[Download] Tải Tiền ảo Bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tiền ảo Bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở Việt Nam

Tiền ảo Bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở Việt Nam
Nội dung Text: Tiền ảo Bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở Việt Nam

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Tiền ảo Bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Bitcoin và các đồng tiền ảo (hay tiền số) có những đặc tính chưa hề tồn tại ở những hình thái tiền tệ trước đó. Dù mang trong mình cả ưu điểm và nhược điểm nhưng cùng với xu thế của Cách mạng công nghiệp 4.0, tiền ảo ngày càng phổ biến, lan tỏa và thâm nhập vào các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, vấn đề quản lý tiền ảo là một vấn đề cấp thiết, nhằm bảo vệ tính ổn định của nền kinh tế, cũng như quyền lợi của các bên liên quan.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tiền ảo Bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở Việt Nam File Word, PDF về máy

Tiền ảo Bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tiền ảo Bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở Việt Nam

TÀI CHÍNH – Tháng 11/2017<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
TIỀN ẢO BITCOIN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ<br />
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TIỀN ẢO Ở VIỆT NAM<br />
VÕ HỮU PHƯỚC, ThS. VŨ THỊ QUÝ – Khoa Kinh tế – Học viện Chính trị khu vực 2*<br />
<br />
Bitcoin và các đồng tiền ảo (hay tiền số) có những đặc tính chưa hề tồn tại ở những hình thái tiền<br />
tệ trước đó. Dù mang trong mình cả ưu điểm và nhược điểm nhưng cùng với xu thế của Cách mạng<br />
công nghiệp 4.0, tiền ảo ngày càng phổ biến, lan tỏa và thâm nhập vào các quốc gia trên toàn thế<br />
giới, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, vấn đề quản lý tiền ảo là một vấn đề cấp thiết, nhằm bảo vệ tính<br />
ổn định của nền kinh tế, cũng như quyền lợi của các bên liên quan.<br />
Từ khóa: Bitcoin, chính sách quản lý, tiền ảo, tiền tệ<br />
<br />
<br />
<br />
phức tạp hơn, yêu cầu đặt ra là phải có một loại vật<br />
Bitcoin and other types of virtual currency chất làm trung gian giá trị trao đổi. Sản phẩm thường<br />
(digital money) have unique characteristics được lựa chọn khi đó là da và răng động vật, vũ khí,<br />
that never existed in previous type of lương thực, muối, thuốc lá, xì gà, thậm chí là vỏ ốc.<br />
currencies. Despite both advantages and Tuy nhiên, khi nền sản xuất phát triển ở một mức độ<br />
disadvantages, virtual currrencies are cao hơn, hoạt động trao đổi hàng hóa trở nên phức<br />
now emerging trends of the Industrial tạp hơn nhiều, các giao dịch đều thực hiện rất khó<br />
Revolution 4.0 era. Virtual currencies have khăn bởi vì có quá nhiều vật định giá. Khi đó, thực<br />
become popular as they are expanding into tiễn đòi hỏi một vật ngang giá chung thống nhất và<br />
every national markets including Vietnam. tiền tệ ra đời.<br />
Therefore, the problem of managing virtual Để có được sự thống nhất đó, tiền tệ là do nhà<br />
currencies in Vietnam has been essential issue nước ban hành và quản lý, lưu thông rộng rãi trong<br />
