giới. Ngoài việc tăng thể loại bỏ tất cả các yêu cầu thanh toán có
  tốc độ chuyển tiền, blockchain cũng có thể yếu tố gian lận và cả vận đơn trùng lắp trên
  giúp các ngân hàng hoạt động liên tục 24 hệ thống.

  Số 231- Tháng 8. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 9

 10. Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của
  ngân hàng thương mại

  b, Đối với ngân hàng này như tính năng bảo mật mạnh, giảm thủ
  – Khi tất cả các bên tham gia thực hiện các tục hành chính, thời gian và chi phí cho các
  giao dịch TTTM đều tiến hành tại Contour, giao dịch, sẽ giúp khách hàng có những trải
  mọi hoạt động đều được thực hiện trực nghiệm tốt hơn, làm tăng tính hấp dẫn của
  tuyến và các bên đều có thể kiểm soát sự các giao dịch L/C.
  diễn tiến của mỗi giao dịch. Điều này giúp – Ngân hàng có cơ hội gia tăng tỷ trọng chi
  loại bỏ dần các giao dịch đòi hỏi xuất trình tiêu (SOW- share of wallet) của khách hàng
  chứng từ giấy, giảm chi phí xử lý thương hiện tại với giải pháp vốn lưu động và giảm
  mại qua việc số hóa và tăng năng suất, cải thiểu rủi ro; các dịch vụ theo dõi tài sản và
  thiện hoạt động quản lý . cải thiện tính minh bạch (Anwaron, 2020).
  – Khi tham gia Contour, ngân hàng, công
  ty, đối tác đã tham gia vào một mạng c, Đối với đối tác
  ngang hàng (peer-to-peer), do đó, mỗi bên – Cũng như các ngân hàng và công ty khi
  đều có thể phát sinh giao dịch với một đối tham gia Contour, các đối tác cũng có thể
  tác ngang hàng trong mạng lưới. Chính tích hợp dễ dàng với kiến ​​trúc và giao diện
  Contour đã cung cấp một mạng lưới cho lập trình ứng dụng (API) hiện đại.
  cả giao dịch giữa ngân hàng với công ty và – Theo các nhà sáng lập, khi cùng tham gia
  giao dịch giữa ngân hàng với ngân hàng. vào Contour, các đối tác đã chạm đến được
  Ngoài ra, đây là mạng lưới do ngân hàng sở điểm kết nối với mạng lưới toàn cầu của
  hữu và điều hành, do đó nhiều ngân hàng các ngân hàng và các khách hàng công ty
  có thể hợp tác với nhau để tối ưu hóa quy chung. Nói cách khác, nhờ Contour, các
  trình làm việc và giảm chi phí. đối tác có khả năng tìm được các cơ hội
  – Contour còn có thể tích hợp với các nền hợp tác mới với các ngân hàng và công ty
  tảng TTTM hiện có của các ngân hàng. cùng tham gia Contour. Có thể nói, các đối
  Đây là điểm thuận lợi giúp các ngân hàng tác đã có thể tiếp cận mạng lưới toàn cầu
  không phải thay đổi quá nhiều đối với bộ mà không cần lực lượng bán hàng toàn cầu.
  máy sẵn có của mình, và Contour lại có thể (www.contour.network/network).
  mở rộng mạng lưới hoạt động.
  – Với Contour, quy trình KYC được thực 3.2. Thách thức của các ngân hàng
  hiện nghiêm ngặt với chi phí thấp. Điều thương mại khi gia nhập Contour
  này góp phần làm giảm rủi ro quản lý tín
  dụng, qua đó gia tăng sự tương thích với 3.2.1. Những rào cản phải vượt qua
  quy trình kiểm toán. Theo nhận định vào tháng 12/2020 của
  – Khi chuyển đổi từ việc thực hiện các Joshua Kroeker, Giám đốc sản xuất (Chief
  giao dịch TTTM theo phương thức giấy tờ Production Officer- CPO) của Contour
  truyền thống sang kết nối qua Contour và (www.contour.network), ngay cả trước khi
  thực hiện hoàn toàn trực tuyến, giảm thiểu xảy ra đại dịch, Contour đã vạch ra mục
  áp lực luân chuyển chứng từ hành chính tiêu là giải quyết những thách thức quan
  cho ngân hàng và công ty, các ngân hàng trọng phải vượt qua liên quan đến TTTM
  đã từng bước nâng cao giá trị thương hiệu quốc tế bao gồm:
  của mình với tư cách là người đổi mới cho – Quy trình chậm và phụ thuộc vào giấy tờ;
  nhân viên, khách hàng và cổ đông. – Nhân sự cần phải hiện diện thực tế;
  – Khi chuyển sang hoạt động trên Contour, – Thiếu khả năng tương tác giữa các giải
  các tính năng nổi bật của nền tảng blockchain pháp kỹ thuật số hiện có, làm tăng thêm sự

