[Download] Tải Thủ tục Thẩm định công nhận thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tải về File Word, PDF

Thủ tục Thẩm định công nhận thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục Thẩm định công nhận thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung Text: Thủ tục Thẩm định công nhận thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục thẩm định công nhận thư viện trường tiểu học đạt chuẩn bộ giáo dục và đào tạo’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục Thẩm định công nhận thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục Thẩm định công nhận thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo File Word, PDF về máy

Thủ tục Thẩm định công nhận thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục Thẩm định công nhận thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo

 1. Thủ tục Thẩm định công nhận thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn Bộ Giáo dục
  và Đào tạo.
  19.1. Trình tự thực hiện:
  – Bước 1: Đơn vị trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
  – Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo
  (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa).
  Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
  + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
  + Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
  Bước 3: Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sở từ bộ
  phận một cửa, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo Sở ra quyết định thành lập đoàn thẩm định
  kiểm tra thực tế.
  – Bước 4: Đoàn kiểm tra, thẩm định thực tế và chuyển kết quả thẩm định cho phòng
  chuyên môn thông báo cho các đơn vị, cá nhân.
  – Bước 5: Phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký quyết định công
  nhận.
  – Bước 6: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT.
  + Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất phiếu nhận hồ
  sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của cơ quan.
  + Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu
  người nhận ký vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
  19.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ ngày Lễ,Tết)
  + Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút,
  + Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
  19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  1. Báo cáo quá trình xây dựng thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn;
  2. Biên bản kiểm tra thư viện trường học đạt chuẩn (theo mẫu của Bộ Giáo dục và
  Đào tạo);
  3. Bảng chấm điểm thư viện trường học đạt chuẩn;
  4. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định cấp huyện, thị xã ,thành phố;
  5. Tờ trình của Hội đồng thẩm định cấp huyện, thị xã ,thành phố.
  b/ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
  19.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày ( kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ – Không
  tính thời gian tiếp nhận và trả kết quả).
  19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
  19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 2. a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo;
  b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng
  Giáo dục Tiểu học – Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên;
  c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo;
  d/ Cơ quan phối hợp: Không.
  19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
  19.8. Lệ phí: Không.
  19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm các mẫu đơn tờ khai…)
  1. Biên bản kiểm tra của Hội đồng thẩm định cấp huyện, thị, thành phố;
  2. Bảng chấm điểm thư viện trường học đạt chuẩn.
  (Biểu mẫu ban hành theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT, ngày 02/01/2003, của
  Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định thư viện trường tiểu học đạt chuẩn).
  19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
  19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT, ngày 02/01/2003, của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  về quy định thư viện trường tiểu học đạt chuẩn;
  – Nghị định 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ Quy định trách nhiệm
  quản lý Nhà nước về giáo dục;
  – Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo về thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh
  ban hành hàng nă m.
 3. Mẫu:

  ………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BIÊN BẢN KIỂM TRA
  THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN
  (Theo QĐ số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT)
  Hôm nay, vào lúc ……giờ ….. ngày ……. tháng …… năm 2008
  Tại trường Tiểu học ………………………………………………
  Chúng tôi gồm có:
  * Thành phần Đoàn Kiểm tra:
  1) …
  * Thành phần địa phương:
  1) …
  * Nội dung kiểm tra:
  Sau khi nghe báo báo của Hiệu trưởng nhà trường về tình hình hoạt động Thư
  viện Đoàn đã tiến hành kiểm tra về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, sách nghiệp vụ
  giáo viên, sách tham khảo, hồ sơ của thư viện và tình hình hoạt động thực tế tại thư
  viện theo các tiêu chuẩn của QĐ số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT.
  1. Tiêu chuẩn thứ nhất (về Sách giáo khoa):
  – Báo, tạp chí, bản đồ, băng đĩa…:
  -Sách giáo khoa, sách nghiệp vụ giáo viên:
  -Sách tham khảo:
  2. Tiêu chuẩn thứ hai (về Cơ sở vật chất):

  3. Tiêu chuẩn thứ ba (về Nghiệp vụ):

  4. Tiêu chuẩn thứ tư (về Tổ chức hoạt động):

  5. Tiêu chuẩn thứ năm (về Quản lý thư viện):
  Kết luận: Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá Thư viện trường học đạt Chuẩn
  theo QĐ 01/2003/QĐ.BG&ĐT ngày 02/3/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn
  kiểm tra nhận thấy thư viện trường Tiểu học ………………………..
  ……………………………………… Đạt Chuẩn.

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

 4. Mẫu:

  ………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  …………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM
  THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN
  (Theo QĐ số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT)
  Hôm nay, vào lúc ……giờ ….. ngày ……. tháng …… năm 2008
  Tại trường Tiểu học …………………………………………………………
  Chúng tôi gồm có:
  * Thành phần Đoàn Kiểm tra:
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  * Thành phần địa phương:
  1)
  2)
  3)
  A. CHẤM ĐIỂM:
  Sau khi nghe báo báo của Hiệu trưởng nhà trường về tình hình hoạt động Thư
  viện. Đoàn tiến hành kiểm tra và chấ m điểm về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, sách
  nghiệp vụ giáo viên, sách tha m khảo, hồ sơ của thư viện và tình hình hoạt động thực
  tế tại thư viện theo các tiêu chuẩn của QĐ số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT.
  ĐIỂM ĐIỂM CHẤM
  TIÊU CHUẨN CHUẨN Tự Đoàn
  100điểm chấm Kiểm
  tra
  1. Tiêu chuẩn thứ nhất (về Sách giáo khoa): 30 điểm
  10 điểm
  1.1.Sách giáo khoa: Đảm bảo 100% học sinh thuộc
  diện chính sách xã hội, học sinhnghèo có thuê mượn
  (cứ 10% đạt 1 điể m)
  1.2. Sách nghiệp vụ giáo viên 7 điểm
  1.3. Sách tham khảo 10 điểm
  1.4. Báo, tạp chí, tranh ảnh GD, băng đĩa CD 3 điểm
  77

 5. 2. Tiêu chuẩn thứ hai (về Cơ sở vật chất): 20 điểm
  2.1.Phòng Thư viện 8 điểm
  2.2.Trang thiết bị chuyên dùng 12 điểm
  3. Tiêu chuẩn thứ ba (về Nghiệp vụ): 20 điểm
  3.1.Nghiệp vụ thư viện 6 điểm
  3.2.Hướng dẫn sử dụng thư viện 14 điểm
  4. Tiêu chuẩn thứ tư (về Tổ chức hoạt động): 20 điểm
  4.1.Tổ chức quản lý 2 điểm
  4.2.Đối với cán bộ 2 điểm
  4.3.Phối hợp trong công tác thư viện 3 điểm
  4.4.Kế hoạch kinh phí hoạt động 8 điểm
  4.5.Hoạt động thư viện 5 điểm
  5. Tiêu chuẩn thứ năm (về Quản lý thư viện): 10 điểm
  5.1.Bảo quản 8 điểm
  5.2.Kiểm kê thanh lý 2 điểm
  TỔNG CỘNG 100điểm
  Kết luận: Căn cứ vào bảng điểm đánh giá Thư viện trường học
  đạt Chuẩn theo QĐ 01/2003/QĐ.BG&ĐT ngày 02/3/2003 của Bộ Giáo dục
  và Đào tạo. Đoàn kiểm tra nhận thấy thư viện trường Tiểu học
  ………………………………………..
  ……………………………………… đạt Chuẩn.

  HIỆU TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

Download tài liệu Thủ tục Thẩm định công nhận thư viện trường Tiểu học đạt chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo File Word, PDF về máy