[Download] Tải Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình – Tải về File Word, PDF

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Nội dung Text: Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình File Word, PDF về máy

Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 1. Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn
  về phòng, chống bạo lực gia đình.
  Trình tự thực hiện Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo
  quy định của pháp luật
  Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp
  nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn
  hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai
  Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần
  (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
  Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người
  nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ
  chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định bằng văn bản,
  hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 ngày.
  Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải
  quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
  Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp
  nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn
  hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai
  Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ
  chế “ một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh
  Phúc.
  1. Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
  động bao gồm:
  (1) Đơn đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng,
  chống bạo lực gia đình (Theo mẫu)
  Thành phần, số
  (2) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sắp hết hạn
  lượng hồ sơ
  đăng ký hoạt động;
  (3) Báo cáo hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng,
  chống bạo lực gia đình. (Theo mẫu)
  2.Số lượng hồ sơ: 03 bộ
  Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
  Đối tượng thực hiện – Cá nhân
  thủ tục hành chính
 2. – Tổ chức
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
  UBND tỉnh.
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền
  hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du
  Cơ quan thực hiện
  lịch
  thủ tục hành chính
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  d) Cơ quan phối hợp: Không
  Kết quả của việc Giấy chứng nhận
  thực hiện thủ tục
  hành chính
  Phí, lệ phí Các văn bản quy định TTHC này không quy định lệ
  phí.
  Tên mẫu đơn, mẫu (1) Đơn đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng,
  tờ khai chống bạo lực gia đình (Mẫu đơn M4a Ban hành kèm
  theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16
  tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
  và Du lịch)
  (2) Báo cáo hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng,
  chống bạo lực gia đình ( Mẫu M7a- Ban hành kèm theo
  Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3
  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
  lịch)
  Yêu cầu hoặc điều (1) Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí
  để đảm bảo hoạt động của cơ sở;
  kiện để thực hiện
  thủ tục hành chính (2) Người đứng đầu cơ sở phải là người có
  năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc trường
  hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định
  hình sự của Toà án hoặc quyết định áp dụng biện pháp
  giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa
  bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật
  về xử lý vi phạm hành chính;
  (3) Nhân viên tư vấn, người làm việc tại cơ
  quan hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về
  phòng, chống bạo lực gia đình:
  – Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm
 3. chất đạo đức tốt;
  – Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh
  vực tư vấn và hỗ trợ nạn nhân;
  – Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về
  phòng, chống bạo lực gia đình.
  – Nhân viên và người làm việc tại cơ quan hỗ trợ
  nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống
  bạo lực gia đình phải được tập huấn hàng năm.
  – Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12
  ngày 21/11/2007;
  – Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của
  Căn cứ pháp lý của
  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
  thủ tục hành chính
  số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
  – Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày
  16/03/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 4. Mẫu đơn M4a
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3
  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  ( Kh ổ giấ y 2 10 mm x 2 97 mm)
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ………., Ngày…… Tháng……. Năm……..

  ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
  CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

  Kính gửi:………………………………………………….
  Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm
  2007;
  Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của
  Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
  Phòng, chống bạo lực gia đình; Căn cứ Thông tư số …/2010/TT-BVHTTDL
  ngày… tháng năm 2010 c ủa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn
  về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia
  đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân
  viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn
  và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình
  Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về
  phòng, chống bạo lực gia đình với tên gọi là
  Chúng tôi gồm1:
  Họ và (viết bằng chữ in
  – tên
  hoa):……………………………………….
  Năm

  sinh:……………………………………………………………….
  Địa chỉ thường trú:

  ………………………………………………………………………..

  1
  N u là t p th sáng l p ghi rõ t ng thành viên theo thông tin trên

 5. – Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………… ngày
  cấp:…………….. nơi cấp ………………
  Quốc tịch: ………………………………………………………………
  – Trình độ học vấn ……………………………………………………
  Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ
  cần thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống
  bạo lực gia đình, hoạt động trong phạm vi2……………….., có trụ sở đặt
  tại:…………….. …………………………………..

