[Download] Tải Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao – Tải về File Word, PDF

Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao

Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao
Nội dung Text: Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục : xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao File Word, PDF về máy

Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao

 1. Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao.
  Trình tự thực hiện Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo
  quy định của pháp luật
  Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp
  nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở
  Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2
  đường Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong
  tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
  Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho
  người nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ
  chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định bằng văn
  bản,hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 ngày
  Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải
  quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
  Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận
  tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của
  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2
  đường Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo
  cơ chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du
  lịch Vĩnh Phúc.
  1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  – Đơn đề nghị hạng cơ sở LTDL (theo mẫu)
  – Thông báo về thời điểm bắt đầu kinh doanh hoặc
  thay đổi chủ sở hữu
  Thành phần, số lượng
  hồ sơ – Nội quy CSLT tiếng việt và tiếng Anh
  – Danh sách cán bộ nhân viên (theo mẫu)
  Pho to công chứng:
  – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 2. – Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy;
  – Giấy chứng nhận an ninh trật tự;
  – Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
  2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

  Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
  Đối tượng thực hiện – Cá nhân
  thủ tục hành chính – Tổ chức
  a) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định:
  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
  Cơ quan thực hiện thủ b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ
  tục hành chính quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá,
  Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
  Kết quả của việc thực Ra quyết định công nhận CSLT du lịch đạt tiêu
  chuẩn 1 đến 2 sao
  hiện thủ tục hành
  chính
  Phí, lệ phí 1.000.000 đồng/lần thẩm định và tái thẩm định
  (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ (1) Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
  khai (Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số
  07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).
  (2) Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ
  trong cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 2 Ban hành kèm
  theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30
  tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
  thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số
  92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 c ủa Chính phủ
  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du
  lịch về lưu trú du lịch).
  Yêu cầu hoặc điều (1) Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;
  kiện để thực hiện thủ

 3. tục hành chính (2) Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ
  sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy
  theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du
  lịch;
  (3) Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây
  dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn,
  ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ
  theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại,
  hạng;
  (4) Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng
  trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc
  phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến
  không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải
  bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học,
  bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ
  gây ô nhiễm.
  – Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày ban hành:
  27/6/2005; ngày có hiệu lực 01/01/2006.
  – Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của
  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
  Luật du lịch.Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.
  – Thông tư 88/2008/TT- BVHTTDL ngày
  30/12/2008 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
  hướng dẫn thi hành NĐ 92/2007/NĐ-CP ngày
  Căn cứ pháp lý của thủ 01/6/2007 của CP quy định chi tiết thi hành một số
  tục hành chính điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực
  từ ngày 30/1/2009 NĐ 92/2007/NĐ -CP ngày
  01/6/2007 của CP quy định chi tiết thi hành một số
  điều của Luật du lịch về kinh doanh lữ hành, chi
  nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch
  nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc
  tiến du lịch.
  – Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày
  07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có
 4. hiệu lực từ ngày 25/7/2011.
  – Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 c ủa
  Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, và quản
  lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du
  lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt
  tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
  – Quyết Định 2942/QĐ-BVHTTDL ngày
  14/9/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, về
  công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi
  bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn
  hóa, Thể thao và Du lịch.

  Mẫu 26
  (Ban hành kèm theo thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6
  năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

  TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ

  ………….., ngày…… tháng……. năm …….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  Kính gửi: – Tổng cục Du lịch
  (đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao
  cấp)
  – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
  (TP)…

  Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của
  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí
  xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*)
  ………………………………… xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

  1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch
  – Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

 5. – Địa chỉ:
  – Điện thoại: Fax: Email: Website:
  – Thời điểm bắt đầu kinh doanh:
  – Loại, hạng đã được công nhận (nếu có): …………… theo Quyết định
  số: …
  ngày …/…/…
  …………………………………………………………………………………..

  2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
  – Tổng vốn đầu tư ban đầu:
  – Tổng vốn đầu tư nâng cấp:
  – Tổng diện tích mặt bằng (m2):
  – Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):
  – Tổng số buồng: Công suất buồng bình quân (%):

  STT Loại buồng Số lượng Giá buồng
  buồng VND USD
  1
  2

  – Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:
  …………………………………………………………………………

  3. Người quản lý và nhân viên phục vụ
  – Tổng số:
  Trong đó:
  Trực tiếp: Lễ tân: Bếp:
  Gián tiếp: Buồng: Khác:
  Ban giám đốc: Bàn, bar:
  – Trình độ:
  Trên đại học: Đại học: Cao đẳng:
  Trung cấp: Sơ cấp: THPT:
  – Được đào tạo nghiệp vụ (%):
  – Ngoại ngữ (%):
  – Hạng đề nghị:
  Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng
  tiêu chuẩn quy định./.

  GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

 6. HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp
  hạng.

 7. Phụ lục 2
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL
  ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
  lịch)

  TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
  NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tên cơ sở lưu trú du lịch

  …… ngày…… tháng ……..năm….
  DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
  TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

  Số Họ và tên Chức Trình độ
  Năm sinh
  TT danh
  Nữ Văn Nghiệp Ngoại
  Nam Chuyên
  vụ du ngữ
  hóa môn
  lịch (*)
  1
  2

  Ghi chú:
  Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:
  A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)
  GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)
  GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)
  TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)
  Ví dụ:
  TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp
  GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc
  GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
  – Như trên; HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
  – Lưu:……

Download tài liệu Thủ tục : Xếp hạng khách sạn 1 sao đến 2 sao File Word, PDF về máy