to secure economic stability and benefits of the toàn bộ một đất nước. Ban đầu, tiền tệ chủ yếu hiển<br />
related participants. thị dưới dạng kim loại, nhưng sau đó, được cố định<br />
Keywords: Bitcoin, management policy, virtual currency, ở các kim loại quý như vàng, bạc, kim cương… Tiếp<br />
currency đó, để đảm bảo tính thuận tiện trong giao dịch, các<br />
loại tiền định danh ra đời, xuất hiện dưới nhiều hình<br />
thức khác nhau như: Tiền giấy, tiền xu, tiền polyme…<br />
Ngày nhận bài: 6/10/2017 Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công<br />
Ngày hoàn thiện biên tập: 29/10/2017 nghệ và hệ thống tài chính ngân hàng, tiền điện tử<br />
Ngày duyệt đăng: 30/10/2017 (tiền trong thẻ ATM, thẻ tín dụng…) ra đời và được<br />
sử dụng ngày càng rộng rãi.<br />
Các loại tiền tệ kể trên trải qua lịch sử phát triển<br />
Sự ra đời của các loại tiền tệ và tiền ảo bitcoin<br />
lâu dài, khác nhau về hình thái tồn tại nhưng chung<br />
Vào thời kỳ khởi thủy của hoạt động trao đổi, nhau đặc tính do một tổ chức trung gian đứng ra<br />
khi các hình thái giá trị còn giản đơn, người ta đổi phát hành, quản lý và bảo đảm giá trị đồng tiền. Tổ<br />
trực tiếp một lượng sản phẩm này lấy một lượng sản chức trung gian có thể là chính phủ, ngân hàng nhà<br />
phẩm khác. Ở giai đoạn này, chưa có sự xuất hiện nước… tùy theo hệ thống quản lý tài chính ở mỗi<br />
của vật ngang giá chung cho nên mọi trao đổi đều quốc gia. Dưới đầu mối trung gian lớn nhất là các<br />
mang tính ngẫu nhiên và không chính xác, trao đổi đầu mối trung gian ở cấp độ nhỏ hơn, như các tổ<br />
vật lấy vật. chức tài chính, các ngân hàng thương mại, các trung<br />
Khi lực lượng sản sản xuất và quan hệ sản xuất gian thanh toán… Đây cũng chính là nguy cơ rủi ro<br />
trở nên phát triển hơn, đã có sự hình thành các mảng của hệ thống tiền tệ truyền thống. Đầu mối trung<br />
riệng biệt, rõ ràng giữa chăn nuôi và trồng trọt, sự gian lớn nhất hoặc các đầu mối trung gian khác bị tấn<br />
trao đổi diễn ra nhiều hơn, các giao dịch cũng trở nên công thì toàn bộ hoặc một bộ phận của hệ thống tiền<br />
<br />
*Email: huuphuocktpt@yahoo.com, vuthiquyhd@gmail.com 61<br />
KINH TẾ – TÀI CHÍNH QUỐC TẾ<br />
<br />
tệ bị tê liệt, gây gián đoạn, đóng băng các giao dịch. HÌNH 1: BIỂU ĐỒ GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA ĐỒNG BITCOIN (USD)<br />
Khắc phục nguy cơ của hệ thống tiền tệ truyền<br />
thống, các đồng tiền ảo (hay còn gọi là tiền số, tiền<br />
mã hóa) nói chung, bitcoin nói riêng được ra đời dựa<br />
trên nền tảng công nghệ blockchain. Đây là nền tảng<br />
công nghệ cho phép các bên giao dịch trực tiếp thanh<br />
toán cho nhau mà không thông qua bất cứ một bên<br />
trung gian nào. Tất cả các cá nhân, tổ chức tham gia<br />
giao dịch bằng tiền ảo là một mắt xích trong mạng<br />
lưới, có vai trò ngang bằng nhau, giám sát lẫn nhau.<br />
Khi một mắt xích (nghĩa là một chiếc điện thoại, một<br />
máy tính…) bị tấn công thì các mắt xích khác không Nguồn: Blockchain.info<br />
hề bị tổn hại vì vậy toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động<br />
bình thường. Đây là lý do người ta cho rằng, tiền ảo này. Đặc biệt, ngày 1/4/2017, Nhật Bản đã công nhận<br />
vượt trội hơn các loại tiền tệ truyền thống. bitcoin là một phương thức thanh toán chính thức tại<br />
Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam và nhiều quốc gia quốc gia này.<br />
khác chưa công nhận bitcoin và các loại tiền ảo khác Ở Việt Nam, bitcoin đã và đang được giao dịch<br />
là loại tiền tệ hợp pháp mặc dù các giao dịch bằng nhưng chưa được Nhà nước công nhận là một loại<br />
bitcoin đã và đang tồn tại không ít trên thị trường. tiền tệ, chưa được quản lý và kiểm soát. Tháng 3/2014,<br />
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc tại Việt Nam, đại lý mua, bán bitcoin đầu tiên ra đời<br />
biệt là công nghệ mã hóa, bitcoin và các tiền ảo khác với tên gọi là Bitcoin Vietnam tại địa chỉ bitcoin.vn,<br />
sẽ ngày càng phổ biến và thịnh hành ở Việt Nam. Vì hình thành nên Sàn giao dịch bitcoin VBTC. Ngày<br />
vậy, Nhà nước cần có quan điểm rõ ràng về loại tiền 5/6/2016, xuất hiện chiếc máy bitcoin ATM đầu tiên<br />
tệ này, từ đó có chính sách quản lý hiệu quả, phù hợp tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 21/8/2017, Thủ tướng<br />
với yêu cầu thực tiễn khách quan. Chính phủ đã ký phê duyệt đề án hoàn thiện khung<br />
Quá trình phát triển của bitcoin pháp lý để quản lý các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền<br />
ảo, trong đó có bitcoin. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà<br />
Bitcoin được thiết kế vào năm 2007 bởi một cá nhân nước Việt Nam cũng đã lên tiếng chính thức không<br />
hoặc tổ chức ẩn danh lấy tên là Satoshi Nakamoto, thừa nhận đồng bitcoin trong giao dịch.<br />
được đưa vào sửa dụng đầu tiên vào năm 2009. Sau Ưu điểm và nhược điểm của bitcoin<br />
10 năm ra đời và phát triển, bitcoin trải qua nhiều<br />
thăng trầm. Để có những đề xuất xây dựng chính sách quản<br />
Tháng 10/2009, The New Liberty Standard đưa ra lý và kiểm soát sử dụng đồng bitcoin trên thị trường<br />
giá trị quy đổi 1 bitcoin = 0,00076 USD. Lần đầu tiên, Việt Nam, trước hết cần cân nhắc các ưu điểm và<br />
đồng tiền ảo này được sự công nhận có giá trị về mặt nhược điểm của đồng tiền ảo này.<br />
thực tế trên thị trường tiền tệ thế giới. Về ưu điểm:<br />
Năm 2012, bitcoin đột ngột tăng giá liên tục và đạt – Tự do thanh toán: Ở những nơi được chấp nhận,<br />
mức khoảng 1 bitcoin = 40 USD, giá trị đồng bitcoin Bitcoin được sử dụng và trao đổi một cách tiện lợi,<br />
tăng lên hàng chục nghìn lần so với 3 năm trước đó. thậm chí tiện lợi hơn tiền mặt.<br />
Cho đến nay, giá trị đồng bitcoin đã tăng đến một – Phí sử dụng thấp: Bitcoin hiện đang giao dịch<br />
mức không tưởng: 1 bitcoin = 6144,99 USD (cập nhật với chi phí rất thấp, thậm chí bằng 0. Các dịch vụ<br />
ngày 31/10/2017). thanh toán bằng bitcoin rẻ hơn nhiều khi so với dịch<br />
Nhắc đến lịch sử bitcoin cần nhớ đến một số dấu vụ thanh toán bằng tiền truyền thống như dịch vụ<br />
mốc quan trọng như: Năm 2013, một số nhà cung cấp thanh toán trực tuyến, thanh toán qua thẻ nội địa<br />
dịch vụ lớn bắt đầu chấp nhận sử dụng bitcoin như: hoặc thẻ tín dụng quốc tế…<br />