  10 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 231- Tháng 8. 2021

 11. VĂNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

  phức tạp, chi phí và sự chậm trễ cho cả hai Đây là cách mà Contour đã bắt đầu làm việc
  ngân hàng và công ty. với một nhóm đa dạng những người tham
  Cũng theo nhận định nêu trên, về cơ bản, gia trong ngành và cung cấp một mạng lưới
  thương mại toàn cầu thiếu những điều sau: mang lại lợi ích ngay lập tức cho hệ sinh
  – Cơ sở hạ tầng của một mạng lưới liên kết thái TTTM, đồng thời có thể mở rộng và
  cần thiết để loại bỏ sự kém hiệu quả; giải quyết nhu cầu của những người tham
  – Sự tích hợp để hỗ trợ các hoạt động có liên gia khác nhau.
  quan đến các giao dịch thương mại, chẳng
  hạn như ký kết hợp đồng, hoàn thành hậu 3.2.2. Những thách thức đối với việc áp
  mãi, và hải quan- có nghĩa là có rất nhiều dụng chuỗi khối trong ngân hàng
  hoạt động cùng tồn tại trong mỗi giao dịch Trong khi công nghệ blockchain có thể
  thương mại. cung cấp giải pháp cho một số vấn đề trong
  Sự thiếu hụt này sẽ gây ra tình trạng phân lĩnh vực ngân hàng, trong đó nổi bật nhất là
  mảnh quy trình hoạt động, làm phát sinh TTTM, cho tới khi công nghệ này trở thành
  mâu thuẫn trong quản lý, và dẫn đến hao một phần tích hợp hoàn toàn của ngành
  phí nhân lực quản lý không cần thiết cho ngân hàng, vẫn còn đó những thách thức
  các nhà xuất nhập khẩu. đối với việc áp dụng công nghệ này. Theo
  Hệ thống hoạt động phân mảnh và theo quy một ấn bản năm 2017 trên website www.
  trình này bắt đầu bị phá vỡ khi hầu hết thế nasdaq.com, những thách thức đó là:
  giới rơi vào tình trạng đóng cửa do đại dịch – Các mối quan tâm về quyền riêng tư;
  (lockdown) – các tài liệu giấy không đến – Sự tương thích khi tích hợp với các hệ
  được điểm đến và nhân viên không thể có thống ngân hàng cũ;
  mặt tại văn phòng để nhận các tài liệu đó. – Sự không chắc chắn về hệ thống quy định
  Ngoài tác động của đại dịch năm 2020, được xây dựng phục vụ cho việc ứng dụng
  Contour tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho công nghệ;
  yêu cầu cơ bản về một mạng kỹ thuật số – Khả năng mở rộng của ứng dụng công
  toàn cầu cho thương mại, giúp cải thiện nghệ.
  tính minh bạch của dữ liệu, cho phép khả Xem xét các vấn đề này đối với Contour,
  năng tương tác giữa tất cả các bên tham gia các ngân hàng khi tham gia vào nền tảng
  thương mại và có thể mở rộng để đáp ứng này có thể yên tâm do nền tảng này đã được
  nhu cầu của các bên tham gia khác nhau. cấp phép hoạt động, nên Contour sẽ luôn
  Trong suốt năm qua, Contour đã rất nỗ lực tuân thủ luật bảo mật và đảm bảo rằng dữ
  để đạt được hai kết quả là: (1) Mạng lưới phi liệu của khách hàng được an toàn. Vấn đề ở
  tập trung ngày càng phát triển cho các ngân đây chính là những lo ngại về an ninh mạng
  hàng, công ty và đối tác; và (2) Ứng dụng sẽ cần được giải quyết trước khi Contour
  có thể tối ưu hóa các quy trình tập trung có thể được triển khai đầy đủ trên mỗi thị
  vào thương mại quốc tế và TTTM. Chiến trường mới. Vấn đề tiếp theo chính là việc
  lược của liên minh sáng lập Contour là xây tích hợp Contour với các hệ thống ngân
  dựng một mạng lưới bằng cách số hóa các hàng hiện tại của mỗi ngân hàng tham gia
  quy trình hiện có thông qua đổi mới. Các để việc hoạt động được diễn ra suôn sẻ. Đối
  giải pháp mới đôi khi còn tập trung nhiều với vấn đề không chắc chắn về hệ thống
  vào tương lai mà chưa giải quyết được vấn quy định xây dựng phục vụ cho việc ứng
  đề của các ngân hàng và các công ty đang dụng Contour, đây cũng có thể là một trở
  phải đối mặt hiện tại. ngại đối với một số thị trường, do hiện chưa

