[Download] Tải Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp – Tải về File Word, PDF

Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
Nội dung Text: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Download


Tham khảo tài liệu ‘tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình ubnd tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp File Word, PDF về máy

Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

 1. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ
  thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên
  nghiệp.
  tự thực Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
  Trình
  hiện pháp luật.
  Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể thao và
  Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường
  Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ
  ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).
  Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân
  hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
  Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết
  và trả kết quả theo giấy hẹn.
  Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và
  Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường
  Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Cách thức thực Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
  hiện hoặc qua đường bưu điện.
  Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  lượng hồ sơ (1) Đơn đề nghị của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật
  chuyên nghiệp Việt Nam (Theo mẫu) kèm nội dung
  chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách thành
  viên tham gia (ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp);
  (2) Hợp đồng hoặc thoả thuận bằng văn bản giữa đơn vị
  tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Việt
  Nam với đối tác mời;
  (3) Băng, đĩa (Video – VCD – DVD) ghi chương trình,
  tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn tại Việt Nam (khi cơ
  quan cấp phép yêu cầu).
  2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 2. quyết
  Cơ quan thực – Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND
  hiện TTHC tỉnh Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc
  phân cấp thực hiện:
  – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao
  và Du lịch Vĩnh Phúc.
  – Cơ quan phối hợp: Không.
  Đối tượng thực Tổ chức
  hiện TTHC

  Kết quả của việc Văn bản hành chính
  thực hiện TTHC
  Phí, lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, tờ Mẫu 2: Đơn đề nghị cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên
  nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên
  khai
  nghiệp.Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-
  BVHTTDL ngày 7/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và
  Du lịch
  Yêu cầu hoặc Không
  điều kiện để thực
  hiện TTHC
  Căn cứ pháp lý – Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 c ủa
  của THC Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và
  kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
  – Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Trưởng Bộ
  Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) về việc ban hành
  “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ
  thuật chuyên nghiệp”.
  – Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011 của
  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  Mẫu 2: Đơn đề nghị cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào
  địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 3. ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………….., ngày…… tháng……. năm …….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
  CHO CÁ NHÂN, ĐOÀN NGHỆ THUẬT NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT
  NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
  Kính gửi: – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
  – Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ……
  (đối với các đơn vị thuộc địa phương)

  (Đơn vị)……… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Ủy ban
  nhân dân tỉnh, thành phố…) cấp giấy phép cho cá nhân (hoặc đoàn nghệ
  thuật) do đơn vị chúng tôi mời vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật:
  1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá
  nhân):…………………….……………….
  2. Nội dung chương trình:…………………………………….……………
  Thời lượng chương trình (số
  3.
  phút):…………………………………………………..
  4. Người chịu trách nhiệm chương
  trình:………………………………………………
  5. Thời gian: Từ ngày… tháng… năm…….. đến ngày… tháng…
  năm………….
  6. Địa
  điểm:………………………………………………………………………………………
  7. Cam kết:
  – Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định
  của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.
  – Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề
  nghị cấp giấy phép./.

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
  CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

 4. (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp File Word, PDF về máy