OKCupid, Baidu, Reddit, Humble Bundle, Foodler và – Giảm rủi ro cho người dùng: Các giao dịch<br />
Gyft. Thời điểm này, Canada đã có máy ATM bitcoin bitcoin được xác minh là an toàn do các thuật toán<br />
đầu tiên trên thế giới. Ngày 28/2/2014, sàn giao dịch mã hóa không thể đảo ngược, mỗi giao dịch được<br />
Bitcoin Mt.Gox tại Nhật Bản phá sản do để mất 750.000 giám sát và kiểm chứng bởi hàng triệu người dùng<br />
bitcoin của khách hàng và 100.000 bitcoin của chính bitcoin và không chứa thông tin bí mật của khách<br />
sàn Mt.Gox, tương đương 473 triệu USD. Vụ việc đã hàng. Vì vậy, giao dịch bitcoin loại bỏ các rủi ro trong<br />
làm suy giảm lòng tin của nhà đầu tư vào đồng tiền ảo khâu thanh toán.<br />
<br />
62<br />
TÀI CHÍNH – Tháng 11/2017<br />
<br />
Về nhược điểm: Vì vậy, có thể chấp nhận và quản lý bitcoin cũng như<br />
– Mức độ chấp nhận thấp: Bitcoin mới có lịch sử các đồng tiền ảo khác như một loại “tài sản ảo”. Cụ<br />
gần 10 năm hình thành và phát triển trong khi các thể như sau:<br />
loại tiền truyền thống đã có hàng chục nghìn năm Đối với các tổ chức sử dụng bitcoin (doanh nghiệp, tổ<br />
phát triển, vì thế đồng tiền này chưa được chấp nhận chức tài chính, ngân hàng…): Các tổ chức hoạt động<br />
rộng rãi như các loại tiền tệ truyền thống. trong lĩnh vực trao đổi, giao dịch bitcoin cần đăng ký<br />
– Bitcoin vẫn có thể bị mất: Nếu xảy ra vấn đề về ổ hoạt động với các cơ quan chức năng, trong đó cần:<br />
cứng, dữ liệu bị nhiễm virus hay các tập tin bị hỏng Đăng ký xác nhận quyền sở hữu tài khoản bitcoin;<br />
thì bitcoin sẽ bị mất và không cách nào khôi phục Lưu trữ các thông tin về lịch sử giao dịch; Đối với các<br />
được. Tương tự như việc trữ tiền mặt ở nhà và không giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ bằng bitcoin,<br />
may bị hỏa hoạn, lũ lụt… cần phải có quy chế đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của<br />
– Biến động khó lường: Giá thị trường của bitcoin người bán; Tuân thủ các nguyên tắc về kế toán, kiểm<br />
không chỉ phụ thuộc vào độ hiếm của nó mà còn phụ toán đối với tài sản trong các doanh nghiệp có sử<br />
thuộc vào những biến động thường xuyên, liên tục dụng bitcoin; Có các quy định về nghĩa vụ thuế liên<br />
theo nhu cầu và tâm lý đầu tư trên thị trường. Mặt quan đến sở hữu và sử dụng loại “tài sản ảo” này;<br />
khác, vì không có cơ quan nhà nước quản lý khung Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống<br />
biên độ giá, nên sự biến động của đồng bitcoin vượt rửa tiền.<br />
xa mức độ biến động của các đồng tiền truyền thống. Đối với cá nhân sử dụng bitcoin: Đối với các giao<br />
– Chưa có cơ chế bảo vệ người mua: Các giao dịch dịch giá trị thấp, hoạt động này ít có rủi ro và người<br />
sử dụng bitcoin chỉ có thể đảm bảo nghĩa vụ thanh dùng không cần có tránh nhiệm pháp lý. Tuy nhiên,<br />
toán của người mua mà không đảm bảo nghĩa vụ với các giao dịch giá trị cao, người dùng nên tuân<br />
giao hàng của người bán. Một khi người mua đã thủ các nguyên tắc về mua bán tài sản và có nghĩa vụ<br />
chuyển bitcoin thì không có cách nào hủy hoặc đòi đóng thuế.<br />
lại từ người bán. Trong khi đó, rủi ro người bán gian Đối với các cá nhân, tổ chức “đào” hay khai thác bitcoin:<br />
lận, không giao hàng hoặc giao hàng không đúng Giá trị lượng bitcoin “đào” được có thể coi như thu<br />
thỏa thuận hoàn toàn có thể xảy ra. nhập (giống như việc khai thác tài nguyên thiên nhiên).<br />
– Rủi ro lỗ hổng kỹ thuật: Bitcoin là một hệ thống Vì vậy, cá nhân và tổ chức “đào” bitcoin phải chịu thuế<br />
công nghệ máy tính nên không thể khẳng định hệ thu nhập trên khối lượng bitcoin “đào được”.<br />
thống này không có lỗ hổng kỹ thuật. Thực tế, một số Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả quản lý bitcoin và<br />
lỗ hổng kỹ thuật của blockchain đã được các hacker các đồng tiền ảo trong dài hạn, Nhà nước cần có các<br />
tìm thấy và gây ra hàng hoạt vụ tấn công vào các sàn chính sách nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ thông<br />
giao dịch hàng đầu thế giới như Mt. Gox (Nhật Bản), tin, xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ chuyên<br />
Bithumb (Hàn Quốc)… gây ra không ít thiệt hại và gia tài chính, chuyên gia mã hóa và bảo mật, nâng<br />
hoang mang cho người dùng, mặc dù những lỗ hổng cao nhận thức của người dân về bản chất của bitcoin<br />
này đã được nhanh chóng khắc phục. cũng như các loại tiền ảo khác.<br />
– Số lượng bitcoin là có hạn: Số lượng đồng bitcoin Với sự phát triển khoa học công nghệ đặc biệt là<br />
được thiết kế có giới hạn. Tổng số lượng bitcoin được công nghệ thông tin truyền thông, sự xâm nhập và<br />
thiết kế là 21 triệu bitcoin và dự kiến tới năm 2040 sẽ lan tỏa nhanh chóng của đồng bitcoin ở Việt Nam là<br />
được “đào” hết. Tại thời điểm đó, chưa ai chắc chắn điều tất yếu. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng<br />
được điều gì sẽ xảy ra với thị trường bitcoin nhưng đưa bitcoin nói riêng, tiền ảo nói chung vào phạm vi<br />
sẽ là một biến động lớn. quản lý. Vì vậy, xây dựng và hoàn thiện chính sách<br />
Giải pháp quản lý và kiểm soát bitcoin ở Việt Nam quản lý tiền ảo là vấn đề vừa yêu cầu tính kịp thời,<br />
vừa yêu cầu sự thận trọng.<br />
Thực tế hiện nay, hệ thống tài chính – ngân hàng<br />
Tài liệu tham khảo:<br />
của Việt Nam còn ở giai đoạn đang phát triển, chứa<br />
đựng nhiều yếu tố rủi ro có thể xảy ra đổ vỡ. Thêm 1. Thủ tướng Chính phủ, 2017, Quyết định số 1255/QĐ-TTg;<br />
vào đó, các yếu tố khác như cơ sở hạ tầng, công nghệ 2. Phương Anh, 2017, Nhật Bản công nhận tiền ảo là một phương thức thanh<br />
thông tin… còn kém xa so với các nước phát triển. toán, thanhnien.vn;<br />
Vì vậy, việc chấp nhận hoàn toàn đồng bitcoin trong 3. Jamie Redman, 2015, Cash2vn Is Bringing Bitcoin’s ‘Core Value’ of Borderless<br />
giai đoạn này có thể là chưa phù hợp đối với thực Transactions to Vietnam, https://cointelegraph.com;<br />
tiễn ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng không thể đi ngược 4. Nakamoto, Satoshi, 2009, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System;<br />
lại với yêu cầu thực tiễn, cấm sử dụng đồng tiền này. 5. Các website: blockchain.info; https://bitcoin.vn…<br />
<br />
63<br />

Download tài liệu Tiền ảo Bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở Việt Nam File Word, PDF về máy