  Số 231- Tháng 8. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 11

 12. Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của
  ngân hàng thương mại

  có quy định rõ ràng về việc ứng dụng công Contour sẽ xây dựng các bộ sản phẩm khác
  nghệ blockchain. Cuối cùng, khả năng mở nhau, không chỉ thực hiện các giao dịch
  rộng cũng là một thách thức vì blockchain L/C mà còn mở rộng sang các loại hình
  ngân hàng sẽ cần phải có khả năng lưu giữ TTTM quan trọng khác như bảo lãnh, L/C
  và xử lý một lượng lớn dữ liệu. Do đó, điều dự phòng, nhờ thu và cho vay thương mại
  tối quan trọng là Contour phải được xây tài khoản mở (open account trade loans).
  dựng để khả năng mở rộng sẽ không trở Sau nền tảng Contour, đã có thêm nhiều
  thành vấn đề. nền tảng blockchain khác tham gia vào
  Mặc dù công nghệ blockchain nói chung và công cuộc số hóa nền công nghiệp thương
  nền tảng Contour nói riêng sẽ trở thành một mại và TTTM. Đó là EC3 Platform
  công cụ tiết kiệm chi phí lớn cho các ngân (Skuchain), eTradeConnect (Hongkong
  hàng trong những năm tới, nhưng những Trade Finance Platform Company Limited-
  thách thức đối với việc áp dụng nó cần phải HKTFPCL), India Trade Connect (Infosys
  được giải quyết trước khi blockchain trở Finacle), komgo, Marco Polo (TradeIX),
  thành một phần tích hợp đầy đủ của ngành Minehub, People’s Bank of China
  dịch vụ tài chính. Blockchain Trade Finance Platform/Bay
  Area Trade Finance Blockchain Platform,
  4. Kết luận TradeFinex, TradeWaltz (NTT Data),
  UAE Trade Connect, we.trade (www.
  Năm 2020 là một năm quan trọng đối với tradefinanceglobal.com).
  Contour. Năm 2021, Contour sẽ tiếp tục Với sự tham gia ngày càng nhiều của các
  xây dựng mối quan hệ với các công ty, công ty liên minh công nghệ, người dùng
  ngân hàng, và đối tác công nghệ, tạo ra có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho mình.
  một giải pháp phù hợp cho tất cả các bên. Nghiên cứu sự đóng góp cũng như sức ảnh
  Bên cạnh đó, như một bước phát triển nối hưởng của các nền tảng blockchain nêu
  tiếp, Contour có kế hoạch củng cố vai trò là trên đối với công cuộc số hóa trong ngành
  một dịch vụ thường xuyên cho các ngành ngân hàng nói chung và TTTM nói riêng
  và hành lang kinh tế trọng điểm, tiến tới sẽ mang lại nhiều kiến thức và sự lựa chọn
  mở rộng sang các thị trường và ngành công cho các ngân hàng, công ty và đối tác ■
  nghiệp mới. Trong bước phát triển kế tiếp,

  Tài liệu tham khảo
  Anwaron, H. (2020), Contour Blockchain (Voltron): A Milestone for Trade Finance. Truy cập 31/01/2021, từ

