[Download] Tải Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện – Tải về File Word, PDF

Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện

Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện
Nội dung Text: Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do sở giao thông vận tải thực hiện’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện File Word, PDF về máy

Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện

 1. Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện
  – Trình tự thực hiện:
  + Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp nhận và
  trả kết quả hoặc qua hệ thống bưu chính.
  + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ chuyển
  về phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái.
  + Bước 3: Tổ thẩm định thiết kế của Sở Giao thông vận tải nghiên cứu giải
  quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
  + Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống
  bưu chính.
  – Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần:
  + Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính) theo mẫu.
  + 04 bộ hồ sơ thiết kế:
  Các bản vẽ kỹ thuật: Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới sau khi cải tạo; bản
  vẽ bố trí chung của xe cơ giới trước khi cải tạo; bản vẽ lắp đặt tổng thành hệ
  thống được cải tạo hoặc thay thế; bản vẽ những chi tiết được cải tạo, thay thế bao
  gồm:cả hướng dẫn công nghệ và vật liệu được phép sử dụng khi cải tạo, thay thế.
  Thuyết minh tính toán gồm các nội dung: Giới thiệu nhu cầu cải tạo; đặc
  tính kỹ thuật cơ bàn của xe cơ giới trước và sau cải tạo. Nội dung thực hiện cải
  tạo và các bước công nghệ thi công; tính toán các đặc tính động học, động lực học
  liên quan đến nội dung cải tạo; tính toán kiểm nghiệm sức bền liên quan tới nội
  dung cải tạo; những hướng dẫn cần thiết cho việc sử dụng xe cơ giới sau khi cải
  tạo, kết luận.
  + Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của c ơ sở thiết kế (đối với trường hợp thầm
  định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế)
  * Số lượng: 01 bộ
  – Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.
  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
  – Lệ phí: 200.000đ/giấy chứng nhận
  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  + Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008, có hiệu lực từ ngày
  01/7/2009.
  + Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định
  quản lý
  nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá.
  + Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ Giao thông
  vận tải ban hành quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường
  bộ
 2. + Công văn số 231/ĐK ngày 23/03/2005 của Cục Đăng kiểm Việt Nam,
  hướng dẫn thực hiện quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ
  trưởng Bộ Giao thông vận tải.
  + Thông tư 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải
  sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông
  cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định 15/2005/QĐ-
  BGTVT ngày 15/02/2005, có hiệu lực từ ngày 21/6/2011.
 3. MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI
  TẠO
  (Bổ sung vào Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-
  BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  (CƠ SỞ THIẾT KẾ)
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:………….
  …., ngày tháng năm .
  Vv thẩm định thiết kế

  Kính gửi: ………………………………………………………………………………………
  – Căn cứ Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường
  bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005
  và Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ trưởng Bộ
  Giao thông vận tải;
  – Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………ngày ……….của
  ..;
  (Cơ sơ thiết kế)……..đề nghị Cục đăng kiểm Việt Nam (Sở Giao thông
  vận tải) thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo sau:
  – Tên thiết kế :…………..(tên thiết kế)………………………..
  – Ký hiệu thiết kế :………(ký hiệu thiết kế)…………………….
  1. Đặc điểm xe cơ giới:
  – Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):
  – Số khung:
  – Số động cơ:
  – Nhãn hiệu – số loại:
  2. Nội dung cải tạo chính:
  (Ghi tóm tắt các nội dung thiết kế cải tạo chính của xe cơ giới)
  3. Thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo:
  St Đơn Ô tô trước cải
  Thông số kỹ thuật Ô tô sau cải tạo
  t vị tạo
  Loại phương tiện
  1
  Kích thước bao ngoài
  2
  mm
  (dài x rộng x cao)
  Chiều dài cơ sở
  3 mm
  Vết bánh xe (trước/sau)
  4 mm
  Trọng lượng bản thân
  5 kG
  Số người cho phép chở người
  6
  Trọng tải
  7 kG
  Trọng lượng toàn bộ
  8 kG

 4. Các thông số kỹ thuật khác
  …..
  của xe cơ giới có thay đổi do
  cải tạo
  (Cơ sơ thiết kế) xin chịu trách nhiệm về nội dung thiết kế và hồ sơ xe cơ giới cải
  tạo.
  Cơ sở thiết kế
  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Download tài liệu Thủ tục thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện File Word, PDF về máy