  2
  toàn qu c/t nh/huy n
  Hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình của
  chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại
  địa phương.
  Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở
  được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

  Đại diện tổ chức, cá nhân
  xin
  đăng ký hoạt động của cơ
  sở

  (ký tên).

 6. Mẫu số M7a:
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL
  ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  (Khổ giấy 210mm x 297mm)
  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
  CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  , ngà y t háng nă m

  BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20… , (BÁO CÁO NĂM 20…)
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG
  BẠO LỰC GIA ĐÌNH
  1- Tên gọi của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
  2- Địa chỉ:

 7. 3- Cơ quan chủ quản (nếu có)
  4- Cơ quan, cá nhân tài trợ (nếu có)
  5- Họ và tên Người đứng đầu cơ sở:
  6- Tổng số cán bộ, nhân viên
  Chia theo trình độ học vấn:
  + Cao đẳng, đại học và trên đại học
  + Trung cấp chuyên nghiệp
  + Phổ thông trung học:
  + Dưới phổ thông trung học:
  Chia theo trình độ chuyên môn về lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình
  + Có thẻ nhân viên tư vấn
  + Có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn
  + Có giấy chứng nhận tập huấn
  7- Tình hình tiếp nhận người đến tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong
  năm
  + Nạn nhân bạo lực gia đình:
  – Số lượng nạn nhân bạo lực gia đình tiếp nhận theo từng tháng
  – Số lượng nạn nhân tiếp nhận vào cơ sở từ lần thứ hai trở lên trong 6 tháng (năm)
  + Người gây bạo lực gia đình:
  – Số lượng người gây bạo lực gia đình đến tư vấn theo từng tháng
  – Số lượng gây bạo lực gia đình đến tư vấn từ lần thứ hai trở lên trong 6 tháng
  (năm)
  + Những đối tượng khác:
  – Số lượng khác đến tư vấn theo từng tháng
  – Số lượng khác đến tư vấn từ lần thứ hai trở lên trong 6 tháng (năm)
  8- Phân loại đối tượng nhân tiếp nhận:
  Nạn nhân
  + Phụ nữ
  + Trẻ em
  + Người già
  + Người tàn tật:
  + Số đối tượng khác:
  Người gây bạo lực gia đình
  + Phụ nữ
  + Trẻ em
  + Người già
  + Người tàn tật:
  + Số đối tượng khác:
  Đối tượng khác
 8. + Phụ nữ
  + Trẻ em
  + Người già
  + Người tàn tật:
  + Số đối tượng khác:
  9- Mức độ, loại hành vi bạo lực và nguyên nhân của bạo lực
  8- Kinh phí hoạt động trong năm:
  A) Tống số…………………. Triệu đồng
  Chia ra:
  + Số kinh phí các đối tượng được hưởng trực tiếp………………. Triệu đồng
  + Số kinh phí cho hoạt động hành chính……………………………. Triệu đồng
  + Chi phí tiền công, tiền lương…………………………………………. Triệu đồng
  + Các chi phí khác………………………………………………………….. Triệu đồng
  B) Kinh phí hoạt động chia theo nguồn:
  + Nguồn tự có của chủ cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia
  đình……………………….. Triệu đồng
  + Nguồn trợ giúp từ
  + Nguồn trợ giúp từ các cơ quan , tổ chức
  và cá nhân trong nước……………………………………………………… Triệu đồng
  + Nguồn trợ giúp từ các tổ chức
  và cá nhân ngoài nước……………………………………………………… Triệu đồng
  + Nguồn thu từ tổ chức lao động sản xuất, dịch vụ……………….. Triệu đồng
  + Nguồn huy động khác……………………………………………………. Triệu đồng.
  9- Đánh giá kết quả hoạt động:
  …, ngày …tháng…năm 20…
  Giám đốc
  (Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình File Word, PDF về máy