[Download] Tải Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực – Tải về File Word, PDF

Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực

Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực
Nội dung Text: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực

Download


Tham khảo tài liệu ‘tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình ubnd tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. trình hiện tự thực’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực File Word, PDF về máy

Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực

 1. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị
  nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ
  thuật chuyên nghiệp.
  tự thực Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
  Trình
  hiện pháp luật.
  Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể thao và
  Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường
  Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ
  ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).
  Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân
  hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết
  và trả kết quả theo giấy hẹn.
  Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và
  Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường
  Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Cách thức thực Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
  hiện hoặc qua đường bưu điện.
  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm
  lượng hồ sơ (1) Đơn đề nghị, gửi kèm theo danh sách thành viên tham
  gia (Theo mẫu)(ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp) và nội
  dung chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn ở nước
  ngoài;
  (2) Giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước;
  (3) Văn bản hợp đồng hoặc thoả thuận với đối tác nước
  ngoài.
  2. Sơ lượng hồ sơ: 01
  Thời hạn giải 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  quyết

 2. Cơ quan thực – Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND
  hiện TTHC tỉnh Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc
  phân cấp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh
  Phúc.
  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao
  và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan phối hợp: Không.
  Đối tượng thực – Tổ chức
  hiện TTHC

  Kết quả của việc Văn bản hành chính
  thực hiện TTHC

  Phí, lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, tờ Mẫu 1: Đơn đề nghị cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên
  thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật
  khai
  chuyên nghiệp
  Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL
  ngày 7/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
  Yêu cầu hoặc Không
  điều kiện để thực
  hiện TTHC
  Căn cứ pháp lý – Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 c ủa
  của THC Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và
  kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
  – Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Trưởng Bộ
  Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) về việc ban hành
  “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ
  thuật chuyên nghiệp”.
  – Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011 của
  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  Mẫu 1: Đơn đề nghị cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương
  ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

 3. TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………….., ngày…… tháng……. năm …….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
  CHO CÁ NHÂN, ĐOÀN NGHỆ THUẬT VIỆT NAM RA NƯỚC
  NGOÀI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
  Kính gửi: – Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
  – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….
  (đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài
  công lập)
  (Đơn vị)………đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Ủy ban
  nhân dân tỉnh, thành phố…) cấp giấy phép cho cá nhân (hoặc đoàn nghệ
  thuật) sang biểu diễn tại:……………… ………………………
  1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):…………………………………….
  2. Nội dung chương trình:…………………………………..……………
  3. Người chịu trách nhiệm chương trình:
  4. Thời gian: Từ ngày… tháng… năm………. đến ngày… tháng…
  năm………
  5. Địa
  điểm:………………………………………………………………………………………
  6. Cam kết:
  – Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định
  của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.
  – Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề
  nghị cấp giấy phép./.

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
  CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực File Word, PDF về máy