[Download] Tải Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch – Tải về File Word, PDF

Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
Nội dung Text: Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục: thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch File Word, PDF về máy

Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

 1. Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch:
  hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch.
  Trình tự thực hiện Bước 1. Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo
  quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải
  chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin thẩm địn lại xếp hạng lại cơ
  sở lưu trú du lịch.
  Bước 2. Cơ sở lưu trú du lịch nộp hồ sơ tại Bộ phận
  tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở
  Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường
  Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần
  (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
  Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người
  nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn Cơ sở lưu trú
  du lịch hoàn thiện hồ sơ theo quy định bằng văn bản,
  hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 ngày
  Bước 4. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ
  ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao
  và Du lịch gửi Tổng cục Du lịch một bộ.
  Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập Tổ thẩm
  định gồm năm cán bộ, công chức am hiểu chuyên
  môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Tổng cục
  Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem
  xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp
  hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Tổng cục
  trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận
  hạng theo thẩm quyền.
  – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổ chức
  thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận hạng
  theo thẩm quyền.
  Bước 5. Cơ sở lưu trú du lịch nhận kết quả tại Bộ
  phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”
 2. của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2
  đường Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ
  chế “một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  (1) Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
  (Theo mẫu);
  (2) Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du
  lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng
  các loại cơ sở lưu trú du lịch;
  (3) Danh sách người quản lý và nhân viên phục
  vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu tại Phụ lục 2
  ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-
  BVHTTDL);
  (4) Bản sao có giá trị pháp lý:
  + Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du
  lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
  Thành phần, số lượng + Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi
  hồ sơ dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực
  du lịch đối với người quản lý;
  + Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều
  kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
  + Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống
  cháy nổ;
  + Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an
  toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung
  cấp dịch vụ ăn uống);
  (5) Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú
  du lịch theo quy định hiện hành;
  (6) Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng
  chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các
  bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.
 3. – Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
  2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
  Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
  Đối tượng thực hiện – Cá nhân
  thủ tục hành chính – Tổ chức
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du
  lịch.
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền
  Cơ quan thực hiện thủ hoặc phân cấp thực hiện (Không)
  tục hành chính c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Khách sạn,
  Tổng cục Du lịch.
  d) Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du
  lịch.
  Kết quả của việc thực Quyết định hành chính.
  hiện TTHC
  Phí, lệ phí 2.500.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2010/TT-
  BTC ngày 12/4/2010).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ (1) Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu
  khai 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số
  07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).
  (2) Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ
  trong cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 2 Ban hành kèm
  theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30
  tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
  thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số
  92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 c ủa Chính phủ quy
  định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về
  lưu trú du lịch).
  Yêu cầu hoặc điều (1) Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;
  kiện để thực hiện thủ (2) Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ
  tục hành chính sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo
  quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;
 4. (3) Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây
  dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn,
  ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ
  theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại,
  hạng;
  (4) Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng
  trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc
  phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến
  không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải
  bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học,
  bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ
  gây ô nhiễm.
  – Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày ban hành:
  27/6/2005; ngày có hiệu lực 01/01/2006.
  – Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 c ủa
  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
  Luật du lịch.Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.
  – Thông tư 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 30/12/2008
  của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi
  hành NĐ 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của CP
  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du
  lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/1/2009
  Căn cứ pháp lý của thủ NĐ 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của CP quy định
  tục hành chính chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về kinh
  doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của
  doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng
  dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.
  – Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày
  07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có
  hiệu lực từ ngày 25/7/2011.
  – Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của
  Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, và quản
  lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du
  lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt
 5. tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
  – Quyết Định 2942/QĐ-BVHTTDL ngày
  14/9/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, về
  công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi
  bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa,
  Thể thao và Du lịch.
 6. Mẫu 26
  (Ban hành kèm theo thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6
  năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

  TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ
  __________________ ____________________________

  ………….., ngày…… tháng……. năm …….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  Kính gửi: – Tổng cục Du lịch
  (đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao
  cấp)
  – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
  (TP)…

  Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của
  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí
  xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*)
  ………………………………… xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.
  1. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch
  – Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:
  – Địa chỉ:
  – Điện thoại: Fax: Email: Website:
  – Thời điểm bắt đầu kinh doanh:
  – Loại, hạng đã được công nhận (nếu có): …………… theo Quyết định
  số: …
  ngày …/…/…
  …………………………………………………………………………………..
  2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
  – Tổng vốn đầu tư ban đầu:
  – Tổng vốn đầu tư nâng cấp:
  – Tổng diện tích mặt bằng (m2):
  – Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):
  – Tổng số buồng: Công suất buồng bình quân (%):

 7. STT Loại buồng Số lượng Giá buồng
  buồng VND USD
  1
  2

  – Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:
  …………………………………………………………………………

  3. Người quản lý và nhân viên phục vụ
  – Tổng số:
  Trong đó:
  Trực tiếp: Lễ tân: Bếp:
  Gián tiếp: Buồng: Khác:
  Ban giám đốc: Bàn, bar:
  – Trình độ:
  Trên đại học: Đại học: Cao đẳng:
  Trung cấp: Sơ cấp: THPT:
  – Được đào tạo nghiệp vụ (%):
  – Ngoại ngữ (%):
  – Hạng đề nghị:
  Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng
  tiêu chuẩn quy định./.

  GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
  HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp
  hạng.

 8. Phụ lục 2
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL
  ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
  lịch)

  TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
  NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tên cơ sở lưu trú du lịch

  …… ngày…… tháng ……..năm….
  DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
  TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  Kính gửi:
  – Tổng cục Du lịch
  (đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)
  – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)…

  Số Họ và tên Chức Trình độ
  Năm sinh
  TT danh
  Nữ Văn Nghiệp Ngoại
  Nam Chuyên
  vụ du ngữ
  hóa môn
  lịch (*)
  1
  2

  Ghi chú:
  Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:
  A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)
  GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)
  GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)
  TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)
  Ví dụ:
  TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp
  GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc
  GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

 9. – Như trên; HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
  – Lưu:……

Download tài liệu Thủ tục: Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch File Word, PDF về máy