  Contour Blockchain (Voltron): A Milestone for Trade Finance


  Platform,known%20as%20the%20Voltron%20blockchain
  BIDV tiên phong ứng dụng blockchain trong tài trợ thương mại (2020). Truy cập 31/01/2021, từ https://www.bidv.com.
  vn/bidv/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/bidv-tien-phong-ung-dung-blockchain-trong-tai-tro-thuong-mai
  Four Key Blockchain Use Cases for Banks: FinTech Network Report (2017). Truy cập 31/01/2021, từ https://www.
  nasdaq.com/articles/four-key-blockchain-use-cases-for-banks%3A-fintech-network-report-2017-04-03
  Ganne, E. (2020), 12 companies using blockchain to rewire trade and trade finance.Truy cập 31/01/2021, từ https://
  www.tradefinanceglobal.com/posts/12-companies-using-blockchain-to-rewire-trade-and-trade-finance/
  Goldman Sachs Global Investment Research (2016). Profiles in Innovation – Blockchain putting theory into practice
  Harnessing Contour’s open industry platform to transform global trade (2019). Truy cập 31/01/2021, từ https://www.
  sc.com/en/feature/harnessing-voltrons-open-industry-platform-to-transform-global-trade/
  Harnessing the benefits of blockchain (2020). Truy cập 31/01/2021, từ https://www.hsbc.com/news-and-media/hsbc-
  news/harnessing-the-benefits-of-blockchain
  HSBC blockchain lead joins Contour trade finance network (2020). Truy cập 31/01/2021, từ https://www.

  12 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 231- Tháng 8. 2021

 13. VĂNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

  ledgerinsights.com/hsbc-blockchain-lead-joins-contour-trade-finance-blockchain/
  HSBC Việt Nam Vietcombank đồng thực hiện giao dịch tín dụng thư nội địa trên nền tảng chuỗi khối đầu tiên tại Việt
  Nam (2020). Truy cập 31/01/2021, từ https://portal.vietcombank.com.vn/News/newsevent/Pages/Vietcombank.
  aspx?ItemID=9657
  HDBank- ngân hàng đầu tiên của Việt Nam triển khai tài trợ thương mại trên nền tảng blockchain (2020). Truy cập
  31/01/2021, từ https://hdbank.com.vn/vi/about/tin-tuc/tin-tuc/hdbank-ngan-hang-dau-tien-cua-viet-nam-trien-
  khai-tai-tro-thuong-mai-tren-nen-tang-blockchain
  Know Your Customer in banking (2021). Truy cập 19/05/2021, từ https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-
  identity-and-security/banking-payment/issuance/id-verification/know-your-customer
  Kroeker, J. (2020), Contour’s Growth in 2020: A year in review. Truy cập 31/01/2021, từ https://www.contour.
  network/post/contour-s-growth-in-2020-a-year-in-review
  MB ứng dụng thành công Blockchain cho giao dịch tài trợ thương mại (2021). Truy cập 10/02/2021, từ http://
  tapchinganhang.gov.vn/mb-ung-dung-thanh-cong-blockchain-cho-giao-dich-tai-tro-thuong-mai.htm
  Shumsky, P. (2019), Blockchain Use Cases For Banks In 2020 (2019). Truy cập 19/05/2021, từ https://www.finextra.
  com/blogposting/17857/blockchain-use-cases-for-banks-in-2020
  Thomson Reuters 2016 Know Your Customer Surveys Reveal Escalating Costs and Complexity (2016). Truy cập
  31/01/2021, từ https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2016/may/thomson-reuters-2016-know-your-
  customer-surveys.html
  Trade finance solution Contour launches open platform on Corda blockchain (2018). Truy cập 19/05/2021, từ https://
  www.r3.com/press-media/trade-finance-solution-contour-launches-open-platform-on-corda-blockchain/
  Tutps://www.r3.Công nghệ sổ cái phân tán (Distributed ledger technology – DLT) là gì?Truy cập 19/5/2021, từ https://
  vietnambiz.vn/cong-nghe-so-cai-phan-tan-distributed-ledger-technology-dlt-la-gi-20190925191452402.htm
  VietinBank phát hành thành công L/C đầu tiên ứng dụng Blockchain (2020). Truy cập 31/01/2021, từ https://www.
  vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-phat-hanh-thanh-cong-L-C-dau-tien-ung-dung-Blockchain-20201120090954.
  html
  What is Corda? (2020). Truy cập 19/05/2021, từ https://www.contour.network/post/what-is-corda

  Số 231- Tháng 8. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 13

Download tài liệu Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy